Kim jestem? - ćwiczenie Świadka. Ken Wilber

  • wtorek, 7 lipca 2015
  • autor: Ken Wilber
  • opracował: Justyna Moćko
 Mam ciało, ale nie jestem ciałem. Mam pragnienia, ale nie jestem pragnieniami. Mam uczucia, ale nie jestem uczuciami. Mam myśli, ale nie jestem myślami. Kim jestem? 
 
Kim jestem
Mam ciało, ale nie jestem ciałem. Widzę i czuję swoje ciało, a to, co można zobaczyć i poczuć, nie jest prawdziwym Widzącym. Moje ciało może być zmęczone albo pobudzone, chore albo zdrowe, ciężkie albo lekkie, niespokojne albo spokojne, ale nie ma to nic wspólnego z moim wewnętrznym Ja, ze Świadkiem. Mam ciało, ale nie jestem ciałem.
.
Mam pragnienia, ale nie jestem pragnieniami. Znam swoje pragnienia, a to, co może być znane, nie jest prawdziwym Wiedzącym. Pragnienia przychodzą i odchodzą, przepływają przez moją świadomość, ale nie mają wpływu na moje wewnętrzne Ja, na Świadka. Mam pragnienia, ale nie jestem pragnieniami.
 
Mam uczucia, ale nie jestem uczuciami. Odczuwam swoje uczucia, a to, co można odczuć, nie jest prawdziwym Czującym. Uczucia przepływają przeze mnie, ale nie mają wpływu na moje wewnętrzne Ja, na Świadka. Mam uczucia, ale nie jestem uczuciami.
.Kim jestem
Mam myśli, ale nie jestem myślami. Widzę i znam swoje myśli, a to, co może być znane, nie jest prawdziwym Wiedzącym. Myśli przychodzą do mnie i myśli mnie opuszczają, ale nie mają wpływu na moje wewnętrzne Ja, na Świadka. Mam myśli, ale nie jestem myślami.
 
Potem afirmuj tak silnie jak potrafisz: Jestem tym, co zostaje, czystym centrum świadomości, nieporuszonym Świadkiem wszystkich tych myśli, uczuć, emocji i odczuć.”
Ken Wilber 
 
fragment książki "No Boduary" Kena Wilbera zamieszczony w  "Śmiertelni nieśmiertelni" Ken Wilber
strona 154-155
Wydanie II 
Jacek Santorski&CO Wydawnictwo 
 
Opublikuj na:

data wydruku: sobota, 19 września 2020 roku 01:54:31
adres dokumentu: http://www.joga-joga.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=175&art_ID=2016