Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Wpływ jogi na stres

  • pi±tek, 18 listopada 2016
  • autor: Izabela Gor±czko
Jedna z definicji jogi mówi, że joga jest procesem, który polega na utrzymywaniu życiowej równowagi oraz umożliwiaj±cy osi±gnięcie pełnej kontroli nad wszystkimi stanami naszej ¶wiadomo¶ci.  
 
Dzieje się to poprzez:
 
  • Umiejętno¶ć zapanowania nad własnym ciałem, zmysłami, zachciankami i popędami w taki sposób, aby nam służyły oraz pomagały    w rozwoju fizycznym, psychicznym i duchowym. 
  • Zrównoważenie, scalenie tego, co fizyczne, psychiczne i duchowe.
 
Joga to system samodoskonalenia i samodyscypliny, który ma przygotować nas do poznania swojej prawdziwej natury i życia zgodnie z ni±. Praktykuj±c jogę uczymy się zatem w jaki sposób pow¶ci±gać takie zjawiska jak: my¶li, emocje i wrażenia. Tradycja jogi mówi, że należy kontrolować wszystkie zjawiska ¶wiadomo¶ci – te negatywne, ale także te pozytywne. Powstrzymywać w tym wypadku nie oznacza tłumić, ale kontrolować, aby nie zawładnęły one naszym umysłem.
 
Joga daje wskazówki jak zapanować nad chaosem, który mamy w głowie. Chaosem my¶li, przekonań i pragnień. Pomaga przezwyciężać wewnętrzne blokady, zrozumieć zgubny wpływ ego na życie każdego człowieka. Uczy jak radzić sobie z brakiem akceptacji do nieuniknionych zmian. Wszystkie te zmiany, blokady, oczekiwania powoduj±, że pojawia się stres. Tak więc im człowiek staje się bardziej ¶wiadomy, tym mniej narażony jest na stres.
 
Prawidłowo ćwiczona joga to proces, który przedstawia się następuj±co:
 
  •  Yamy (zalecenia moralne) i Niyamy (zalecenia duchowe),
  •  Asany, Mudry i Bandhy (pozycje ciała, gesty i praktyki gruczołowe),
  • Pranayama (praktyki z oddechem i energi±),
  •  Pratyahara (psychologia, ćwiczenia umysłu, medytacja).
 
W ten sposób ćwiczona joga jest panaceum na wszelkie dolegliwo¶ci zwi±zane ze stresem - fizyczne i psychiczne, ponieważ stres to nic innego jak relacja pomiędzy naszymi możliwo¶ciami a wymogami sytuacji, charakteryzuj±ca się brakiem równowagi psychofizycznej, o któr± wła¶nie tak zabiegamy na jodze.
 
Stres daje objawy fizyczne takie jak: przyspieszony rytm serca, zaburzenia trawienia, bóle głowy, bóle brzucha, drżenie r±k, szczęko¶cisk, napięcie mię¶ni oraz objawy psychiczne takie jak przygnębienie i smutek albo na odwrót - skrajne podenerwowanie z czasem przekształcaj±ce się w agresję, odczucia lęku i niepokoju, depresja, kłopoty ze snem, koncentracj± i pamięci±.
 
Joga i stres
 
Bez dwóch zdań stres jest zły
 
Ma niekorzystny wpływ na nasz organizm i to w naszym interesie jest nauczyć się funkcjonować w taki sposób, niezależnie od wszelkich czynników zewnętrznych aby utrzymywać poziom stresu na najniższym możliwym poziomie.
 
Długotrwale utrzymuj±cy się stres, a więc rozchwiana na stałe równowaga psychofizyczna z czasem może doprowadzić do różnego rodzaju schorzeń psychosomatycznych takich jak: nadci¶nienie tętnicze, astma, choroba wrzodowa, atopowe zapalenie skóry, wrzodziej±ce zapalenie jelit, nadczynno¶ć tarczycy, go¶ciec (reumatoidalne zapalenie stawów), niektóre typy otyło¶ci oraz alergia.
 
Wymienione powyżej schorzenia to poważne dolegliwo¶ci, które powoduj±, że komfort naszego życia znacznie się obniża, powoduj±c w ten sposób dodatkowy stres.
 
Dlatego warto poznać metody radzenia sobie ze stresem, które oferuje system jogi, ponieważ jest to system kompletny, a wdrożenie go życie zaowocuje spokojem wewnętrznym, zdrowym ciałem i duchem.
 
Na pocz±tek asany
 
To pierwsze co możesz dla siebie zrobić, kiedy czujesz się nadmiernie zestresowany. Podczas wykonywania ćwiczeń staraj się być jednak bardzo uważny, precyzyjnie i z dbało¶ci± o szczegóły wykonuj polecenia nauczyciela jogi. Sprawi to, że umysł będzie skoncentrowany na teraĽniejszej czynno¶ci i nie będ± do niego docierały stresuj±ce my¶li i emocje. Prawidłowo przeprowadzona sesja jogi doda Ci siły i energii, ale też rozluĽni i zrelaksuje.
 
Warto też zwrócić uwagę na oddech
 
Oddech zestresowanego człowieka jest płytki, bez udziału przepony. Organizm otrzymuje wtedy za mało tlenu i szybciej się męczy. Pojawia się uczucie zmęczenia, bóle głowy i ogólne rozdrażnienie. Prowadzi to do pogorszenia sprawno¶ci intelektualnej i obniżenia odporno¶ci. Dlatego aby długo cieszyć się zdrowiem, powinni¶my zacz±ć od ¶wiadomego oddychania. Wtedy cały organizm działa sprawniej. 
 
Z każdym wdechem do płuc dostaje się powietrze nasycone tlenem, a z każdym wydechem usuwany jest dwutlenek węgla. Ten cykl powtarza się ok. 20 tys. razy na dobę, 12–14 razy na minutę. Mimo to możesz być niedotleniony, gdy oddychasz płytko (wył±cznie szczytami płuc). Wtedy do dolnej czę¶ci płuc dociera jedynie niewielka ilo¶ć tlenu. Im wolniej i głębiej oddychamy tym lepiej dla nas. Na jodze zazwyczaj praktykowany jest oddech przeponowy.
 
Przepona to mięsień, który oddziela płuca od jamy brzusznej. W trakcie wdechu powinna się obniżać robi±c miejsce dla wypełnianych powietrzem płuc, a w trakcie wydechu unosić się do góry i naciskaj±c od dołu płuca pomagać im się opróżnić. Ćwicz±c oddech przeponowy oddychamy tylko nosem. Nos stanowi swego rodzaju filtr i ogrzewa powietrze nim dotrze do płuc. Staraj się oddychać przepon± na co dzień, ponieważ umożliwia to wykorzystanie większej pojemno¶ci płuc, dostarczaj±c organizmowi większ± ilo¶ć tlenu. Twój oddech stanie się głębszy i bardziej regularny, a sam zauważysz jak do twojego życia wkracza więcej spokoju i równowagi.
 
Joga i stres
 
Relaksacja
 
Każda porz±dna sesja jogi powinna być zakończona chociaż krótk± relaksacj±. Jest swoistym zwieńczeniem całej praktyki i nagrod± za wysiłki na macie. Pozwala wyci±gn±ć wnioski z praktyki na podstawie tego jak ciało reagowało na poszczególne pozycje, ale też sprowadza uwagę do nas samych nic jednocze¶nie od nas nie wymagaj±c. Stopniowo z każdym kolejnym wydechem wprowadza nas w stan coraz większego rozluĽnienia.
 
Rodzajów relaksacji jest wiele. Najlepiej jednak zacz±ć od relaksacji układu mię¶niowego. Odczuwamy wtedy, że nasze mię¶nie staj± się ciężkie. Poczucie ciężaru mię¶ni odpowiada stanowi rozluĽnienia – to najbardziej podstawowa relaksacja. Następn± możliwo¶ci± jest relaksacja układu wegetatywnego. Odczuwamy wtedy fizyczne ciepło w różnych czę¶ciach ciała, które nie s± bezpo¶rednio zarz±dzane ¶wiadom± wol±. Oprócz stanu rozluĽnienia budujemy większ± samo¶wiadomo¶ć, która jest drog± do wewnętrznej harmonii.
 
Medytacja
 
Kolejnym krokiem człowieka d±ż±cego do równowagi psychofizycznej i redukcji stresu może być medytacja, czyli oczyszczenie umysłu z jakichkolwiek my¶li oraz wprowadzenie go w stan wyciszenia i spokojnej obserwacji. Medytacja dodaje energii, poprawia pamięć i przede wszystkim uodpornia na stres. Rozmaite techniki medytacyjne s± dzi¶ z powodzeniem wykorzystywane w psychoterapii.
 
Najnowsze badania kliniczne potwierdzaj± dobroczynny wpływ medytacji na zdrowie. Zaobserwowano, że obniża ci¶nienie krwi, zmniejsza tętno i spowalnia metabolizm. Można ni± wspomagać leczenie nadci¶nienia, arytmii serca i bezsenno¶ci, łagodzić migreny, chroniczny ból i depresję. Przede wszystkim jednak medytacja, zmieniaj±c częstotliwo¶ć fal mózgowych, wpływa zbawiennie na stan umysłu. Redukuje lęk i zwiększa poziom serotoniny w mózgu.
 
Stres jest nieodł±cznym elementem naszego życia, bez minimalnej dawki stresu człowiek nie byłby odpowiednio pobudzony do rozwoju. Długotrwały i intensywny może natomiast przyczynić się do spadku wydajno¶ci całego organizmu. Warto zatem zadbać, żeby w codziennych zmaganiach znaleĽć czas na czynno¶ci, które powoduj±, że poziom napięcia obniża się, oddech spowalnia i czujemy się szczę¶liwi.
 
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

Joga kundalini – przebudzenie i opanowanie energii

Mnogo¶ć zajęć, które okre¶lane s± jako różne rodzaje jogi, może już przyprawić o zawrót głowy. W¶ród nich pojawia się kundalini. Samo słowo brzmi magicznie, a jogę kundalini otacza aura tajemnicy. Jest to jednak, wg jej zwolenników i adeptów, esencja jogi, emanacja życiowej energii, która przepływa ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft