Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


"Joga to nauka o leczeniu, o powrocie do nas takich, jakimi naprawdę jeste¶my". Wywiad z Sharatem Arora, nauczycielem z Indii. Justyna Moćko

  • pi±tek, 6 czerwca 2008
  • autor: Justyna Moćko
Na zaproszenie Portalu Joga-Joga.pl  przyjedzie do Polski (18 - 20.07.2008) wybitny nauczyciel jogi z Indii -Sharat Arora. Poprowadzi  3 dniowy warsztat przeznaczony zarówno dla osób rozpoczynaj±cych swoj± jogiczn± podróż, jak i już ćwicz±cych. To będzie  niepowtarzalna okazja poznania osobi¶cie nauczyciela z Indii  i uczenia się bezpo¶rednio u Ľródła. 
Zapraszamy do lektury!
  sha1
Sharat Arora urodził sie w 1953. Odkrył jogę w wieku 25 lat. Rozpocz±ł praktykę sze¶cioletnim intensywnym kursem jogi prowadzonym przez B.K.S. Iyengara w Punie. Przez kolejne lata asystował Iyengarowi w nauce jogi na wszystkich poziomach. Podczas tych lat praktyki, coraz mocniej ujawniało się jego powołanie do pracy terapeutycznej. Asystował w sesjach leczniczych i osi±gał coraz lepsze rezultaty w leczeniu pacjentów ł±cz±c do¶wiadczenie z praktyki jogi z wiedz± z zakresu medycyny konwencjonalnej. Jego naturalne zdolno¶ci terapeutyczne i poł±czenie dwóch metod pracy zaowocowały powstaniem unikalnej techniki terapii opartej na jodze.
W pracy z uczniami charakteryzuje się precyzj± instrukcji i wysokim poziomem uważno¶ci. Prowadzi zajęcia w języku francuskim, niemieckim i angielskim. Aktywnie korzysta ze swojego do¶wiadczenia terapeutycznego oraz głębokiej wiedzy filozoficznej, co sprawia, że nauka z nim jest do¶wiadczeniem wyj±tkowym
Jak doszło do tego, że będziesz latem w Polsce?
Lubię podróżować i zwiedzać różne kraje, więc kiedy dostałem propozycję przyjazdu do Polski, chętnie się na ni± zgodziłem.
Zetkn±łe¶ się z jog± w wieku 25 lat. To był 1978 rok – czy joga w Indiach była wtedy popularna? Jakie praktyki duchowe były popularne?
W pewien sposób była popularna. Dhirendra Bramachari wprowadził jogę do podstawowych i ¶rednich szkół. To otworzyło ludziom oczy na nowe możliwo¶ci zatrudnienia, pojawiło się wielu nauczycieli. Ten trend jednak był bardzo powierzchowny i dawał ludziom złe wyobrażenie na temat jogi.
Co robiłe¶ przed zetknięciem się z jog±?
Pracowałem w rodzinnym biznesie. Mieli¶my fabrykę odzieży dla kobiet.
Jak trafiłe¶ na jogę do Instytutu B.K.S Iyengara?
Byłem zainteresowany t± metod±. Zdecydowałem się praktykować w Instytucie B K S Iyengara, ponieważ w tamtym czasie nie spotkałem nikogo, kto praktykowałby jogę tak jak tam.
sha2
 Czy od razu zaangażowałe¶ się w praktykę? Jak przebiegała Twoja praktyka?
Na pocz±tku traktowałem jogę jak ciężkie ćwiczenia fizyczne, które miały pomóc przełamać sztywno¶ć mojego ciała. Zmieniło się, kiedy zacz±łem medytować. U¶wiadomiłem sobie, że joga i medytacja jest praktyczne tym samym. Nauczyłem się praktykować w bardziej subtelny sposób. W tamtym czasie nie było żadnych ksi±żek, z których mógłbym czerpać wiedzę, szukałem pomocy w Jogasutrach Patanjalego.
Jakie wrażenie zrobił na Tobie B.K.S Iyengar?
Guruji nie był dla mnie tylko nauczycielem, był jak ojciec. Dał mi możliwo¶ć uczęszczania na zajęcia zaledwie po trzech miesi±cach, odk±d pojawiłem się w Instytucie. Pewnie dlatego, że dostrzegł moje zaangażowanie. Potem towarzyszyłem mu zawsze, kiedy tylko szedł na zajęcia. Stopniowo nauczyłem się odgadywać Jego my¶li i przygotowywałem materiały potrzebne mu do zajęć.
Ten czas spędzony przy Nim odmienił moje życie.
Kim jest teraz dla Ciebie?
Jest i zawsze będzie dla mnie guru. Dzięki Niemu jestem tym, kim jestem. Czuję się szczę¶ciarzem, zwłaszcza kiedy widzę, jacy s± inni nauczyciele.
W latach 70 Iyengar podróżował po Europie, wydał ksi±żkę ¦wiatło Jogi, był bardzo wymagaj±cym nauczycielem. Czy patrz±c wstecz, uważasz, ze metoda, któr± zainicjował ewoluuje, zmienia się?
Guruji rozwin±ł swoj± technikę i obecnie już nie uczy. My, Jego uczniowie mamy kontynuować to, co zacz±ł. Technika pokazuje kierunek. Uważam, że sama metoda się nie zmienia, zmienia się jej zastosowanie zależnie od osoby i sytuacji. Każdy nauczyciel ma swój własny, niepowtarzalny wkład w metodę Iyengra, dzięki swojemu do¶wiadczeniu i rozwojowi.
W jodze według metody Iyengara ważnym jest aspekt terapeutyczny. Jeste¶ uznawany za specjalistę jogi terapeutycznej. Jak wygl±dały pocz±tki jogi terapeutycznej w Instytucie Iyengara, jak wygl±dały Twoje pocz±tki w tej dziedzinie?
Joga to nauka o leczeniu, o powrocie do nas takich, jakimi naprawdę jeste¶my. Nasza identyfikacja z umysłem i ciałem jest przyczyn± chorób. To, czego nauczył mnie Guruji, to zobaczyć, gdzie utknęła energia.
PóĽniej miałem możliwo¶ć uczyć się od lekarzy, jak rozwijaj± się choroby i jak je diagnozować, więc kiedy tylko dostrzegałem jakie¶ problemy zdrowotne u moich uczniów, pomagałem im je zauważyć i leczyć dzięki odpowiednim asanom.
sha3
Kiedy i dlaczego zacz±łe¶ uczyć?
W pewnym momencie u¶wiadomiłem sobie, że chcę w pełni oddać się praktyce jogi.
Jedyn± możliwo¶ci±, żeby spełnić to pragnienie, było uczynić jogę również form± zarabiania na siebie. Zacz±łem uczyć w 1985 roku.
Czy pamiętasz jakie¶ przypadki u uczniów, którym w sposób spektakularny pomogłe¶?
W 1985 r, kiedy wła¶nie zacz±łem uczyć, spotkałem kobietę w ¶rednim wieku, która prawie nie chodziła, bo wypadł jej dysk w odcinku lędĽwiowym.
Odważnie zdecydowałem się dać jej prywatne lekcje, po których mogła chodzić i spać bez bólu. Podj±łem wtedy ryzyko, którego nie podj±łbym teraz. To było prawie jak cudowne uleczenie.
PóĽniej spotkałem narkomana, którym wcale nie chciałem się zajmować, ale jego przyjaciele nalegali tłumacz±c mi, że on naprawdę chce rzucić narkotyki i zmienić swoje życie. Zacz±łem z nim pracować. Po kilku tygodniach zmienił się znacznie: chodził z podniesion± głow±.
Niestety nie wiem, czy udało mu się wytrwać w postanowieniu życia w abstynencji, ponieważ wyjechał i nigdy już nie miałem z nim kontaktu.
Inna kobieta, która miała problemy z szyj± po praktykowaniu jogi u innego nauczyciela, po 3 dniach prywatnych lekcji u mnie, mogła uczęszczać na normalne zajęcia.
Praktykujesz jogę 30 lat. Jak zmieniała się Twoja praktyka?
Moja praktyka obecnie to 2,5 do 3 godzin relaksacyjnych pozycji odwróconych w ciszy oraz pół godziny pranayamy.
Pozostała czę¶ć wtedy, kiedy uczę. Pokazuj±c asany, ucz±c, czuję, które miejsca s± zablokowane i podczas praktyki rozluĽniam je.
Zrozumiałem, że najważniejsze jest to, żeby w codziennym życiu wiedzieć dok±d się zmierza.
Masz swoje o¶rodki w Dharmasala i na Goa. Czemu tam?
Kiedy byłem młody, mieszkali¶my w Bombaju, który w tamtym czasie przypominał wioskę Goa. Odwiedziłem Goa w 1975 i zobaczyłem miejsce, które przypominało mi moje dzieciństwo.
W 1985 roku powiedziałem Guruji, że wybieram się na Goa. Stwierdził, że to nie jest za bardzo jogiczne, ale wtedy tego nie zrozumiałem.
Przez te wszystkie lata starałem się zostać na Goa, ponieważ uwielbiam tamtejsze morze, ale je¶li chciałem uczyć dobrych uczniów, musiałem wybrać również inne miejsce. Wła¶nie do Dharamsala przyjeżdżaj± do nas oddani uczniowie. S± to między innymi tury¶ci przyjeżdżaj±cy do Dalai Lamy, którzy już zd±żyli sobie zadać pytania o sens życia.
Interesujesz się buddyzmem, praktykujesz medytację vipassana. Sk±d te zainteresowania?
Byłem zmuszony opu¶cić dom, żeby móc towarzyszyć Guruji. Znalazłem wspólnotę buddystów, w której mogłem się zatrzymać. W zamian za to gotowałem posiłki dla moich współmieszkańców. To nie był wybór, podobnie, jak wyborem nie była medytacja. Musiałem brać w niej udział jako członek wspólnoty. Tam dowiedziałem się o Goenkaji’s Vipassana Retreats. Uczestniczyłem w tej sesji. Miałem to szczę¶cie, że sam Mistrz prowadził kurs i mogłem go słuchać na żywo. Dałem się temu porwać.
Prowadzisz kursy Joga i ayurweda. Gita, córka Guruji ma doktorat z Ayurwedy. Czy Ty również?
Nie uczę Ayurvedy, pozwalam specjali¶cie zajmować się tym na kursie. Mój wkład to ł±czenie tych dwóch nauk.
sha4
Prowadzisz zajęcia w trzech językach francuskim, niemieckim i angielskim. Którego pierwszego się nauczyłe¶? Czy trudno było Ci się nauczyć pozostałych?
W Anglii chodziłem do szkoły ¶redniej, st±d angielski znam najlepiej. To było trudne, ale miałem wspaniałych nauczycieli.
Który kraj w Europie i dlaczego najbardziej Ci się podobał?
Francja. Jako nastolatek spędziłem tam 4 lata i czuję się w pewien sposób zwi±zany z tym krajem.
Co wiesz o Polsce?
Nic. Miałem kilku bardzo zaangażowanych uczniów z Polski.
Mam nadzieję, spodoba Ci się Polska i Polacy. Czekamy z niecierpliwo¶ci± na Twój przyjazd.
Wywiad przeprowadziła
Justyna Moćko
Justyna@joga-joga.pl
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft