Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Krakowski Warsztat Jogi ma już 4 lata! Relacja z imprezy, Kraków, 5.10.2008r.

  • wtorek, 10 marca 2009
Przy urodzinowym torcie Krakowski Warsztat Jogi spotkał się po raz czwarty. Kulturalnym wieczorem Ewa Wardzała i Natasza Moszkowicz tradycyjnie otworzyły kolejny sezon warsztatowych spotkań z jog±. Zaproszenie przyjęli praktykuj±cy w szkole uczniowie, nauczyciele i przyjaciele Warsztatu, tworz±c widownię liczn± i barwn±.
Występuj±cy w trakcie wieczoru arty¶ci to w przeważaj±cej liczbie stali bywalcy warsztatowych zajęć. Do ich grona zalicza się równieżkraków1 wybitna autorka kulinarnej oferty wieczoru – Agnieszka Godek. W sali „restauracyjnej” (Gabinet Masażu „Pomarańcza”) ruch nie ustawał, a go¶cie często stawali przed dylematem, które zmysły nasycić przede wszystkim. W kameralnej sali „widowiskowej”, służ±cej na co dzień celom praktyki, zmie¶cić się mogła na szczę¶cie tylko czę¶ć zaproszonych go¶ci – powyższy dylemat rozwi±zywał się więc sam ;-)

Warsztatowe spotkania ciesz± się duż± popularno¶ci±!
Mnogie, zaschnięte z emocji gardła znajdywały ukojenie w „herbaciarni” – przestrzeni recepcyjnej szkoły przeobrażonej na ten wieczór przez „Akro-Herbaty kraków2¦wiata” w salon parzenia herbaty.

Program artystyczny wieczoru był niezwykle bogaty i różnorodny. Każdy znalazł dla siebie co¶ szczególnego. Ogólne podniecenie wywołała prezentacja indyjskiej sztuki walki Kalarippayattu – oryginalnej, nie znanej dot±d w Polsce formy pracy z ciałem i umysłem.

Do wspólnej zabawy zaangażował go¶ci Sebastian Wacięga, ucz±c z pomoc± przygotowanego przez siebie ¶piewnika , miejskich, polskich przy¶piewek. Takiej swady, muzycznego i językowego talentu ni e mogli¶my u cichego, pow¶ci±gliwego Sebastiana nawet podejrzewać! Nie po raz pierwszy natomiastkraków3 wyst±piła w Warsztacie Matylda Ciołkosz i nie po raz pierwszy z niespodziank±. Sił± ekspresji i muzyczn± pomysłowo¶ci± Matylda z niejednym mogłaby się podzielić ;-) (polecam www.roadkillmusic.com) Warsztat go¶cił w minionych latach Matyldę m.in. jako wokalistkę grupy CashmMERE, skrzypaczkę w recitalu bachowskim czy romantyczn± kraków6wykonawczynię piosenek Barbary Streisend w akompaniamencie gitarowym…

Głos wokalistki Jazzoom – Julki Zaryckiej - momentalnie uwiódł słuchaczy. Otwieraj±ca wieczór bossanowa w jednej chwili  zaczarowała miejsce i zatrzymała czas, aż do... 22.38, kiedy ostatni go¶ć zaspokoił pragnienie z ostatniego dzbanka wody mineralnej J.

Zwyczajem warsztatowych spotkań , nie mogło zabrakn±ć i sztuk plastycznych. Tym razem go¶cie unosili brwi i rozci±gali w u¶miechu usta, wpatruj±c się w grafiki 12 maszyn sterowanych siłami autosugestii, autorstwa Adama Łuckiego. Wystawa szkiców rodem z "Z Fabryki Toksycznych Nastrojów" stanowiła nadzwyczajn± propozycję i przedmiot refleksji dla praktykuj±cych „pow¶ci±ganie poruszeń ¶wiadomo¶ci”. Dyskusjom na temat realizacyjnych możliwo¶ci projektów, jak i potencjalnych konsekwencji funkcjonowania maszyn nie było końca.
Dla zainteresowanych przedstawiamy fragment twórczo¶ci tego fascynuj±cego artysty:
                                                                                                  kraków7
                                                                                                                          
                                                                                                             Temperownica Zmysłów
Za po¶rednictwem Temperownicy Zmysłów z łatwo¶ci± wskrzesz± swe zmurszałe emocje zarówno zblazowany rekin wielkiej finansjery jak i kobieta demoniczna trzeciej klasy. Pilot zakodowany na odpowiedni± częstotliwo¶ć wyeliminuje zakłócenia i wszelkie nierównoważno¶ci. Temperownica oferuje ponadto pełny zakres napięcia , z rozkosz± wytworzy nowe struktury zmysłów i wy¶wietli wynik na ciekłych kryształach wzmacniaj±c moc przyszłych doznań.
kraków8
Poniżej program urodzinowego spotkania :
Matylda Ciołkosz i Paweł Kubica w utworach Joe Jacksona
Matylda - kompozytorka, skrzypaczka, wokalistka, autorka tekstów, artystka estradowa. Czasami dziennikarka. Próbuje robić wszystko, co - jak sama przyznaje - niekoniecznie oznacza, że cokolwiek potrafi. Założycielka zespołu CashMERE, członkini grupy Gargantua, komponuje muzykę do spektakli teatralnych i animacji.
Paweł - absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, uczeń Janusza Olejniczaka. Laureat wielu konkursów pianistycznych, dwukrotny uczestnik Konkursu Chopinowskiego, zdobył również uznanie jako wykonawca repertuaru z muzyki współczesnej. W wolnych chwilach członek zespołu Gargantua, nie stroni±cy od muzyki rozrywkowej.
Zagraj± utwory Joe Jacksona - brytyjskiego pianisty, kompozytora i wokalisty, jednego z twórców New Wave, ¶więc±cego sukcesy w latach 70 i 80 tych.


Pokaz tańca Bharatanatyam i Bollywood w wykonaniu  zespołu Natyalaya
Powstały z inicjatywy Ewy Wardzały zespół zadebiutował podczas Festiwalu Bollywoodzkiego w Multikinie wiosn± b.r. W¶ród tancerekkraków9 Agnieszka Kapelko - absolwentka kulturoznawstwa wschodniego UJ, studiuj±ca Bharatanatyam w Indiach, m.in w szkole tańca Sruthilaya Nattiya Vidhyalaya w stanie Tamil Nadu, go¶cinnie ucz±ca tańca także w Warsztacie.
Jazzoom w składzie Julia Zarycka (iberystka) i Katarzyna Zawieracz (anglistka), muzykuj±ce z zamiłowania. Swoje umiejętno¶ci językowe ł±cz± z  pasj± żywion± dla muzyki. Dzięki temu czę¶ć repertuarowych utworów ma już swój polski przekład. Od wiosny 2005 roku zespół koncertował m.in. na Scenie Szkoły Muzycznej w Krakowie,  w Piwnicy Fundacji Teatru Starego przy Sławkowskiej, Kopalni Soli w Wieliczce, klubie Swing na krakowskim Kazimierzu. W repertuarze przede wszystkim jazz, blues, swing i bossanova - kraków10muzyka nastrojowa i porywaj±ca jednocze¶nie.

Pokaz indyjskiej sztuki walki Kalarippayattu

Styl pochodz±cy z południowego stanu Kerala. Obejmuje techniki walki wręcz, praktykę z użyciem broni, oraz system leczniczy. Rozwijaj±c zwinno¶ć, elastyczno¶ć i koordynację ciała, uczy pracy z energi± i kształci postawę duchow±. Praktyka obejmuje ćwiczenia wstępne często poł±czone z masażem ciała, ćwiczenia z broni± - kijem, mieczem, włóczni±, oraz ćwiczenia medytacyjno-oddechowe. Treningu dopełniaj±: nauka o witalnych punktach ludzkiego ciała, system leczniczy (Marma Chikitsa) blisko zwi±zany z ayurved±, a także znajomo¶ć rytuałów towarzysz±cych treningowi i walce.
Justyna Rodzińska - Nair - wrocławianka, studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. W latach 2004-2005 zwi±zana z O¶rodkiem Grotowskiego jako uczestniczka warsztatów teatralnych, wolontariuszka i tłumaczka. Obecnie zajmuje się organizacj± warsztatów i koordynacj± projektów w Instytucie Grotowskiego. Południowy styl kalarippayattu uprawia od trzech lat. Regularnie podróżuje do Indii dla praktyki i zacie¶niania rodzinnych więzów.
Sankar Lal Sivasankaran Nair - pochodz±cy z Indii, z Trivandrum, praktykę kalarippayattu zaczynał pod okiem Jayachandrana Naira. W latach 2005 - 2008 pracował z indyjsk± grup± teatraln± Milon Mela, współprowadz±c liczne warsztaty w Indiach i Europie. Od kilku miesięcy prowadzi we Wrocławiu treningi, a także wykonuje masaże ayurvedyjskie.kraków11
Karolina Szwed - kielczanka, wkrótce absolwentka teatrologii na UJ, opisuj±ca w swej pracy dyplomowej indyjski taniec gotipua. Ukończyła studium aktorskie "Lart Studio" w Krakowie. W latach 2005 - 2008 uczestniczyła w międzynarodowych sesjach pracy organizowanych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego, gdzie dorywczo pracuje. Odbyła trzy podróże do Indii, gdzie prowadziła badania naukowa zwi±zane ze sztuk± i kultur± Indii, oraz ucz±c się kalarippayattu w Kerala School of Martial Arts w Thiruvannanthapuram.
Bohaterowie pokazu współtworz± Polsko- Indyjskie Stowarzyszenie "Kalari" - maj±ce na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat kultury Indii w tradycyjnych jej formach: tańcu, teatrze i sztuce walki.

kraków5Sebastian Wacięga proponuje go¶ciom Warsztatu spotkanie z folklorem miejskim - muzyce prostej w formie i tre¶ci ale bezpretensjonalnej i bogatej w emocje. Na tym muzycznym spacerze odwiedzimy Odessę, Lwów, Warszawę a wycieczkę zakończymy
w Krakowie.
Z wykształcenia ekonomista i kulturoznawca współpracuj±cy z Małopolskim Instytutem Kultury w ramach programu "Muzeobranie". Lubi ciszę, zwłaszcza na łonie natury. W muzyce szuka przeżyć, my¶li, spotkania z drugim człowiekiem. Praktykuj±cy w Warsztacie, po raz pierwszy zaprezentuje swoj± artystyczn± twarz :)
Adam Łucki - wystawa szkiców rodem z "Fabryki Toksycznych Nastrojów"
Autor studiował Historię Sztuki na UJ. Debiutował w Teatrze Witkacego scenografi± do spektaklu Tangen na podstawie "Głodu" Knuta Hamsuna w reżyserii Witt - Michałowskiego. Współpracował z Agat± Dud± - Gracz przy spektaklach: Galgenberg w Teatrze im. J. Słowackiego, Romeo i Julia w Teatrze STU, oraz Loteria na mężów, czyli narzeczony nr 69 w reż. J.Opalskiego w Operze Krakowskiej. Tam zrealizował autorski projekt maszyn służ±cych do polowań na mężów: Łapacz Spełnień Zasilany ¦lepym Przypadkiem, Kreator Zainicjowanych Przeznaczeń, oraz Rozniecacz Ognia W¶ród Zdroworozs±dkowych Inwestorów Emocjonalnych. Obecnie jest w trakcie przygotowań do spektaklu Akompaniator w reż. J. Opalskiego w Teatrze im. J. Słowackiego, któremu na foyer Sceny Miniatura towarzyszyć będzie wystawa "Wariacje Fortemaniaka".
Oprócz działań stricte scenograficznych, artysta projektuje ekscentryczne meble (m.in. kołyski) na indywidualne zamówienia klientów. W międzyczasie w zaciszu domowego atelier przyjmuje odważne klientki, spełniaj±c ich marzenia o oryginalno¶ci fryzurowych instalacji.
W Warsztacie przedstawi projekty 12 maszyn sterowanych siłami autosugestii.

Sabina Bisztyga z Gabinetu Masażu i Pielęgnacji Twarzy „Pomarańcza” zaprasza na odprężaj±cy masaż oparty na klasycznym ayurwedyjskim masażu głowy.
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft