Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Z podręcznika pocz±tkuj±cego jogina, czyli jak unikn±ć błędów w praktyce własnej. Agnieszka Fabi¶

  • wtorek, 26 wrze¶nia 2017
  • autor: Agnieszka Fabi¶
  • Ľródło: Archiwum
Wiele osób rozpoczynaj±cych praktykę popełnia błędy wykonuj±c asany czy przygotowuj±c się do ćwiczeń. Nieuwzględnienie pewnych podstawowych reguł dotycz±cych czy to oddychania, czy kolejno¶ci wykonywanych ćwiczeń, może przekre¶lić dobroczynny wpływ jogi na nasze ciało i umysł. Jest kilka podstawowych reguł, których należy przestrzegać.
PRZEDE WSZYSTKIM KONCENTRACJA I SKUPIENIE
Wchodz±c i wychodz±c z pozycji należy zachować stabilny stan umysłu i koncentrację. Stabilno¶ć umysłu jest kontrolowana przez oddech , który stanowi punkt przewodni kompleksu wykonywanych asan. Rytmiczne oddychanie jest kluczowe zarówno podczas wykonywania pozycji, jak i w czasie przechodzenia od jednej do drugiej asany. Nasuwa się więc pytanie, jakie jeszcze znaczenie ma..
 ..ODDYCHANIE W JODZE, CZYLI O EFEKCIE KUMBHAKI
 Ważne jest by usi±¶ć, odpocz±ć, wyrównać oddech zanim będziesz kontynuować ćwiczenia. Wykonywanie kolejnych asan bez przerwy sprawia, że tracisz energię i rozprasza swój umysł. Rozpocznij ćwiczenia od rytmicznego oddychania, które rozgrzewa ciało, a następnie przejdĽ do asan. Wchodzenie i wychodzenie z pozycji powinno odbywać się w rytmie naszego oddechu, nie odwrotnie. Za każdym razem, gdy twój oddech gubi pocz±tkowy rytm, umysł traci sw± stabilno¶ć i koncentrację. Je¶li zdarza ci się to często, być może oznacza to, że podczas wykonywania kompleksu asan należy przej¶ć do medytacji, by odzyskać równowagę. Je¶li rytm oddechu przyspiesza po wyj¶ciu z pozycji, powiniene¶ wyrównać oddech. Stabilny oddech oznacza zdrowe serce.
Głęboki oddech w asanach wzmacnia ich działanie, tworz±c dodatkowe rytmiczne sieci kanałów w procesie oddychania. To zjawisko zwane jest efektem „pompy oddechowej”. W dużym skrócie działanie tego mechanizmu polega na rozszerzeniu klatki piersiowej, co powoduje powstanie czę¶ciowej próżni wywieraj±cej wpływ na serce. Dalej próżnia ta zasysa krew z żyły głównej powoduj±c przyspieszenie przepływu krwi do komory serca. Ruch rozszerzania klatki piersiowej, tak mocno akcentowany w wielu pozycjach, zwiększa ci¶nienie ujemne w jamie klatki piersiowej, a dodatkowo wykorzystanie techniki zatrzymania powietrza, tzw. kumbhaki, umożliwia utrzymywanie ujemnego ci¶nienia przez dłuższy okres czasu. Zauważ, co dzieje się, gdy weĽmiesz głęboki długi wdech, a następnie zatrzymasz oddech. Na skutek wydłużenia efektu pompy ss±cej powrót krwi żylnej do serca ulega przyspieszeniu.
 KONSTRUOWANIE WŁASNYCH SEKWENCJI ASAN
Sekwencja asan powinna obejmować zarówno asany rozgrzewaj±ce, rozci±gaj±ce, jak i wzmacniaj±ce oraz pranajamę. Ponadto powinny one być ułożone w okre¶lonej kolejno¶ci w sekwencji. Pomijanie którego¶ rodzaju asan prowadzi do zaburzenia równowagi. Przykładowo, je¶li w swojej praktyce wykonujesz wszystko poza rozgrzewk±, będziesz czuł się ociężały. Je¶li natomiast zrezygnujesz z asan wzmacniaj±cych, będziesz czuł zbytni± płynno¶ć ruchów. Z drugiej strony zbyt wiele pozycji wzmacniaj±cych skutkuje tym, że nasze ciało jest zbyt zbite. Stali bywalcy siłowni powinni zwłaszcza zwracać uwagę na systematyczne wykonywanie ćwiczeń rozci±gaj±cych. M±dry i do¶wiadczony trener po serii ćwiczeń siłowych zleca wykonanie również kilku ćwiczeń rozci±gaj±cych. W przeciwnym razie ciało traci na elastyczno¶ci.
Tak więc układaj±c swoj± własn± sekwencję asan, uwzględnij rozgrzewkę, pranajamę , przynajmniej trzy asany rozci±gaj±ce i jakie¶ asany oddechowe. Tak ułożona sekwencja po pierwsze rozrusza stawy (rozgrzewka), następnie pobudzi układ sercowo- naczyniowy (pranajama), zaangażuje mię¶nie (rozci±ganie), wzmocni ciało (ćwiczenia wzmacniaj±ce) i pozwoli wyciszyć się organizmowi ( ćwiczenia oddechowe).
Czasami możemy pomin±ć ćwiczenie wzmacniaj±ce i ćwiczenia oddechowe. Je¶li po praktyce jogi mamy jakie¶ nieprzyjemne zadanie do wykonania, to lepiej zrobić ćwiczenia oddechowe przed wzmacniaj±cymi. Wzmocnione ciało lepiej stawia opór przeciwno¶ciom, niż rozluĽnione i otwarte na bodĽce ciało po ćwiczeniach oddechowych. Wszystko to należy uwzględnić układaj±c swoje sekwencje asan.
UWAGA! Nie polecam pocz±tkuj±cym wykonywania Sirsasany ( stania na głowie) , choć z pewno¶ci± jest to bardzo dobroczynna pozycja i jedna z podstawowych w jodze. Ale je¶li asana ta ma być skuteczna i nie wyrz±dzać szkód, powinny j± wykonywać osoby bez problemów z szyj±. Praca za biurkiem, siedzenie za kółkiem – to wszystko przyczynia się do problemów z kręgosłupem szyjnym. Dlatego zaleca się wykonywanie stania na głowie od drugiego roku praktyki jogi, kiedy to problemy s± już w jakim¶ stopniu zaleczone dzięki wykonywaniu innych prostszych asan.
 SOWA CZY SKOWRONEK, CZYLI JAK NASZ RYTM BIOLOGICZNY WYZNACZA NAJLEPSZˇ PORĘ NA ĆWICZENIA
Je¶li nie jeste¶ rannym ptaszkiem, lepiej nie wykonuj ćwiczeń z rana zanim ciało nie zd±ży się rozbudzić. Różnica ci¶nienia w organizmie może dać Ci się we znaki. Spróbuj zmierzyć ci¶nienie z rana. Po przebudzeniu jest ono niskie i stabilizuje się po pewnym czasie. Dopiero, gdy to nast±pi, ciało jest gotowe do ćwiczeń.
Je¶li z kolei lubisz wstawać wcze¶nie rano, oznacza to, że Twoje ci¶nienie obniża się przed pój¶ciem spać. Tak więc wieczór nie jest dla ciebie dobr± por± na praktykę.
 JAK DŁUGO POWINNA TRWAĆ POJEDYNCZA SESJA JOGI?
My¶lę, że pocz±tkuj±cej osobie wystarczy godzina dziennie, by wzrósł poziom energii w ciele. Jednakże s± trzy poziomy praktyki, trzy rodzaje reżimów ćwiczeniowych, które różnicujemy w zależno¶ci od efektów, jakie chcemy uzyskać. S± więc poziomy:
• pozwalaj±ce poprawić kondycję ;
• pobudzaj±ce energię i umożliwiaj±ce wykonanie pewnych codziennych czynno¶ci;
• powoduj±ce transformację nas samych.
W przypadku tego ostatniego to, jak długo praktykujesz, uzależnione jest od twoich indywidualnych potrzeb energetycznych – ćwiczysz tak długo, aż poczujesz wzrost energii.
Pamiętaj, iż joga nie zakłada, że należy zmuszać swoje ciało do wysiłku. Staraj się podchodzić do codziennej praktyki w sposób zupełnie naturalny, bez przymusu. Celem jogi nie jest wykonanie tylu asan, ile się da w okre¶lonym czasie, ale wprowadzenie harmonii w ciele. Dzięki praktyce twoje ciało jest zdrowsze, bardziej rozci±gnięte, co umożliwia ci wykonywanie coraz trudniejszych i wymagaj±cych pozycji. Jednakże każdy z nas odpowiada sam przed sob± na pytanie, czy pracuje w czasie ćwiczeń jogi, czy po prostu spędza czas w pozycjach, tylko dlatego, że kto¶ powiedział, że joga jest zdrowa. Zdecyduj sam!
 
Agnieszka FabisAgnieszka Fabi¶
Niektórzy z nas całe życie bezskutecznie poszukuj± swojego miejsca na ¶wiecie. Ja swoje znalazłam..na macie:-) Wraz z praktyk± asan zyskałam umiejętno¶ć spojrzenia na życie z dystansem i spokojem. Trwanie w pozycji do góry nogami w koncentracji i skupieniu naprawdę potrafi zmienić punkt widzenia:-)
Joginka, autorka bloga, tłumaczka (www.af-tlumaczenia.pl).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft