Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Joga dla seniorów w szkołach jogi w Polsce

  • ¶roda, 15 paĽdziernika 2008
  • opracował: Justyna Moćko
Stereotyp seniora funkcjonuj±cy w społeczeństwie, to osoba starsza, schorowana, mało aktywna. Na szczę¶cie to się zmienia. Ludzie odchodz±cy na emeryturę, maj±cy dużo wolnego czasu to nierzadko osoby pełne energii i pomysłów jak wykorzystać ten czas. Niebywała popularno¶ć Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy Klubów Seniora pokazuje, ze seniorzy nie chc± już siedzieć z wnukami lub przed telewizorem.
joga seniorów8Zajęcia ruchowe dla seniorów s± w ofercie większych fitnessów, Klubów Seniora, o¶rodków sportowych. Joga jest idealn± form± ruchu dla seniorów. Statyczne asany rozci±gaj±ce mię¶nie i stawy, uważno¶ć na oddech pozwalaj± do¶wiadczyć dobroczynnego ruchu i zmierzyć się ze swoimi ograniczeniami. Niektóre asany (tadasana, dandasana) ¶wietnie koryguj± nawyk garbienia się. Ćwiczenia dla seniorów maj± bardzo praktyczny wymiar: zawi±zanie butów już nie jest takim problemem, chód robi się lżejszy, sen spokojniejszy. Niestety, w Polsce joga dla seniorów nie jest popularyzowana. Oprócz fantastycznej inicjatywy Janusza Szopy, który „wprowadził” jogę na Uniwersytety Trzeciego wieku (artykuł na ten temat na portalu joga-joga.pl), tylko w 4 szkołach jogi w Polsce s± prowadzone tego typu zajęcia.
Oto wypowiedzi osób prowadz±cych zajęcia:

joga seniorów5Joanna Jedynak, Joga na Foksal
Zajęcia dla seniorów prowadzimy od pocz±tku istnienia szkoły Joga na Foksal, czyli od 2005 roku. Tworz±c grupę trafili¶my w oczekiwania osób, które z uwagi na swój wiek i ograniczenia w ciele nie miały odwagi doł±czyć do grup pocz±tkuj±cych. Jednakże wiek nie jest jedynym kryterium dla uczestników grup seniorów, można spotkać tam również osoby młode. Spokojna, zrównoważona praktyka pozwala utrzymać ciało i psychikę w doskonałej kondycji. Joga jako alternatywa - niedołężno¶ć lub choroba, czy dobre samopoczucie, ¶wiadomo¶ć nowych możliwo¶ci i  dostrzeżenie potencjału w każdym z nas niezależnie od wieku. Dni, w które odbywaj± się zajęcia ( poniedziałek i pi±tek w godz. 10.30 – 12.00) s± dniami ładowania akumulatorów na cały tydzień. Z wielk± rado¶ci± patrzymy na niezwykłe zaangażowanie uczestników tych zajęć, a także na zmiany w Nich zachodz±ce.
www.jogafoksal.pl

joga seniorów6Ewa i Rafał Lichtarowicz, Joga Klasyczna, Szczecin
Nasza współpraca z seniorami zaczęła się na dobre w 2002 roku odk±d nawi±zali¶my współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Szczecinie i w naszym programie wprowadzili¶my specjalne zajęcia dla tej grupy wiekowej.  Na pocz±tku było trudno obudzić entuzjazm w ludziach mocno osadzonych w realiach zeszłej epoki i podejrzanie ustosunkowanych do jogi. Zaczęli¶my od wykładów, pokazów, bardzo uproszczonych asan i krótkich czasów.  Najwięcej kontrowersji i oporu było przy przechodzeniu przez ból w pozycjach. Ale to wszystko się szybko zmieniło. Do dnia dzisiejszego to najbardziej zdyscyplinowana, wdzięczna i najbardziej regularnie chodz±ca grupa osób. ¦wiadomo¶ć że można zd±żyć do odjeżdżaj±cego tramwaju czy autobusu wyprzedzaj±c po drodze nawet młode osoby, bez problemu wwędrować na 3 czy czwarte piętro, w wieku 75 lat jeĽdzić doskonale na nartach, daje tym ludziom zapał i samozaparcie by joga seniorów7regularnie ćwiczyć jogę. Naszym zdaniem najbardziej w nich zmieniło się podej¶cie do życia. Optymizm, stabilno¶ć emocjonalno-mentalna,  akceptacja siebie w złotym wieku i dystans do rzeczywisto¶ci to najcenniejsze owoce praktyki. Zajęcia senior jogi prowadzimy dostosowuj±c program do możliwo¶ci ćwicz±cych. Używamy wiele pomocy i wariantów uproszczonych pozycji, a w wyja¶nieniach odnosimy się przede wszystkim do wyobraĽni uczestników. W toku praktyki wykształciły się też grupy które ćwicz± solidnie na poziomie grupy ogólnej bez żadnych ulg dla seniorów. Pomysł na senior jogę powstał w wyniku u¶wiadomienia sobie przez nas faktu, że wiele dobra w społeczeństwie może przynie¶ć joga  uprawiana przez najstarszych. Życie pokazuje że był to strzał w dziesi±tkę a długofalowe efekty naszej pracy z seniorami zaczynaj±  powoli docierać do najmłodszych.
www.jogaklasyczna.pl
WypowiedĽ jednej z uczestniczek zajęć w Szczecinie:

joga seniorów10Boli Cię głowa, kręgosłup, stawy? -Nie możesz zasn±ć wieczorem i po przebudzeniu w nocy? -Trudno ci wstać z fotela? -Masz lataj±ce my¶li? Czy uważasz, że s± to atrybuty staro¶ci i trzeba się z tym pogodzić? Jeżeli tak my¶lisz to jeste¶ w błędzie, bo na te dolegliwo¶ci jest recepta: uprawiać jogę. Chodzę od niedawna na jogę do Rafała Lichtarowicza. Pierwsze miesi±ce s± trudne (ale nikt nie mówi, że póĽniej będzie lżej). Konfrontacja ze słabo¶ci± własnego ciała-szokuj±ca. Okazuje się, że nie umiem prawidłowo oddychać (chociaż oddycham już blisko 70 lat), nie umiem stać na jednej nodze, nie umiem nawet prosto siedzieć na podłodze. Ćwiczymy asany o dziwacznych nazwach: „drzewo”, „pies”, „krowa”, „małpa”. W moim wykonaniu „drzewo” się zawala, „pies” zbyt szybko się przewraca, „krowa” jaka¶ pokraczna, a do „małpy” jeszcze daleka droga. Bol± mię¶nie i stawy, kręci się w głowie. Rafał wyciska wszystkie soki, delikatnie ale stanowczo egzekwuje dokładno¶ć układów, w perfidny sposób za każdym razem przedłuża trwanie poszczególnych pozycji. Nie chcę być gorsza od innych (nieporadna ale ambitna), więc się męczę na potęgę, pocę i sapię, cała czerwona i połamana.
I po co to wszystko? Po co te męki, za które trzeba jeszcze płacić (promocyjn± cen± co prawda, ale jednak), które zabieraj± czas i sprowadzaj± do parteru moje wyobrażenie o własnej sprawno¶ci? A no po to, że wprawdzie same ćwiczenia s± trudne, ale za to póĽniej stwierdzam ,że... -zaczynam „czuć” swoje ciało, przejmuję nad nim kontrolę. Już nogi nie wlok± się za mn±, lecz mnie wyprzedzaj± (niedługo zacznę tańczyć na ulicy) -siedz±c za biurkiem lub przy komputerze nagle zauważam, że bez udziału joga seniorów9¶wiadomo¶ci moje plecy same się prostuj± -ale to co może najistotniejsze, zmienia się u mnie perspektywa postrzegania rzeczywisto¶ci. Nabieram dystansu do otoczenia, do przykrych wydarzeń, które robi± się mniejsze i przez to mniej bol±. Krótko mówi±c: joga pomaga mi żyć (w wymiarze fizycznym i psychicznym). A to dopiero pocz±tki (3 miesi±ce) , a co będzie za trzy lata? Może będę lewitować?, a przykre wydarzenia nie będ± mnie pozbawiały snu, lecz jedynie wywoływały u¶miech politowania. Nie jestem do końca pewna, czy z tym lewitowaniem mi wyjdzie, bo jednak jem mięso, więc jestem trochę za ciężka i za bardzo przyziemna, ale na pewno nie będę się już przewracała na ulicy, łami±c sobie ko¶ci (co w ci±gu ostatnich 4 lat przydarzyło mi się 3 razy). T± radosn± perspektyw± chcę się podzielić z tymi wszystkimi, którzy jeszcze się wahaj± w wyborze najlepszego dla siebie sposobu osi±gania sprawno¶ci. Tymi uwagami (jak najbardziej subiektywnymi) dzieliła się ¶wieżo upieczona adeptka jogi
Anna Ogrodowicz
Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie
 Tekst ukazał się w lokalnej gazecie SUTW Prana czyli „Siła witalna” nr 16
rok akademicki 2005/2006
Zajęcia dla seniorów prowadzone s±:

Joga na Foksal, Warszawa
www.Jogafoksal.pl
Zajęcia prowadz±: Joanna Jedynak i Adam Ramotowski
Joga klasyczna. Szkoła Ewy i Rafała Lichtarowiczów
www.jogaklasyczna.pl
Zajęcia prowadz±: Ewa i Rafał Lichtarowicz
Centrum Yogi, ŁódĽ
www.yoga.net.pl
Zajęcia prowadzi: Jolanta Paczyńska-Piasecka
Joga! Centrum Adama Bielewicza, Warszawa
www.joga.net.pl
Zajęcia prowadzi: Marek Migała
Opracowała Justyna Moćko
Justyna@joga-joga.pl

Zdjęcia pochodz± z zajęć w szkole jogi Ewy i Rafała Lichtarowiczów
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft