Krzysztof Stec - doktorat z jogi obroniony. Gratulujemy!

  • wtorek, 25 listopada 2014
  • autor: Redakcja
Na temat efektów praktyki jogi, oddziaływań asan na zdrowie człowieka powstało wiele prac licencjackich i magisterskich. Nieliczne prace doktorskie.
Pierwszy doktorat z jogi obroniła dr Danuta Palica 7.07.2010r. w AWF Katowice. Tytuł „Ćwiczenia hatha jogi a komponenty somatyczne i wybrane zdolności motoryczne 19-letnich kobiet”. Promotorem był prof. dr hab. Jan Ślężyński, a drugim recenzentem prof. AWF Wrocław dr hab. Lesław Kulmatycki.
Kolejny doktorat obroniła z wyróżnieniem w AWF Wrocław dr Ewa Moroch 16.01.2014 r . Tytuł „Świadomość ciała i poczucie koherencji kobiet praktykujących jogę fizyczną i ćwiczących fitness”. Promotorem był prof. AWF Wrocław dr hab. Lesław Kulmatycki.
Recenzentem obu tych prac był prof. Janusz Szopa.
We wtorek 18 listopada na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyła się obrona pracy doktorskiej Krzysztofa Zbigniewa Steca na temat „Oddziaływanie ćwiczeń jogi w dynamicznej wersji Surjanamaskar na fizjologiczną, psychologiczną, sprawnościową i antropometryczną charakterystykę indyjskich studentów”
Krzysztof Stec przeprowadził eksperyment trwający 12 tygodni na grupie 105 studentów indyjskich. Celem tego eksperymentu było określenie wpływu dynamicznej wersji Surjanamaskar, w skrócie DSN czyli Dynamicznego Powitania Słońca, na fizjologiczne, psychologiczne, antropometryczne i sprawnościowe parametry wyselekcjonowanej grupy studentów.
 Badania, jasno wykazały uniwersalność oddziaływania DSN na organizm ludzki.
Udowodniły, że regularne ćwiczenie DSN obniża poziom stresu i lęku, zmniejsza napięcie emocjonalne, poprawia zdolność do pokonywania trudnych sytuacji życiowych.
Efektów somatycznych jest wiele i dotyczą właściwie całego organizmu. Zaobserwowano obniżenie masy ciała i zmniejszenie wskaźnika BMI, zwiększenie pojemności płuc i wydłużenie naturalnego oddechu. Nastąpiło poprawienie ruchomości kręgosłupa, a także wzmocnienie mięśni pleców, tak ważnych dla zdrowia naszego kręgosłupa. Stwierdzono również znaczną poprawę funkcjonowania układu krążenia.
Powyższe wyniki wskazują na uniwersalność DSN. Ćwiczenia te nie tylko usprawniają nasze ciało, dzięki czemu możemy lepiej funkcjonować w codziennym życiu i utrzymywać dobry stan zdrowia, ale również dzięki ich roli w poprawianiu stanu kręgosłupa, mogą być wykorzystywane przy korekcji postawy ciała i pomocne przy łagodzeniu, czy nawet likwidacji bólów  związanych z kręgosłupem. Ich rola w poprawie działania układu krążenia zachęca do włączenia DSN do profilaktyki schorzeń układu krążenia i współzależnych chorób cywilizacyjnych.
 Jednym z powodów podjęcia przez Krzysztofa Steca tematu oddziaływania DSN na organizm człowieka była chęć dostarczenia rzetelnych i sprawdzonych informacji o dobroczynnym działaniu jogi. Zwolennicy poglądu, że joga działa pozytywnie na wiele aspektów naszego życia, czują to i widzą efekty działania jogi. Ale powołując się na własne odczucia i nie podpierając się sprawdzonymi danymi trudno o tym przekonać przeciwników. Wyniki rzetelnych badań – to argument nie do obalenia.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej drogi naukowej!
 
 dynamiczne surjanamaskar
 
Opublikuj na:

data wydruku: piątek, 23 kwietnia 2021 roku 03:30:54
adres dokumentu: http://www.joga-joga.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=179&art_ID=1762