Słowniczek
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Słowniczek

szukaj definicji słowa:
 

Czy znasz pojęcia:


 • Pratyahara
  Pratyahara to opanowanie narz±dów zmysłów i skierowanie ich do wewn±trz.
  Narz±dy zmysłu wchodz± w kontakt ze ¶wiatem zewnętrznym za spraw± umysłu, który jest żywy, ci±gle twórczy. Aby zdobyć głębok± wiedzę o sobie należy ¶wiadomie wycofać umysł z narz±dów zmysłów. Wtedy zmysły trac± kontakt z obiektami postrzegania.
  Czasami zdarza się, że zamy¶limy się. Wtedy narz±dy zmysłów s± odł±czone od przedmiotu postrzegania i to, co dzieje się przed naszymi oczami nie robi na nas żadnego wrażenia.
  Tak samo powinni¶my wycofać zmysły, tyle, że ¶wiadomie, kiedy praktykujemy pratyaharę.
   
   
 • Rasa
  RASA (sanskrYT. „sok, smak, esencja") — jedno z podstawowych pojęć estetyki i filozofii sztuki w Indiach. W Wedach rasa oznacza sok ro¶lin; w Upaniszadach — istotę rzeczy, doznanie rado¶ci (rozkoszy) w do¶wiadczeniu Absolutu; dopiero póĽniej termin rasa zaczęto odnosić wył±cznie do doznania estetycznego.
  Tradycyjnie za ojca teorii rasa uważa się Walmikiego — pierwszego (mitycznego) barda autora eposu Ramajany, autora Natja¶astry (traktatu o sztuce dramatycznej), który w swoim dziele wymienia 8 ras, czyli „smaków" (estetycznych); s± to:
  1) miło¶ć (¶ryngara),
  2) uciecha (hasja),
  3) lito¶ć (karuna),
  4) gniew (raudra),
  5) męstwo (wira),
  6) trwoga (bhajanaka),
  7) wstręt (bibhatsa),
  8) zdumienie (adbhuta);
  potem dodano jeszcze dwa „smaki": „smak spokoju" (¶anta) oraz „smak bhakti"
  Teoria rasa wychodzi z założenia, że celem dzieła sztuki jest wywoływanie u odbiorcy przeżyć estetycznych, co jest możliwe tylko wtedy, gdy tematem dzieła sztuki jest uczucie, a nie zdarzenie, sytuacja.
  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Wikipedia - portal internetowy
   
 • Samadhi
  SAMADHI oznacza medytacyjne pochłonięcie. Stan osi±gany dzięki wytrwałej praktyce medytacji, polegaj±cy na głębokiej koncentracji niezakłóconej zewnętrznymi bodĽcami. Samadhi nie polega na izolacji od ¶wiata, tylko na takim zjednoczeniu z nim, które wolne jest od lgnięcia do zjawisk.
  Osoby, które do¶wiadczyły samadhi, tak to opisuj±: Boskie Doznanie, poza zasięgiem mowy i my¶li. Nie istniej± słowa ani ¶rodki, które mogłyby wyrazić to doznanie. Stan Samadhi jest całkowitym szczę¶ciem, rado¶ci± i pokojem. Wszelka aktywno¶ć umysłowa ustaje. Nie ma różnicy pomiędzy podmiotem a przedmiotem.
  W Indiach ukształtował się ogólny pogl±d zgodnie z którym rozróżnia się dwa typy samadhi: gdy praktykuj±cy traci kontakt z otaczaj±cym ¶wiatem oraz gdy nie przerywa normalnego życia. Ten ostatni stan jest uważany za "wyższy", przysługuj±cy "za życia wyzwolonemu".
   
 • Tattwa
  TATTWA  - rzeczownik nieprzetłumaczalny na język polski, dosłownie. „owo¶ć, ono¶ć". Prosty pierwiastek bytu, rozumiany równocze¶nie jako jego zasada. W filozofii Tradycji i w sankhji klasycznej wymienia się 25 tattw:
  1) zasada rozumowa (buddhi)
  2) zasada umysłowa (manas)
  3) zasada poczucia indywidualno¶ci ( ahankara)
  4 - 14) zasady poznania zmysłowego – umysł i 10 narz±dów zmysłów (słuch, dotyk, wzrok, smak, węch) realizuj±ce się w odpowiednich organach ciała (ucho, skóra, oko, język, nos);
  15 – 24) zmysły działania czyli moce warunkuj±ce aktywno¶ć (mówienie, chwytanie, chodzenie, wydalanie i prokreacja), którym odpowiadaj± organy działania (organ mowy, ręce, nogi, odbytnica, przyrodzenie);
  25) przymioty żywiołów czyli tzw. żywioły subtelne (dĽwięk, dotyk, kształt, smak i zapach), cechuj±ce żywioły zwane wielkimi lub grubymi (przestwór, wiatr, ogień, woda, ziemia); Oddzielona i nad tymi kategoriami jest zasada czystej ¶wiadomo¶ci - Purusza.
  Wszystkie tatowa manifestuj± się także w człowieku (4-14) którego struktura w mikroskali odzwierciedla strukturę bytu.

  W filozofii Tradycji pierwsze tatowa nie stanowi± wiecznych i niestworzonych pierwiastków bytu, s± one przekształceniami jedynej, odwiecznej tattwa — Absolutu, który w procesie kreacji dokonuje kolejnych transformacji siebie samego, przechodz±c od stanu subtelnego, poznawalnego przez organy wewnętrzne (buddhi, manas, ahankara), do stanu grubego, manifestuj±cego się w żywiołach postrzegalnych przez zmysły. Takie pojmowanie procesu twórczego oznacza to, że istot± aktu kreacji s±, epistemologiczne w swej naturze, przekształcenia samopoznaj±cego się Absolutu.
  W systemie sankhji klasycznej pierwotna natura (prakryti) uważana jest, na równi z Absolutem, za tattwę odwieczn±, której przemijaj±cymi przekształceniami s± pozostałe 24 tattwy przy czym epistemologiczna natura procesu twórczego zostaje zachowana, jako że jego przyczyn± celow± jest samopoznanie puruszy.


  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Georg Feuerstein Na pocz±tku była liczba Limbus, Bydgoszcz 1995
  Wikipedia - portal internetowy
  (Opr. JM )Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Odpoczynek jest takim samym obowi±zkiem człowieka jak praca.

Zacznę słowami Elihana Feathera – "Gdyby ludzie kochali pracę, ci±gle jeszcze oraliby ziemię zakrzywionym kijem i nosili ciężary na plecach." Ale to wła¶nie d±żenie człowieka do równowagi pomiędzy tym co wymaga wysiłku a błogim spokojem sprawia, że cywilizacja posuwa się stale do przodu. ...

Wiosenna dieta według ajurwedy.

Wiosn± wszystko się zaczyna, odnawia. Wszystko ożywa. Wiosna to aktywno¶ć, to wzrost, ekspansja, energia, kreatywno¶ć i ekspresja. To czas kiedy należy szczególnie zadbać o swoje ciało. ...

Metoda Butejki, ci±g dalszy fascynuj±cej opowie¶ci na temat oddychania

Ludzie oddychaj± coraz więcej. Prawidłowa objęto¶ć oddechowa to 4-6 litrów na minutę. Z dekady na dekadę jest ona jednak coraz większa, a za tym idzie też podwyższenie norm. ...

Dlaczego jogini wygl±daj± młodziej?

Aktywno¶ć fizyczna dbaj±ca o wszystkie układy w ciele, daj±ca wskazówki jak zdrowo żyć, oddychać spokojnie i pokochać siebie – taka wła¶nie jest joga. Mało tego - joga niczego od nas nie chce – nic nie wymusza – daje ogrom możliwo¶ci, z którego wybieramy to czego na aktualnym etapi...

Regularna praktyka jogi ratuje życie

Trzy godziny jogi tygodniowo przez rok dobroczynnie wpływa na stan zdrowia osób otyłych, zagrożonych cukrzyc± i cierpi±cych na nadci¶nienie – to wyniki badań grupy naukowców z hongkońskiego uniwersytetu, które opublikowano w "Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports". Zespołowi bad...

„Idealny człowiek oddycha tak, jakby nie oddychał”.

Do życia niezbędne nam s± trzy rzeczy: woda, jedzenie i powietrza. Która z nich jest najważniejsza? Możemy wytrzymać bez pokarmu przez kilka tygodni, a bez wody przez kilka dni. Jednak bez powietrza przeżyjemy tylko kilka minut. Je¶li porównamy istotno¶ć każdego z tych elementów dla naszego przetrwa...

Yin & Yang Bodymind Convention, 24-25.03 Bielsko - Biała

24-25 marca odbędzie się w Bielsku-Białej niecodzienne wydarzenie, Yin & Yang Bodymind Convention. W jednym miejscu będzie wyj±tkowa możliwo¶ć spotkania z czołowymi przedstawicielami ¶wiatowych szkół jogi i pilates, wspólnej praktyki oraz uczestnictwa w programie różnorodnych lekcji....

Hormony pod kontrol± z pomoc± jogi !

Dobrze znane sformułowanie "hu¶tawka hormonów" doskonale oddaje znaczenie problemów zwi±zanych z hormonami. Tak jak na hu¶tawce, poziom niektórych hormonów w naszym organizmie raz ro¶nie a raz maleje pod wpływem okre¶lonych czynników. Joga jest pod tym względem pomocna, ponieważ bierze pod uwagę wsz...

OM, dĽwięk pocz±tku i energii

Sala ćwiczeń jogi. Praktykuj±cy w skupieniu, z zamkniętymi oczami, siedz± na matach. W ciszy rozchodzi się dĽwięk OM. Tak wygl±da pocz±tek zajęć w większo¶ci szkół. OM – najbardziej znana i naj¶więtsza sylaba hinduizmu – jednoczy, oczyszcza, uspokaja, otwiera kanały energetyczne. Jest un...

PRODUKT TYGODNIA - Mata i poduszka do akupresury

Akupresura Vital to unikalna na rynku mata relaksuj±ca. Pobudza meridiany usprawniaj±c przepływ energii w organizmie. Intensywny efekt odprężenia i regeneracji! ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Marca 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft