Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Rozmowa z Christophem Tissot, nauczycielem w stopniu Senior Intermediate I

  • czwartek, 4 wrze¶nia 2008
Christoph Tissot po raz czwarty przyj±ł zaproszenie od Krakowskiego Warsztatu Jogi i w marcu prowadził zajęcia w Krakowie. Coraz więcej joginów jest zainteresowanych kontaktem z tym do¶wiadczonym i miłym nauczycielem. Podczas pobytu Christopha w Krakowie Ewa Wardzała i Natasza Moszkowicz przeprowadziły z Nim wywiad.
Kilka słów o sobie?
Jestem tylko człowiekiem ze wsi, człowiekiem natury. W dużej mierze z natury czerpię swoje pomysły, lubię także praktykować w otoczeniu przyrody. Mam dwoje małych dzieci, które stanowi± duż± czę¶ć mojego życia.
Praktykuję od 15 lat pod okiem Faeqa Birii – przez pierwsze lata u jego uczniów, a potem bezpo¶rednio u niego.

Zatem pod±żasz ¶cieżk± praktyki przekazan± przez Faeqa? Zgodnie z jego energi±?
Jestem w trakcie zmiany podej¶cia do praktyki – zmiany w stosunku do tego, czego nauczyłem się od Faeqa. Kiedy¶ bardzo lubiłem mocn± pracę w jodze, jednak zacz±łem sobie zdawać sprawę, że to irytuje, podrażnia mój system nerwowy, zaburza wewnętrzn± równowagę. Staram się teraz odnaleĽć sposób praktyki daj±cy spokój i pozwalaj±cy odczuwać rado¶ć życia.

Czym dla ciebie jest „joga”?
To wielkie „nieznane”, to przygoda.

Twoja ulubiona asana?
Ulubiona pozycja?  To wła¶ciwie wszystkie, w których czuję się dobrze.

A w których czujesz się szczególnie dobrze ? :)
Uwielbiam wygięcia do tyłu  i ….ardha ćandrasanę! :)

Je¶li chodzi o asany widzimy, że lubisz eksperymentować, nawi±zuj±c do innych metod pracy z ciałem …
Nigdy nie próbowałem innych form hatha jogi, ale próbuję nieco eksperymentować z metod± Feldenkreaisa.  Dostrzegam w tej metodzie taki rodzaj ruchu, który często zatracamy wykonuj±c asany.

Na czym polega ten rodzaj ruchu?
Przy metodzie Feldenkeraisa całe ciało jest wprawione w ruch,  jest mobilne. . Na przykład w relacji szyi i głowy z reszt± ciała. W moim dotychczasowym sposobie praktyki asan głowa łatwo oddzielała się od ciała i szyja stawała się sztywna. Poszukiwałem odpowiedzi na to dlaczego tak się dzieje, dlaczego ciało tak się zachowuje i do pewnego stopnia znalazłem t± odpowiedĽ w podej¶ciu do ruchu Feldenkraisa.
Eksperymentuję, bo wierzę, że mózg jest od tego, by poszukiwać i weryfikować do¶wiadczenia lecz także dlatego, że z trudem przychodzi mi na¶ladowanie i w zwi±zku z tym muszę bardziej polegać na tym, co stworzę :)
Jednocze¶nie staram się pozostawać w „porz±dku” w „kadrze” jogi i nie chcę z niego wychodzić, jogi nauczyłem się wcze¶niej. Poprzez swoje poszukiwania staram się dotrzeć do istoty danej pozycji, zrozumieć cel jej wykonywania i rozpoznać w pozycji warunki, w których ciało będzie się miało jak najlepiej.
Kiedy praktykuję dla siebie, często odczuwam potrzebę wyj¶cia poza „kadr”, poza znany „porz±dek” pozycji, by następnie doń powrócić.  Pozostaj±c cały czas w okre¶lonych dla pozycji ramach, nie jestem w stanie jej zrozumieć. Potrzebuję więc odej¶ć, czasem daleko, czasem wręcz ku karykaturze pozycji, by móc j± lepiej poj±ć. Czy jest to jasne? Nie wiem, czy potrafię to wytłumaczyć lepiej….

Tak, to jasne. Powiedziałe¶ nam wcze¶niej, że przygotowywanych przez siebie sesji nie zapisujesz, że starasz się raczej obserwować i pod±żać za tym, co wynika z ciał praktykuj±cych. Na czym, według Ciebie, polega uczenie?
Interesuj±ce w nauczaniu jest poznawanie i rozumienie ludzi, ich ciała, także mojego ciała poprzez inne ciała. Wszystko po to, by odnaleĽć ¶rodek pozwalaj±cy uczestnikom zajęć odczuwać rado¶ć, spokój, swoje wnętrze.

Rado¶ć, spokój i wnętrze w kategoriach jogi?
Oczywi¶cie – tego poszukujemy przede wszystkim :) I na to też przede wszystkim zwracam uwagę, ucz±c.
cht1
Jak inni nauczyciela jogi Iyengara reaguj± na Twój sposób uczenia i praktyki?
Nie my¶lę o tym. Mógłbym natomiast rozróżnić dwa rodzaje praktykuj±cych – s± tacy, którzy potrzebuj± pozostawać w „kadrze”, bo ten daje im poczucie bezpieczeństwa, zapobiega lękowi i kiedy staję przed nimi, jako nauczyciel i rozpoczynamy praktykę s± zdziwieni. Jednak po praktyce czuj± się lepiej w sobie i s± szczę¶liwsi – samodzielnie jednak nie podejm± podobnych poszukiwań. Z drugiej strony mam do czynienia z ludĽmi, którzy oczekuj±, wymagaj± tego, aby rozumieć to, co w praktyce asan się dzieje. Sposób praktyki, któremu się oddaję pozwala znajdować odpowiedzi na stawiane przez nich pytania.

Czy nie jest też tak, że w miarę zaawansowania w praktyce pojawia się w ogóle coraz więcej pytań?
Tak się dzieje, gdy podróż ¶cieżk±, której podporz±dkowali¶my swoj± praktykę ( nie tylko jogi) przestaje na nasze pytania odpowiadać. Wtedy trzeba rozpocz±ć poszukiwanie. W moim przypadku porz±dek, który miał oferować poczucie bezpieczeństwa, z tego poczucia mnie wytr±cał. Musiałem odnaleĽć powód, powody, dla których pozycje wykonuje się w ten konkretny sposób. Odnalazłem poczucie bezpieczeństwa, tym razem jednak sam je budowałem i pochodzi ono z wnętrza.
Zdaję sobie sprawę, że zachęcaj±c ludzi do tego rodzaju praktyki – kwestionuj±cej, poszukuj±cej -stawiam ich być może przed pytaniami, których wcale nie chc± sobie stawiać. Nie jest moim celem zaburzanie ich spokoju. Również z tego względu staram się pod±żać wyraĽnie okre¶lon± wcze¶niej ¶cieżk±, pozostaj±c w „kadrze” jogi Iyengara i w jego obrębie obierać własny kierunek.

Nasuwa się refleksja, że w miarę zgłębiania porz±dku rzeczy, okre¶lone przezeń granice ulegaj± przeobrażeniu – „kadr” zamiast ograniczać, okre¶la perspektywy wolno¶ci. Chc±c bowiem poszukiwać wszędzie i przekraczać każd± granicę….
Popadamy w anarchię…. i nasze zabiegi przestaj± mieć sens.
„Kadr” to współrzędne, punkty odniesienia. Jak boje na morzu – znacz± i ostrzegaj±.  Dzięki ich obecno¶ci łatwiej nawigować :)

Dziękujemy bardzo za tę rozmowę, za czas spędzony z Tob±. Mamy nadzieję, że to nie ostatni raz :)
To dla mnie ogromna przyjemno¶ć być w Polsce, w Krakowie i Was spotykać. Praktykuj±cy tutaj naprawdę kochaj± jogę, więc pracować z nimi i dla nich to wielka rado¶ć. Dziękuję.
Kraków, 16 marca 2008

Wywiad przeprowadziły: Ewa Wardzała, Natasza Moszkowicz
Tłumaczenie: Natasza Moszkowicz
cht2
  sklep z akcesoriami do jogi
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft