Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


ZenSar, indyjska inwestycja w Gdańsku 4.06.07

  • ¶roda, 8 paĽdziernika 2008
Firma ZenSar, indyjski gigant informatyczny, otworzyła filię w Trójmie¶cie. Szansę na objęcie etatu maj± zdolni i otwarci absolwenci kierunków informatycznych Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki. Docelowo zatrudnionych ma być 500 specjalistów. Z my¶l± o naszych licealistach i studentach zamieszczamy rozmowę z Jakubem Kwaczyńskim, uczestnikiem szkolenia w Punie. Na zdjęciu moment otwarcia. Indyjski zwyczaj rozbijania kokosów w ważnych chwilach ma na celu zapewnienie pomy¶lno¶ci. Dotyczy to zarówno sfery zawodowej jak i prywatnej.(ac)

 
"Dziennik Bałtycki" dodatek "Praca w Poniedziałek" 28 maja 2007 r. Kariery młodych.

Pobyt w Indiach to nie tylko nauka, to także wy¶mienita okazja do poznania obcej kultury. Jakub Kwaczyński wolne chwile wykorzystuje m. in. na zwiedzanie okolicy. Na zdjęciu razem z Joginami z Radżastanu. A trzeba wiedzieć, że hinduscy informatycy pracuj± głównie po nocach, bo wtedy do komputerów zasiadaj± ich koledzy w amerykańskich i brytyjskich biurach.Fot. archiwum prywatne

Temat tygodnia
zensar Jakub Kwaczyński student marketingu na Uniwersytecie Gdańskim pracę już ma pewn±. I to nie byle jak±. Będzie pracownikiem ZenSaru Technologies – hinduskiego potentata branży IT. Obecnie, wraz z 21 innymi studentami, odbywa specjalistyczne szkolenie w centrali spółki w Pune w Indiach. Po powrocie do kraju będzie odpowiedzialny za kontakty z central± w ramach Technology Innovation Group. Udział w szkoleniu jak gra w totka z pewn± wygran± – twierdzi Jakub. – Zdobywam kwalifikacje na bardzo wysokim poziomie. Naszymi trenerami s± ¶wiatowej sławy autorytetami w różnych dziedzinach. S± to osoby komunikatywne, pomocne i otwarte. Panuje tu rewelacyjna, doskonała do nauki atmosfera. Przez kilkana¶cie tygodni nauczyli¶my się tyle, co na studiach przez kilka lat. Hinduski pracodawca dostrzega potencjał polskich studentów. – Macie wspaniałe uczelnie i wykształcon± młodzież – mówi Genesh Natarajan, prezes, dyrektor zarz±dzaj±cy ZenSaru. Firma stawia na zdolnych i otwartych ludzi. W centrum badawczo-rozwojowym, które powstaje w Gdańsku, planuje zatrudnić 350 specjalistów. Poszukiwane s± przede wszystkim osoby ze znajomo¶ci± projektowania systemów informatycznych i inżynierii oprogramowania.
(Alicja Peplińska, Dziennik Bałtycki)

Zbieram owoce swojej pracy
Z Jakubem Kwaczyńskim, o szkoleniu w centrali hinduskiej firmy informatycznej ZenSar i karierze rozmawia Alicja Peplińska (Dz.Bałtycki; tel. 058 30 03 361;a.peplinska@prasa.gda.pl)

O udział w szkoleniu zorganizowanym przez ZenSar starało się wiele osób. Rywalizacja była pewnie zacięta?
Na testy zgłosiło się blisko 80 osób, wybranych zostało 25. Dla mnie konkurencja była porażaj±ca, bowiem przez ostatnie 5 lat kształciłem się na Wydziale Marketingu, informatyka była tylko moim hobby. Postanowiłem jednak startować. Po¶wieciłem każd± woln± chwilę na przygotowania. Opłaciło się.

Dlaczego marketingowiec chce pracować w firmie zajmuj±cej się oprogramowaniem informatycznym?

Gdy miałem 16 lat, na zlecenie japońskiego koncernu stworzyłem pierwsz± komercyjn± stronę internetow± i od tego czasu fascynuję się nowymi mediami oraz innowacjami technologicznymi w szerokim tego słowa znaczeniu. Interesuj± mnie projekty ze sceny open-source, np. samochód oparty na wolnych, nieopatentowanych podzespołach, podobny projekt wolnej rakiety orbitalnej i tym podobne społeczno-technologiczne inicjatywy. Ukończyłem studium informatyczne. Branża IT jest jedn± z najlepiej prosperuj±cych na ¶wiecie. Chociaż uważam, że prawdziw± przyszło¶ć ma genetyka. Wszystkim, którzy maj± zacięcie do nauk przyrodniczych, zdecydowanie j± polecam. Niestety, niewiele polskich uczelni kształci w tej dziedzinie. Wróćmy jednak do informatyki. Wbrew pozorom to bardzo kreatywna profesja. Można się w niej rewelacyjnie spełniać intelektualnie, co moim zdaniem, po kilku latach pracy jest równie ważne jak wynagrodzenie.

Jak oceniasz hinduskiego pracodawcę?
Podoba mi się filozofia ZenSaru: każdy pracownik dostaje taki zakres zadań, jaki pasuje do jego charakteru. Nasi przełożeni wyłapuj± niuanse naszych indywidualnych zainteresowań. Dzięki temu mog± nas rozmie¶cić w odpowiednich działach, komórkach i projektach. Wiedz±, że damy z siebie wszystko, czuj±c jednocze¶nie satysfakcję z wykonanej pracy. My¶lę, że znalazłem wreszcie swoje miejsce na najbliższe lata. Spełnienie zawodowe i uczciwe wynagrodzenie rzadko występuj± razem, i cieszę się, że tak mi się ułożyło.

Wła¶ciwie sukces zawdzięczasz sobie, swojej pracowito¶ci...
Nie lubię okre¶lenia „człowiek sukcesu”. Sukces jest dzisiaj wymagany od wszystkich i wielu ludzi nie wytrzymuje tej presji. Jest to tabloidalny atrybut, lekceważ±cy i odsuwaj±cy na dalszy plan pytanie, kim kto¶ naprawdę jest? Jestem szczę¶liwym człowiekiem, bo zbieram w życiu to, co kiedy¶ zasiałem, a nie każdemu jest to dane.

Co poradziłby¶ młodym ludziom – jak powinni kierować swoim rozwojem, aby otrzymać dobr± pracę? Jak mog± podnie¶ć swoj± warto¶ć na rynku pracy?
Je¶li kto¶ ¶wiadomie wędruje przez studia i po gmachach różnych wydziałów, bardzo szybko zauważy tuziny, ba, setki bezpłatnych inicjatyw akademickich – na plakatach, w prasie i na studenckich stronach internetowych. Każdy w¶ród tych propozycji na pewno wyszuka co¶ dla siebie, tak jak ja znalazłem ten wyjazd na szkolenie informatyczne do Indii. Szczególnie polecam wyjazdy zagraniczne, bowiem poszerzaj± one nie tylko horyzont intelektualny, ale również ucz± życia, samodzielno¶ci, niesamowicie rozwijaj± zdolno¶ci komunikacyjne... i ¶wietnie prezentuj± się w CV. Aby co¶ osi±gn±ć, trzeba w sobie odnaleĽć twórcz± pasję i ambicję.

Nie kusi cię kariera na Zachodzie?
Przed wyjazdem do Indii otrzymałem propozycje pracy z Berlina od firmy zajmuj±cej się doradztwem prawno-teleinformatycznym. Odmówiłem, argumentuj±c, że chcę zdobyć szlify w dużej korporacji, jak± jest ZenSar. Odpowiedzieli, że czekaj± na mój powrót z Indii. Płacę proponuj± rewelacyjn±. Jednak czułbym się tam obco. W Polsce jestem u siebie. Tu s± wszyscy najbliżsi mi ludzie i wszystkie moje najpiękniejsze wspomnienia. Nie tracę wiary, że kiedy¶ w Polsce będ± równie przyjazne warunki pracy i rozwoju jak na Zachodzie. Jestem niepoprawnym optymist± i my¶lę, że kiedy¶ nasz kraj stanie się arkadi±, ziemi± obiecan±.

Więcej informacji o pobycie na szkoleniu w Indii znajdziesz na blogu prowadzonym przez Jakuba: http://CyberIndia.blox.pl
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga kundalini – przebudzenie i opanowanie energii

Mnogo¶ć zajęć, które okre¶lane s± jako różne rodzaje jogi, może już przyprawić o zawrót głowy. W¶ród nich pojawia się kundalini. Samo słowo brzmi magicznie, a jogę kundalini otacza aura tajemnicy. Jest to jednak, wg jej zwolenników i adeptów, esencja jogi, emanacja życiowej energii, która przepływa ...

Jak wybrać matę do jogi?

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów i odmian mat do jogi. Różni± się faktur±, grubo¶ci±, długo¶ci±, kolorem, trwało¶ci± i tym, co najważniejsze, czyli parametrami antypo­¶lizgowymi oraz cen±. Dlatego zawsze pojawia się pytanie - któr± matę mam wybrać i czym się kierować przy wyborze?...

Przepisy ze zdrowej misy: Jarmużki z kuskusem

Jarmuż jest wyj±tkow± odmian± kapusty, uprawian± od starożytno¶ci do celów ozdobnych oraz jadalnych. Popularno¶ci± cieszy się przede wszystkim ze względu na bogat± zawarto¶ć przeciwutleniaczy, witaminy C i K, wapnia, żelaza oraz sulforafan – zwi±zków maj±cych wła¶ciwo¶ci antynowotworowe. ...

Jak odzyskać czas?

Czas. Gdyby był na sprzedaż, pewnie byłby najlepiej sprzedawanym towarem na ¶wiecie, a w bankach ustawiałyby się kolejki po kredyt na zakup czasu. Niestety, a może "stety" nie można go kupić za żadne pieni±dze. Ale dzięki filozofii slow life i minimalizmowi można nauczyć się, jak go odzyskać. ...

Joga i podnoszenie odporno¶ci na infekcje. To działa !

No i nadeszła. Jesień. A wraz z ni± niestety sezon przeziębień i innych infekcji. Ale na szczę¶cie nie jeste¶my bezradni wobec atakuj±cych nas zewsz±d zarazków. Możemy szybko podnie¶ć swoj± odporno¶ć dzięki praktyce jogi, co udowodniły już liczne badania naukowe....

6 pozycji jogi, które możesz wykonać jeszcze zanim wstaniesz z łóżka.

Znasz to uczucie, kiedy budzik dzwoni wcze¶nie rano, żwawo odkrywasz kołdrę i wstajesz z łóżka z u¶miechem na twarzy? Ja też nie ;) Ale to nic, poranki bywaj± trudne - to fakt, tylko nie wtedy, kiedy masz 6 przyjemnych powodów, żeby zamiast kolejny raz przedłużać drzemkę zacz±ć się powoli przebudzać...

Pietyzm w praktyce jogi

Dużo pisze się o jodze. Pisze się o jej dobroczynnym wpływie na organizm (ciało, sylwetkę, narz±dy wewnętrzne, kręgosłup) i psychikę. Warto jednak podkre¶lić jeszcze jeden rzadziej omawiany element, a mianowicie wpływ jogi na postawę życiow± - na podej¶cie do samego siebie, do innych ludzi oraz nast...

Nie taki kij straszny jak go maluj± … Jak oswoić chaturangę?

Nic nie wprowadza w lepszy nastrój jak kilka Powitań Słońca o poranku. Kiedy płynnie przechodzisz z jednej pozycji do drugiej, a ciało w pełni współgra z oddechem, czujesz jak powoli rozbudza się każdy mięsień a umysł staje się coraz bardziej trzeĽwy. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie chaturanga ...

Premier, który propaguje jogę i narodowe warto¶ci

Miło¶nicy jogi na całym ¶wiecie, nawet je¶li w ogóle nie interesuj± się polityk±, na pewno słyszeli nazwisko premiera Indii. Narendra Modi jest wielkim orędownikiem jogi, dzięki jego staraniom ustanowiono Międzynarodowy Dzień Jogi, a UNESCO wpisało j± na listę dziedzictwa niematerialnego ¶wiata....

Od przybytku boli głowa

Minimalizm został w ostatnich latach mocno spopularyzowany w Stanach Zjednoczonych i Europie, przesyconych wszechogarniaj±cym konsumpcjonizmem. Jednak ojczyzn± minimalizmu jest Japonia. Wynika on z japońskiej tradycji i stylu życia. Co zatem radz± japońscy mistrzowie minimalizmu?...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
PaĽdziernika 2017
Następne
PW¦CPSN
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft