ZenSar, indyjska inwestycja w Gdańsku 4.06.07
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


ZenSar, indyjska inwestycja w Gdańsku 4.06.07

  • ¶roda, 8 paĽdziernika 2008
Firma ZenSar, indyjski gigant informatyczny, otworzyła filię w Trójmie¶cie. Szansę na objęcie etatu maj± zdolni i otwarci absolwenci kierunków informatycznych Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki. Docelowo zatrudnionych ma być 500 specjalistów. Z my¶l± o naszych licealistach i studentach zamieszczamy rozmowę z Jakubem Kwaczyńskim, uczestnikiem szkolenia w Punie. Na zdjęciu moment otwarcia. Indyjski zwyczaj rozbijania kokosów w ważnych chwilach ma na celu zapewnienie pomy¶lno¶ci. Dotyczy to zarówno sfery zawodowej jak i prywatnej.(ac)

 
"Dziennik Bałtycki" dodatek "Praca w Poniedziałek" 28 maja 2007 r. Kariery młodych.

Pobyt w Indiach to nie tylko nauka, to także wy¶mienita okazja do poznania obcej kultury. Jakub Kwaczyński wolne chwile wykorzystuje m. in. na zwiedzanie okolicy. Na zdjęciu razem z Joginami z Radżastanu. A trzeba wiedzieć, że hinduscy informatycy pracuj± głównie po nocach, bo wtedy do komputerów zasiadaj± ich koledzy w amerykańskich i brytyjskich biurach.Fot. archiwum prywatne

Temat tygodnia
zensar Jakub Kwaczyński student marketingu na Uniwersytecie Gdańskim pracę już ma pewn±. I to nie byle jak±. Będzie pracownikiem ZenSaru Technologies – hinduskiego potentata branży IT. Obecnie, wraz z 21 innymi studentami, odbywa specjalistyczne szkolenie w centrali spółki w Pune w Indiach. Po powrocie do kraju będzie odpowiedzialny za kontakty z central± w ramach Technology Innovation Group. Udział w szkoleniu jak gra w totka z pewn± wygran± – twierdzi Jakub. – Zdobywam kwalifikacje na bardzo wysokim poziomie. Naszymi trenerami s± ¶wiatowej sławy autorytetami w różnych dziedzinach. S± to osoby komunikatywne, pomocne i otwarte. Panuje tu rewelacyjna, doskonała do nauki atmosfera. Przez kilkana¶cie tygodni nauczyli¶my się tyle, co na studiach przez kilka lat. Hinduski pracodawca dostrzega potencjał polskich studentów. – Macie wspaniałe uczelnie i wykształcon± młodzież – mówi Genesh Natarajan, prezes, dyrektor zarz±dzaj±cy ZenSaru. Firma stawia na zdolnych i otwartych ludzi. W centrum badawczo-rozwojowym, które powstaje w Gdańsku, planuje zatrudnić 350 specjalistów. Poszukiwane s± przede wszystkim osoby ze znajomo¶ci± projektowania systemów informatycznych i inżynierii oprogramowania.
(Alicja Peplińska, Dziennik Bałtycki)

Zbieram owoce swojej pracy
Z Jakubem Kwaczyńskim, o szkoleniu w centrali hinduskiej firmy informatycznej ZenSar i karierze rozmawia Alicja Peplińska (Dz.Bałtycki; tel. 058 30 03 361;a.peplinska@prasa.gda.pl)

O udział w szkoleniu zorganizowanym przez ZenSar starało się wiele osób. Rywalizacja była pewnie zacięta?
Na testy zgłosiło się blisko 80 osób, wybranych zostało 25. Dla mnie konkurencja była porażaj±ca, bowiem przez ostatnie 5 lat kształciłem się na Wydziale Marketingu, informatyka była tylko moim hobby. Postanowiłem jednak startować. Po¶wieciłem każd± woln± chwilę na przygotowania. Opłaciło się.

Dlaczego marketingowiec chce pracować w firmie zajmuj±cej się oprogramowaniem informatycznym?

Gdy miałem 16 lat, na zlecenie japońskiego koncernu stworzyłem pierwsz± komercyjn± stronę internetow± i od tego czasu fascynuję się nowymi mediami oraz innowacjami technologicznymi w szerokim tego słowa znaczeniu. Interesuj± mnie projekty ze sceny open-source, np. samochód oparty na wolnych, nieopatentowanych podzespołach, podobny projekt wolnej rakiety orbitalnej i tym podobne społeczno-technologiczne inicjatywy. Ukończyłem studium informatyczne. Branża IT jest jedn± z najlepiej prosperuj±cych na ¶wiecie. Chociaż uważam, że prawdziw± przyszło¶ć ma genetyka. Wszystkim, którzy maj± zacięcie do nauk przyrodniczych, zdecydowanie j± polecam. Niestety, niewiele polskich uczelni kształci w tej dziedzinie. Wróćmy jednak do informatyki. Wbrew pozorom to bardzo kreatywna profesja. Można się w niej rewelacyjnie spełniać intelektualnie, co moim zdaniem, po kilku latach pracy jest równie ważne jak wynagrodzenie.

Jak oceniasz hinduskiego pracodawcę?
Podoba mi się filozofia ZenSaru: każdy pracownik dostaje taki zakres zadań, jaki pasuje do jego charakteru. Nasi przełożeni wyłapuj± niuanse naszych indywidualnych zainteresowań. Dzięki temu mog± nas rozmie¶cić w odpowiednich działach, komórkach i projektach. Wiedz±, że damy z siebie wszystko, czuj±c jednocze¶nie satysfakcję z wykonanej pracy. My¶lę, że znalazłem wreszcie swoje miejsce na najbliższe lata. Spełnienie zawodowe i uczciwe wynagrodzenie rzadko występuj± razem, i cieszę się, że tak mi się ułożyło.

Wła¶ciwie sukces zawdzięczasz sobie, swojej pracowito¶ci...
Nie lubię okre¶lenia „człowiek sukcesu”. Sukces jest dzisiaj wymagany od wszystkich i wielu ludzi nie wytrzymuje tej presji. Jest to tabloidalny atrybut, lekceważ±cy i odsuwaj±cy na dalszy plan pytanie, kim kto¶ naprawdę jest? Jestem szczę¶liwym człowiekiem, bo zbieram w życiu to, co kiedy¶ zasiałem, a nie każdemu jest to dane.

Co poradziłby¶ młodym ludziom – jak powinni kierować swoim rozwojem, aby otrzymać dobr± pracę? Jak mog± podnie¶ć swoj± warto¶ć na rynku pracy?
Je¶li kto¶ ¶wiadomie wędruje przez studia i po gmachach różnych wydziałów, bardzo szybko zauważy tuziny, ba, setki bezpłatnych inicjatyw akademickich – na plakatach, w prasie i na studenckich stronach internetowych. Każdy w¶ród tych propozycji na pewno wyszuka co¶ dla siebie, tak jak ja znalazłem ten wyjazd na szkolenie informatyczne do Indii. Szczególnie polecam wyjazdy zagraniczne, bowiem poszerzaj± one nie tylko horyzont intelektualny, ale również ucz± życia, samodzielno¶ci, niesamowicie rozwijaj± zdolno¶ci komunikacyjne... i ¶wietnie prezentuj± się w CV. Aby co¶ osi±gn±ć, trzeba w sobie odnaleĽć twórcz± pasję i ambicję.

Nie kusi cię kariera na Zachodzie?
Przed wyjazdem do Indii otrzymałem propozycje pracy z Berlina od firmy zajmuj±cej się doradztwem prawno-teleinformatycznym. Odmówiłem, argumentuj±c, że chcę zdobyć szlify w dużej korporacji, jak± jest ZenSar. Odpowiedzieli, że czekaj± na mój powrót z Indii. Płacę proponuj± rewelacyjn±. Jednak czułbym się tam obco. W Polsce jestem u siebie. Tu s± wszyscy najbliżsi mi ludzie i wszystkie moje najpiękniejsze wspomnienia. Nie tracę wiary, że kiedy¶ w Polsce będ± równie przyjazne warunki pracy i rozwoju jak na Zachodzie. Jestem niepoprawnym optymist± i my¶lę, że kiedy¶ nasz kraj stanie się arkadi±, ziemi± obiecan±.

Więcej informacji o pobycie na szkoleniu w Indii znajdziesz na blogu prowadzonym przez Jakuba: http://CyberIndia.blox.pl
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Rozpoczynamy zapisy na II Edycję ! Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno¶ci oraz końcowy certyfikat uprawnia...

„Pyt” – duński sposób na stres

Co to jest szczę¶cie? To pytanie godne filozofów. Jogin odpowie, że trzeba przestrzegać jamów i nijamów; buddysta opowie o zaletach medytacji transcendentalnej. Czytelnicy poradników z kolei powołaj± się na duński sposób tworzenia przyjemnej atmosfery, czyli "hygge". Okazuje się jednak, że Duńczycy ...

Tajemnice „mię¶nia duszy”

Psoas, czyli "mięsień duszy". Jego nazwa brzmi jak zaklęcie. Okazuje się, że ma niezwykł±, choć nie tajemn±, bo zbadan± przez naukowców moc. Gdy się j± odkryje i zadba o psoas, łatwiej będzie zapanować nad zdrowiem ciała i emocji. O tym, jak ważny jest psoas, wiedz± jogini, psychoterapeuci i ci, któ...

Porz±dek w domu i w życiu

Posiadanie w domu tylko i wył±cznie rzeczy, które sprawiaj± nam rado¶ć. Fajnie brzmi, prawda? To jak to zrobić? Zen naucza, że minimalizm wnętrza i czysto¶ć miejsca, w którym żyjemy, wpływaj± na nasze samopoczucie fizyczne i psychiczne oraz znajduj± odzwierciedlenie we wszystkich naszych działaniac...

Kurs nauczycielski jogi. Szkolenie przygotowawcze.

Czy my¶lała/e¶ kiedy¶ o tym, aby zostać w przyszło¶ci nauczycielem jogi? Chciałby¶ posiadać takie umiejętno¶ci jak Twój ulubiony nauczyciel i pracować w gronie inspiruj±cych ludzi? Wydaje Ci się, że jest to ciekawe zajęcie i wspaniała ¶cieżka rozwoju, ale masz obawy, że Twoje umiejętno¶ci i wied...

Jaki Nett w Polsce - fotorelacja z Międzynarodowego Konwentu Jogi 2019

Za nami intensywny weekend jogowy ze wspaniał± nauczycielk± z USA - Jaki Nett, wieloletni± uczennic± B.K.S. Iynegra, w stopniu nauczycielskim Senior I. Konwent zgromadził 250 entuzjastów jogi z całej Polski i z zagranicy. Dzięki wspaniałym, zaangażowanym uczestnikom Jaki Nett wyjechała zachwycona. S...

Bos± stop± przez zimę

Stopy zwracaj± nasz± uwagę wła¶ciwie głównie latem, kiedy chcemy założyć sandałki lub klapki. Latem często też chodzimy boso po plażowym piasku, le¶nej trawie czy ziemi. Dbamy o stopy w sensie estetycznym. Zim± wkładamy na nie grube skarpety i zapominamy o ich istnieniu. Tymczasem w medycynie Wschod...

Joga to nie wy¶cig ani zawody na najlepiej wygl±daj±c± asanę.

Zwolenników jogi przybywa wprost proporcjonalnie do stereotypów powstaj±cych na jej temat. Mój ulubiony i zarazem najczę¶ciej powtarzany, to poczucie, że zanim skorzysta się z zajęć jogi, trzeba już co¶ na ten temat wiedzieć, umieć, wcze¶niej się przygotować, rozci±gn±ć, i¶ć najpierw na stretching i...

Joga na receptę

Ro¶nie popularno¶ć jogi w ¶rodowisku medycznym na ¶wiecie. Jej dobroczynny wpływ na pacjentów docenili m.in. brytyjscy medycy, którzy wzięli udział w po¶więconej jodze konferencji zorganizowanej w Londynie w dniach 15-17 lutego. Lekarze, którzy poznali móc jogi, chc± j± przepisywać na receptę. ...

Joga na co dzień z premierem Indii

"Joga to podarek Indii dla całego ¶wiata. Niesie ze sob± zdrowie, dobrostan i pokój. Ł±czy w szczę¶ciu odległe od siebie narody" – mówił Narendra Modi. "Mój dzień rozpoczyna się od jogi. Ma dobroczynne wpływ na mój umysł i ciało". Je¶li kto¶ chce go na¶ladować, wystarczy poszukać w sieci klipó...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Kwietnia 2019
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft