Jurek Jagucki w Warszawie. Joga Żoliborz, 14-15.03.2009. Relacja Justyny Moćko
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Jurek Jagucki w Warszawie. Joga Żoliborz, 14-15.03.2009. Relacja Justyny Moćko

  • ¶roda, 18 marca 2009
  • autor: Justyna Moćko
Po raz trzeci Jurek zawitał do Warszawy. Praktyka pod Jego okiem budzi ciało, oddech, umysł. Nie przez przypadek (bo takowych nie ma;-) Jurek przyjeżdża do nas na wiosnę.

Chętnych na wiosenne przebudzenie było mnóstwo. W sobotę około 60 osób wypełniło salę szkoły Jogi Żoliborz. Nauczyciele, osoby już praktykuj±ce, stali bywalcy warsztatów z Jurkiem i ci, którzy widzieli Go pierwszy raz.
Svastikasana. Cisza. Kilka komend Jurka i z ciszy wyłonił się dĽwięk „Om” Za pierwszym razem jeszcze nie¶miały, przy drugim oddechu gło¶niejszy, swobodniejszy i trzeci, już pełny wydech – dĽwięk wibruje, brzmi. Pierwsze asany – virasana, adho mukha ¶vanasana, mariciasana 3 – „Przyjmij formę tej asany. B±dĽ w asanie.” „Poczuj różnicę między robić a robi się. Zrób asanę a potem asana robi się. Poczuj j±. Ciałem, oddechem, umysłem.” – te komendy słyszeli¶my wła¶ciwie cały czas. „B±dĽ. Między niebem a ziemi±. Zrób formę, a teraz porzuć formę tej asany. Poczuj. Forma Waszej asany nie musi być doskonała. Poczuj j±.” „Niejednokrotnie mówię, do jakiej asany zmierzamy. Teraz nie powiem, żeby¶cie nie my¶leli o tym, do czego d±żymy. Praktykujcie.”
jurek jagucki
Rozci±gali¶my nogi, pachwiny, uda, odnajdowali¶my w następnych asanach poprzednie. Joga jest logiczna – jedna asana zawiera się w drugiej. Podstawowe odnajdziemy w zaawansowanych. Tadasana we wszystkich stoj±cych, dandasana we wszystkich siadach. Wszystkie dotychczas zrobione odnaleĽli¶my w hanumanasanie. Tym, którzy pierwszy raz dotknęli tej pozycji, towarzyszyła rado¶ć, niedowierzanie. Relaks schłodził emocje. Po południu zwyczajowo pozycje odwrócone ale i balanse. I znów: niektórzy pierwszy raz „zadyndali”w lolasanie.
jurek jagucki2
W niedzielę, „na rozgrzewkę” zrobili¶my wszystkie stoj±ce na jedn± stronę. Miękko, płynnie, z oddechem. Druga strona. Viniasy. Znów – płynne przej¶cia z jednej asany do drugiej. „Robi się? Jest robione? Poczuj”
Jurek zaprosił nas, aby¶my podeszli. Przytoczył koan buddyjski. „W całym bezmiarze nieskończono¶ci wszech¶wiata i w naszym oddzieleniu między ja i moje nie można włożyć ani pojedynczego włosa.” Co oznacza ten koan? ¦wiat jest doskonały, nic tam nie możemy dołożyć, dodać. A to oznacza, że Ty jeste¶ doskonały. Ty kobieto, ty mężczyzno. Każdy z nas. Wszyscy mamy co¶ do siebie, chcemy poprawiać, naprawiać, czepiamy się. Ale mamy pamiętać, że cały wszech¶wiat taki jaki jest, jest doskonały. Nic tu nie trzeba poprawiać. My również. Jak jest burza, to jest burza, jak jest słońce to jest słońce. Dalsza cze¶ć koanu jest taka: Od przeszło¶ci bez pocz±tku do teraĽniejszo¶ci, która teraz się zdarza, nigdy nie byli¶my oddzieleni od tej chwili. Co mówi ta czę¶ć koanu? Wszystko zdarza się w tej chwili, w tym momencie. Nie ma żadnej innej chwili. Jest ta chwila, teraz. Potem będzie następna chwila. Patangustasana, ubhaya patangustasana, w rezultacie kurmasana  - wy¶rodkuj, b±dĽ. Relaks."
jurek jagucki3
Do pranajamy przygotowali¶my się 20 minutow± medytacj±. „Po co się medytuje? Na to nie ma jednej odpowiedzi. Można powiedzieć, że po to, aby widzieć rzeczy takie, jakie s±, a nie swoje projekcje.” Pranajama służy temu samemu, koncentracji. Iyengar w ksi±żce Pranajama pisze, że „Zdyscyplinowanie oddechu pomoże sadhace skoncentrować umysł (..), reguluje ona także my¶li, pragnienia i czyny (..), daje równowagę i potężn± siłę woli niezbędn± do tego, by zostać panem siebie. (..) Tyle Iyengar. Czyż nie to samo daje medytacja? Wykonali¶my brahmari, uijjayi i vilomę. I to był koniec warsztatu zatytułowanego „Wiosna z jog± - ciałem, oddechem, umysłem - odkrywanie w asanach tego co poza form±.”. Czy odkryli¶my to, co poza form±? To pytanie do każdego z uczestników. Na pewno Jurek pokazuje inn± stronę jogi – nie techniczn±, szczegółow±, wymagaj±c± analityki. Nie lekceważ±c precyzji, ale też nie zatrzymuj±c się na niej, skupia uwagę uczniów na dotarciu do siebie. Bez iluzji, bez ograniczeń.
jurek jagucki4
Zapytałam osoby, które były pierwszy raz na warsztacie z Jurkiem, jak im się podobało?
"Pierwszego dnia byłam wzruszona sam± osob± Jurka. Jurek, kiedy mówi, to wzrusza. Przemawia do ¶rodka człowieka, do ¶rodka mnie. Ma tak± aurę dobrego nauczyciela. Dla mnie było mocno, były nowe rzeczy, których do tej pory nie praktykowałam i bardzo się cieszę, że mogłam je robić."
Jola, Warszawa, praktykuje 4 lata.

"Bardzo mi się podobał warsztat, gdyż było inaczej. Do tej pory ćwiczyłam u jednego nauczyciela. Jurek ma zupełnie inne podej¶cie do jogi. Nie takie techniczne, ale pozwalaj±ce wnikn±ć bardziej w pozycje i przez to j± udoskonalać."
Maryla, Warszawa, praktykuje 7 lat.

"Nie był to warsztat ograniczony tylko do pracy fizycznej. Ważna było to, co Jurek mówił - o filozofii jogi, jaki ma sens praktyka."
Leszek, Wrocław, praktykuje 2 lata.

jurek jagucki5
Na koniec refleksja nauczycielki:
"Jurek przypomniał nam znowu formy, kształty pozycji, ich logiczne wynikanie z siebie i osadzenie w hierarchii trudno¶ci. Pokazał, u¶wiadomił ograniczenia naszego ciała, ale też ¶miało zachęcał do ich przekraczania, odrzucania zbędnych pomocy – „protez”, aby odnaleĽć odwagę i rado¶ć. Wszystko to pomogło nam przez te kilkana¶cie spędzonych razem godzin na nowo osadzić się w sobie, w chwili teraĽniejszej… „być tu i teraz” i uważnie przygl±dać się swojemu ciału, swoim emocjom, swojemu umysłowi. Celowo nie dr±ż±c nadmiernie szczegółów asan, jak s±dzę, aby nie angażować naszych umysłów zanadto, nie prowokować analitycznych procesów, nie koryguj±c nadmiernie, aby nie odrywać nas od nas samych, kierował  w stronę „przytomnej obecno¶ci”, prowokował do ¶wiadomego i mocnego stanięcia na ziemi, zakorzenienia się w niej. Jednocze¶nie, gdy tylko forma asany została osi±gnięta, zachęcał do jej porzucenia. Przekroczenia formy, przekroczenia ciała, trwania z oddechem… i patrzenia ku niebu. Zatem trwali¶my, zaprzestaj±c korekt, ¶wiadomie licz±c oddechy, aby dotkn±ć owej „przytomnej obecno¶ci”. W tym samym celu, dzięki vinyasom, zatracali¶my się, przekraczali¶my „robienie” i „robi±cego”, płynęli¶my z oddechem, my¶lę, że z udanym skutkiem. Piękne, buduj±ce, słowa Jurka, powołuj±cego się na buddyjski koan, mówi±ce o tym, że ten ¶wiat, jest taki, jaki ma być, doskonały w swej pełni, ł±cznie z nami samymi, a nasze do¶wiadczenie jest tym wła¶ciwym, pozwoliły poczuć, że każde nasze ograniczenie, ból, jest na miejscu i ma swój cel. Jest naszym nauczycielem, który, je¶li potrafimy go przyj±ć, uczy nas widzieć wyraĽnie i jasno, bez iluzji. My¶lę, że Jurkowy cel uzmysłowienia nam własnego miejsca między ziemi± a niebem, w formie i poza ni±, został pięknie osi±gnięty.   Dziękuję, Jurku, za tę kolejn±, wiosenn± lekcję."
Kinga Szember, Warszawa, 6 lat praktyki, Introductory II

Portal przył±cza się do podziękowań za piękne warsztaty. Do zobaczenia w Warszawie za rok, wiosn±.
jurek jagucki6
Justyna Moćko
justyna@joga-joga.pl
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Sztuka życia. Medytacja Vipassana - Oby wszystkie istoty były szczę¶liwe!

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± – UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć – której pra...

Joga z krzesłem. Cenna lektura dla każdego jogina.

Ksi±żki do jogi dziel± się na dwa rodzaje. Takie, które ładnie wygl±daj± na półce i takie, z których można w praktyce korzystać. Ksi±żki na półkę, to albo zawiłe próby tłumaczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do końca udane podręczniki do nauki asan, z których nie sposób się czeg...

Wdzięczno¶ć kluczem do szczę¶cia

W dzień silni i przebojowi. Wieczorami przeżuwamy stres (albo on przeżuwa nas). Rano, zanim otworzymy oczy, umysł już podsuwa milion spraw, które trzeba załatwić w ci±gu dnia. Z tyłu głowy co¶ szepcze: "nie zd±żysz!". Jak sobie z tym radzić? Sposobów jest wiele, a jednym z nich, i to całkiem skute...

Kanon literatury jogicznej w sklepie JOGA-JOGA.PL

Najnowsze wydanie "biblii jogi" czyli ksi±żka "¦wiatło Jogi" B.K.S. Iyengara, poszerzone i wzbogacone o płytę dvd z filmem biograficznym o życiu Mistrza. Polecamy także " Pranajama, sztuka oddychania w jodzie" B.K.S.Iyengara a także "Joga doskonała dla kobiet" Gitty S. Iyengar. Pozycje obowi±zkowe w...

Wytrzę¶ to! TRE® pomaga uwolnić się od stresu.

Proste ćwiczenia, które robi± co¶ dziwnego z ciałem. Sesja TRE® mnie zaskoczyła, choć mniej więcej wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Po krótkiej rozgrzewce ciało zaczyna samoistnie drgać. Potem przyszło ukojenie. Dowód na to, że ciało pamięta to, czego nie pamięta umysł, który nosi w sobi...

3 mikstury ziołowe, pomocne przy stanach zapalnych gardła.

Jesień to czas wzmożonej podatno¶ci na przeziębienia i grypę. Je¶li odczuwamy pierwsze symptomy, warto wesprzeć organizm w powrocie do równowagi, naturalnymi ¶rodkami. Po ziołowe mieszanki, warto sięgać wtedy, kiedy czujemy, że czosnek, cytryna, imbir, miód i pierzyna mog± być niewystarczaj±ce, np. ...

Dlaczego nie robię postępów w mojej praktyce jogi...

Jogin wie, że w wyniku wykonywania asan przede wszystkim zdobywa zdrowie. Jest to cenny nabytek zdobywany ciężk± prac±, stan zupełnej równowagi ciała, umysłu i ducha. Tak więc nie chodzi o akrobatyczne wykonanie asany, wykraczaj±ce poza granice swoich możliwo¶ci, lecz o stał±, żarliw± praktykę, poł±...

Dzięgiel le¶ny, i inne skarby z ł±k do zebrania w paĽdzierniku.

PaĽdziernik, to czas zbioru nie tylko dojrzałych i pełnych witamin, owoców głogu, dzikiej róży czy tarniny, ale także pożytecznego dzięgla le¶nego, którego wła¶ciwo¶ci mog± być pomocne na różne dolegliwo¶ci. ...

Sztuka i joga id± ze sob± w parze. Niezwykłe sesje w muzeach.

Muzealna sala pełna adeptów jogi, którzy praktykuj± asany i pranajamę otoczeni działami sztuki? To nie fantazja. Coraz więcej renomowanych muzeów na ¶wiecie organizuje tego typu wydarzenia. Po sesji wypełnionej asanami można wzi±ć udział w medytacji, a potem zwiedzić w małej, kameralnej grupie ekspo...

Top 6 asan, które pomog± Ci utrzymać formę po lecie.

Czas letni to okres, w którym słońce sprawia, że mamy więcej energii i motywacji do działania. Bardziej dbamy o swoj± odsłonięt± skórę i ciało. Mamy więcej czasu i okazji do tego, aby aktywnie spędzać czas. Co zrobić, aby nie stracić formy po lecie i cieszyć się wysokim poziomem energii przez cały r...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft