Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Joga Festiwal. V Górski Maraton Jogi- wywiad z Ambasadork± wydarzenia Katarzyn± Enerlich

  • pi±tek, 14 lipca 2017
Prowincja pełna jogi, życie zgodne z porami roku, minimalizm i ksi±żki. Tymi słowami można okre¶lić autorkę kilkunastu poczytnych powie¶ci z histori± Warmii i Mazur w tle, jak również publikacji o zdrowym odżywianiu i naturalnych kosmetykach. Zaraża pasj± do jogi i uczy życia w harmonii z Natur±. Je¶li chcesz dowiedzieć się kim jest Ambasadorka V Górskiego Maratonu Jogi przeczytaj wywiad z Kasi± i poznaj j± osobi¶cie w Wierchomli 
Jak wygl±dał Twój pierwszy kontakt z jog±? Od razu zaprzyjaĽniła¶ się z t± praktyk±? 
Do¶ć banalnie. Mam s±siadkę za miedz±. Ma syna w moim wieku i jest sprawniejsza od niejednej kobiety po trzydziestce. To mnie zawsze frapowało. Okazało się, że od lat dwa razy w tygodniu jeĽdzi na jogę do Mr±gowa. Wielokrotnie mówiła mi, bym też spróbowała, ja jednak wci±ż odpowiadałam, że TO NIE DLA MNIE. Często wła¶nie te słowa padaj± najpierw. Nigdy nie lubiłam fizycznej aktywno¶ci. W liceum groziło mi niezdanie z klasy do klasy wła¶nie z wuefu. Nauczycielka się zlitowała i zrobiła pisemny sprawdzian z wiedzy o olimpiadach. Wkułam na czwórkę. To mnie uratowało przed repet±. Wszelka aktywno¶ć fizyczna przyprawiała mnie o ból głowy. Gdy więc usłyszałam słowo JOGA, wzdrygnęłam się.
Mijał czas, ja zbliżałam się do czterdziestki. To chyba pierwszy moment w życiu, że zaczynamy co¶ rewidować. Utyłam, dokuczały mi bóle w kręgosłupie, od lekarza słyszałam: rwa kulszowa, korzonki. Miałam problemy z kondycj±, z cer±, z włosami, wyniki krwi były słabe. Poczułam, jakbym zaczęła się nagle starzeć. Którego¶ dnia na urodzinach starszej o czterna¶cie lat siostry, dla zabawy zaczęły¶my ćwiczyć na podłodze. Siostra okazała się sprawniejsza ode mnie! Tego samego dnia zdecydowałam – idę na jogę.
Zajęcia były nazajutrz. Onie¶mielona, stanęłam na końcu sali i modliłam się, żeby nikt na mnie nie patrzył. Obserwowałam innych i wydawało mi się, że to, co robi±, to jakie¶ akrobacje. Nie dawałam sobie rady z niczym. Lał się ze mnie pot, ciało dygotało, a po pierwszych zajęciach nie mogłam wstać z łóżka. Jednak, co bardzo szczególne, poczułam od razu dziwn± więĽ z mat±. Od pierwszych zajęć wiedziałam, że to jest MOJE, choć przede mn± długa droga, a im dalej w las, tym więcej drzew.
Jestem bardzo uparta i konsekwentna w tym, co robię - je¶li poczuję, że to jest TO, co mnie zajmuje. Słomiany zapał jest mi w takiej sytuacji obcy. Uparłam się. Nie opu¶ciłam z lenistwa żadnych zajęć, przez kilka lat tylko dwa razy zdarzyło mi się zachorować. Ćwiczyłam również w domu. Efekty zaczęłam widzieć już po miesi±cu. Coraz prostsze plecy w psie z głow± na dół, coraz więcej siły, by stan±ć w kiju, pojawiło się nawet co¶ w rodzaju mostka, a pierwsze stanie na głowie okupione było łzami szczę¶cia. 
Z tego co mówisz wnioskuję, że spotkanie z jog± odmieniło całe Twoje życie? 
Tak, zobaczyłam, że granice s± tylko w mojej głowie. Mogę je sama przesuwać. Wraz z praktyk± na macie po jakim¶ czasie przyszło co¶ więcej. Poczułam, że joga to nie tylko ćwiczenia, ale to pewna cało¶ć, któr± mogę wokół siebie i w sobie stworzyć. Spójno¶ć. Joga nie kończy się na macie. Po zej¶ciu z niej również trwa. Wyobrażałam sobie, jakby kr±żyła w moim krwiobiegu. Czułam, że nie mogę praktykować i jednocze¶nie Ľle się odżywiać, nie dbaj±c o swoje zdrowie, bo będzie to pewna hipokryzja. Brak spójno¶ci. Obudziła się we mnie naturalna d±żno¶ć do zmiany w życiu. Kiedy bowiem wszystko się zmienia, zmień wszystko.
Czuję się młodziej niż kiedykolwiek. Nie jem mięsa i nabiału, nie piję alkoholu, promuję alkaliczny styl życia. Regularnie robię wyniki, które poprawiły się znacz±co, nie mam większych problemów ze zdrowiem, nawet zwykły katar jest zjawiskiem bardzo sporadycznym. Biegam, maszeruję, jeżdżę na rowerze, zim± jeżdżę na łyżwach. Uprawianie ogrodu również wymaga sporej pracy. Postawiłam na aktywno¶ć fizyczn± i przekonałam się, że nie potrzeba do jej uprawiania owej osławionej „siły z mięsa”. Siła warzyw, nasion i pestek jest zdumiewaj±ca. Uwielbiam gotować. Piekę od lat chleb i nie wyobrażam już sobie jego kupowania. Zabieram go nawet w podróże. Czytam etykiety na towarach, nie kupuję niezdrowych półproduktów. Słodycze i przek±ski ze sklepów i cukierni uważam za co¶ NIE DO JEDZENIA – więc musiałam z nich REZYGNOWAĆ. Warzywa mam z przydomowego ogrodu, ale również mieszkaj±c w mie¶cie można je zdobyć. Zbieram zioła i suszę, robię z nich kosmetyki i mieszanki na zdrowotno¶ć. Od długiego już czasu nie używam kupowanych w sklepach, pełnych niezdrowej chemii kosmetyków. Nie używam lekarstw, chyba, że s± to wyj±tkowe sytuacje, których oby jak najmniej. Czerpię jak najwięcej z Natury – jest w niej bowiem wielka siła i wszystko, co nam potrzebne. To pochłonęło mnie cał± i zmieniło diametralne moje życie. Joga jest dla mnie niczym biały ¶piew dla muzyka - pierwotna, naturalna i totalna. Joga to Cało¶ć. 
Jeste¶ pisark±. Masz w swoimi dorobku już siedemna¶cie ksi±żek. Czy joga pomaga ci w pisaniu, a może raczej przeszkadza? 
To jest owa spójno¶ć, do której d±żyłam. Kiedy życie zaczyna przypominać kolisty kształt i kiedy jedno przechodzi harmonijnie w drugie. Kiedy moja praca wynika z pasji, a pasja z pracy. Kiedy mój wolny czas jest jednocze¶nie preludium do pracy, a praca staje się uzupełnieniem odpoczynku. Jak może bowiem jedna pasja przeszkadzać w wykonywaniu drugiej? To tak jakby drugie dziecko sprawiało, że pierwsze kocha się mniej. Wydaje mi się, że pogodziłam oba zajęcia. Napisałam więcej ksi±żek, praktykuj±c jogę, niż przed praktyk±. Ten stan działa więc na mnie twórczo. 
W jednej z twoich ksi±żek, główna bohaterka Ludmiła zakłada szkołę jogi o nazwie Baba Joga. Masz zamiar z tego w±tku fabularnego stworzyć prawdziw± historię swojego życia? 
To JUŻ się stała historia, choć najpierw zaistniała w ksi±żce i stworzyłam j± zupełnie nie¶wiadomie. Bez wcze¶niejszych planów.
Którego¶ dnia przyszedł do mnie mój nauczyciel jogi Ryszard Lewanowicz i powiedział, bym pomy¶lała o tym, by zacz±ć uczyć jogi. Mogliby¶my wówczas współpracować. Pomy¶lałam, że może to dobry pomysł. I tak trafiłam do grupy profesora Janusza Szopy, którego praktykuj±cym jogę nie trzeba chyba przedstawiać. Zdobyłam uprawnienia i założyłam swoj± szkołę jogi, któr± nazwałam Baba Joga – tak, jak w ksi±żce. Nazwę tę podrzuciła mi moja niemiecka Czytelniczka, Brygida Nenzel. A potem postanowiłam przed swoim domem zbudować salę do ćwiczeń i zupełnie mimochodem, po paru latach, zrealizowało się to, o czym pisałam w jednej z moich powie¶ci. To wszystko było wynikiem potrzebnych splotów okoliczno¶ci, które nawet mnie sam± pocz±tkowo zadziwiły. I tak oto splotły się obie pasje – pisanie ksi±żek i praktyka jogi. 
Prowadzisz zajęcia w różnych miastach województwa warmińsko-mazurskiego. Jakie jest zainteresowanie jog± na prowincji? 
Tym z większych miast jest łatwiej. Maj± swoje szkoły, maj± wybór. Ci z prowincji maj± nieco trudniej, bo joga nie jest tak powszechna jak na przykład zumba albo pillates. Na szczę¶cie wraz z Ryszardem Lewanowiczem docieramy do wielu miast warmińskich i mazurskich. I coraz czę¶ciej ludzie przekonuj± się, że joga jest naprawdę uzdrowieniem – nie tylko dolegliwo¶ci fizycznych, ale również uczy innego spojrzenia na życie i tej cichej spójno¶ci między duchem i ciałem. Prowadzę swoje zajęcia w Biskupcu, Reszlu, Pieckach i Węgorzewie. Spotykamy się na salach gimnastycznych i praktykujemy we wspaniałym gronie, z fajn± energi± i zapałem. To jest pewien rodzaj szczę¶cia, który dotyka mnie codziennie. Joga wędrowna może być doprawdy wspaniał± przygod±. 
Ludzie, którzy cierpi± na bóle kręgosłupa b±dĽ s± słabo rozci±gnięci często nie id± na zajęcia jogi bo ta jawi im się jako akrobatyka. Komu poleciłaby¶ zmierzyć się z tym stereotypem? 
Joga jest dla każdego. Wystarczy się pochylić nad kim¶ indywidualnie, popracować z t± osob± i pokazać jej, że nawet je¶li nie jest sprawna, jak inni, to może również przesuwać swoje granice – w ciele i umy¶le. S± różne techniki, by każdy do¶wiadczył rozci±gnięcia, pogłębienia. Wystarczy z kim¶ popracować i nagle pojawia się rado¶ć: to naprawdę działa! To jest naprawdę wspaniała przygoda – kiedy przychodz± na zajęcia osoby mniej sprawne, przerażone, niezbyt przekonane do tego, że dadz± radę, a po kilku miesi±cach widać u nich zdumiewaj±ce postępy. Nie tylko w ciele, ale również w dbało¶ci o siebie. Rzucaj± palenie, rezygnuj± z picia alkoholu, stawiaj± na aktywno¶ć fizyczn±, choć wcze¶niej nie mieli z ni± do czynienia, zaczynaj± się rozwijać, nagle znajduj± czas na zapomniane pasje, rzucaj± znienawidzon± pracę i znajduj± now±, która ich rozwija. Joga dzieje się nie tylko w ciele, ale przede wszystkim w głowie i to jest wła¶nie jej najbardziej ¶wietlista strona. 
Pierwszy raz jeste¶ Ambasadork± Górskiego Maratonu Jogi. Zrobiła¶ już kiedy¶ 108 powitań słońca?:) 
Nie zrobiłam, ale zrobię. Wszystko przede mn±. Od pocz±tku mojej praktyki codziennie witam Słońce jedena¶cie i więcej razy. My¶lę, że dam radę. To będzie arcyciekawe do¶wiadczenie i celowo nie ćwiczę tego wcze¶niej. Chcę, by tam wła¶nie był mój pierwszy raz, bo ten na zawsze się pamięta.
Rozmawiała Adrianna Trzepiota
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft