Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Joga - to, czego nie mog± wyrazić słowa. Warsztat z Jurkiem Jaguckim, Warszawa 17-18 marca 2007. Relacja Justyny Moćko

  • czwartek, 29 marca 2007
  • autor: Justyna Moćko
W zeszłym roku, w kwietniu Jurek Jagucki prowadził w Centrum Joga Żoliborz warsztaty Joga – stawanie się tym, co jest (relacja na portalu). Tegoroczny warsztat był kontynuacj± tamtej my¶li. Zaprosił nas do przekraczania formy i wej¶cia w wymiar jogi, która jest poza słowami, która jest odczuwaniem. Za inspirację służył Mu tekst Karla Baiera „O filozoficznym wymiarze asan” (Już wkrótce na portalu!). Słowa Jurka, które trafiały wprost do serc i logiczne wywody filozofa, które trafiały do umysłów były ¶wietnym uzupełnieniem asan. Warsztaty był realizacj± programu na egzamin z zakresu Junior I.

 
joto1
„Patrzcie na formę, ale proszę, nie trzymajcie się formy. To nie s± rzeczy najważniejsze. Ale je¶li nie przyjmiecie formy, to będę krzyczał: kolano, noga. Ta praca, któr± robimy ma troszkę bardziej zaawansowany wymiar niż to, jak zrobiłe¶ asanę”  Tymi słowami Jurek przedstawił nam swój zamysł co do warsztatów.
Często z nami rozmawiał. Zapraszał nas do siebie i przedstawiał, pokazywał, obja¶niał, tłumaczył.
„Je¶li chodzi o formę to będziemy robić to, co wykracza poza poziom Introductory, ale i to, co w Introductory jest konieczne, aby zrozumieć poziom Juniora. Pozwoli Wam to zrozumieć takie zjawisko, które się nazywa wyrównywaniem. Patrz±c na asany warto zobaczyć: czy jeste¶ wyrównany, czy jest tam wła¶ciwa akcja, czy jest rozci±ganie, wła¶ciwy kierunek, precyzja, poł±czenie z asanami, które pojawiły się już wcze¶niej. Od nauczycieli wymaga się bardzo precyzyjnej formy. Nie zda egzaminu ten, kto nie zrozumie formy. Ale jak się uczepi formy, to też nie zda egzaminu. Teraz Waszym egzaminem jest to, aby¶cie nie ugrzęĽli w formie ani nie-formie natomiast dotykali tego, czego nie mog± wyrazić słowa.”
 Zaczęli¶my sesję od pozycji stoj±cych, aby przej¶ć do bardziej zaawansowanych asan. Czy były skomplikowane? Nie. Jurek pokazuj±c asanę pytał nas: jak± inn±, znan± Wam zawiera ta, któr± wykonuję. Praca barków z tej asany, praca nogi z innej. To „rozbieranie pozycji” na czynniki pierwsze pozwalało dostrzec niesamowit± logikę w metodzie Iyengara. Mieli¶my czas i możliwo¶ć, aby cał± przekazywan± nam wiedzę przepracować na naszych ciałach. Czasami układaj±c czy swoje sekwencje, czy ucz±c poruszam się w schematach. Jurek pokazał, że układanie sekwencji jest fantastyczn± łamigłówk± logiczn±. To wychodzi z tego, to mie¶ci się w tym – spróbuj. Podczas wykonywania asan Jurek dużo do nas mówił. Ale jak zapewniał: „kiedy będę do Was mówić to nie po to, żeby sobie pogadać, tylko po to, żeby Was uwrażliwić na pozycję. Aby¶cie stali się t± pozycj±. To jest moment, kiedy wszystko jest zrobione i nie ma miejsca dla Ciebie To jest najpiękniejsza perspektywa, do której przez nasze „ja” trudno się dostać.”
joto2
Motywował nas opowiadaj±c o swoich do¶wiadczeniach, przytaczaj±c buddyjskie przypowiastki.
Drugiego dnia kontynuowali¶my pracę nad asanami z programu Junior I. Nie trzymali¶my się kurczowo tego programu – pojawiały się pozycje, które pomagały nam zrozumieć finaln± asanę. Trzygodzinna sesja, podczas której były i pozycje balansowe i wygięcia do tyłu upłynęła błyskawicznie. Jurek ponad 20 lat praktykuje buddyzm zen. Zaprosił nas, aby¶my wraz  z Nim posiedzieli. Krótko obja¶nił, czym jest medytacja i jak mamy obserwować swój umysł.
joto3 
W jodze Iyengara obiektem medytacji jest ciało oddech i umysł Jeste¶cie w tym specjalistami. Je¶li chcesz się posłużyć technik± medytacji zen  – siedĽ i licz oddechy. Wdech i wydech jeden, wdech i wydech dwa Do dziesięciu. Kończy się dziesięć i zaczynasz liczyć od pocz±tku. Dlaczego ? Żeby nie dać się złapać my¶lom, bo mija jaki¶ czas i jeste¶ uchwycony w jedn±, w osiemdziesi±t swoich wrażeń i my¶li. Patrzcie, gdzie wasz umysł was prowadzi. Jeżeli utrzymacie koncentrację będziecie widzieli jasno gdzie Was umysł ci±gnie:  w różne miejsca w nas samych, w różne miejsca w ¶wiecie, wspomnienia, marzenia, w tabuny my¶li, my¶li pojedyncze, jakie¶ chochliki, jakiej¶ pomysły. Czy ja to wszystko porzucam w trakcie medytacji? Nie.  Po prostu nie daję się być przez to pochłoniętym. Pojawia się – zostawiam, pojawia się – zostawiam.
Po wspólnej medytacji, która wytworzyła duż± energię, zrelaksowali¶my się. I to był już koniec warsztatów. Warsztatów, podczas którego nauczyciel dzielił się swoj± wiedz±, do¶wiadczeniem asan i praktyk± poza jogiczn±.
Ja uwielbiam słuchać Jurka. Kiedy prowadzi relaks, kiedy tłumaczy, kiedy mówi o zen. Słowa trafiaj±ce do serca bez protestu umysłu. Trudne do powtórzenia, trudne do zacytowania ale buduj±ce klimat uważno¶ci, spokoju.
Justyna Moćko
Justyna@joga-joga.pl

Przedstawiamy kilka opinii uczestników warsztatów:

joto4
Jurek nie przyjechał do Warszawy, by doskonalić z nami techniki wykonywania asan. Ci, co na to liczyli mogli odebrać warsztat jako przegadany. Jako nauczyciel jogi z dwudziestoparoletnim do¶wiadczeniem oraz nauczyciel zen, chciał nam przypomnieć czym jest joga wskazuj±c na stan umysłu podczas praktyki. Pracuj±c z ciałem (zwłaszcza w jodze Iyengarowskiej) nie trudno zagubić się w d±żeniu do doskonało¶ci formy. Ten „wy¶cig” z innymi i z samym sob± jest niczym kultywowanie ego czyli czym¶, co stanowi zaprzeczenie jogi. Je¶li celem jest wyj¶cie poza to co uwarunkowane, to owszem powinni¶my pokonywać ograniczenia materii, ale o ileż cenniejsze jest pokonać ograniczenia umysłu?
Podczas tego weekendu wykonywali¶my asany z zakresu stopnia nauczycielskiego Junior I. Był to jednak program, który według mnie stanowił bardziej tło kursu pt. Joga- to czego nie możemy wyrazić słowami. Jest takie zenistyczne powiedzenie:
O cuda, dziwy! Czerpię wodę ze studni, noszę z lasu drwa. Niektóre pozycje jogi s± nasz± codzienno¶ci±, chlebem powszednim. Wykonujemy je mechanicznie zwracaj±c uwagę na mniejsz± lub większ± ilo¶ć szczegółów, zapominaj±c przy tym o cudowno¶ci tej chwili. Zapominaj±c o ¶wieżo¶ci, która powinna się pojawić, ponieważ jest to inna pozycja niż wczoraj, inne jest ciało i umysł. Jurek budził w nas tę rado¶ć bycia w asanie pomimo swoich niedoskonało¶ci. Przypominał, że wszyscy oto mamy to szczę¶cie praktykować jogę d±ż±c do uwolnienia się od cierpienia uwarunkowanej formy. Skierował nasz± uwagę do wewn±trz wskazuj±c na nauczyciela, którym jeste¶my sami dla siebie, ale i na samym pocz±tku warsztatu uzmysłowił nam, że przybyli¶my tam w tym samym celu daj±c poczucie równo¶ci wszystkich.
Tak, to w wielkim skrócie wygl±dało w moich oczach:)
Agnieszka, Wrocław
joto5
Był to moje pierwsze warsztaty z Jurkiem i dużo z nich wyniosłam. Przypomniał mi o bardzo ważnych rzeczach, np. ,że w nas jest zarówno nauczyciel i uczeń, o których mówił prosto Obudził we mnie na nowo chęć poszukiwania siebie poprzez joge oraz w jodze. Pytania, które stawiał nam na sali: Czy jeste¶ w podstawie ? Czy jeste¶ również na szczycie? pomagały mi odkryć now± jako¶ć asan. Pod wpływem komend Jurka, sekwencji asan wykonywanych na sesjach, oraz ich dokładnemu omówieniu ugruntowałam sobie, która asana z której wynika i co jest jej dalsz± kontynuacj±. Jurek zrobił dokładnie to, co obiecał - tego nie mog± wyrazić słowa ;-)
Agnieszka
joto6
 Joga jako droga duchowego rozwoju jest dla mnie bardzo ważnym do¶wiadczeniem. Szczególnie ¶cieżka asan, bo w niej poprzez ciało dosięgać zaczynam istoty .I Jurek wła¶nie mi to bardzo pięknie pokazuje. Podoba mi się to, że On sam jako nauczyciel dokonuje wewnętrznej przemiany z agresywnego, krzycz±cego na uczniów w zmuszaj±cego do refleksji, studiowania, uwazno¶ci. Potrafi ł±czyć teraz niezwykł± precyzję przekazu z łagodno¶ci± Mistrza. Na Jego ostatnim warsztacie podobało mi się wła¶nie to. Lubię słuchać jego mini wykładzików filozoficznych, bo wówczas to co robimy na matach znajduje solidne ugruntowanie i praktyka nabiera innego wymiaru. Dzięki całkowitemu skupieniu na tym co robię na macie osi±gam stan "przedmy¶lowy". I to jest taka moja medytacja w asanach. Do¶wiadczyłam tego dzięki Jurkowi i każde kolejne warsztaty z Nim pozwala mi na takie studiowanie jogi. Bardzo lubię sekwencje wygięć do przodu prowadzone przez Jurka. Bardzo, bardzo mnie wyciszaj±. Nie lubiane przeze mnie wygięcia do tylu też potrafił tak poprowadzić, że wykrzesałam z siebie dużo więcej niż zwykle. Pomimo, że po warsztacie musiałam samochodem, w okropnych warunkach, wracać ponad 200 km do domu nic mnie nie bolało. Nie czułam nawet mojego odcinka lędĽwiowego, który często daje mi się we znaki. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: na warsztatach z Jurkiem znowu spotkałam fajnych ludzi. Tak już jest, że Jurek jako Nauczyciel gromadzi wokół siebie takich uczniów, którzy szukaj± w jodze czego¶ więcej niż tylko doskonało¶ci ciała. Ale to jest chyba cech± każdego dobrego nauczyciela. no a to czego nie do końca lubię słuchać w tym co Jurek mówi to jego dygresje na temat "różnych przypadków" z którymi się styka na swojej drodze. Takie to trochę gadulstwo. No cóż- każdy ma swoje słabostki. Warsztaty z Jurkiem potwierdzaj± mi prawdę m±drego buddyjskiego powiedzenia "nie ważny jest cel-ważna jest droga". Bo one pozwalaj± do¶wiadczyć jaka może być droga, któr± po warsztatach każdy z nas idzie sam.
Asia Błajet, Toruń
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft