Seminarium terapii jog± z Maciejem Wielobobem - relacja
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Seminarium terapii jog± z Maciejem Wielobobem - relacja

  • pi±tek, 9 paĽdziernika 2009
  • autor: Anna Golatowska
26 wrze¶nia 2009 r. w Krakowie w Pracowni Jogi Macieja Wieloboba odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Seminarium terapii jog±. Po¶więcone było diagnozie. Prowadz±cy, Maciej Wielobób, przedstawił koncepcję terapii jog±, ideę zapocz±tkowan± przez T. Krishnamacharya w XX wieku. Maciej mówił o tym, że proces leczenia jog± jest procesem obserwowania w celu rozpoznawania i eliminowania czynników, które nie s± w równowadze. 
Maciej opowiedział uczestnikom seminarium o twórcy koncepcji terapii jog± - T. Krishnamacharya. Przedstawiał go jako wszechstronnie wykształconego człowieka, który szukał najskuteczniejszej drogi do uwolnienia się od cierpienia. Poszukuj±c – studiował sanskryt, ajurwedę oraz wszystkie klasyczne filozofie indyjskie. Pomimo, że mógł zostać rektorem każdego uniwersytetu indyjskiego, zdecydował się po¶więcić mało wówczas popularnej jodze. Dzięki swojej szerokiej wiedzy przywrócił jodze ¶wietno¶ć i przełożył na jej język również najważniejsze koncepcje ajurwedyjskie.
W terapii jog± kładł nacisk na indywidualizację nauczania, dostosowywał ¶rodki lecznicze do potrzeb ucznia (zarówno asany, jak i dietę, zioła, olejki, odpowiedni± medytację, zalecał zmianę trybu życia).
W praktyce manipulował nie tylko rodzajem asan, ale również dynamik± praktyki oraz różnymi wzorcami oddychania. Diagnoza miała bardzo wnikliwy charakter i obejmowała wszystkie dziedziny życia.
I wła¶nie na indywidualnym podej¶ciu do praktykuj±cego Maciej skupił się w dalszej czę¶ci seminarium. Zacz±ł od znaczenia samoobserwacji. Bez samoobserwacji - zarówno ustawienia ciała, oddechu jak również stanu umysłu - praktyka jogi staje się bezmy¶lna i mechaniczna. Maciej zalecił konkretne zagadnienia do obserwacji. Podkre¶lił, że oddech podczas praktyki asan powinien być rytmiczny, wydłużony, płynny i miękki. Jeżeli tak nie jest, należałoby poszukać Ľródła napięcia. Oddech musi pozostać zsynchronizowany z ruchem. Po sposobie wielobob 1oddychania jeste¶my w stanie orzec, czy i w jakim stopniu nasz układ nerwowy jest obci±żony. Dowiedzieli¶my się również jak podczas praktyki obserwować stopy, łydki, kolana, uda, miednicę, brzuch, kręgosłup, tułów, barki, szyje i głowę. Otrzymali¶my pomocniczy zestaw pytań, pozwalaj±cych przeprowadzić obserwację w danej pozycji. Powinni¶my również zwrócić uwagę na miejsca, których nie jeste¶my w stanie poczuć, gdzie nie dociera nasza ¶wiadomo¶ć. Istotne w pozycjach jest to, czy stoimy w niej stabilnie, czy czujemy się wygodnie, czy mamy zaburzenia równowagi, jak oceniamy swoj± siłę, elastyczno¶ć w pozycjach.
My¶lę, że powyższe uwagi skłoni± wszystkich obecnych na seminarium do analizy praktyki własnej i dokonania samoobserwacji jej istotnych elementów.
 
wielobob 3Dla mnie szczególnie interesuj±cy okazał się fragment wykładu o obserwacji stanu umysłu w praktyce i jego zgodno¶ci z wykonywan± asan±. Zastanawiałam się, czy mój umysł jest spokojny i wyciszony przy skłonach do przodu, czy aktywny i pełen energii w wygięciach do tyłu, stabilny w pozycjach stoj±cych, czy też te stany nie s± przesadzone.
Co robię nie tak, że spokój przechodzi w przygnębienie, a aktywno¶ć w nadmierne pobudzenie?
Po wykładzie Maćka postanowiłam poszukać Ľródła i podj±ć odpowiedni± pracę, aby problem usun±ć.
Maciek mówił o tym, że należy nie tylko obserwować powi±zania pomiędzy poszczególnymi czę¶ciami ciała, ale również pomiędzy ciałem, umysłem i oddechem. Dowiedzieli¶my się, jak obserwować (samodzielnie, z pomoc± lustra, z pomoc± drugiej osoby) i kiedy obserwować. Proces samoobserwacji powinien wg Macka być nieprzerwany. Obserwujemy się przed wej¶ciem do pozycji, w trakcie wchodzenia, podczas trwania w asanie, podczas wychodzenia i po wykonaniu asany.
Wszelkie powyższe uwagi można odnie¶ć do samego siebie i do obserwacji ucznia. Maciek przedstawił przykładowy schemat diagnozy w terapii jog± oraz zaproponował ocenę postawy ciała, ocenę bólu, jeżeli taki istnieje. Ocena postawy ciała ucznia poddaj±cego się terapii jog± jest niezbędna. Natomiast ból jest bardzo ważnym czynnikiem, gdyż najczę¶ciej decyduje o tym, że osoba podejmuje praktykę jogi szukaj±c skutecznej terapii.
Maciek przedstawił nam rodzaje bólu, maj±c na względzie fakt, że czasem lokalizacja bólu może dać hipotezę na temat jego pochodzenia. Zaznaczył, że nie wyklucza to ani nie eliminuje konsultacji lekarskiej, ponieważ nauczyciel zajmuj±cy się terapi± jog± nie jest lekarzem i o tym też powinni¶my pamiętać, zarówno jako uczniowie, jak i nauczyciele.
Bardzo ciekawym okazał się prezentowany przez Maćka kwestionariusz wywiadu w zakresie terapii jog±. 18 punktów w kwestionariuszu daje w miarę pełny obraz osoby poddaj±cej się terapii jog±. Analizowali¶my wspólnie trzy przykładowe wypełnione kwestionariusze, dyskutowali¶my te rzeczywiste przypadki, wyci±gali¶my wnioski, które można uzyskać, analizuj±c konkretne odpowiedzi.
wielobob 4Reasumuj±c, cztery godziny seminarium nie wyczerpało na pewno tematu diagnozy w terapii jog±. Wykład Maćka skłaniał do refleksji, zadawania pytań, wspólnego poszukiwania odpowiedzi, zarówno w kwestii własnej praktyki, jak również diagnozowania i nauczania innych. Maciek, który zgłębia stale temat jogi, studiuje klasyczne teksty, anatomię, filozofię i psychologię, nie tylko zna doskonale temat, ale także nadaje każdemu spotkaniu z nim jedyn± w swym rodzaju atmosferę.
Po zakończonym wykładzie, uczestnicy nadal zadawali pytania, rozmawiali z Maćkiem. Mnie również nasuwały się liczne pytania. Od kilku lat praktykuję systematycznie jogę, ale dopiero na tym wykładzie u¶wiadomiłam sobie, jak istotn± rolę odgrywa synchronizacja nie tylko ciała z oddechem, ale i umysłem. Przekonałam się (na przykładzie kolegi, który odważył się zdj±ć podkoszulek i poddał diagnozie swoje napięcia na plecach), że nawet osoby kilka lat praktykuj±ce mog± borykać się z różnymi napięciami w ciele i dowiedziałam się, jak im przeciwdziałać.
Maciek potrafi pokazać, jak wiele elementów składa się na dobr± praktykę i jak istotne jest dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb i możliwo¶ci.
Z niecierpliwo¶ci± czekam na dalsze seminaria. Mam nadzieję, że za miesi±c spotkamy się w podobnej atmosferze z prowadz±cym seminarium.

Anna Golatowska
Przemy¶l
Seminaria terapii z jog± odbywaj± się w Pracowni Jogi Macieja Wieloboba,
info: http://www.joga-krakow.pl


 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Odpoczynek jest takim samym obowi±zkiem człowieka jak praca.

Zacznę słowami Elihana Feathera – "Gdyby ludzie kochali pracę, ci±gle jeszcze oraliby ziemię zakrzywionym kijem i nosili ciężary na plecach." Ale to wła¶nie d±żenie człowieka do równowagi pomiędzy tym co wymaga wysiłku a błogim spokojem sprawia, że cywilizacja posuwa się stale do przodu. ...

Wiosenna dieta według ajurwedy.

Wiosn± wszystko się zaczyna, odnawia. Wszystko ożywa. Wiosna to aktywno¶ć, to wzrost, ekspansja, energia, kreatywno¶ć i ekspresja. To czas kiedy należy szczególnie zadbać o swoje ciało. ...

Metoda Butejki, ci±g dalszy fascynuj±cej opowie¶ci na temat oddychania

Ludzie oddychaj± coraz więcej. Prawidłowa objęto¶ć oddechowa to 4-6 litrów na minutę. Z dekady na dekadę jest ona jednak coraz większa, a za tym idzie też podwyższenie norm. ...

Dlaczego jogini wygl±daj± młodziej?

Aktywno¶ć fizyczna dbaj±ca o wszystkie układy w ciele, daj±ca wskazówki jak zdrowo żyć, oddychać spokojnie i pokochać siebie – taka wła¶nie jest joga. Mało tego - joga niczego od nas nie chce – nic nie wymusza – daje ogrom możliwo¶ci, z którego wybieramy to czego na aktualnym etapi...

Regularna praktyka jogi ratuje życie

Trzy godziny jogi tygodniowo przez rok dobroczynnie wpływa na stan zdrowia osób otyłych, zagrożonych cukrzyc± i cierpi±cych na nadci¶nienie – to wyniki badań grupy naukowców z hongkońskiego uniwersytetu, które opublikowano w "Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports". Zespołowi bad...

„Idealny człowiek oddycha tak, jakby nie oddychał”.

Do życia niezbędne nam s± trzy rzeczy: woda, jedzenie i powietrza. Która z nich jest najważniejsza? Możemy wytrzymać bez pokarmu przez kilka tygodni, a bez wody przez kilka dni. Jednak bez powietrza przeżyjemy tylko kilka minut. Je¶li porównamy istotno¶ć każdego z tych elementów dla naszego przetrwa...

Yin & Yang Bodymind Convention, 24-25.03 Bielsko - Biała

24-25 marca odbędzie się w Bielsku-Białej niecodzienne wydarzenie, Yin & Yang Bodymind Convention. W jednym miejscu będzie wyj±tkowa możliwo¶ć spotkania z czołowymi przedstawicielami ¶wiatowych szkół jogi i pilates, wspólnej praktyki oraz uczestnictwa w programie różnorodnych lekcji....

Hormony pod kontrol± z pomoc± jogi !

Dobrze znane sformułowanie "hu¶tawka hormonów" doskonale oddaje znaczenie problemów zwi±zanych z hormonami. Tak jak na hu¶tawce, poziom niektórych hormonów w naszym organizmie raz ro¶nie a raz maleje pod wpływem okre¶lonych czynników. Joga jest pod tym względem pomocna, ponieważ bierze pod uwagę wsz...

OM, dĽwięk pocz±tku i energii

Sala ćwiczeń jogi. Praktykuj±cy w skupieniu, z zamkniętymi oczami, siedz± na matach. W ciszy rozchodzi się dĽwięk OM. Tak wygl±da pocz±tek zajęć w większo¶ci szkół. OM – najbardziej znana i naj¶więtsza sylaba hinduizmu – jednoczy, oczyszcza, uspokaja, otwiera kanały energetyczne. Jest un...

PRODUKT TYGODNIA - Mata i poduszka do akupresury

Akupresura Vital to unikalna na rynku mata relaksuj±ca. Pobudza meridiany usprawniaj±c przepływ energii w organizmie. Intensywny efekt odprężenia i regeneracji! ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Marca 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft