Wspomnienie o Tadeuszu Pasku. Lesław Kulmatycki

  • środa, 6 kwietnia 2011
  • autor: Lesław Kulmatycki
22 marca 2011 r w Toronto zmarł Tadeusz Pasek.
Prekursor, popularyzator, nauczyciel jogi w powojennej Polsce. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Bihar School of Yoga w Munger (w stanie Bihar w Indiach), doktorant AWF w Warszawie, pracownik Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Poznaniu i Uniwersytetu Toronto w Kanadzie. Prowadził prace badawcze w zakresie medycyny psychosomatycznej i psychokinezyterapii. Twórca programów leczenia nerwic za pomocą jogi i współorganizator kursów instruktorskich pierwszego stopnia dla instruktorów jogi w Polsce. W kursach tych uczestniczyli obecni nauczyciele jogi Iyengara.
Publikujemy wspomnienie prof. Lesława Kulmatyckiego.
 
Tadeusz pasek
Tadeusz Pasek był moim pierwszym nauczycielem jogi. Zaraz po studiach zgłosiłem się do Niego z propozycją odbycia stażu. Po krótkiej rozmowie telefonicznej ustaliliśmy, że najlepiej jak dojadę do ówczesnego jego miejsca pracy. Tak też zrobiłem i udałem się do Lubiąża do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Przyjął mnie niezmiernie serdecznie. Było upalne lato 1976 roku. Pamiętam, że przy naszym pierwszym spotkaniu poczęstował mnie kaszą i zsiadłym mlekiem i zupełnie nieoczekiwanie oznajmił, że niedługo go zastąpię w tej pracy szpitalnej. Po dwóch miesiącach Tadeusz powrócił do Poznania a ja pozostałem w Lubiążu dwa lata.
Dwa nurty były ważne dla nas obu.
Pierwszy włączenie tego rodzaju ćwiczeń do terapii i rehabilitacji.
Drugi to zbudowanie zespołu, który byłby odpowiedzialny za organizację kursów dla instruktorów ćwiczeń relaksowo-koncentrujących jogi.
W kontaktach był niezmiernie życzliwy i uczynny, w grupie osób spotykających się regularnie, nazywaliśmy go „gadu joga”. Zawsze wiele opowiadał o sobie o swoich pobytach w aszramach, pytał innych o zdanie, nie narzucał, z pasją dyskutował, wielokrotnie podkreślał, że należy trzymać się własnych korzeni kulturowych, nie uciekać w pozornie atrakcyjne wschodnie ezoteryzmy.
Nieufnie odnosił się do rewelacji nadprzyrodzonych mocy joginów.
Nasza intensywna współpraca trwała do jesieni 1981 r., kiedy Tadeusz wyjechał do Kanady a ja do Australii. Osiadł tam na długo i z przerwami na krótkie przyjazdy do Polski pozostał tam do ostatnich swoich dni.
Widzieliśmy się w Polsce, kiedy w latach 90 przyjechał do Wrocławia. Później korespondowaliśmy ze sobą, czasami dzwonili. Tadeusz cały czas był mocno zainteresowany rozwojem jogi w Polsce. Zawsze powtarzał „rób szybko doktorat a później habilitację, bo tylko to jest droga do zbudowania mocnej podstawy dla jogi naukowej”.
Reprezentował umysł badacza, który raczej próbuje znaleźć obiektywne wartości praktyk jogi. Stąd jego kontakty z Bihar School of Yoga oraz Kaivalyadhama w Lonavla. Stąd też współpraca z profesorem Wiesławem Romanowskim, znakomitym fizjologiem z warszawskiego AWF przy opracowaniu polskiej wersji systemu ćwiczeń jogi oraz prac nad przekładem na polski Yoga Therapy („Joga, indyjski system leczniczy”) Kuvalayanandy i Vinekara. W jodze interesowała go obiektywna prawda, a nie sensacyjne anegdoty. W tym był do końca konsekwentny.
Nie ulega wątpliwości, że w Polsce PRL-u na rzecz jogi Tadeusz zrobił najwięcej. Za jego przyczyną ukazały się dwa dobrze naukowo umocowane podręczniki i to on wprowadził swój system ćwiczeń wzorowany na jodze do oficjalnych ośrodków leczniczych. Wkład Tadeusza miał ten nie do przecenienia wymiar, że zainteresował zdrowotnymi wartościami jogi środowisko naukowe. Dbał o to i był w tym niestrudzony. Był czas, że jeździł z wykładu na wykład, tłumaczył, demonstrował. Skalę jego pracy widać dopiero teraz, z perspektywy ostatnich dwóch dekad, kiedy w USA rodzi się cały nurt wokół „terapii jogą”. Śmiem twierdzić, że wysiłki Tadeusza z lat 60 –tych i 70 - tych ocenione powinny być jako prekursorskie nie tylko w skali naszego kraju.
Odejście Tadeusza Paska może być zatem inspiracją do podjęcia się napisania pracy na temat „Historia jogi w Polsce”.
Myślę, że już czas.
Lesław Kulmatycki,
Uczeń Tadeusza, dr hab. prof. nadzwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, twórca pierwszych w Polsce Podyplomowych Studiów Psychosomatycznych Praktyk Jogi.
Opublikuj na:

data wydruku: wtorek, 20 kwietnia 2021 roku 14:48:11
adres dokumentu: http://www.joga-joga.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=179&art_ID=1276