Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Relacja z Akcji Amnesty International Yoga World Day 2008 r w Polsce.

  • pi±tek, 8 lutego 2008
  • autor: Justyna Moćko
Po raz drugi Międzynarodowy Dzień Jogi był obchodzony w Polsce. Chęć zrobienia sesji, z której datki pójd± na kampanię przeciwko karze ¶mierci w Chinach zgłosiło 10 szkół jogi w Polsce. Frekwencja była różna, nie mniej uczestnicy dawali datki, które szkoły przekazały na konto Amnesty. Impreza zainteresowała media, które chętnie relacjonowały to wydarzenie. Zamieszczamy relacje osób, które organizowały sesje jogi.
Centrum Jogi, Agnieszka Oleksyn, Wrocław
Było ¶wietnie. W naszej szkole nie ma zajęć w niedzielę, 3 lutego była specjalna sesja, w godzinach od 11 do 13. Po półgodzinnym odpoczynku, przy herbacie, kawie, ciastkach wysłuchali¶my wykładu dziewczyny z Amnesty International na temat idei Yoga World Day.
Następnie Agnieszka Wandzel, która uczy w naszej szkole pokazała nam slajdy ze swojego pobytu w Indiach i Tybecie Akcj± zainteresowały się wrocławskie media: odwiedziło nas radio, telewizja, a Gazeta Wyborcza w dodatku Wrocław zamie¶ciła informację o naszej akcji na pierwszej stronie.
Akademia Yogi Renaty Koba, Renata Koba, Sopot
Ten dzień, 3 luty przypadł na czas warsztatu, który prowadziłam w hotelu „Bryza” w Juracie. O ¦wiatowym Dniu Jogi dowiedziałam się kiedy termin warsztatu był już ustalony. Zdecydowałam się wprowadzić obchody tego dnia w program warsztatu. Na warsztat zaprosiłam ludzi z Amnesty International. Przyjechali do¶ć duż± grup± i uczestniczyli w warsztacie razem z osobami już praktykuj±cymi.
amnesty1
Program zacz±ł się o godzinie 8:30 pranajam±, a zakończył o 13:00 sesj± asan. Po sesji ludzie z Amnesty opowiadali o swojej działalno¶ci w organizacji. Między innymi o tym, że pierwszy oddział tej organizacji w Polsce powstał w Gdańsku. Moi go¶cie działaj± w nim od kilku miesięcy i s± bardzo aktywni. Bior± czynny udział w międzynarodowych akcjach organizowanych przez Amnesty International. W ramach warsztatu opowiadali o problemach praw mniejszo¶ci, rozdawali ulotki informacyjne i sprzedawali kartki-cegiełki, z których dochód jest przeznaczony na finansowanie działalno¶ci Amnesty International. To było bardzo warto¶ciowe spotkanie. Wszystko działo się poza miastem, w pięknym, czystym miejscu. Wspólne spotkanie i praktyka jogi zapewniły niezapomniane przeżycia.
Yoga Vedanta Centrum, Parvati, Kraków
Zajęcia według metody Sivanandy prowadzili¶my od godziny 11 do 13. Ł±cznie było 10 osób. Zebrali¶my około 100 zł (5 dolarów kanadyjskich zamienili¶my na złotówki). Osoby, które przyszły na zajęcia dowiedziały się o nich ze strony Amnesty International. To była bardzo sympatyczna grupa, bardzo fajnie się ćwiczyło.
Nam przede wszystkim zależy na popularyzacji jogi. Wiemy, że wiele osób spotyka się ze słowem joga, ale nie wie, co to jest. Chcemy, aby jak najwięcej osób dotknęło, poczuło, czym jest joga. Nie mam w±tpliwo¶ci, że po dwóch godzinach zajęć i końcowym relaksie każdy czuje się dobrze. Po zakończonych zajęciach(była godzina 13, pora obiadu) zaprosili¶my uczestników na poczęstunek. Było naprawdę bardzo miło, sympatycznie i spokojnie. Miałam wrażenie, że w Krakowie nie było większego zainteresowania t± akcj±. Byli¶my jedyn± szkoł±, która ¶więtowała ¦wiatowy Dzień Jogi.
Joga na Foksal, Robert ¦ciubidło, Warszawa
Do ¶więtowania World Yoga Day namówiła nas Beata Błaszczyk, która podczas nieobecno¶ci Joasi Jedynak i Adama Ramotowskiego prowadzi zajęcia w szkole. Beata jest orędowniczk± praw człowieka. Od 1995 działa w Amnesty International, a od  2002 prowadzi własne stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju, działaj±ce głównie w Afganistanie (www.szkolydlapokoju.pl )
Zajęcia dla Amnesty wpisali¶my w nasz zwykły harmonogram. Zapraszali¶my na nie wszystkich, nie tylko pocz±tkuj±cych, którym zazwyczaj dedykowany jest ten termin. Raz w miesi±cu mamy „Dzień Otwarty” (bezpłatny wykład na temat jogi, sesja, relaks). Nasz termin zbiegł się z akcj± Amnesty. Na zajęciach o 11 i o 17 (Dzień Otwarty) były zaproszone osoby z Amnesty International, które opowiedziały na co zbieraj± pieni±dze, jaka jest idea ¦wiatowego Dnia Jogi. To bardzo fajny pomysł, aby ludzie razem poćwiczyli, zjednoczyli się energetycznie. Poza tym cel – zebranie pieniędzy na kampanie przeciwko karze ¶mierci w Chinach jest bardzo szlachetny.
Pracownia Dobrego Zdrowia, Aleksandra Laudańska-Niedaszkowska, Warszawa
Było skromnie. Przyszło mniej osób, niż zazwyczaj przychodzi na zwykłe zajęcia. Parę osób w ogóle nie było zorientowanych, że jest specjalna sesja. Przyszli jakby na zwykłe zajęcia. Ale zostali i dali datki. Zebrali¶my w sumie 310 zł, które przelejemy na konto Amnesty.
zajecia jogi
fot. Jakub Ostałowski
zajecia jogi
W naszej szkole w niedzielę zazwyczaj jest sesja ogólna o 10:30 – 12:00 (dla tych, którzy dłużej ćwicz±). Tym razem się nie odbyła. W zamian za to była sesja otwarta, dla wszystkich, którzy choć trochę ćwicz±. Informacje o akcji zamie¶cili¶my na stronie, na naszym blogu, wysłali¶my mailing do kilkuset osób, zaznaczyli¶my na planie w szkole i Internecie. W przyszłym roku jak najbardziej piszemy się na tak± akcję, w nadziei, że więcej szkół się przył±czy i więcej osób przyjdzie poćwiczyć.
Akademia Hatha Jogi, Warszawa
To była ¶wietna akcja. U nas w szkole, w niedzielę mamy zajęcia od 10:30 do 12:00. Na rzecz Amnesty zrobili¶my specjaln± sesję, któr± poprowadził Arkadiusz Zdzienicki – od 12:00 do 14:00. Przyszło sporo ludzi, którzy o przedsięwzięciu dowiedzieli się z informacji wywieszonych w naszej szkole i internecie. Idea Amnesty, aby przeciwstawić się karze ¶mierci w Chinach bardzo podobała się uczestnikom zajęć. Chętnie dawali datki na ten cel - zebrali¶my 320 zł. Nasze zajęcia były pokazywane w telewizji Plus.
Strefa jogi, Katarzyna Zasławska, Warszawa
Wyszło skromnie ale sympatycznie. Niestety przyszło niewiele osób – około 5, z czego jedna dziewczynka 5 letnia, która troszkę sobie poćwiczyła, a kiedy jej się znudziło, poszła rysować. Były dwie osoby pocz±tkuj±ce, dwie, które już ćwicz±. Na pocz±tku zajęć powiedziałam o idei, celu akcji, na co w tym roku zbierane s± pieni±dze. W zeszłym roku Kasia Strupiechowska organizowała taki dzień jako jedyna w Warszawie, w tym roku była to naturalna kontynuacja. W naszej szkole nie ma w niedzielę zajęć, ta sesja była specjalna. Osobom, które podsuwały karnet, abym skre¶liła, że były na zajęciach mówiłam o wyj±tkowo¶ci tej sesji. Zebrały¶my 160 zł. W przyszłym roku również będziemy uczestniczyły w Międzynarodowym Dniu Jogi.
Pracownia Asan, Bartek Tarchalski, Warszawa.
3 lutego zorganizowali¶my sesje w godzinach 11-13. Podzielili¶my te dwie godziny na sesje: dla pocz±tkuj±cych i na ogóln±. Informacje na temat tego dnia zamie¶cili¶my na naszej stronie, poprosili¶my, aby ćwicz±cy u nas zaprosili swoich znajomych, przyjaciół, aby informacja o Yoga World Day rozchodziła się poczt± pantoflow±. Przyszło sporo osób, które nigdy u nas nie były. Jeste¶my zwi±zani z ¶rodowiskiem Liceum Społecznego na Bednarskiej, o tym się mówi, o tym się wie. Poza tym w jodze jest pojęcie ahimsa – nie krzywdzenie, co doskonale odnosiło się do celu akcji.
joga
fot. Sabina Steckiewicz
joga
Centrum Joga Harmonia, Anna Rykowska-Grzywna, Poznań
3 lutego w Centrum Jogi Harmonia miała miejsce prawdziwa celebracja jogi pod auspicjami Amnesty International, dedykowana obronie praw człowieka. Na zajęciach zgromadziło się 20 uczestników, którzy od 11.00 do 12.00 brali udział w sesji hatha jogi, a przez następn± godzinę uczestniczyli w medytacji. Aby uczcić cel wspólnej praktyki medytacja rozpoczęła się od¶piewaniem przez nauczycieli medytacji uroczystej Puji, przepięknej inwokacji w Sanskrycie. Ciała przygotowane sesj± asan, poddały się chętnie wibracji powtarzanej w my¶lach mantry i wprowadziły umysł w stan spokoju pozwalaj±cy dotkn±ć esencji jogi – jedno¶ci. Poczuli¶my nie tylko zjednoczenie ciała, umysłu i duszy, ale również jedno¶ć z celem akcji Amnesty International. To niesamowite do¶wiadczenie dało nam wiele rado¶ci i pozwoliło poczuć się lepszym. Lekki “dreszczyk stresu” wywołały wizyty lokalnych mediów, dwóch stacji telewizyjnych i dwóch stacji radiowych, które nagrywały materiał podczas trwania obydwu sesji. Jednakże cieszymy się, że udało się ten dzień upamiętnić i zwrócić uwagę mediów na szczytny cel w jakim został zorganizowany. W trakcie zajęć zebrali¶my także darowizny na cele statutowe Amnesty International w wysoko¶ci 300 zł. Dzięki temu niesamowitemu do¶wiadczeniu wiemy jedno. Na pewno przył±czymy się do projektu w przyszłym roku wspieraj±c wysiłki Amnesty International na rzecz obrony praw człowieka na całym ¶wiecie.
Zamieszczamy podziękowanie Ani Rykowskiej-Grzywna, które kieruje do uczestników zajęć:
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 3 lutego 2008 wzięli udział w specjalnych zajęciach jogi po¶więconych obchodom ¦wiatowego Dnia Jogi, jak również wszystkim, którzy przyszli na zajęcia w dniu 13 stycznia 2008 zorganizowane w ramach Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy i przekazali na ten cel datki pieniężne. Celem tych zajęć, których program był szczególnie uroczysty i po¶więcony pomocy dzieciom cierpi±cym w naszym kraju i ludziom krzywdzonym na całym ¶wiecie, było propagowanie takich akcji, które nios± tym ludziom konkretn± pomoc.

Przy okazji chciałam się podzielić z Wami następuj±cymi refleksjami, które chodz± mi w tej chwili po głowie. Często zadajemy sobie pytanie w jaki sposób pomagać ludziom, którzy potrzebuj± pomocy i których każdego dnia jest coraz więcej. Otóż pomagać można w różny sposób: daj±c im konkretne pieni±dze, ale również kieruj±c do nich pozytywne, pełne miło¶ci my¶li, modl±c się lub medytuj±c w ich intencji, a jeszcze lepiej kiedy możemy nauczyć ich jak mog± pomóc sobie sami.

Podczas zajęć w trakcie obchodów ¦wiatowego Dnia Jogi byli z nami reporterzy z radia i telewizji, którzy na gor±co pokazywali ludziom nasze zajęcia. Standardowym pytaniem, jakie kierowali do uczestników i do mnie było: co to jest joga i czy joga może pomóc ludziom? Moja zdecydowana odpowiedĽ brzmi tak: skoro joga pomogła mnie, dlaczego nie może pomóc innym?! Przecież joga jest to nauka samego ludzkiego życia. Ćwicz±c i medytuj±c odkrywamy w sobie możliwo¶ci, o których nie mieli¶my wcze¶niej pojęcia i możemy robić takie rzeczy, które były osi±galne dla nas tylko w snach lub marzeniach. Stopniowo, powoli docieramy do Ľródła mocy, które istnieje w każdej ludzkiej istocie, do Ľródła miło¶ci w naszych sercach, które jest niewyczerpane i ogromne jak ocean. Każdego dnia stajemy się zdrowsi, m±drzejsi i lepsi, otwarci na nowe pomysły i pomoc innym ludziom. Każdy kto pomaga innym pomaga sobie i jest tyle wart ile może zrobić dla kogo¶ innego. Każdy kto to zrozumie chętnie pomaga innym dziel±c się swoj± wiedz± rado¶ci±, miło¶ci±, szczę¶ciem i nigdy tego już nie przestaje robić, bo wie i jest pewien, że znalazł sposób na spełnione, radosne i szczę¶liwe życie.
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft