ścieżka do tekstu:

Sutra

Sutra  - dosłownie nić noszona przez członków wyższych trzech warstw społecznych. W hinduizmie i buddyzmie zwięzły aforyzm służący jako środek do zapamiętania świętych nauk zawartych w księgach.
Ten styl pisania był zastosowany w źródłowych księgach sześciu systemach filozofii buddyjskiej (np. Jogasutry Patańdżalego)
W buddyzmie sutry zawierają nauki Buddy: jego wykłady, dyskusje z uczniami i słuchaczami. Głównym  językiem w jakim zapisywano sutry był sanskryt.
Termin ten odnosi się również do późniejszych pism dotyczących ważnych nauk, autorstwa uznanych nauczycieli. Czasem, by odróżnić sutrę Buddy od tekstu nauczyciela, ów tekst był nazywany siastrą.
 

data wydruku: poniedziałek, 23 września 2019 roku 17:43:31
adres dokumentu: http://www.joga-joga.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=98&art_ID=118