Seminarium terapii jog± z Maciejem Wielobobem - relacja
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Seminarium terapii jog± z Maciejem Wielobobem - relacja

  • pi±tek, 9 paďż˝dziernika 2009
  • autor: Anna Golatowska
26 wrze¶nia 2009 r. w Krakowie w Pracowni Jogi Macieja Wieloboba odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Seminarium terapii jog±. Po¶więcone było diagnozie. Prowadz±cy, Maciej Wielobób, przedstawił koncepcję terapii jog±, ideę zapocz±tkowan± przez T. Krishnamacharya w XX wieku. Maciej mówił o tym, że proces leczenia jog± jest procesem obserwowania w celu rozpoznawania i eliminowania czynników, które nie s± w równowadze. 
Maciej opowiedział uczestnikom seminarium o twórcy koncepcji terapii jog± - T. Krishnamacharya. Przedstawiał go jako wszechstronnie wykształconego człowieka, który szukał najskuteczniejszej drogi do uwolnienia się od cierpienia. Poszukuj±c – studiował sanskryt, ajurwedę oraz wszystkie klasyczne filozofie indyjskie. Pomimo, że mógł zostać rektorem każdego uniwersytetu indyjskiego, zdecydował się po¶więcić mało wówczas popularnej jodze. Dzięki swojej szerokiej wiedzy przywrócił jodze ¶wietno¶ć i przełożył na jej język również najważniejsze koncepcje ajurwedyjskie.
W terapii jog± kładł nacisk na indywidualizację nauczania, dostosowywał ¶rodki lecznicze do potrzeb ucznia (zarówno asany, jak i dietę, zioła, olejki, odpowiedni± medytację, zalecał zmianę trybu życia).
W praktyce manipulował nie tylko rodzajem asan, ale również dynamik± praktyki oraz różnymi wzorcami oddychania. Diagnoza miała bardzo wnikliwy charakter i obejmowała wszystkie dziedziny życia.
I wła¶nie na indywidualnym podej¶ciu do praktykuj±cego Maciej skupił się w dalszej czę¶ci seminarium. Zacz±ł od znaczenia samoobserwacji. Bez samoobserwacji - zarówno ustawienia ciała, oddechu jak również stanu umysłu - praktyka jogi staje się bezmy¶lna i mechaniczna. Maciej zalecił konkretne zagadnienia do obserwacji. Podkre¶lił, że oddech podczas praktyki asan powinien być rytmiczny, wydłużony, płynny i miękki. Jeżeli tak nie jest, należałoby poszukać Ľródła napięcia. Oddech musi pozostać zsynchronizowany z ruchem. Po sposobie wielobob 1oddychania jeste¶my w stanie orzec, czy i w jakim stopniu nasz układ nerwowy jest obci±żony. Dowiedzieli¶my się również jak podczas praktyki obserwować stopy, łydki, kolana, uda, miednicę, brzuch, kręgosłup, tułów, barki, szyje i głowę. Otrzymali¶my pomocniczy zestaw pytań, pozwalaj±cych przeprowadzić obserwację w danej pozycji. Powinni¶my również zwrócić uwagę na miejsca, których nie jeste¶my w stanie poczuć, gdzie nie dociera nasza ¶wiadomo¶ć. Istotne w pozycjach jest to, czy stoimy w niej stabilnie, czy czujemy się wygodnie, czy mamy zaburzenia równowagi, jak oceniamy swoj± siłę, elastyczno¶ć w pozycjach.
My¶lę, że powyższe uwagi skłoni± wszystkich obecnych na seminarium do analizy praktyki własnej i dokonania samoobserwacji jej istotnych elementów.
 
wielobob 3Dla mnie szczególnie interesuj±cy okazał się fragment wykładu o obserwacji stanu umysłu w praktyce i jego zgodno¶ci z wykonywan± asan±. Zastanawiałam się, czy mój umysł jest spokojny i wyciszony przy skłonach do przodu, czy aktywny i pełen energii w wygięciach do tyłu, stabilny w pozycjach stoj±cych, czy też te stany nie s± przesadzone.
Co robię nie tak, że spokój przechodzi w przygnębienie, a aktywno¶ć w nadmierne pobudzenie?
Po wykładzie Maćka postanowiłam poszukać Ľródła i podj±ć odpowiedni± pracę, aby problem usun±ć.
Maciek mówił o tym, że należy nie tylko obserwować powi±zania pomiędzy poszczególnymi czę¶ciami ciała, ale również pomiędzy ciałem, umysłem i oddechem. Dowiedzieli¶my się, jak obserwować (samodzielnie, z pomoc± lustra, z pomoc± drugiej osoby) i kiedy obserwować. Proces samoobserwacji powinien wg Macka być nieprzerwany. Obserwujemy się przed wej¶ciem do pozycji, w trakcie wchodzenia, podczas trwania w asanie, podczas wychodzenia i po wykonaniu asany.
Wszelkie powyższe uwagi można odnie¶ć do samego siebie i do obserwacji ucznia. Maciek przedstawił przykładowy schemat diagnozy w terapii jog± oraz zaproponował ocenę postawy ciała, ocenę bólu, jeżeli taki istnieje. Ocena postawy ciała ucznia poddaj±cego się terapii jog± jest niezbędna. Natomiast ból jest bardzo ważnym czynnikiem, gdyż najczę¶ciej decyduje o tym, że osoba podejmuje praktykę jogi szukaj±c skutecznej terapii.
Maciek przedstawił nam rodzaje bólu, maj±c na względzie fakt, że czasem lokalizacja bólu może dać hipotezę na temat jego pochodzenia. Zaznaczył, że nie wyklucza to ani nie eliminuje konsultacji lekarskiej, ponieważ nauczyciel zajmuj±cy się terapi± jog± nie jest lekarzem i o tym też powinni¶my pamiętać, zarówno jako uczniowie, jak i nauczyciele.
Bardzo ciekawym okazał się prezentowany przez Maćka kwestionariusz wywiadu w zakresie terapii jog±. 18 punktów w kwestionariuszu daje w miarę pełny obraz osoby poddaj±cej się terapii jog±. Analizowali¶my wspólnie trzy przykładowe wypełnione kwestionariusze, dyskutowali¶my te rzeczywiste przypadki, wyci±gali¶my wnioski, które można uzyskać, analizuj±c konkretne odpowiedzi.
wielobob 4Reasumuj±c, cztery godziny seminarium nie wyczerpało na pewno tematu diagnozy w terapii jog±. Wykład Maćka skłaniał do refleksji, zadawania pytań, wspólnego poszukiwania odpowiedzi, zarówno w kwestii własnej praktyki, jak również diagnozowania i nauczania innych. Maciek, który zgłębia stale temat jogi, studiuje klasyczne teksty, anatomię, filozofię i psychologię, nie tylko zna doskonale temat, ale także nadaje każdemu spotkaniu z nim jedyn± w swym rodzaju atmosferę.
Po zakończonym wykładzie, uczestnicy nadal zadawali pytania, rozmawiali z Maćkiem. Mnie również nasuwały się liczne pytania. Od kilku lat praktykuję systematycznie jogę, ale dopiero na tym wykładzie u¶wiadomiłam sobie, jak istotn± rolę odgrywa synchronizacja nie tylko ciała z oddechem, ale i umysłem. Przekonałam się (na przykładzie kolegi, który odważył się zdj±ć podkoszulek i poddał diagnozie swoje napięcia na plecach), że nawet osoby kilka lat praktykuj±ce mog± borykać się z różnymi napięciami w ciele i dowiedziałam się, jak im przeciwdziałać.
Maciek potrafi pokazać, jak wiele elementów składa się na dobr± praktykę i jak istotne jest dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb i możliwo¶ci.
Z niecierpliwo¶ci± czekam na dalsze seminaria. Mam nadzieję, że za miesi±c spotkamy się w podobnej atmosferze z prowadz±cym seminarium.

Anna Golatowska
Przemy¶l
Seminaria terapii z jog± odbywaj± się w Pracowni Jogi Macieja Wieloboba,
info: https://www.joga-krakow.pl


 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Wakacje z jog± w najpiękniejszych miejscach w Polsce - Wzmocnij swoj± odporno¶ć!

Po wielu miesi±cach ograniczeń i odosobnienia, możemy się wreszcie cieszyć większ± swobod± i piękn± pogod±, a najlepszym sposobem na powrót do pełni sił, wzmocnienie odporno¶ci i naładowanie akumulatorów jest poł±czenie wypoczynku z praktyk± jogi. Kto spróbował ten wie! Kto nie próbował - najwyższy...

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ. START WRZESIEŃ 2021!

Trwa rekrutacja na VI Edycję Kursu Nauczycielskiego Jogi Integralnej! Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno...

Kurs Instruktorski Aerial Jogi 25-27 czerwca 2021

KURS INSTRUKTORSKI AERIAL JOGI 25-27.06.2021 Prowadzenie: Anna Ryczek - dyplomowany nauczyciel jogi, aerial jogi, instruktor metody oddechowej Butejki, magister psychologii Miejsce - Joga Żoliborz, ul. Rydygiera 19, Warszawa Termin - 25-27.06.2021 3 dni - 24 godziny nauki Teoria i praktyka na h...

Zakwasownia. Wywiad z Magdalen± i Mikołajem Bator

Zakwasownia to rodzinna manufaktura, produkuj±c± organiczne i ekologiczne zakwasy, kiszonki oraz dania kuchni ro¶linnej. "Włożyli¶my w nasz± manufakturę całe serce. Pracujemy wytrwale, z przyjemno¶ci± i entuzjazmem, aby dobrymi, zdrowymi produktami móc podzielić się z innymi" ...

Ksi±żk± Greenprint - Zielony ¦lad, autorstwa Marco Borgesa

24 marca 2021 miała swoj± premierę najnowsza ksi±żka wydawnictwa Znak - Greenprint (Zielony ¦lad) autorstwa Marco Borgesa. Podtytuł brzmi " Jak dzięki zielonej diecie uzdrowić siebie i ¶wiat". ...

Aerial Joga - Nowy trend. Rozmowa z Ann± Ryczek, prowadz±c± Kurs Instruktorski Aerial Jogi

Aerial joga to nowa technika, coraz popularniejsza i dostępna w wielu szkołach jogi w Polsce. Ł±czy w sobie elementy jogi, stretchingu i pilatesu. Zawiera także elementy tańca w powietrzu. Ćwiczy się nad ziemi±, w podwieszonych elastycznych szarfach. Praktykuj±c Aerial jogę możemy pracować z własnym...

Księga kwiatów jadalnych - doskonała lektura i inspiracja na nadchodz±c± wiosnę!

Można powiedzieć krótko, parafrazuj±c znane przysłowie: Wła¶ciwa ksi±żka na wła¶ciwym miejscu! Wła¶nie ukazała się, nakładem Zielonego Wydawnictwa "Księga kwiatów jadalnych" autorstwa Mireille Gayet....

Kurs Nauczycielski Jogi ON-LINE - Przygotowanie do egzaminu - 28.07 – 31.08.2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie jogi ON-LINE przygotowuj±cym do egzaminu kompetencyjnego na Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej. Do Kursu można doł±czyć w dowolnym momencie. ...

Lockdown- pomoc prawna dla nauczycieli jogi i szkół jogi

Dynamicznie zmieniaj±ce się przepisy i regulacje. Skomplikowane zasady i mnóstwo sprzecznych informacji. Trudno jest prowadzić zajęcia i wyjazdy z jog± w takich okoliczno¶ciach. Co wolno a co nie ? Co zrobić w razie kontroli ? Portal joga-joga.pl wraz Kancelari± Dr. Tomasza Strugalskiego przygotowa...

Ksi±żka Joga piękna, Marta Kucińska

Marta Kucińska jest certyfikowanym nauczycielem jogi twarzy wg. japońskiej metody Face Yoga Method, jogink±, biologiem, projektantk± mody oraz konsultantk± ajurwedy III stopnia. W swojej ksi±żce opisuje i wyja¶nia jak w naturalny sposób dbać o siebie bez ingerencji medycyny estetycznej. ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Czerwca 2021
Następne
PW¦CPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft