ADŹAPA JOGA - WIEDZA MĘDRCÓW STAROŻYTNYCH INDII. Cykl bezpłatnych wykładów o medytacji w 1
Dołącz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


ADŹAPA JOGA - WIEDZA MĘDRCÓW STAROŻYTNYCH INDII. Cykl bezpłatnych wykładów o medytacji w 10 miastach Polski.

 • środa, 11 wrzeďż˝nia 2019
 • źródło: Ajapayoga.pl
ADŹAPA JOGA - WIEDZA MĘDRCÓW STAROŻYTNYCH INDII
Cykl bezpłatnych wykładów o medytacji w 10 miastach Polski.
Wrzesień-Październik 2019 
Adźapa Joga (z angielskiego: Ajapa Yoga), czyli joga nie-dźapa (joga nie-powtarzania), to najbardziej starożytna forma jogi, która była odkryta i nauczana tysiące lat temu przez Riszich – oświeconych mędrców starożytnych Indii wymienianych w najważniejszych świętych księgach czasów wedyjskich. Także sama Adźapa Joga jest wspominana licznie w świętych pismach starożytnych Indii.
 
Prawie zapomniana, przez wieki metoda Adźapa Jogi była starannie strzeżona w Siddhaśramie – sekretnej pustelni ukrytej wysoko w Himalajach. W latach sześćdziesiątych XIX-go wieku, wielki mędrzec Guru Purnananda Paramahansa (1834-1928) odbył bardzo długą i bardzo niebezpieczną podróż do Siddhaśramu , gdzie został nauczony tej metody przez Risziego Matanga. Spędził tam pięć lat i osiągnął stan brahmagjan (poznanie Brahmy, Absolutu). Mistrzowie z Siddhaśramu polecili mu, aby wrócił do świata i nauczał tej sekretnej wiedzy wszystkich ludzi poszukujących wyzwolenia. Był on pierwszym nauczycielem Adźapa Jogi we współczesnych czasach. Obecnie jedynym na świecie Guru Adźapa Jogi jest od 1980 roku Swami Guru Prasad Paramahansa.
 
 
W odległej starożytności Riszi, dzięki wewnętrznemu wglądowi w istotę rzeczywistości, odkryli, że cały wszechświat - ożywiony i nieożywiony - jest kreacją powstałą z wibracji, która przejawia się poprzez aktywność dwóch sił: przyciągania i odpychania. Rzeczywistość manifestuje się w formie rytmicznych wibracji (od atomów po kosmos), a wszystkie wibracje obecne we wszechświecie występują również uśpione w człowieku. W przypadku ludzi, jak i zwierząt, wibracją jest oddech, w którym wdech jest ruchem przyciągania, a wydech ruchem odpychania. Kiedy odpychanie, czyli siła skierowana w dół w naszym ciele wzrasta, ma miejsce destrukcja, natomiast wraz ze wzrostem siły przyciągania skierowanej w górę, można dotrzeć do źródła całej kreacji. Kiedy robimy wdech, wówczas aktywność wznosi się do góry powyżej obszaru gardła.
Podczas tego procesu (przyciąganie) wibracje są subtelne i łagodne. Powyżej gardła znajduje się obszar świadomości związany z wiedzą, błogością i samorealizacją. Centrum naszej jaźni jest adźńa ćakra – miejsce pomiędzy brwiami nazywane „trzecim okiem”. Na tej wysokości mieści się wewnątrz mózgu szyszynka. Jest to miejsce, z którego bierze swój początek oddech w formie przyciągania i odpychania. Posuwając się wraz z ruchem przyciągania w górę w kierunku czubka głowy do sahasrara ćakry, docieramy do punktu, w którym wszelka aktywność wibracyjna zanika, osiągamy stan bezruchu – stan samadhi, czyli jedność z Najwyższą Świadomością. W tym stanie pozbawionym jakiejkolwiek wibracji ma miejsce zatrzymanie oddechu, a indywidualny umysł ulega rozpuszczeniu w oceanie Świadomości. Jest to najwyższy stan, jaki można osiągnąć w ciele. Uzyskuje się wówczas wyzwolenie z cyklu narodzin i śmierci oraz poznanie Ostatecznej Rzeczywistości. W starożytnych pismach stan ten nazywany jest brahmagjan i oznacza poznanie swojego prawdziwego ja, prawdziwej jaźni, wiedzy Absolutu, samorealizację.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] W Ramajanie wspomniany jako święta pustelnia, do której odbył podróż Brahmariszi Wiśwamitra w towarzystwie Ramy i jego brata Lakszmany w celu odprawienia jadźni. Narayan R.K. „Ramajana”, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1984 r., str. 20-34.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Technika Adźapa Jogi w prosty i łatwy sposób wpływa na wibrację oddechu i pozwala osiągnąć ten cel. Kontrolę oddechu metodą Adźapa Jogi można stosować przez cały czas, kiedy aktywna jest nasza świadomość, wypełniając nasze zwykłe codzienne obowiązki. Praktykując technikę oddechową, która zatrzymuje skierowaną w dół siłę odpychania, możemy być stale w stanie przyciągania. W celu kontroli wibracji Adźapa Joga posługuje się dźwiękiem, dlatego jest też nazywana Jogą Dźwięku (Dhwani Joga). W świętych pismach wedyjskich jest powiedziane: Śabda Brahman - dźwięk jest Bogiem . 

Riszi odkryli, że każdej wibracji (aktywności), towarzyszą zawsze: odpowiedni dźwięk i uczucie. Wszystkie te trzy elementy łącznie, tj. nasz oddech, towarzyszące dźwięki, jaki i stan umysłu (uczucia), są nierozłączne i nie mamy nad nimi kontroli. Ich zmienność jest trwałym elementem naszej egzystencji i to one kontrolują nas. Ta wiedza dała początek trzem głównym nurtom jogi, mającym na celu oddziaływanie na wibrację oddechu: posługujące się kontrolą aktywności oddechu, posługujące się dźwiękiem oddechu i posługujące się uczuciem towarzyszącym tej wibracji. Ponieważ oddychamy przez cały czas, technika Adźapa Jogi wpływa w najprostszy sposób na zmianę wibracji z każdym oddechem, gdyż najłatwiej jest przejąć kontrolę z trzech powyższych właśnie nad dźwiękiem. 
Wśród obecnych kierunków jogi, które stosują techniki mające na celu wysiłek w celu kontroli aktywności oddechu za pomocą technik fizycznych, należałoby wymienić:
 • - Hatha Jogę - w której kontrola oddechu następuje w drodze fizycznej praktyki asan, bandh, mudr i pranajam;
 • - swara jogę - w której kontrola oddechu następuje także w drodze fizycznego kierowania oddechu we właściwe kanały (swary) ;
 • - czy też techniki tantryczne, gdzie kontrola oddechu następuje również poprzez kontrolę przepływu energii w ciele za pomocą technik fizycznych.
Pomimo różnych nazw systemy te są tożsame pod względem stosowanej metodyki. Na przykład przypisywana w obecnych czasach raczej do szkół tantrycznych technika wadźroli mudra, jest ważnym elementem klasycznej Hatha Jogi. Podobnie elementem Hatha Jogi jest technika kheczari mudra mająca za zadanie kontrolę przepływu oddechu w kanałach energetycznych nazywanych ida, pingala i suszumna, co jest również istotą Swara Jogi. Niezależnie jednak od klasyfikacji, techniki te, podobnie jak wiele innych praktyk fizycznych Hatha Jogi, są bardzo trudne do wykonania i wymagają wieloletnich ćwiczeń przygotowawczych. Z tego względu liczba osób je praktykujących, będących na zaawansowanym poziomie, jest bardzo niewielka. 
Wśród obecnych kierunków jogi, które stosują techniki mające na celu kontrolę aktywności oddechu poprzez pożądane uczucia, należałoby wymienić:
 • - bhakti jogę - która jest całkowitym oddaniem dla Boga, ścieżką miłości ;
 • - karma jogę - jako drogę bezinteresownej pracy pozbawionej ego;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2]    podobnie jak "a Bogiem było Słowo", czyli dźwięk; tę pochodzącą z Indii, a rozpowszechnioną w świecie filozofii starożytnej Grecji koncepcję Logosu  św. Jan włączył do najważniejszego tekstu chrześcijaństwa - swojej Ewangelii; por. komentarz w Biblia, Pismo Święte starego i nowego testamentu,  tom IV, wyd. Święty Wojciech, Warszawa 2009 r., str. 192-193.

[3]    „Tatwa Katha. Rozmowa o prawdzie.”, tom I,  wyd. Związek Ajapa Yogi, Szczecin 1994 r., str. 57-60.

[4]    Johari Harish, „Siła życia, oddech, umysł, świadomość.”, wyd. Dom wydawniczy Limbus, Bydgoszcz, 1997 r.

51]    Swami Sivananda, „All about Hinduism”, wyd. The Divine Life Society, Shivanandanagar, 1993 r., str. 131.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kontrola wibracji za pomocą uczuć jest bardzo trudna. Tak jak w starożytności, tak w czasach współczesnych bardzo nieliczni osiągnęli wybitne wyniki tych praktyk. Najwybitniejszym przedstawicielem tego nurtu w czasach nowożytnych był Śri Ramakriszna Paramahansa, który po kolei praktykował hinduizm, islam oraz chrześcijaństwo i poprzez praktykę każdej z tych religii osiągał ostateczny cel jogi - stan niepodzielnej i wiecznej egzystencji, wiedzy i szczęśliwości, przez co ekumenicznie udowodnił, że wszystkie te religie są prawdziwe i prowadzą do tej samej Jedności . 
Wśród kierunków jogi, które stosują techniki mające na celu kontrolę aktywności oddechu za pomocą dźwięków (mantr), należałoby przede wszystkim wymienić:
 • - Adźapa Jogę;
 • - Dźapa Jogę, czy też Mantra Jogę;
 • - Radźa Jogę;
 • - Krija Jogę - spopularyzowanej za Zachodzie przez Joganandę Paramahansę . 
Taki podział kierunków jogi nie klasyfikuje jednoznacznie tych kierunków, w których stosuje się różne kompozycje ww. typów technik. Co więcej, jeżeli ktoś praktykuje techniki Hatha Jogi, np. asany, tylko w celu polepszenia zdrowia i zapewnienia wiecznej młodości, czyli w celu, w jakim opracował je Pan Śiwa dla swojej małżonki Bogini Parwati, wówczas praktyka Adźapa Jogi w celach duchowych stanowi bardzo dobre uzupełnienie praktyk fizycznych. Takie wskazówki zawierają nawet klasyczne teksty Hatha Jogi. Dla przykładu Hatha Yoga Pradipika, podaje:
76. „Połączenie umysłu i dźwięku jest zwane Radźa Joga. Ten (prawdziwy) jogin staje się stwórcą i niszczycielem wszechświata, jak Bóg”.
78. „Ci, którzy nie znają Radźa Jogi, a praktykują tylko Hatha-Jogę, będą, w mojej opinii, tracili swą energię bezowocnie”.
Natomiast Gheranda Samhita stwierdza jednoznacznie:
„Chylę czoła przed Przedwiecznym Panem, który nauczył na początku nauki Praktykowania Wytrzymałości (Hatha Jogi) - nauki, która stanowi pierwszy szczebel drabiny prowadzącej do najwyższych wyżyn Królewskiej Praktyki (Radźa Jogi)”.
Z kolei Śiwa Samhita podsumowuje:
"181. „Hatha Jogi nie można osiągnąć bez Radźa Jogi, ani Radźa Jogi nie można osiągnąć bez Hatha Jogi. A zatem, niech jogin najpierw uczy się Hatha Jogi z instrukcji oświeconego Guru".  
Podsumowując, dzięki praktyce prostej techniki Adźapa Jogi można dotrzeć do Źródła, osiągnąć najwyższy cel jogi, czyli zjednoczenie (joga - połączenie) z Najwyższą Świadomością, poprzez medytację i ostatecznie osiągnięcie stanu samadhi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[6]  Wiwekananda Swami, „Karma joga. Sztuka aktywnego życia.”, wyd. Source s.c., Katowice 1995 r., str. 136.

[7]   Müller Max, “Ramakrishna. His life and sayings.”, wyd. Advaita Ashrama, Calcutta, 1992 r., str. 51.

[8]   Paramahansa Yogananda, “Zasady krija jogi”, wyd. Aquarius, Zakopane 1994 r.

[9]   Hatha Yoga Pradipika, translated into English by Pancham Sinh, wyd. Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi, 1980 r., str. 58.

[10] Gheranda Samhita, translated into English by Rai Bahadur Srisa Chandra Vasu, wyd. Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi, 1980 r., str. 1.

[11]   Siva Samhita, translated into English by Rai Bahadur Srisa Chandra Vasu, wyd. Sri Satguru Publications, Delhi, 1984 r., str. 82.

[12]   Swami Sivananda, „Kundalini Yoga”,  wyd. The Divine Life Society, Shivanandanagar, 1991 r., str. 204.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradoksalnie, ta bezcenna wiedza Riszich, do której w starożytności byli dopuszczani tylko nieliczni wybrani, którzy, jak wyżej wskazano, przez wiele lat wcześniej intensywnie, z pełnym zaangażowaniem praktykowali inne techniki jogi , dzisiaj jest dostępna dla wszystkich poszukujących odpowiedzi na nurtujące ludzkość od zawsze pytanie: ,,Kim jestem?". 
Jeżeli jesteś gotowy przyjąć ten wyjątkowy, bezcenny dar dla współczesnego świata od starożytnych Riszich i poznać wiedzę największych mędrców Indii, to zapraszamy na nadchodzące bezpłatne wykłady, które rozpoczynają się w Polsce 20 września tego roku i odbędą się w następujących miastach: Łódź, Warszawa, Gdańsk, Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Szczecin, Wrocław, Katowice, Kraków.
Każda zainteresowana osoba będzie miała również możliwość nauczyć się praktycznie tej starożytnej, najwyższej jogi. 
Program wykładów oraz dodatkowe informacje:
Kontakt:
ajapayoga@ajapayoga.pl
 Cykl wykładów objęty jest honorowym patronatem przez:
Prezydenta Miasta Szczecina
Prezydenta Miasta Katowice
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Prezydenta Miasta Torunia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga Festiwal w Wierchomli - 22- 29 sierpnia 2021 !

Joga Festiwal w Wierchomli to 7 dni inspisujących warsztatów, praktyki wielu odmian jogi i doskonałej zabawy w gronie wyjątkowych ludzi! Przez cały tydzień planujemy ćwiczyć wzmacniającą i uzdrawiającą ducha i ciało jogę oraz spotykać się nie tylko z ekspertami zdrowego trybu życia, lecz także z ...

Festiwal Wibracje – bliżej siebie, bliżej natury 21-25 lipca 2021

Wydarzenie szybko zakorzeniło się w świadomości odbiorców i gromadzi rosnącą grupę fanów. Mimo aury epidemicznej ubiegłoroczna edycja Wibracji odbyła się z pompą i obiła szerokim echem gruntując swoją pozycję wśród wydarzeń ogólnopolskich....

Wakacje z jogą w najpiękniejszych miejscach w Polsce - Wzmocnij swoją odporność!

Po wielu miesiącach ograniczeń i odosobnienia, możemy się wreszcie cieszyć większą swobodą i piękną pogodą, a najlepszym sposobem na powrót do pełni sił, wzmocnienie odporności i naładowanie akumulatorów jest połączenie wypoczynku z praktyką jogi. Kto spróbował ten wie! Kto nie próbował - najwyższy...

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ. START WRZESIEŃ 2021!

Trwa rekrutacja na VI Edycję Kursu Nauczycielskiego Jogi Integralnej! Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragną zdobyć praktyczne umiejętności i rzetelną wiedzę na temat różnych ścieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno...

Kurs Instruktorski Aerial Jogi 25-27 czerwca 2021

KURS INSTRUKTORSKI AERIAL JOGI 25-27.06.2021 Prowadzenie: Anna Ryczek - dyplomowany nauczyciel jogi, aerial jogi, instruktor metody oddechowej Butejki, magister psychologii Miejsce - Joga Żoliborz, ul. Rydygiera 19, Warszawa Termin - 25-27.06.2021 3 dni - 24 godziny nauki Teoria i praktyka na h...

Zakwasownia. Wywiad z Magdaleną i Mikołajem Bator

Zakwasownia to rodzinna manufaktura, produkującą organiczne i ekologiczne zakwasy, kiszonki oraz dania kuchni roślinnej. "Włożyliśmy w naszą manufakturę całe serce. Pracujemy wytrwale, z przyjemnością i entuzjazmem, aby dobrymi, zdrowymi produktami móc podzielić się z innymi" ...

Książką Greenprint - Zielony Ślad, autorstwa Marco Borgesa

24 marca 2021 miała swoją premierę najnowsza książka wydawnictwa Znak - Greenprint (Zielony Ślad) autorstwa Marco Borgesa. Podtytuł brzmi " Jak dzięki zielonej diecie uzdrowić siebie i świat". ...

Aerial Joga - Nowy trend. Rozmowa z Anną Ryczek, prowadzącą Kurs Instruktorski Aerial Jogi

Aerial joga to nowa technika, coraz popularniejsza i dostępna w wielu szkołach jogi w Polsce. Łączy w sobie elementy jogi, stretchingu i pilatesu. Zawiera także elementy tańca w powietrzu. Ćwiczy się nad ziemią, w podwieszonych elastycznych szarfach. Praktykując Aerial jogę możemy pracować z własnym...

Księga kwiatów jadalnych - doskonała lektura i inspiracja na nadchodzącą wiosnę!

Można powiedzieć krótko, parafrazując znane przysłowie: Właściwa książka na właściwym miejscu! Właśnie ukazała się, nakładem Zielonego Wydawnictwa "Księga kwiatów jadalnych" autorstwa Mireille Gayet....

Kurs Nauczycielski Jogi ON-LINE - Przygotowanie do egzaminu - 28.07 – 31.08.2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie jogi ON-LINE przygotowującym do egzaminu kompetencyjnego na Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej. Do Kursu można dołączyć w dowolnym momencie. ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Czerwca 2021
Następne
PWŚCPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, książki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ciąży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jogą podróżowanie po Azji
LikeSoft