Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Rozmowa z dr Preeti Agrawal – Apolonia Rdzanek.

  • poniedziałek, 8 wrze¶nia 2008
Dr. Preeti Agrawal jest lekarzem ginekologiem, prezesem Fundacji Kobieta i Natura. O ł±czeniu medycyny zachodniej z indyjsk±, Fundacji Kobieta i Natura, jodze rozmawia Apolonia Rdzanek (Parvati), dyrektor Sivananda Yoga Vedanta Centrum w Krakowie.

 
W jaki sposób hinduska lekarka trafiła do Polski?

Dr Preeti Agrawal: To zasługa mojego męża, który studiowała w Polsce. Pochodzę z tradycyjnej hinduskiej rodziny, w której kobiety zajmuj± się domem, a rodzice wybieraj± partnera życiowego dla swojej córki. Mój ojciec skończył psychologię i był urzędnikiem państwowym. Dużo podróżowali¶my po Indiach. Miałam więc okazję obserwować życie wielu kobiet. Muszę przyznać, że dało mi to wiele do my¶lenia. Indie s± piękne, ale hinduska kobieta ma pozycję drugorzędn±, jest w niej dużo pokory, a jej życie toczy się wokół rodziny. Nie chciałam zbyt wcze¶nie wychodzić za m±ż, a ponieważ zawód lekarza jest w Indiach niezwykle szanowany, zdecydowałam się na studia medyczne. Na studiach radziłam sobie bardzo dobrze, jednak od pocz±tku czego¶ mi brakowało – widziałam ograniczenia nowoczesnej medycyny. Zadawałam sobie pytanie czy warto być „nowoczesnym” lekarzem. Na szczę¶cie w domu rodzinnym miałam kontakt z tradycyjnymi terapiami. Mogłam więc konfrontować te naturalne metody lecznicze z wiedz± akademick±, zdobywan± w trakcie studiów medycznych.
 
Jaki był wynik tych konfrontacji?

Na pocz±tku był szok. To jest niesamowite, kiedy młody, pełen zapału lekarz styka się z realiami współczesnej medycyny. Miałam sporo obserwacji i do¶wiadczeń z różnych kontaktów zagranicznych: w Niemczech, Danii, Kanadzie, Anglii, USA. Poznałam mnóstwo lekarzy, którzy marzyli o przeniesieniu się do innego kraju, bo tam jest lepiej – ci z Danii chcieli jechać do Norwegii, a ci z Anglii do USA.

Ma Pani dużo międzynarodowych do¶wiadczeń zawodowych, dlaczego wybrała Pani Polskę jako miejsce pracy?

Miałam kilka propozycji pracy, ale w moim przypadku to los zadecydował, że jestem tutaj. Mój m±ż miał problem z nostryfikacj± polskiego dyplomu w Indiach więc wrócili¶my do Polski. Dopiero wtedy zrozumiałam, że nie jest istotne gdzie będę mieszkać, ważne by odnaleĽć sens swojej pracy. Polska ze względu na swoje potrzeby, status społeczny i ekonomiczny wydaje mi się ciekawym krajem. Postanowiłam działać…

W swojej pracy zawodowej ł±czy Pani podej¶cie holistyczne, medycynę psychosomatyczn± i wiedzę wywodz±c± się z Ayurvedy – czy tego uczyła się Pani w Medical College w Jaipurze?

Studia medyczne w Indiach oparte s± na systemie zachodnim, nawet podręczniki s± w języku angielskim. To, co widziałam w swojej rodzinie, jak rodzice stosowali naturalne metody lecznicze zainspirowało mnie do dalszych poszukiwań. Jeszcze w Indiach prowadziłam wiele rozmów z lekarzami, czytałam dużo ksi±żek, pogłębiałam wiedzę na temat człowieka i jego zdrowia.
Swoj± praktykę w Polsce rozpoczęłam od pracy w przychodniach i pocz±tkowo byłam bezradna. To poczucie bezradno¶ci zachęciło mnie do poszukiwań. Zaczęłam poznawać Makrobiotykę i Ayurvedę – głównie dietetykę. PóĽniej doł±czyłam psychologię. Zdałam sobie sprawę, że sama dieta nie wystarczy. Dzięki takiemu podej¶ciu mogłam lepiej zrozumieć swoje pacjentki i nie¶ć im bardziej skuteczn± pomoc.

Co Pani zdaniem w zawodzie lekarza ginekologa jest najważniejsze?

Być może zabrzmi to dziwnie, ale wzajemne uzdrawianie i poznawanie kobiety. Sprawianie, by poczuła się lepiej poprzez rozmowę. Całe wieki kobiety były gorzej traktowane. Konsekwencje tego s± widoczne nawet u współczesnych kobiet Zachodu: brak akceptacji, stłumione emocje, zahamowania i lęki seksualne, rozmaite uzależnienia. Problemy ginekologiczne to jedno, ale cały obszar problemów zwi±zanych z życiem rodzinnym tych kobiet to drugie, równie istotne zagadnienie. Wła¶nie dlatego uważam, że dotarcie do kobiety i zapewnienie jej wsparcia w różnych obszarach egzystencji, stanowi istotę mojego zawodu.

Czy widzi Pani istotne różnice w podej¶ciu do pacjentów z punktu widzenia medycyny Wschodu i Zachodu?

W medycynie zachodniej istotne jest postawienie diagnozy, widzi się narz±dy i chorobę, w sposób czysto mechaniczny. W medycynie wschodniej, homeopatii czy Ayurvedzie choroba jest na końcu, leczy się osobę, to człowiek jest najważniejszy.

Co Pani s±dzi na temat jogi?

Nieustanny pęd, napięcie i po¶piech wyznaczaj± rytm życia wielu współczesnych kobiet. Wła¶nie dlatego praktykowanie jogi jest bardzo dobrym rozwi±zaniem – przywraca spokój, wycisza. Pozwala do¶wiadczyć równowagi między ćwiczeniem a odpoczynkiem. Jeżeli chodzi o aktywno¶ć to Ayurveda pokazuje jak dobrać odpowiednie jej formy dla poszczególnych dosh: Vata, Pitta czy Kapha (typologii psychosomatycznych). Warto pamiętać, że ludzie maj± różne zapotrzebowanie na aktywno¶ć fizyczn±. Joga jest ¶wietnym sposobem odreagowania codziennego stresu. W gruncie rzeczy nie wymaga od nas wielkiej sprawno¶ci fizycznej. Można j± zalecić zarówno kobietom w ci±ży, jak i paniom w okresie menopauzy.

Napisała Pani trzy ksi±żki o kobietach – jak one powstały?

Ksi±żki, które wydałam w Polsce maj± dla mnie olbrzymie znaczenie. Zebrałam w nich swoje do¶wiadczenia zawodowe, wykorzystałam wiedzę, która zbierałam pracuj±c z kobietami. Starałam się poł±czyć nowoczesn± wiedzę medyczn± z m±dro¶ci± medycyny Wschodu. Pierwsz± ksi±żk± była Menopauza. Po napisaniu jej poznałam pewn± dziennikarkę, która zaproponowała mi współpracę - tak powstała ksi±żka Kobieta i natura.
W czasie mojej praktyki zawodowej zaczęłam większ± uwagę zwracać na znaczenie diety dla kobiet w ci±ży. Zachęcałam je do udziału w szkole rodzenia. Obserwowałam jak dieta i naturalne terapie wpływaj± na przebieg ci±ży, a potem sam poród. U¶wiadomiłam sobie, również znaczenie psychicznych aspekty macierzyństwa. Z tego holistycznego podej¶cia do kobiety i ¶wiadomego macierzyństwa powstała kolejna ksi±żka Odkrywam Macierzyństwo.

Prowadzi Pani Fundację Kobieta i Natura. Sk±d ten pomysł?

Czułam się trochę osamotniona. O ile mogłam podj±ć ryzyko sfinansowania z własnych ¶rodków wydania moich ksi±żek, o tyle szersze propagowanie naturalnego porodu wymagało pomocy instytucji zewnętrznych. Szukałam jej i zwróciłam się do pewnej fundacji z pro¶b± o pomoc – byłam zaskoczona, że nie uzyskałam wsparcia. Przez kilka tygodni zastanawiałam się co zrobić – postanowiłam założyć własn± fundację. Po drodze spotkałam wiele osób, które mi pomagały. Wielkim wsparciem był dla mnie m±ż, który od samego pocz±tku towarzyszył mi w tym przedsięwzięciu.

Ma Pani bardzo bogate życie zawodowe. Jak godzi to Pani z życiem rodzinnym?


Życie rodzinne daje mi dużo ciepła i blisko¶ci. Nie mogłabym z tego zrezygnować dla kariery, czy fałszywie pojmowanego samorozwoju. Pochodzenie, rasa, religia – w gruncie rzeczy nie maj± tu większego znaczenia. Najważniejsze jest to, co robię. A robię to dla kobiet, ale także dla siebie i jestem szczę¶liwa. Samo życie dyktowało mi jak mam postępować. Nie bez znaczenia jest to, że mam duż± pomoc ze strony bliskich i dlatego mogę to wszystko pogodzić.

Mówi Pani bardzo dobrze po polsku, poznała Pani nasz± kulturę i kobiety. Co może Pani powiedzieć o Polkach i co im doradzić?

Polskie kobiety s± wspaniałe, pracowite, podziwiam ich odwagę. Uważam jednak, że powinny bardziej szanować siebie. Czasem s± zahamowane i nie akceptuj± swego ciała. Każda z nas powinna pokochać swoje ciało i w miarę możliwo¶ci dbać o rozwój swojej duchowo¶ci. To wcale nie musi się kłócić z materialn± stron± naszej egzystencji. Po prostu warto prowadzić życie na głębszym, duchowym poziomie.

Dziękuję Pani za po¶więcony czas i piękne refleksje. Oczekujemy na Pani przyjazd do Krakowa.
Rozmawiała : Apolonia Rdzanek (Parvati)

Dr Preeti Agrawal – jest doktorem nauk medycznych, specjalist± II stopnia z Ginekologii i Położnictwa. Studia medyczne ukończyła w Medical College, Jaipur w Indiach. Pierwszy i drugi stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa oraz doktorat uzyskała na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Swe do¶wiadczenie poszerzała na kursach i stażach m.in.: w Niemczech, Danii, Anglii i Kanadzie. Obszarem jej zainteresowania jest medycyna holistyczna i medycyna psychosomatyczna.
Ukończyła wiele kursów z zakresu odżywiania, tradycyjnych metod wspierania zdrowia i możliwo¶ci ich zastosowania w ginekologii. Jest zwolennikiem podej¶cia holistycznego w ginekologii i położnictwie, ł±czy wiedzę medycyny tradycyjnej z medycyn± naturaln±, medycynę psychosomatyczn± i zasady medycyny starodawnej.
Dr Agrawal specjalizuje się w naturalnym prowadzeniu ci±ży i porodu. Prowadzi we Wrocławiu program pt. „Szkoła ¦wiadomego Macierzyństwa”.
W pracy wspiera j± m±ż Anil - specjalista chirurg. Ma trójkę dzieci.
Jest autork± ksi±żek:
"Menopauza. Mity i rzeczywisto¶ć"
"Kobieta i natura. Czyli jak zachować zdrowie na każdym etapie życia"
„Odkrywam macierzyństwo – ci±ża, poród, połóg w zgodzie z natur±”

 Więcej informacji na stronach  www.kobietainatura.plwww.preetigin.pl

W dniach 29 lutego i 1 marca 2007 dr Preeti Agrawal odwiedziła Kraków i poprowadziła wykład „Zdrowie kobiety” oraz warsztat „Kobieta w zwi±zkach – relacja kobiety z mężczyzn± i dzieckiem”.
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft