ścieżka do tekstu:

Buddhi

BUDDHI („inteligencja, rozum, intelekt; sąd, opinia, pogląd, idea, pojęcie")
Pod tym pojęciem kryją się dwa znaczenia:
1.Władza poznawcza, spełniająca funkcje zarówno rozumu jak intelektu. Jako władza rozumowa jest ośrodkiem dyskursywnego myślenia, jej podstawową cechą stanowi zdolność do określania rzeczy, formułowania sądów i podejmowania decyzji.
Jako władza intelektualna buddhi pozwala na bezpośrednie i całościowe poznanie Absolutu, dzięki czemu spełnia ona nadrzędną rolę w procesie wyzwolenia .
Szkoły kontynuujące metafizykę sankhji klasycznej uznają buddhi za samodzielny organ, szkoły kontynuujące metafizykę za jakość duszy. W jodze klasycznej oznacza po prostu „poznanie”.
2.W filozofii Tradycji oraz w sankhji klasycznej —jeden z prostych pierwiastków bytu utożsamiający się z rozumową zasadą kosmiczną: jako manifestacja absolutnego rozumu porządkuje ona twórczy proces.
 

data wydruku: poniedziałek, 6 lipca 2020 roku 15:04:04
adres dokumentu: http://www.joga-joga.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=98&art_ID=111