Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Słowniczek

szukaj definicji słowa:
 

Czy znasz pojęcia:


 • Abhyasa
  Pojęcie Abhyasa występuje w Bhagawad Gicie, gdzie jest opisane jako abhyasa joga - joga duchowej praktyki.
  W Jogasutrch Patanjali uczy jak opanować poruszenia umysłu. Pomocna jest Abhyasa, czyli studiowanie lub praktyka. Również praca moralna, fizyczna, umysłowa i duchowa, je¶li jest długotrwała, systematyczna, pełna po¶więcenia i szacunku jest praktyka duchow±.
   
 • Itihasa

  ITIHASA (dosłownie - „w ten sposób wła¶nie było"). Epopeja, wielow±tkowa opowie¶ć heroiczna, której tre¶ci± s± wydarzenia mityczne. W starożytnych Indiach powstały dwie epopeje: Mahabharata i Ramajana, odgrywaj±ce do dzi¶ dnia ogromn± kulturotwórcz± rolę.Obie epopeje stanowi± niewyczerpane Ľródło wiedzy o ind. tradycyjnych wierzeniach i obyczajach. Przyjmuje się, że Mahabharata — opisuj±c konflikt zachodz±cy pomiędzy kulturami starsz± (Kaurawowie) i młodsz± (Pandawowie) — przedstawia najprawdopodobniej proces formowania się cywilizacji doliny ¶rodkowego Gangesu; Ramajana za¶ w języku mitologii prezentuje kolejn± fazę migracji Ariów na południe subkontynetu indyjskiego - siedzib± Rawany jest Sri Lanka. Podstawowym metrum obu epopei jest anusztubh, tworz±cy:  ¶ioki (32-sylabowe zwrotki zapisane w 4 wersach po 8 sylab lub w 2 wersach po 16 sylab)
  i trisztubh (44-zgłoskowiec zapisany w 4 wersach po 11 sylab).
   

  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Georg Feuerstein Na pocz±tku była liczba Limbus, Bydgoszcz 1995
  Wikipedia - portal internetowy

   

 • Warna
  WARNA (barwa, rodzaj, rasa, klasa).
  Klasa - stan społeczny - podstawowa warstwa struktury socjalnej dawnych Indii.
  Rozróżniano 4 warstwy, do których przynależno¶ć uzyskiwało się wył±cznie z racji urodzenia:
  1) bramini (brahmana - stan najwyższy, obejmuj±cy elitę kulturow± i zarazem intelektualn± tzn. depozytariuszy i nauczycieli wiedzy, zwłaszcza kultury słownej, tekstów  Wedy oraz innych, usankcjonowanych przez tradycję sakraln±;
  2) kszatrijowie (kszatrija: stan skupiaj±cy elitę polityczn± i militarn± — warstwa wojowników i administratorów, z której wywodził się król;
  3) waj¶jowie (umj¶ja) klasa producentów: rolników, hodowców, rzemie¶lników i kupców.
  Członkowie tych 3 warstw społecznych  byli „czy¶ci" rytualnie i mieli przywilej dostępowania sakramentu inicjacji przez co się stawali „podwójnie (dwakroć) urodzonymi "dwidĽa”). Przydomkiem tym obdarzano przede wszystkim braminów.
  4) Stan czwarty tworzyli ¶udrowie (¶udra): warstwa pozbawiona przywilejów, obowi±zana do służenia pozostałym
  Poza obrębem 4 klasy pozostawali ludzie skalani rytualnie, m.in. z racji przynależno¶ci do grup wykonuj±cych zawody uważane za nieczyste, zwłaszcza wi±ż±ce się ze ¶mierci± (my¶liwi, rzeĽnicy, oprawcy, garbarze) oraz brudem (czy¶ciciele, sprz±tacze).
   Przez Europejczyków zostali nazwani „niedotykalnymi" lub „pariasami", a przez M. K. Gandhiego obdarzeni przydomkiem „ludu bożego" — hańdĽana.
  W znaczeniu koloru warna odnosi się do częstotliwo¶ci ¶wiatła, które okre¶laj± karmę danej osoby.
  Mahabharata wymienia 6 kolorów:
  czarny, szary, niebieski, czerwony, żółty, biały, gdzie czarny jest najmniej korzystny.
   
 • Papa
  PAPA  - zły, wadliwy.
  Pocz±wszy od Mahabharaty służy jako pojęcie „grzechu".
  W Rygwedzie głównym strażnikiem prawa i moralno¶ci jest Waruna. Grzesznik wyznaje mu swoje przewinienia i wzywa, aby uwolnił go z więzów grzechu. Najczęstsz± kar±, jak± Waruna nakłada na winowajcę, jest puchlina wodna. Charakter tej choroby jest ¶ci¶le zwi±zany z również wodn± natur± tego boga. Dlatego on to wła¶nie ma moc zmywania grzechów. Najgorszym występkiem jest wykroczenie przeciw zasadom Ładu kosmicznego i majestatowi Waruny.
  PóĽniejsze teksty wedyjskie, obok zmazy moralnej w postaci pęt, zaczynaj± traktować grzech jako swego rodzaju „zabrudzenie", które da się usun±ć w sposób fizyczny, za pomoc± ablucji (woda) lub ofiar dla boga Agniego.
  Skalanie dosięga człowieka nie tylko poprzez własne czyny, my¶li lub słowa, ale można je także odziedziczyć po rodzicach lub innych krewnych. Można je również przekazać zupełnie obcym ludziom.
  Grzech przenosi również woda zużyta do rytualnych ablucji. Występki maj± swoj± gradację: od stosunkowo błahych, jak np. niedokonanie o wschodzie słońca odpowiedniego rytu, poprzez po¶lubienie żony przed starszym bratem, zabójstwo człowieka, bramina, aż po najcięższ± zbrodnię, jak± jest zabójstwo płodu po 4 miesi±cu ci±ży.
  Traktaty normatywne nie rozróżniaj± wykroczeń przeciw rytuałowi (obowi±zkom sakralnym) i moralno¶ci (etyce).
  Każdy czyn rodzi, owoc, ale i każdy grzeszny owoc można oczy¶cić za pomoc± odpowiednich zabiegów.
  Według Upaniszad poznanie pomaga zrównoważyć każd± zbrodnię, bowiem u¶wiadomienie
  sobie jedno¶ci i ułudy całego ¶wiata postrzegalnego powoduje, że jakiekolwiek działanie w tym ¶wiecie nie ma istotnego wpływu na tak± wiedze.
  Bhagawadgita twierdzi, że łaska Pana, jak± obdarza on swoich oddanych i miłuj±cych czcicieli (bhakti), jest w stanie zmyć grzechy nawet z poprzednich wcieleń.
  Literatura puraniczna prze¶ciga się w wyliczaniu najrozmaitszych grzechów, podaj±c jednocze¶nie tyle samo sposobów na skuteczne oczyszczenie się z nich. Propagowane s± zwłaszcza pielgrzymki oraz kult ¶więtych miejsc, najczę¶ciej o czysto formalnym
  charakterze. ¦więta rzeka Ganga wybija się tutaj na pierwsze miejsce.
  Recytowanie, a nawet samo tylko słuchanie puran jest także bardzo dobrym antidotum na wszelki grzech.

  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
   
   Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft