Uważność. Dhammapada

  • poniedziałek, 6 stycznia 2014
  • autor: Wiktor Morgulec
Dhammapada dosłownie: fragmenty Dhammy - zbiór sentencji opisujących odwieczne prawo natury i ścieżkę do wyzwolenia opisaną przez Buddę. Inspirujące, często zaskakujące w odniesieniu do obecnie królujących wartości. A jednak wciąż głęboko aktualne i skłaniające do refleksji.
Uważność
uważność
21. Uważność jest ścieżką ku Bezśmiertelności*, nieuwaga jest ścieżką ku śmierci. Uważni nie umierają, nieuważni są już martwi
22 Jasno rozumiejąc wspaniałość bycia człowiekiem uważnym, ludzie mądrzy tryumfują dzięki uważności i doznają radości ścieżki Szlachetnych*
23 Mędrcy zawsze medytujący i wytrwali, doznają Nibbany*, niezrównanej wolności od więzów
24 Stale wzrasta sława tego, kto w swym postępowaniu jest pełen energii, przytomności i czystości, kto jest spostrzegawczy i samoopanowany, prawy i uważny.
25 Niech poprzez wysiłek i uważność, dyscyplinę i samoopanowanie mędrzec tworzy dla siebie wyspę, której nie pochłonie żaden potop
26 Głupcy i ignoranci lubują się beztroską, lecz dla ludzi mądrych największym ich skarbem jest uważność
27 Nie przyzwalaj na nieuważność, nie lubuj się w rozkoszach zmysłowych. Jedynie baczni i medytujący osiągają wielkie szczęście
28 Tak jak ktoś na wysokim szczycie góry orgarnia wszystko co poniżej, tak też mądry człowiek, który przez baczność odrzuca nieuwagę i wspina się na wysoką wieżę mądrości, wolny od smutku ogarnia tłumy przepełnione smutkiem i głupotą
29 Uważny wśród nieuważnych, w pełni przebudzony pośród śpiących, mędrzec postępuje naprzód niczym rączy rumak, co pozostawia za sobą marne wierzchowce
30 Przez swoją czujność Indra* pozostał zwierzchnikiem bogów. Uważność zawsze jest godna pochwały, a nieuważność - zawsze pogardy.
31 Mnich, który rozkoszuje się uważnością, a lęka nieuważności, postępuje naprzód niczym ogień przepalający wszelkie więzy, zarówno drobne jak i wielkie.
32 Mnich, który rozkoszuje się uważnością, a lęka nieuważności, nigdy nie upadnie. Jest blisko Nibbany

Nibbana - stan poza życiem i śmiercią, pełne wyzwolenia z koła stawania się.
Bezśmiertelność - ( amata ) Nibbana zwana tak, gdyż ci co ją osiągają stają sie wolni od cyklu powtarzających się narodzin i śmierci
Szlachetni ( arija ) - ci którzy osiągnęli jeden z czterech stopni ponadzwyczajnych osiągnięć nieodwracalnie prowadzących do Nibbany
 
Opublikuj na:

data wydruku: sobota, 19 września 2020 roku 18:14:43
adres dokumentu: http://www.joga-joga.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=175&art_ID=1593