Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


„Kundalini yoga – odpowiedĽ na współczesne wyzwania współczesnych ludzi” Barbara Baczkura

  • sobota, 14 stycznia 2012
  • autor: Barbara Baczkura
Żyjemy w wieku paradoksu – globalnego i opartego na indywidualizmie, z coraz mniejsz± liczb± granic i z coraz większym popytem na podziały polityczne. Wszystko jest szybsze, a czasu mamy coraz mniej …

Powszechne standardy pracy to wytrwało¶ć i nieprzerwane działanie na najwyższych obrotach. Wynikiem tego jest wyczerpanie i stres - dwa główne powody chorób.

Ci±głe zmiany wymagaj± nieustannej edukacji przez całe życie. Musimy zachować mentaln±, emocjonaln± i fizyczn± giętko¶ć. Intelekt już nie wystarcza. By odnosić sukcesy, potrzebujemy nowego zwi±zku z intuicj±, emocjami i instynktem. Sama informacja nie wystarcza. Nie wystarcza też wiedza. Potrzebujemy m±dro¶ci. Musimy nauczyć się odmiennie używać umysłu, tak, by przewidywać konsekwencje, wybierać wła¶ciwe działania, spotykać odpowiednich ludzi. Zewnętrzna edukacja zapewniania przez rewolucję informacyjn± powinna być równoważona poprzez wewnętrzn± edukację, dotycz±c± m±dro¶ci, samoopanowania, intuicji oraz używania neutralnego umysłu. Potrzebujemy praktycznej technologii, daj±cej dostęp do wewnętrznego potencjału oraz do osi±gania celów.
KUNDALINI YOGA – CZYM JEST?
 Kundalini Yoga to najbardziej tajemnicza i najdłużej skrywana forma Yogi, w dawnych czasach przekazywana jedynie poprzez linię królów. Na zachód dotarła w latach siedemdziesi±tych XX w. za spraw± Yogi Bhajana. Daje szybkie i spektakularne efekty u osób prowadz±cych intensywny tryb życia, mieszkaj±cych w dużych miastach. Oczyszcza, wzmacnia i rozwija na wszystkich poziomach: fizycznym, psychicznym i mentalnym. Przygotowuje ciało i umysł do obudzenia i wzrostu potencjału mocy, twórczej inteligencji i ¶wiadomo¶ci, które znajduj± się w każdym człowieku. Uczy technik „¶wiadomej przytomno¶ci”, by pozostawać w zdrowiu, zyskać silny system odporno¶ciowy, żywotne gruczoły, mocny układ nerwowy, dobre kr±żenie oraz ¶wiadomo¶ć skutków działań. Rozwija zwi±zek z naszym potencjałem mentalnym. Uczymy się wykorzystywać klarowno¶ć neutralnego i intuicyjnego umysłu. Wyostrzamy intelekt. Kundalini Yoga jest idealna dla każdej grupy wiekowej; składa się z technik, z których każdy może skorzystać, bez względu na wiek, czy sprawno¶ć fizyczn±.
 DZIAŁANIE – s± to techniki oparte na działaniu, do¶wiadczaniu, które jest najszybsz± form± transformacji. Wiele metod wykorzystuje głównie mówienie, które jest najmniej efektywn± drog± zmian
HOLISTYCZNE PODEJ¦CIE - techniki kundalini respektuj± cał± istotę człowieka: poziom fizyczny, psychiczny i mentalny; s± tak różnorodne i tak skonstruowane, by oddziaływać harmonijnie na wszystkie te poziomy, powoduj±c szybkie i spektakularne rezultaty
 BADANIA MEDYCZNE
 Naukowe badania medyczne nad pozytywnymi skutkami jogi i medytacji po raz pierwszy przeprowadzono pod koniec lat 60-tych XX w. Badania te, kontynuowane przez ponad 30 lat, udowodniły, że joga i medytacja maj± znacz±ce pozytywne rezultaty w procesie leczenia w prawie każdym badanym przypadku.
Praktyki Kundalini Yogi, przeprowadzone dla The Institute for Medical Yoga w Szwecji w 1998 r. przyczyniły się do znacz±cego zmniejszenia przewlekłego bólu kręgosłupa w¶ród badanych osób.
Medytacja przyczynia się do zmniejszenia ryzyka ataku serca nawet bez zmiany diety, a leczenie stresu i niepokoju poprzez zastosowanie medytacji ma długoterminowe korzystne efekty.
Relaksacja i medytacja wpływa na poprawę stanu zdrowia osób z przewlekłymi bólami.
Praktyka jogi okazała się najbardziej efektywn± metod± leczenia szerokiej gamy zaburzeń psychosomatycznych i psychiatrycznych. Osoby ćwicz±ce jogę maj± wyższy stopień satysfakcji życiowej, niższ± pobudliwo¶ć i agresywno¶ć, lepiej radz± sobie ze stresem i bezsenno¶ci±.
Regularne uprawianie jogi może łagodzić w organizmie stany zapalne, będ±ce podłożem wielu poważnych schorzeń, takich jak choroby układu kr±żenia czy stawów.
Elizabeth Blackburn laureatka nagrody Nobla  w dziedzinie medycyny i fizjologii w 2009 r. odkryła, że końcówki chromosomów tzw. „telomery” odpowiadaj± za nasz± długowieczno¶ć; jednak podczas stresu ulegaj± poszarpaniu, niszczeniu, co w efekcie skraca nasze życie, natomiast medytacja je wygładza i utrzymuje w zwartej formie, powoduj±c skutek odwrotny.
 MOJE DO¦WIADCZENIE KUNDALINI YOGI
Kundalini Yogę praktykuję od 3 lat. Wcze¶niej próbowałam różnych technik i… niewiele się zmieniało. Dopiero kundalini Yoga sprawiła, że moje życie zaczęło się zmieniać…. Zaczęły wydarzać się rzeczy, które wcze¶niej były niemożliwe!
KY bardzo szybko oczyszcza nas z tego, co nam nie służy; z ciała wyrzuca toksyny, z umysłu bloki psychiczne, które nas ograniczaj±. Dzięki temu jeste¶my w stanie sięgać po wewnętrzny potencjał, który każdy z nas ma w sobie, w okolicy… punktu pępka. Tysi±ce lat temu jogini wiedzieli już, że nasz pępek to magiczne miejsce – je¶li jest słaby, musimy ciężko pracować na efekty; je¶li jest silny – możemy się odprężać i… samo się dzieje; pojawiaj± się wła¶ciwe osoby, korzystne sytuacje, jeste¶my we wła¶ciwym miejscu. Tysi±ce lat temu jogini wiedzieli jak funkcjonuje człowiek na poziomie fizycznym, psychicznymi i duchowym. Dzięki temu techniki kundalini Yogi, czasem wydaj± się niepozorne, ale zawsze przynosz± szybkie i silne efekty. Jogini wiedzieli, że odpowiednio układaj±c ręce możesz pracować nad oczyszczaniem swojego serca z bloków psychicznych, poskramianiem ego, odpowiednio skupiaj±c wzrok możesz oczyszczać pod¶wiadomo¶ć, wykorzystuj±c wibracje mantr pobudzać 84 punkty meridianowe na podniebieniu, by oczyszczać umysł, podnosić poczucie własnej warto¶ci. Wiedzieli również, że stres gromadzi się w nerkach, a smutek w płucach, dlatego w kundalini yodze znajdziemy też techniki na oczyszczanie nerek ze stresu. Ponadto techniki: wzmacniaj±ce system nerwowy, energetyzuj±ce, rozwijaj±ce intuicję, poprawiaj±ce komunikację i relacje interpersonalne, daj±ce inspirację, rozwijaj±ce kreatywno¶ć, techniki tworzenia przestrzeni dla energii prosperity w biznesie, życiu osobistym, wiele technik dla kobiet, dla zdrowia, witalno¶ci i piękna.
Kundalini Yoga sprawia, że życie zamienia się we FLOW, nurt, który cię unosi, je¶li tylko mu na to pozwalasz. Wtedy nie musisz „wymy¶lać”, kombinować, manipulować, by co¶ osi±gn±ć. Odprężasz się i pozwalasz najpiękniejszym twoim warto¶ciom w pełni się przejawiać i przyci±gać to, co dla ciebie najlepsze (nie mylić z tym, co się wydaje najlepsze). To jest różnica pomiędzy działaniem z poziomu głowy i działaniem z poziomu serca! Kundalini Yoga uczy nas jak wychodzić z ograniczeń umysłu i rozwijać jako¶ci serca. Otwiera nas na wewnętrzny potencjał, korzystanie ze wszystkich darów jakie otrzymali¶my, naszych dziesięciu ciał, intuicji, m±dro¶ci, wykorzystywania siły oddechu. Nadal żyjemy w tym samym ¶wiecie, ale jako¶ć naszego życia jest już inna; mamy wewnętrzn± siłę, która pomaga z gracj± przechodzić przez coraz trudniejsze sytuacje, potrafimy zachowywać wewnętrzny spokój, czuć swoj± moc i warto¶ć. Stopniowo znika, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko to, co nas ograniczało. Wchodzimy na inny poziom wibracji, energii i wszystko samo zaczyna się układać, wszech¶wiat nam sprzyja i podsuwa rozwi±zania jakich sami by¶my nie „wymy¶lili”. Bo my¶l±c, ograniczamy się do tego, co nam znane, a otwieraj±c się na działanie wewnętrznego mistrza w sobie, pozwalamy, by działo się to, co pozwala nam w pełni przejawiać najgłębsz± prawdę o nas samych… Bardzo często słyszę: to brzmi jak bajka. Wtedy odpowiadam: masz wybór: słuchać o tej bajce lub do¶wiadczać jej w swoim życiu!
Barbara Baczkura
Posiada 15 lat do¶wiadczenia w ¶wiecie mediów i reklamy. Kundalini Yogę pokochała od pierwszego … ćwiczenia. Jej zdaniem KY jest drog± rozwijania pełni swojego potencjału, otwierania się na intuicję i now± jako¶ć życia we wszystkich jego wymiarach. Dlatego Kundalini Yoga stała się jej pasj±. I dlatego dzieli się ni± z innymi. Prowadzi zajęcia grupowe, warsztaty oraz sesje indywidualne, współtworzy Atelier Rozwoju – Centrum Yogi, Zdrowia i Osobistego Potencjału w Warszawie
Barbara Baczkura
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft