Dharma
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Dharma

DHARMA 
W hinduizmie (bezpo¶rednie tłumaczenie „trzymać, dzierżyć"), ma bardzo szeroki zakres znaczeń: obowi±zek moralny, prawo, etyka, wła¶ciwy sposób życia, ustalony porz±dek rzeczy, ład społeczny., prawda — czyli cały szereg nakazów i zakazów, postaw i działań, zarówno jednostkowych jak i społecznych, utrzymuj±cych ¶wiat w równowadze lub też mog±cych j± zakłócić.
Najstarsze pojęcie dharma występuje w Rygwedzie jako dharman — kosmiczne,  porz±dek, prawo naturalne lub boskie, bardzo blisko powi±zane z koncepcj± ryty, czyli kosmicznego Ładu.
Różnica między nimi polegała na tym, że ryta oznaczała bezosobowy, kosmiczny porz±dek i prawo, a dharman — ogół działań jednostkowych i społecznych podtrzymuj±cych ten Ład.
Zakres praw i obowi±zków zmienia się w zależno¶ci od okresu życia, w jakim się znajduje człowiek i uzależniony jest od stanu społecznego, w jakim się urodził. Każdy zobowi±zany jest do skrupulatnego wypełniania wył±cznie swojej dharmy jednostkowej (swadharma), determinowanej przez karmana. Lepiej jest bowiem wypełniać, choćby nawet Ľle, ale własn± dharmę, niż wypełniać dobrze cudz±.
W wyj±tkowych sytuacjach dopuszcza się wypełnianie obowi±zków nie należ±cych do kompetencji danej jednostki. Jest to tzw. apadddharma („dharma stanu zagrożenia"). Okres trwania takiego stanu wyj±tkowego powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
W Buddyzmie słowo dharma tłumaczy się jako podtrzymywać, podpierać. Często w pi¶miennictwie rozróżnia się znaczenia pisz±c ten wyraz duż± liter± je¶li chodzi o naukę Buddy, prawdę czy ostateczn± rzeczywisto¶ć.
Dharma jest jednym z podstawowych terminów buddyjskich. Posiada wiele znaczeń:
Prawo powszechne, ostateczna rzeczywisto¶ć
Doktryna buddyjska, nauki Buddy
Prawda
Zjawiska
Rzeczy, elementy, atomy
Jest to zespół podstawowych praw przyczyny i skutku istniej±cy obiektywnie, niezależnie od ludzkiej woli, który można sobie w całej pełni u¶wiadomić dopiero w wyniku o¶wiecenia, ale który jest w uproszczonej wersji dostępny każdemu człowiekowi w formie nauki Buddy, która jest niczym innym, jak tylko klarownym wyłożeniem dharmy.
Jakkolwiek Dharma, zarówno w hinduizmie jak i buddyzmie jest rozumiana przede wszystkimi jako podstawowe prawa rz±dz±ce ¶wiatem, słowo to stosuje się także do sytuacji jednostkowych. W tym rozumieniu Dharma to wła¶ciwe postępowanie, które jest zgodnie z porz±dkiem całego ¶wiata w danym momencie, np.: Dharm± dla ojca jest dobrze wychować dzieci, a dla kierowcy samochodu podporz±dkowywać się zasadom kodeksu drogowego. Postępowanie zgodne z Dharm± poprawia karmę, a niezgodne psuje.
W filozofii zachodu najbardziej zbliżonym terminem do dharmy jako obiektywnie istniej±cego zespołu praw rz±dz±cych ¶wiatem jest heglowska koncepcja dialektyki metafizycznej oraz stoicka koncepcja pneumy. Zbliżonym pojęciem jest również wprowadzona przez Aleistera Crowleya koncepcja Thelemy.
Bibliografia
Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
Wikipedia – encyklopedia internetowa  
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jaki Nett USA - Międzynarodowy Konwent Jogi 2019, Ceny Specjalne tylko do 1 lutego!

Zapraszamy na Międzynarodowy Konwent Jogi 2019. Go¶ć specjalny - Jaki Nett USA, dyplomowana nauczycielka jogi w tradycji B.K.S. Iyengara z 40-letnim do¶wiadczeniem, posiada stopień Senior I. Do udziału w Konwencie zapraszamy zarówno osoby pocz±tkuj±ce, jak i zaawansowane - do wyboru przygotowali¶my...

Dwa tygodnie na jogę

Dwa tygodnie na zdrowie. Wprowadzaj±c jedn± mał± zmianę w swoim tygodniowym planie i wpisuj±c tam jogę, możesz sprawić, że zmieni się całe twoje życie. SprawdĽ i przekonaj się sam. 10 rzeczy, które możesz odnotować, ćwicz±c jogę każdego dnia, przez dwa tygodnie. ...

Korekta w jodze. Seksualne i fizyczne nadużycia (film) #metoo cz. I

Zmowa milczenia przerwana - Matthew Sweeney, jeden z najwybitniejszych nauczycieli Ashtanga jogi publikuje otwarty list, w którym przyznaje się do tolerowania przez nauczycieli i ¶rodowiska Ashtanga jogi seksualnch nadużyć i niebezpiecznych, uszkadzaj±cych uczniów korekt dokonywanych przez guru Asth...

Mistrz jogi z Puny. Gdyby żył, miałby sto lat

14 grudnia 2018 r.mija setna rocznica urodzin B.K..S. Iyengara. "Ludzie nazwali moj± praktykę jog± Iyengara. Ja po prostu d±żę do tego, by osi±gn±ć równowagę między fizyczno¶ci±, duchowo¶ci± i intelektem. Każda asana ma swoje optimum – od głowy po stopy, od przodu w tył – bez odchyleń i ...

UZIEMIENIE ciała i umysłu

Co tworzy Twoje silne korzenie- co jest dla Ciebie naprawdę ważne? Co jest Twoj± mocn± stron± czy umiejętno¶ci±? Czego najbardziej potrzebujesz? Czy jest taki obszar w życiu, który od pewnego czasu woła o ZMIANĘ, a Tobie ciężko jest j± podj±ć? Zdanie "nigdy tego nie zrobię" zamień na "do tej pory te...

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno¶ci oraz końcowy certyfikat uprawniaj± do wykonywania zawodu nauczyciel...

Produkt tygodnia: ZESTAW KRZESŁO DO JOGI + KSIˇŻKA ''JOGA Z KRZESŁEM''

Praktyka z użyciem krzesła jest bardzo efektywna z trzech powodów. Krzesło może być naszym: nauczycielem, pomocnikiem, b±dĽ stymulatorem. Krzesło do jogi i ksi±żka ''Joga z krzesłem'' to ¶wietny zestaw, dzięki któremu możemy z dokładno¶ci± i precyzj± pogłębiać praktykę! ...

Jak joga uratowała chińsk± wioskę

Dziarscy sze¶ćdziesięciolatkowie z niewielkiej wioski na północy Chin z zapałem ćwicz± jogę. Jeszcze dwa lata temu o niewielkim siole nikt nie słyszał, a mieszkańcy byli pogr±żeni w apatii. Inicjatywa Lu Wenzhena, nowego sekretarza komunistycznej partii, który przybył tam w 2016 r., by rozruszać lu...

Sztuka życia. Medytacja Vipassana -wg. nauk S.N. Goenki

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± – UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć – której pra...

Slow life w pracy? To jest możliwe!

Stos spraw do załatwienia, stale kontroluj±cy szef, nieustanne zebrania i plotkuj±ce koleżanki. Praca potrafi być naprawdę stresuj±ca. Na szczę¶cie s± metody, które pozwol± ci nawet w najbardziej stresogennej pracy odzyskać slow. ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2019
Następne
PW¦CPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft