Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Odpowiedzi na pytania od osób pocz±tkuj±cych

  • ¶roda, 20 sierpnia 2008
  • autor: Wiktor Morgulec
Odpowiedzi na pytania od osób pocz±tkuj±cych udzieli Wiktor Morgulec - nauczyciel jogi wg. metody B.K.S Iyegara w Centrum Joga Żoliborz w Warszawie, w którym odbywaj± się codzienne zajęcia oraz weekendowe warsztaty jogi.
1. Jak najlepiej rozpocz±ć naukę jogi, w domu?
Najlepiej rozpocz±ć pod okiem nauczyciela. Je¶li w Twojej okolicy nie ma szkoły jogi – polecałbym wyjazd, weekendowy warsztat, majówkę etc. Informacje o wyjazdach znajdziesz w dziale INFORMACJE portalu. Je¶li z jakiego¶ powodu wyjazd nie jest możliwy- ostateczno¶ci± jest ksi±żka lub dvd. Z tych dwóch no¶ników polecałbym dobre dvd- znacznie więcej można zobaczyć i usłyszeć. Wchodzenie i wychodzenie z pozycji,  ustawienie można zobaczyć z wielu stron – w ksi±żce można o tym przeczytać. Jednak ani dobre dvd ani dobra ksi±żka nie zast±pi „żywego nauczyciela” – który może skorygować błędy. Ksi±żki i dvd do jogi s± dostępne w sklepie www.sklep.joga-joga.pl
2. Mieszkam w Irlandii uczęszczam na zajęcia jogi od pół roku (nie wszystko rozumiem-bariera językowa -ale powtarzam ćwiczenia). Obecnie zaszłam w ci±że - czy nadal mogę ćwiczyć?
Można ćwiczyć,  natomiast w tej sytuacji zalecałbym praktykę pod okiem nauczycielki/ nauczyciela maj±cego do¶wiadczenie w prowadzeniu specjalnych grup dla kobiet w ci±ży. Istniej± specjalnie przygotowane zestawy ćwiczeń dla kobiet w ci±ży. Nie polecałbym samodzielnego ich stosowania. Udział w normalnych zajęciach polecałbym tylko w sytuacji indywidualnej opieki prowadz±cego zajęcia nad Pani±. Wykonywanie niektórych ćwiczeń nie jest wskazane, niektóre pozycje s± wręcz niebezpieczne dla zdrowia Pani i dziecka.
3. Czy przy bólach w barku można ćwiczyć jogę? A je¶li tak, to jakie ćwiczenia s± na to najlepsze?
Napięcia w okolicy obręczy barkowej s± częst± przypadło¶ci±. Je¶li przyczyn± bólu jest sztywno¶ć poprzez stopniowe stosowanie ćwiczeń otwieraj±cych barki: parvottasana, gomukhasana, pascima namaskarasana, garudasana, adho mukha svanasana sztywno¶ć można zmniejszyć i otworzyć ten rejon. Je¶li ból jest wynikiem kontuzji, urazu- należy skonsultować się z nauczycielem jogi – nie eksperymentować samodzielnie.
4. Od pewnego czasu męczę się... Gdy wstaje rano czuję się zmęczona i nie wyspana... W szkole nauczyciele wymagaj± dużo i większo¶ć czasu po¶więcam nauce... Chcę jednak zrobić co¶ dla siebie i tylko dla siebie... Oderwać się od tego i zrelaksować... O jodze mówi się bardzo dużo... Niestety u nas w mie¶cie takie zajęcia nie s± prowadzone... Czy jogę mogę ćwiczyć sama w domu? Czy s± jakie¶ dobre podręczniki na ten temat. A może na portalu jest co¶ ciekawego o czym nie wiem ?
Polecam wzi±ć udział w którym¶ z licznych wyjazdów organizowanych przez szkoły jogi z całej Polski: dział INFORMACJE oraz MULTIMEDIALNY PODRĘCZNIK DO ĆWICZEŃ  JOGI na DVD do nabycia w sklepie www.sklep.joga-joga.pl
5. Hej! Bardzo chciałabym rozpocz±ć ćwiczenia jogi. Od czego mam zacz±ć? Mieszkam w Anglii i nie mam zielonego pojęcia czy s± tu też szkoły. Najlepiej dla mnie byłoby ćwiczyć w domu :)
Polecam : MULTIMEDIALNY PODRĘCZNIK DO ĆWICZEŃ  JOGI na DVD do nabycia w sklepie www.sklep.joga-joga.pl
6. Po wyjeĽdzie z Włoch do Anglii moje życie diametralnie się zmieniło. Mam ci±głe „doły”, pl±czę, nie mogę dać sobie rady sama ze sob±, ze swoim ciałem- zaczęły się kłopoty ze zdrowiem i przybrałam na wadze. Nie wiem, co mam robić – czy rozwi±zaniem może być joga?
Joga nie zast±pi pomocy psychologicznej. Regularne ćwiczenie pod okiem dobrego nauczyciela na pewno korzystnie wpłynie na stan zdrowia i ogólnie lepsze samopoczucie. Polecam szkołę jogi Gabrielli Giubilaro we Florencji www.centroiyengaryoga.it . Jest to jedna z najwybitniejszych europejskich nauczycielek- swego czasu szkoliła większo¶ć najlepszych, polskich nauczycieli.
7. Mam pytanie bardzo chciałbym zacz±ć ćwiczyć jogę, głównie ze wskazaniem na kręgosłup. Ale w moim mie¶cie i w okolicach nie ma żadnego centrum czy klubu jogi. Mógłby mi pan opisać, pokazać albo poinformować o jaki¶ prostych ćwiczeniach, które mogę robić sam w domu, które wpłyn± na mój kręgosłup. Każde ćwiczenia wpływaj± na kręgosłup- pytanie czy pozytywnie, czy nie.
W Centrum Joga Żoliborz w Warszawie odbywaj± się regularnie zajęcia JOGI DLA KRĘGOSŁUPA o profilaktycznym działaniu. Przy problemach z kręgosłupem nie zalecałbym samodzielnych eksperymentów- możesz pojechać na kurs wyjazdowy prowadzony przez nauczyciela z do¶wiadczeniem i wykształceniem  terapeutycznym np. po rehabilitacji.
8. Mam problem z wykonaniem jednej asany - pozycji drzewa(Wrikszaasana według ksi±żki Swami Purna).Jedna noga,  która powinna być oparta na drugiej nodze wci±ż się ze¶lizguje, nie mogę jej utrzymać we wła¶ciwej pozycji. Próbowałam już różnych sposobów - w skarpetkach i bez, w spodniach i bez, za pomoc± gumowej ta¶my, któr± zarzucałam na barki. Ta¶ma wżyna się bole¶nie w ramiona. Czy ta asana jest tak trudna czy to jest moja wina? Ćwiczę jogę samodzielnie.
Spróbuj z podparciem się o ¶cianę- plecami do ¶ciany. Możesz podtrzymać kostkę ręk± i mocno docisn±ć stopę do uda ale także udo do stopy. Możesz wykonać wariant z kolanem zgiętej nogi opartym ¶cianę. Takie warianty lepiej zobaczyć, już wkrótce w cyklu ASANY POZYCJE JOGI w portalu VRKSASANA –pozycja drzewa. Opis skrócony z MULTIMEDIALNEGO  PODRĘCZNIKA DO ĆWICZEŃ  JOGI, oraz uzupełniaj±cy materiał – warianty. Sekret pozycji tkwi w zrównoważeniu nacisku stopy na udo i uda do …stopy- z tego jest moc wyci±gnięcia się do góry. Silnie wyprostowana noga na której stoisz.
9. Dzień dobry, chciałabym zacz±ć ćwiczyć jogę. Interesuje mnie również medytacja. Jakie ksi±żki mógłby mi Pan polecić jako dla osoby pocz±tkuj±cej? Może jest Pan w stanie polecić mi również kurs/zajęcia z jogi/medytacji odbywaj±ce się w Łodzi.
Medytacja polecam: www.vipassana.pl
Joga  - polecam któr±¶ ze szkół jogi w Łodzi patrz: WYSZUKIWARKĘ SZKÓŁ JOGI w portalu
10. Witam, mam takie pytanie: Jak nazywaj± się ćwiczenia w  hata - jodze?
W hatha jodze wyróżniamy następuj±ce ćwiczenia fizyczne: oddechowe –pranayamy oraz asany – pozycje jogi.
11. Chciałabym wiedzieć czy joga jest tylko dla osób szczupłych?
Nie.  Jogę w jej różnorodnych formach można praktykować bez względu na wagę. Osobi¶cie znam chudych i grubych joginów
12. Chciałabym uprawić jogę. Mieszkam w małej wiosce, sk±d mogę zasięgn±ć wiedzę odno¶nie praktykowania jogi?
Kursy wyjazdowe, warsztaty jogi  : dział INFORMACJE , Dvd , literatura: www.sklep.joga-joga.pl
13. Co należy brać pod uwagę zapisuj±c się na pierwsze zajęcia?
Takie informacje powinny być Ci dane przez nauczyciela, u którego chcesz zacz±ć praktykę. Profesjonalne szkoły jogi na swoich stronach www zwykle zamieszczaj± taka informację.
WeĽ ze sob± strój do ćwiczeń: - wygodny, najlepiej z naturalnej tkaniny. Koszulka + krótkie lub długie spodnie (luĽne), klapki do przej¶cia z szatni na salę - na sali ćwiczy się boso. Potrzebna jest specjalna mata do jogi – w niektórych szkołach można korzystać z mat publicznych – jednak ze względów higienicznych polecałbym zakup własnej maty.
14. Medytowałam dzi¶ pierwszy raz w życiu i zadziwił mnie fakt, że podczas medytacji popłynęły mi łzy, czego mog± być one oznak±?
Medytacja jest podróż± do wewn±trz, podczas której często ukryte głęboko emocje mog± wyj¶ć na wierzch w różnorodnej formie.
15. Mam problemy z kręgosłupem szyjnym, chciałabym ćwiczyć jogę czy jest to przeciwwskazaniem?
Do każdego problemu zdrowotnego jest szereg przeciwwskazań- pewnych pozycji się nie wykonuje, inne się odpowiednio modyfikuje. Rol± nauczyciela jest ocenić, które asany możesz wykonywać, których nie.
16. Witam, kilka dni temu zacz±łem chodzić na jogę, wcze¶niej nie miałem z ni± żadnego kontaktu. Nie wiedziałem na jej temat prawie nic. Problem polega na tym, że chodzę na jogę w Hiszpanii gdzie obecnie mieszkam, a nie znam hiszpańskiego wystarczaj±co dobrze by rozumieć wszystko, co mówi instruktor, na¶laduję ruchy innych, ale samego instruktora nie rozumiem. Pytanie brzmi - czy chodzenie na jogę w takiej sytuacji ma jakikolwiek sens? Co powinienem zrobić by korzystać z zajęć tak jak ludzie rozumiej±cy w pełni instruktora (poza nauczeniem się hiszpańskiego, nad tym pracuję)?
Je¶li nauczyciel jest dobry – będzie w stanie Cię skorygować i  pomóc nawet bez słów. Jednak nie dowiesz się dlaczego ma być tak, a nie inaczej i czemu to wszystko służy. Tutaj pomocne będ± ksi±żki i płyty dvd z ćwiczeniami. www.sklep.joga-joga.pl
17. O co chodzi w jodze? Gdzie należy ćwiczyć? Można ćwiczyć w domu?
Joga z definicji ma służyć „pow¶ci±gnięciu poruszeń umysłu”. W skrócie jest to system ćwiczeń w efekcie których adept odkrywa złożon± strukturę rzeczywisto¶ci w oparciu o obserwację ciała i umysłu. Poruszenia ustępuj±, pojawia się równowaga na płaszczyĽnie psycho- fizycznej. Co i jak obserwować – dowiesz się uczestnicz±c w zajęciach, kursach , warsztatach etc. Można ćwiczyć w domu – jednak kontakt z nauczycielem jest niezast±piony.
18. Czy osoby z urazami kręgosłupa mog± ćwiczyć jogę? Czy istniej± specjalne zestawy ćwiczeń, dla osób z okre¶lonymi urazami?
Tylko pod okiem do¶wiadczonego posiadaj±cego stosowne uprawnienia i kwalifikacje nauczyciela jogi.
19. Czy jogę mogę ćwiczyć w domu sama, czy muszę przynajmniej kilka razy być na zajęciach i uczyć się z innymi?
To czy z innymi czy nie-  nie jest istotne. Ważne żeby był nauczyciel , który wskaże ci co, jak i przede wszystkim po co robić. Skoryguje, poprawi.
20. W moim mie¶cie nie ma żadnych zajęć zwi±zanych z jog±, mam 15 lat i chciałbym się tym zaj±ć na poważnie, jednak sam mało mogę zdziałać, opisy ćwiczeń s± tu trochę skomplikowane i nie ma zdjęć, może mi pan jako¶ doradzić?
Namów rodziców i pojedzcie na jaki¶ wyjazd z jog± - dział:  INFORMACJE
21. Witam, chciałabym się dowiedzieć czy mogę zacz±ć uprawiać jogę we własnym zakresie, w zaciszu domowym? Jestem studentk± i nie stać mnie na drogi kurs jogi... Jednak chciałabym się nauczyć przynajmniej podstawowych pozycji.
W ci±gu miesi±ca regularnych ćwiczeń w dobrej szkole jogi nauczysz się jak wykonywać podstawowe pozycje, dowiesz się czego nie powinna¶ robić, co jest dla ciebie ważne, będziesz na bież±co korygowana- co przeciwdziała utrwalaniu się złych nawyków. Dowiesz się czemu maj± służyć te ćwiczenia w praktyce. Miesięczny karnet dla studentki/ studenta w ramach którego można chodzić bez ograniczeń  na zajęcia jogi w Warszawie  kosztuje 100 zł – potraktuj to jako inwestycję w siebie.
22. Od czego rozpocz±ć praktykę jogi?
Od znalezienia odpowiedniego miejsca do praktyki index.php?art=1&dzial=178&dzial2=244
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft