Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Czym jest Intro I ? O kursie nauczycielskim i egzaminie. IX.2006

  • niedziela, 5 listopada 2006
  • opracował: Justyna Moćko
Pierwszy stopień nauczycielski w jodze, to Introductory I. Niedawno, w połowie wrze¶nia grupa z kursu nauczycielskiego u Jurka Jaguckiego zdawała ten egzamin. Przedstawiamy refleksje i wrażenia kilku osób uczestnicz±cych w egzaminie. Zamieszczamy podstawowe informacji na temat kursów nauczycielskich.

 
Mimo, że kończę kurs u Konrada, z powodów osobistych zdawałam egzamin z grup± Jurka. Przed egzaminem byłam bardzo przejęta. Nawet lekko spanikowałam. Fakt, że będzie mnie oceniało czteroosobowe gremium nie poprawiało mi samopoczucia, wręcz przeciwnie. Jednak, kiedy znalazłam się w Szkole Jogi, pooddychałam ta atmosfer±, uspokoiłam się. Egzaminy trwały przez 4 dni, od 14 do 17 wrze¶nia. Ja zdawałam w sobotę, 16 wrze¶nia. Stały skład komisji to Konrad Kocot, Henryk Li¶kiewicz. Romek Grzeszykowski był 3 dni na egzaminach, Renata Koba, Robert Spica jeden dzień przygl±dali się zdaj±cym. Byłam oceniana przez Konrada, Henia, Romka, Roberta.
Każdego dnia egzaminu Komisja oceniała maksymalnie 10 osób. Pierwszym etapem jest praktyka własna. Asany, które mam wykonać, oczywi¶cie znam wcze¶niej, robiłam je tysi±ce razy. W każdej z nich trwa się minutę. Wydawałoby się, że minuta to mało czasu. Czasami zdaje się być wieczno¶ci±. ;-)
Przed wej¶ciem na salę, przypomniałam sobie słowa Jurka: „nic nie wymy¶lisz nowego, ten egzamin jest pokazaniem tego, czego się nauczyła¶ przez te wszystkie lata, kiedy praktykujesz.” I ogarn±ł mnie spokój. Spokój i skupienie.
W czasie praktyki obserwuj±cy chodzili po sali i od czasu do czasu zapisywali co¶ na swoich kartkach. Podobało mi się, jak na nas patrzyli. W sposób zupełnie odpersonalizowany. Miałam wrażenie, że nie patrz± na mnie, Justynę, tylko na kształt asany, któr± wykonuję, na to, jak ja przedstawiam asanę.
Przemieszczali się cicho, dyskretnie, staraj±c się nie zburzyć naszego skupienia.
Po praktyce własnej poczułam się wolna. Uff, stało się najważniejsze. Teraz już tylko test, uczenie. Poczułam spokój i tak± rado¶ć z wykonanej roboty. Starałam się wykonać j± jak najlepiej.
Komisja udała się na naradę, aby ustalić, które pozycje będziemy uczyć. W tym czasie piszemy test. Stres przed obnażeniem swojej niewiedzy mija, test nie jest trudny. Jurek, który jest z nami na sali, przypomina, żeby¶my się nie porozumiewali. „Nie można nie zdać egzaminu, nie zdaj±c testu” - mówi. Napiszemy Ľle ten, to napiszemy następny. Kiedy¶ napiszemy dobrze. Jednak polskie nawyki ¶ci±gania bior± górę. Trochę się porozumiewamy.
Po te¶cie Komisja ogłasza swoj± decyzję. Każdy z nas dostaje asanę do uczenia, któr± powinien poprawić w swojej praktyce.
Nie dziwię się, że mam uczyć wygięcia do przodu i virabhadrasanę I. Wiem, że nie s± to moje najmocniejsze pozycje.
Mamy dwie godziny czasu. Idziemy z Ani± na pyszny obiad, potem Ania kupuje buty. Słońce, ulica, dla mnie obce miasto, które z ciekawo¶ci± ogl±dam, czuję tak± wewnętrzna rado¶ć. Wracamy. Na sali trwaj± przygotowania do uczenia. My również zaczynamy się przygotowywać.
Podczas egzaminu z uczenia, osoba zdaj±ca ma za zadanie nauczyć 3 pozycji, które wybrała dla niej komisja: zawsze s± dwie pozycje na dwie strony i jedna pozycja, która jest jednostronna. Oprócz tego uczymy halasany, sarvangasany.
Czas uczenia 15 minut. Komisja chodzi, podsłuchuje, ocenia, udziela wskazówek. Uczymy cztery osoby spo¶ród nas. Mamy też prawdziwe pocz±tkuj±ce, które przyszły do Szkoły. Podczas praktyki własnej Komisja nie odzywała się, żeby nas nie rozproszyć. Teraz słyszmy uwagi dotycz±ce praktyki. Trafne, czasami bolesne.
Po egzaminie znów z Ani± decydujemy się wyj¶ć. Siedzenie w sali i roztrz±sanie, wspominanie, katowanie się Ľle użytym słowem, tym, co kto powiedział wydaje mi się nie do zniesienia.
Komisja ogłasza werdykt. Najczę¶ciej przewodnicz±cy Komisji, Konrad przedstawia uwagi do kandydata. Swoj± wypowiedĽ buduje tak, że najpierw słyszymy co¶, co było dobre, co się podobało, potem co¶, co można byłoby poprawić. Uwagi s± bardzo celne, m±dre. Mam wrażenie, że Komisja tymi kilkoma zdaniami dotyka prawdy o mojej praktyce. Nie mogę wyj¶ć z podziwu – to tak widać?, jak Oni to zobaczyli?. Miło i ciepło się robi na sercu, kiedy słyszę pochwały. Wyważone, prawdziwe.
Kiedy jeżdżę na obozy, słyszę uwagi na temat tego, co mogę poprawić, ale s± zupełnie czym¶ innym od tej cało¶ciowej oceny. Na obozach dotykamy analizy, tu słyszę syntezę. Prawdziw±, m±dr±, któr± odnoszę również do swojego życia. Tak jest, Komisja ma rację.
Ta rozmowa, te słowa s± ważne, trochę żałuję, że nie trwa dłużej. Ciekawi mnie, cóż takiego pisali na mój temat na swoich kartkach, kiedy wykonywałam asany? Czy jest możliwe, że kiedy¶ się tego dowiem?
Jeszcze buziaczki, u¶ciski, wręczenie dyplomów, pogaduchy. Do zobaczenia za rok, na następnym egzaminie.
Justyna, 7 lat praktyki
Egzamin? Uczciwie? Mam za sob± trochę zdawanych egzaminów w życiu. Do żadnego jednak z poprzednich nie przygotowywałam się tak systematycznie jak do tego. Głównie odnosi się to do prawie codziennej praktyki oraz studiowania ¶cieżek jogi. Wiele czasu zajmuje mi też wdrażanie jogi do codziennego życia. To chyba najtrudniejsze zadanie dla mnie.
W czasie przed egzaminem nie odczuwałam, znanego mi wcze¶niej - skurczu żoł±dka czy walenia w piersi. Miałam poczucie, że będzie to co sobie wypracowałam. Nic więcej i nic mniej. Żadnego strachu i paniki. Nagrod± jaka mnie spotkała w czasie trwania egzaminu był spokój jaki mnie ogarn±ł od pierwszych jego chwil. Nigdy w czasie egzaminu nie czułam się równie spokojna i odprężona jak przy egzaminie na Introdactory I. A, że byłam naprawdę spokojna ¶wiadczy fakt, że pomiędzy jedn± a drug± czę¶ci± egzaminu, w drodze na obiad, wst±piwszy z Justyn± do sklepu obuwniczego, wyszłam z zakupem. Mam bardzo ładne botki na zimę!
Mam zamiar zdawać na kolejny stopień - Introdactory II.  Ten pierwszy to wła¶ciwie był dopiero wstęp.
Otrzymałam też zapytanie dotycz±ce zasadno¶ci prowadzenia kursów i egzaminów. Jestem zdecydowanie za utrzymaniem i jednych i drugich. Człowiek, przed którym drugi człowiek otwiera swoje ciało i umysł powinien przechodzić szkolenie. Do przekazywania wiedzy potrzebny jest nauczyciel ¶wiadomy tego co czyni, posiadaj±cy wiedzę przekazan± za po¶rednictwem ksi±żek i naszych nauczycieli przez B.K.S.Iyengar - twórcę metody. To z jego upoważnienia uczymy. On daje sw± wieloletni± praktyk±, do¶wiadczeniem, wsparcie dla naszych działań. Joga nie jest Jego, Jego jest metoda praktyki poszczególnych asan i ich zestawów.
Ukoronowaniem każdego kursu jest egzamin, w czasie którego zdolno¶ć przekazywania wiedzy innym, potwierdza grono ludzi maj±cych w tej dziedzinie przygotowanie. Nikt jeszcze nie wymy¶lił lepszej metody na sprawdzenie wiedzy niż egzamin. Faktem jest jednak, że egzamin ten jest również egzaminem dla naszych egzaminatorów z  ich pracy w duchu czystej filozofii jogi, pozbawionej kulturowej i historycznej interpetacji.
Zatem do usłyszenia za kilkana¶cie miesięcy.
Ania, 6 lat praktyki
*po co poszli¶cie na kurs - żeby pogłębić praktykę
*jak się czuli¶cie przed kursem  - że jest to trudne i czy dam sobie rade
*jak się czuli¶cie w trakcie kursu -  jest to ugruntowanie praktyki i dużo fajnych do¶wiadczeń, sięgnięcie głębiej, a nie tylko asanki. Ja znalazłam to, czego szukałam, choć może nie wiedziałam na pocz±tku, ze wła¶nie "tego" szukam. Nie umiałam tego nazwać- a teraz już wiem.
*po egzaminach - ciekawe uczucie i do¶wiadczenie. Warto było podej¶ć do egzaminu .
*co wam to dało - .j.w.
* czy będziesz zdawać Intro II - .jak Bóg da.
*czy egzamin jest potrzebny  - tak.
*po co - za długo by opowiadać i nie ma sensu. Bo nie da się tego wyja¶nić osobom, które nie były na kursie i na egzaminie. Nie ten poziom do¶wiadczeń. Ale ważne jest to, że na pewno jest to weryfikacja naszych wyobrażeń o sobie, czyli czy tak naprawdę wiemy, co robimy i czym to jest (bycie nauczaj±cym jogi innych). To, że ćwiczymy jogę nie jest jednoznaczne z tym ze mamy dar nauczania i że rozumiemy to wszystko na tyle, aby moc przekazywać to innym!!!!!
Zosia Kosiorek, 15 lat praktyki
Kilka słów o Kursie Nauczycielskim i egzaminach.
Polskie Stowarzyszenie Jogi Iyengara powstało w końcu 2002 roku, (proces rejestracji zakończył się w maju 2003). Jego celem jest min. teoretyczne i praktyczne szkolenie członków w systemie jogi.
B.K.S. Iyengar na pocz±tku sam certyfikował nauczycieli. Z czasem, kiedy było ich coraz więcej, stworzył zasady certyfikowania. Tym samym upoważnił innych nauczycieli do nadawania dyplomów. W Polsce kursy nauczycielskie mog± prowadzić Jerzy Jagucki, Henryk Li¶kiewicz, Konrad Kocot. Pierwszy kurs nauczycielski zacz±ł się w styczniu 2003 r (trwał do czerwca 2005). Był to bardzo pionierski kurs, na którym krystalizowały się zasady, program. Drugi kurs (w kolejno¶ci) poprowadził Konrad (marzec 2003 – listopad 2006). Obecnie trwa kurs prowadzony przez Jurka (luty 2005 – luty 2008) i kurs prowadzony przez Konrada (paĽdziernik 2005 – czerwiec 2008). Do prowadzenie swojego kursy przygotowuje się Henryk (listopad 2006 – listopad 2009). W Kursie Nauczycielskim mog± wzi±ć udział osoby, które już ucz± lub pragn± w przyszło¶ci rozpocz±ć nauczanie jogi i zdobyć ku temu praktyczne przygotowanie. Wymagane s± co najmniej 2 lata regularnej praktyki jogi według metody Iyengara (po¶wiadczone przez list rekomendacyjny od dyplomowanego nauczyciela jogi Iyengara). Kurs trwa 3 lata. Głównym tematem jest doskonalenie praktyki i nauczania podstawowych asan.
Rocznie kurs obejmuje 6 spotkań weekendowych (około 14 godzin praktyki) i 1 zgrupowanie 6 dniowe. Pierwszy rok po¶więcony jest głównie doskonaleniu praktyki podstawowych asan i pranajam, a także nauce obserwowania i samokorekty oraz zastosowania pomocy do ćwiczeń. Głównym tematem drugiego roku jest  doskonalenie praktyki i nauczania podstawowych asan na stopień Introductory I, a trzeci rok - na stopień Introductory II.
Program obejmuje również: elementy metodyki nauczania, podstawowe zestawy terapeutyczne, umiejętno¶ci zastosowania różnorodnych pomocy do ćwiczeń, wprowadzenie do anatomii i fizjologii oraz studiowanie wybranych Jogasutr Patańdżalego, fragmentów Bhagawad Gity oraz Hatha Yoga Pradipiki i Gharanda Samhity.
Szczegóły na stronie:http://psji.pl/
Po zakończeniu drugiego roku odbywa się egzamin na stopień "Introductory I", który obecnie stanowi pierwsz± czę¶ć egzaminu na stopień Introductory II. Osoby, które go zalicz± otrzymuj± od Stowarzyszenia pozwolenie na nauczanie jogi według metody Iyengara (ważne przez 2 lata). Osoby, które pomy¶lnie ukończ± cały kurs i pierwszy egzamin, będ± mogły przyst±pić do egzaminu na stopień "Introductory II".
 

 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft