Bezpłatne zajęcia dla dzieci

ZAJĘCIA RELAKSACYJNO-WZMACNIAJĄCE Z JOGĄ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻYProgram zajęć autorstwa Wojciecha Cywińskiego, psychologa i nauczyciela jogi z 12-letnim doświadczeniem, jest połączeniem osiągnięć nowoczesnej pedagogiki i starożytnej jogi.

Elastyczność programu oraz duży asortyment ćwiczeń, gier, zabaw i procesów interakcyjnych umożliwia dostosowanie go do każdej grupy wiekowej.

Zajęcia przynoszą dzieciom następujące korzyści:
• poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego,
• szybkie usuwanie stresów, napięć z ciała i systemu nerwowego,
• poprawę pamięci i koncentracji, co owocuje poprawą wyników w nauce,
• polepszenie relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
• rozkwit zdolności twórczych, talentów, spontaniczności i entuzjazmu,
• wzrost poczucia własnej wartości, odpowiedzialności za siebie i
otoczenie,
• poznanie zasad skutecznego działania.

Bezpłatne zajęcia pilotażowe odbędą się w niedziele
28 marca i 11 kwietnia o godzinie 17.30
w Twoja Joga Wilanów
tel. 603 48 66 60, www.twojajoga.waw.pl

Serdecznie zapraszamy.


Opublikuj na:

data wydruku: piątek, 14 maja 2021 roku 12:43:03
adres dokumentu: http://www.joga-joga.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=158&event_ID=369