Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Słowniczek

szukaj definicji słowa:
 

Czy znasz pojęcia:


 • Szadanga joga
  SZADANGA JOGA – joga sze¶cioczłonowa.
  W tej tradycji praktykuje się:
  pranajama  - kontroli oddechu,
  pratjahara  - pow¶ci±gnięcie zmysłów,
  dajana – kontemplacja,
  dharana – koncentracja
  tarka – badanie, do¶wiadczenie
  samadhi – skupienie
  Na uwagę zasługuje kolejno¶ć  - w innych tradycjach najpierw praktykuje się koncentrację a póĽniej medytację. Tu odwrotnie. Nowym elementem jest tarka.
  W sze¶ciostopniowej jodze nie wspomina się o zasadach moralnych (jamach) i samodyscyplinie (nijamach), które tak ważne s± w o¶miostopniowej (sztanga – joga) jodze według Patanjalego. 

  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Georg Feuerstein Na pocz±tku była liczba Limbus, Bydgoszcz 1995
  Wikipedia - portal internetowy
  (Opr. JM )
   
 • Sanskara
  SANSKARA („doskonałe przygotowanie, ukształtowanie, oczyszczenie"; „obrzęd, ceremonia, sakrament"). Mianem tym okre¶la się przede wszystkim hinduskie obrzędy rytualne towarzysz±ce wszystkim istotnym momentom życia codziennego człowieka, od poczęcia aż po ¶mierć.
  Jest ich kilkana¶cie; najważniejsze to:
  1. garbhadhana „złożenie zarodka"  - ceremonia poczęcia;
  2. pun-sawana - obrzęd „płodzenia mężczyzny";
  3. dĽatakarman - „ceremonia narodzin";
  4. namakarana „nadanie imienia";
  5. niszkramana – pierwsze wyj¶cie z domu;
  6. annapra¶ana - pierwsze karmienie stałym pokarmem:
  7. ćudakarman - obrzęd postrzyżyn;
  8. upanaja-na - obrzęd inicjacji, hinduski odpowiednik chrze¶cijańskiego bierzmowania. Ceremonia przyjęcia młodego człowieka do społeczno¶ci dorosłych. Był to największy i najważniejszy sakrament, dzięki któremu dziecko rodziło się po raz wtóry, staj±c się w pełni człowiekiem;
  9. ke¶anta — pierwsze golenie zarostu na twarzy;
  10. samawartana — ceremonia powrotu do domu po zakończeniu nauk;
  11. wiwaha — ceremonia za¶lubin;
  12. antjeszti  -  ceremonia pogrzebowa.
   
 • Puruszartha
  PURUSZARTHA („cel człowieka") — zbiór podstawowych warto¶ci, których istot± jest zachowanie harmonijnych relacji zachodz±cych pomiędzy człowiekiem a ¶wiatem. Warto¶ci te pojmowane s± jako cel życia godziwego, a zarazem jako norma, której przestrzeganie gwarantuje wła¶ciw± ich realizację.
  Tradycja indyjska wymienia 4 puruszartha:
  Dharma – cnota, sprawiedliwo¶ć
  Artha – materialny dobrobyt
  Kama – materialna wygoda, emocjonalna stabilno¶ć, intelektualna rado¶ć
  Moksza – wyzwolenie.
  Dharma jako norma reguluje wszelk± aktywno¶ć rytualn±, pozwalaj±c tym samym na urzeczywistnienie warto¶ci, czyli zachowania harmonii jednostkowego postępowania z porz±dkiem wszech¶wiata.
  Artha jako norma porz±dkuje wszelk± aktywno¶ć, zmierzaj±c± do uzyskania szeroko pojętego dobrobytu.
  Kama jako norma reguluje ludzkie d±żenie do spełnienia pragnień, a zwłaszcza do harmonijnego współistnienia mężczyzny i kobiety — do realizacji przyjemno¶ci zmysłowej.
  Moksza stanowi normę, reguluj±c± wszelk± aktywno¶ć, wiod±c± do ¶wiadomo¶ciowego wyj¶cia poza postrzegalny ¶wiat i realizacji ostatecznej warto¶ci — wyzwolenia.
  Artha i kama stanowi± warto¶ci i normy autonomiczne, choć w sytuacji konfliktu winny być one podporz±dkowane dharmie. Moksza jako norma zawiera trzy pozostałe normy, których rzetelne przestrzeganie wiedzie ku wyzwoleniu.

  Dharma opisywana jest w strofach i traktatach o dharmie (dharma-sutrach ), z których najsłynniejszym jest „Traktat o Zacno¶ci" (Manusmryti lub Manawadharma¶astra).
  Analiz± arthy zajmuje się „Traktat o Dobrobycie" (Artha¶astra) Kautilji (III lub IV po Chrystusie.); Kamie po¶więcony jest „Traktat o Miłowaniu" (Kamasutra) Watsjajany Mallanagi (IV lub V po Chrystusie).

  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Georg Feuerstein Na pocz±tku była liczba Limbus, Bydgoszcz 1995
  Wikipedia - portal internetowy

   
 • Prakrti
  PRAKRTI (dosłownie u- czynienie na pocz±tku, przedtem).
  Jest kilka definicji tego pojęcia :
  1. Pierwotna natura i podstawa bytu zależnego, zaliczana do prostych pierwiastków bytu, materia w znaczeniu tworzywa ¶wiata.
  2. Uznawana na ogół za tożsam± ze Stwórc± - Absolutem, który w twórczym akcie wyłania j± z siebie i z niej kształtuje wszystkie zjawiska ¶wiata postrzegalnego.
  3. Czę¶ć ortodoksyjnych szkół bramińskich terminem prakrti okre¶la nie¶wiadom± zasadę rzeczywisto¶ci istniej±c± b±dĽ odwiecznie, jako byt ontologicznie odrębny od Absolutu b±dĽ jako tożsame z Absolutem jego przekształcenie
  4. Prakrti bywa niekiedy traktowana jako żeńskie uosobienie twórczej mocy Absolutu i w tej funkcji staje się okre¶leniem żony bóstwa Siwa.
  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
   Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft