Relacja z kursu z Corin Biria w Wi¶le 15-18.VI.2006
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Relacja z kursu z Corin Biria w Wi¶le 15-18.VI.2006

  • pi±tek, 26 wrze¶nia 2008
  • autor: Anna Wawrzycka-Atach
Nie traktujcie swojego ciała jak wroga. Uczcie się pracy z miło¶ci± i szacunkiem, tak by potem móc przekazać to swoim uczniom - mówiła Corin Biria na kursie doskonal±cym, który odbył się w dniach 15-18 czerwca 2006 r. w Wi¶le. Kurs po¶więcony był praktyce kobiet w czasie menstruacji i ci±ży oraz doskonaleniu asan z poziomu pierwszych stopni nauczycielskich jogi Iyengara (Inrtoductory I, II i Junior Intermediate). Corin Biria jest ...
co1Nie traktujcie swojego ciała jak wroga. Uczcie się pracy z miło¶ci± i szacunkiem, tak by potem móc przekazać to swoim uczniom - mówiła Corin Biria na  kursie doskonal±cym, który odbył się w dniach 15-18 czerwca 2006 r. w Wi¶le. Kurs po¶więcony był praktyce kobiet w czasie menstruacji i ci±ży oraz doskonaleniu asan z poziomu pierwszych stopni nauczycielskich jogi Iyengara (Inrtoductory I, II i Junior Intermediate).
Corin Biria jest jedn± z najbardziej do¶wiadczonych nauczycielek jogi Iyengara w Europie. Razem z mężem Faeq’iem od wielu lat prowadzi Instytut Jogi w Paryżu, specjalizuje się w jodze dla kobiet. Ma stały kontakt z Instytutem Iyengara w Punie. 
Kurs w Wi¶le skierowany był do osób zaawansowanych w praktyce, głownie nauczycieli i uczestników kursów nauczycielskich. Program obejmował codzienn± 3,5 godzinn± porann± sesję asan, godzinn± sesję pranajamy i popołudniow± sesję warsztatow±. Organizatorzy zadbali też o czas na regenerację - praktykę własn± pozycji odwróconych.
Zajęcia wymagały zdyscyplinowanego stanu umysłu, uważno¶ci i koncentracji. Długie czasy w asanach, precyzyjna praca z poszczególnymi częsciami ciała. Corin nie była łaskawa dla nieuważnych: „Jak chcecie uczyć innych je¶li nie potraficie założyć prawidłowo pasków, chociaż przed chwil± to pokazywałam!” – upominała.
co2 Warsztat po¶więcony był po czę¶ci sprawom zdrowej praktyki dla kobiet, więc i na porannych sesjach zajmowali¶my się tymi aspektami asan, które s± kluczem do zachowania zdrowia organów wewnętrznych. Wędrowali¶my też jednocze¶nie przez elementy żywiołów ucz±c się jak prawidłowo akcentować je w ciele w asanach, pracowali¶my nad wydłużaniem, prawidłowym ustawianiem, szukaniem przestrzeni, symetrii. Obrazek
Łatwo było spostrzec, jak często wydłużamy jedn± stronę ciała, ale jednocze¶nie tracimy drug±, któr± wcze¶niej ustawili¶my - i tak mimo zrobienia wielkiej pracy wci±ż pozostajemy „mali w ¶rodku” albo ćwiczymy na siłę, bez czucia, trwaj±c tylko po to, żeby ustać w pozycji do końca.
Corin podkre¶lała, że je¶li osoby regularnie praktykuj±ce chc± cieszyć się zdrowiem fizycznym i psychicznym (dotyczy to oczywi¶cie nie tylko pań, ale wszystkich praktykuj±cych) wielk± wagę ma praktykowanie codziennie (prócz oczywi¶cie dni menstruacji) ok.40 minut pozycji odwróconych. Pozycje odwrócone reguluj± pracę systemu hormonalnego, regeneruj± układ nerwowy i s± wspaniałym sposobem magazynowania energii potrzebnej do zachowania wewnętrznej siły i spokoju umysłu w zmaganiach z problemami codziennego życia.
Pranajama z Corin była chwilami prawdziw± poezj±: robi±c wdech wyobrażali¶my sobie na przykład, że w±chamy zapach jakiego¶ pięknego kwiatu. Jak prowadzić oddech, żeby uchwycić ten zapach? Jak ciało na niego reaguje, jak go przyjmuje? -  całkowita, głęboka koncentracja na subtelnych odczuciach. Dla wielu osób było to głebokie przeżycie. Podczas pranajamy odkrywali¶my też różne, często niełatwe sposoby oddychania. Większo¶ć była już trochę znana, z kursów nauczycielskich Konrada Kocota, Jurka Jaguckiego i Henryka Li¶kiewicza.
co3 W czę¶ci warsztatowej dotycz±cej menstruacji omówiony został klasyczny zestaw asan dla kobiet nie maj±cych żadnych problemów zdrowotnych. Poznawali¶my też sposoby modyfikacji podstawowych asan w najczęstszych dolegliwo¶ciach czasu menstruacji.
Przy okazji upadło kilka stereotypów dotycz±cych praktyki w czasie okresu, na przykład, że joga ma być wtedy „tylko pasywna”:
„Podczas menstruacji energia jest ciężka, tamasowa - praktyka nie może jeszcze powiększać tego tamasu. Robienie Powitań Słońca podczas miesi±czki jest glupie Obrazekale głupia jest też bierna i tamasowa praktyka.” – mówiła Corin. Praktyka asan ma wprowadzać więcej ¶wiatła, energii do organów wewnętrznych brzucha - robić to jednak trzeba z wyczuciem, precyzj± i znajomo¶cia rzeczy.Było wiele pytań dr±ż±cych temat. Dostali¶my wyczerpuj±ce odpowiedzi.Corin, zaznaczyła jednak, że joga to nie matematyka – nie ma jednego wzoru, idealnej recepty, nauczyciel musi dobierać ułożenie w asanach do konkretnej osoby, zgodnie z jej stanem zdrowia i dolegliwo¶ciami. I nie przekraczać swoich kompetencji (do terapii jog± w systemie Iyengara uprawnieni s± nauczyciele od stopnia Junior Intermediate II, których jest w Polsce zaledwie kilku - informacje i kontakt do nich w Stowarzyszeniu Jogi Iyengara – www.joga.org.pl).
To był ważny i potrzebny warsztat. W pamięć zapadła mi prócz wrażeń, do¶wiadczeń i wiadomo¶ci postać Corin ł±cz±ca w nauczaniu precyzję, konsekwencję, surowo¶ć i dystans z życzliwo¶ci±, skromno¶ci± i promiennym u¶miechem. Warsztat był ¶wietnie zorganizowany - wspaniałe jedzenie i na tyle długie przerwy pomiędzy zajęciami, by zregenerować siły nad brzegiem Wisły czy rado¶nie odnawiać przyjaĽnie z innymi nauczycielami jogi Iyengara, którzy zjechali się z najdalszych zak±tków Polski.

Tekst: 
Anna Wawrzycka-Atach
www.jogastudio.pl
www.joga.edu.pl

foto:  portal joga-joga
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Granice korekty w jodze. Seksualne i fizyczne nadużycia (film) #metoo cz. I

Zmowa milczenia przerwana - Matthew Sweeney, jeden z najwybitniejszych nauczycieli Ashtanga jogi publikuje otwarty list, w którym przyznaje się do tolerowania przez nauczycieli i ¶rodowiska Ashtanga jogi seksualnch nadużyć i niebezpiecznych, uszkadzaj±cych uczniów korekt dokonywanych przez guru Asth...

Jaki Nett USA - Międzynarodowy Konwent Jogi 2019

Zapraszamy na Międzynarodowy Konwent Jogi 2019. Go¶ć specjalny - Jaki Nett USA, dyplomowana nauczycielka jogi w tradycji B.K.S. Iyengara z 40-letnim do¶wiadczeniem, posiada stopień Senior I. Do udziału w Konwencie zapraszamy zarówno osoby pocz±tkuj±ce, jak i zaawansowane - do wyboru przygotowali¶my...

Mistrz jogi z Puny. Gdyby żył, miałby sto lat

14 grudnia 2018 r.mija setna rocznica urodzin B.K..S. Iyengara. "Ludzie nazwali moj± praktykę jog± Iyengara. Ja po prostu d±żę do tego, by osi±gn±ć równowagę między fizyczno¶ci±, duchowo¶ci± i intelektem. Każda asana ma swoje optimum – od głowy po stopy, od przodu w tył – bez odchyleń i ...

UZIEMIENIE ciała i umysłu

Co tworzy Twoje silne korzenie- co jest dla Ciebie naprawdę ważne? Co jest Twoj± mocn± stron± czy umiejętno¶ci±? Czego najbardziej potrzebujesz? Czy jest taki obszar w życiu, który od pewnego czasu woła o ZMIANĘ, a Tobie ciężko jest j± podj±ć? Zdanie "nigdy tego nie zrobię" zamień na "do tej pory te...

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno¶ci oraz końcowy certyfikat uprawniaj± do wykonywania zawodu nauczyciel...

Produkt tygodnia: ZESTAW KRZESŁO DO JOGI + KSIˇŻKA ''JOGA Z KRZESŁEM''

Praktyka z użyciem krzesła jest bardzo efektywna z trzech powodów. Krzesło może być naszym: nauczycielem, pomocnikiem, b±dĽ stymulatorem. Krzesło do jogi i ksi±żka ''Joga z krzesłem'' to ¶wietny zestaw, dzięki któremu możemy z dokładno¶ci± i precyzj± pogłębiać praktykę! ...

Jak joga uratowała chińsk± wioskę

Dziarscy sze¶ćdziesięciolatkowie z niewielkiej wioski na północy Chin z zapałem ćwicz± jogę. Jeszcze dwa lata temu o niewielkim siole nikt nie słyszał, a mieszkańcy byli pogr±żeni w apatii. Inicjatywa Lu Wenzhena, nowego sekretarza komunistycznej partii, który przybył tam w 2016 r., by rozruszać lu...

Sztuka życia. Medytacja Vipassana -wg. nauk S.N. Goenki

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± – UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć – której pra...

Slow life w pracy? To jest możliwe!

Stos spraw do załatwienia, stale kontroluj±cy szef, nieustanne zebrania i plotkuj±ce koleżanki. Praca potrafi być naprawdę stresuj±ca. Na szczę¶cie s± metody, które pozwol± ci nawet w najbardziej stresogennej pracy odzyskać slow. ...

Jałowiec. Na jesienne chłody - rozgrzewaj±ce szyszkojagody. :)

Niegdy¶, drewno jałowcowe, ze względu na sw± wyj±tkow± elastyczno¶ć i wytrzymało¶ć, używano najczę¶ciej do wyrobu łuków. Choć ro¶nie powoli, żyje długo nawet w niesprzyjaj±cych warunkach (nie straszna mu ani słaba gleba, ani nadmierne zacienienie). W zielarstwie, cenione s± przede wszystkim szyszkoj...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Grudnia 2018
Następne
PW¦CPSN
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft