Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


„Wpływ asan na stan organów wewnętrznych” Warsztat z Katarzyn± Pilorz, Warszawa, 24-25.II.2007

  • ¶roda, 28 lutego 2007
  • autor: Justyna Moćko
To był pierwszy warsztat prowadzony przez Kasię w Joga Żoliborz. Frekwencja była znakomita, sala wypełniona. Na warsztat przyjechały osoby z Gliwic, Czeladzi, Olsztyna, Gdyni. Kiedy wybrzmiał hymn do Patandżalego rozpoczęli¶my sesję asan.

 
katpi1
To nie były skomplikowane asany. Przez pierwsz± godzinę rozci±gali¶my boki tułowia, nogi, co wykorzystali¶my w triconasanie.
Ilo¶ć szczegółów, czas, w jakim trwałam w asanie, sprawił, że każd± z tych pozycji odkrywałam na nowo.
W uthita hasta patangustasanaie bocznej zwracałam uwagę na k±ciki pach, mimo, że rozci±gałam nogę, w artha uttanasanie praca nóg sprawiła, że z zupełnie innego miejsca niż zazwyczaj rozci±gałam boki tułowia.
Kasia bardzo precyzyjnie tłumaczyła asany: używała prostego języka mówi±c o detalach, o których często nie my¶limy. Przybliżała nam anatomię człowieka, aby¶my również wyobraĽni± penetrowali ciało, aby łatwiej było nam poczuć, gdzie jest „główka ko¶ci udowej” i jak ona się układa. Sesje miały swój logiczny ci±g. Każda pozycja przygotowywała do następnej. Każda następna wykorzystywała m±dro¶ć, któr± nabyło ciało w poprzedniej pozycji. Dobór asan sprawił, że mieli¶my bardzo ugruntowane ciało: dobrze zbudowany ko¶ciec do tego, aby móc czuć jak układaj± nam się organy wewnętrzne.
katpi2
Sesja popołudniowa była relaksacyjna. Przygotowywali¶my ciało do pozycji odwróconych. I znów precyzyjna praca w adho mukha ¶vanasanie sprawiła, że stanie na głowie miało zupełnie inny wymiar. Poranek następnego dnia doskonale u¶wiadomił mi, gdzie znajduj± się stawy krzyżowo-biodrowe, k±ciki pach;-) To niesamowite jak w dziwnych miejscach bolało mnie ciało. „Przecież nie zrobili¶my wielu asan, nie robili¶my skomplikowanych pozycji” – my¶lałam. Moje wrażenia były porównywalne do odczuć innych uczestników. Doceniali¶my głębok± pracę, do której zaprosiła nas Kasia.

katpi3
W niedzielny poranek rozci±gali¶my nogi i stawy, co dało duż± ulgę moim biodrom.
Następnie praktykowali¶my siady, które daj± poczucie bycia w centrum siebie. Kasia zwracała uwagę na pracę pachwin, nóg, wewnętrznych pięt. Po skończonym warsztacie miałam poczucie ugruntowania. Przyswoiłam szczegóły, które zastosuję w swojej własnej praktyce, ale też miałam wrażenie, że mam dobrze rozpracowane ciało, w którym moje narz±dy wewnętrzne czuj± się komfortowo.

katpi4
Niektóre osoby oczekiwały, ze dowiedz± się, która z asan wpływa zbawienie na poszczególne narz±dy. Nie było to celem spotkania. Zamierzeniem Kasi Pilorz była praca nad ugruntowaniem ciała, spowodowanie, aby¶my poczuli, jak nasze narz±dy wewnętrzne układaj± się przy tylnej ¶cianie brzucha. Nie chciała pracować nad jak±¶ parti± ciała. Mocniejsze skręty spowodowały by stymulacje, wygięcia do tyłu dokrwienie. Ide± natomiast było cało¶ciowe przepracowanie ciała – w długich czasach jest to trudniejsze.
To był prawdziwy warsztat – praca na detalach, na któr± nie ma czasu na co dzień. Kasia spokojnym głosem, ale w niezwykle zaangażowany sposób (chodziła po sali, była tam, gdzie powinna była być) mówiła, która czę¶ć ciała ma pracować.
Mało kto umie i lubi pracować na takich detalach. Bardzo trudno też jest przekazać wszystkie subtelno¶ci zwi±zane z prac± „wewnętrznych guzów kulszowych, które zbliżaj± się do…„ Pod±żanie za my¶l± Kasi wymagało od nas skupienia i rzetelnej pracy.
Taka praktyka: solidna, spokojna, metodyczna, w której nie było miejsca na „brykanie” jest ¶wietnym pretekstem, aby ugruntować swój ko¶ciec, siebie, poczuć się dobrze w swoim ciele. Daje to ¶wietn± podstawę, aby i¶ć dalej.
To był bardzo udany debiut Kasi w sytuacji warsztatu organizowanego przez kogo¶, otwartego. Do tej pory organizowała kameralne warsztaty w swojej szkole, majówki, kursy wakacyjne.
Życzę Kasi jak najwięcej uczestników na warsztatach, bo warto czasami stan±ć i zobaczyć, gdzie jeste¶my i w jakim stanie, aby móc i¶ć dalej. Bardziej przygotowani i ¶wiadomi.

Tekst i zdjęcia: Justyna Moćko
justyna@joga-joga.pl
katpi5
Opinie uczestników warsztatu:
Nie jest to pierwszy warsztat, na którym jestem, ale pierwszy z Kasi± Pilorz. Jest bardzo ciekawy, bardzo głęboka praktyka. W sumie proste asany, ale wykonujemy je dużo głębiej, dużo dokładniej. Kasia bardzo precyzyjnie opisuje prace ciała. Dla mnie to s± ważne informacje, jak doskonalić swoj± praktykę. Do tej pory dużo rzeczy robiłem intuicyjnie, na szczę¶cie tak, jak należy. Jednak inaczej się wykonuje asany, kiedy s± tak precyzyjnie nazwane. To jest dla mnie największy plus tych warsztatów: odpowiednie nazwanie tego, co do tej pory czułem intuicyjnie.
Wojtek, 3 lata praktyki, Gliwice
katpi6
Bardzo mi się podobaj± zajęcia. S± bardzo profesjonalnie prowadzone. Znalazłem w swoim ciele miejsca, które w ogóle nie pracowały. My¶lę, że moja praktyka będzie dzięki temu warsztatowi bardziej warto¶ciowa i zdrowa.
Robert, Częstochowa
Pierwszego dnia nie mogłem się przyzwyczaić, jak Ka¶ka tak szybko mówiła. Nie nad±żałem za jej tokiem my¶lenia. Ale dzisiaj już lepiej mi szło;-) Bardzo wymagaj±ca praca – długie czasy w asanach. Na takich warsztatach każdy może znaleĽć co¶ dla siebie. Ja też. Zupełnie inn± pracę wykonuję, dzięki zwróceniu uwagi na pachwiny. To jest mój pierwszy warsztat z nauczycielem wyższego stopnia.
Maciek, 1.5 roku praktyki, Radom
Podoba mi się warsztat. Co prawda miałam nieco inne oczekiwania: miałam nadzieję, że będzie omówione, że taka asana ma wpływ na pracę danego narz±du. Tak zrozumiałam temat. Nie mniej bardzo mi się podoba. Kasia ma bardzo ładny sposób przekazywania wiedzy. Bardzo konkretny. Wchodzi bardzo głęboko w temat.
Asia, 8 lat praktyki, CzeladĽ
Liczyłam na więcej teorii. Je¶li chodzi o temat warsztatów to chciałam się dowiedzieć co¶ więcej o organach wewnętrznych: co na co i dlaczego.
Angelika, Gdynia
katpi7
Staram się chodzić na wszystkie warsztaty, które s± organizowane przez Joga Żoliborz. Nie zawsze mi się udaje – byłam na 4. To jest warsztat akurat na moim poziomie je¶li chodzi o możliwo¶ci fizyczne – asany nie przerastały moich możliwo¶ci. Nie musiałam zrobić 6 mostków ze stania na rękach;-)  Tutaj była praktyka uważno¶ci. Bardzo mocno podkre¶lony element medytacji w ruchu, co mi odpowiada. Duża uważno¶ć na mię¶nie, których na co dzień nie dostrzegamy. Skupienie na detalach, na pracy ze szczegółami można przenie¶ć na życie codzienne, na uważno¶ć w warstwie mentalnej, zauważanie wszystkiego. Kasia emanuje tak± kobiec± łagodno¶ci±. Jest taka In (nie Jang). Charakteryzuje j± miękko¶ć, rozci±ganie, delikatno¶ć i uważno¶ć
Arleta, 2 lata praktyki, Warszawa
Jestem pierwszy raz na warsztacie. Jest dużo więcej czasu, można sobie spokojnie przepracować różne rzeczy. Bardzo mi się podoba sposób prowadzenia zajęć: jest tak spokojnie, łagodnie, można powiedzieć kobieco.
Alina, Warszawa
Dostałem na tym warsztacie to, czego oczekiwałem, czyli ugruntowanie podstaw, których mi brakowało. Kasia rozłożyła wszystkie asany na czynniki pierwsze i dzięki temu mogłem wrócić do podstaw i wnie¶ć to do swojej dalszej praktyki. Warto jest czasem wrócić do tych podstaw, żeby móc i¶ć dalej.
Andrzej, 4 lata praktyki, Lębork
 
Katarzyna Pilorz
dyplomowany nauczyciel jogi metody Iyengara stopnia Senior Intermediate I od 2009 r,
posiadaj±ca Certyfikat uprawniaj±cy do posługiwania się nazwiskiem Iyengara od 2009 r,
członek Komitetu Technicznego Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara odpowiedzialnego za system kształcenia nauczycieli w Polsce od 2006,
prezes Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara od 2008,
trzykrotnie do tej pory odbyła staż w Ramamani Iyengar Yoga Institute w Punie (Indie): 2006, 2008, 2010,
nieustannie dokształca się w kraju oraz za granic±,
autorka licznych publikacji internetowych na temat jogi.
Studio Jogi Katarzyny Pilorz, Kraków: http://www.studiojogi.pl/
Blog Katarzyny Pilorz: http://www.studiojogi.pl/blog/
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft