Wieczór Indyjski w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. 24.0
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Wieczór Indyjski w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. 24.03.2007

  • pi±tek, 26 wrze¶nia 2008
W dniu 24.03.2007 Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie zapraszało na Wieczór Indyjski. W programie było spotkanie z ambasadorem, pokaz tańca indyjskiego, jogi, wykład na temat kina bollywodzkiego. Kilkugodzinne spotkanie zakończył poczęstunek złożony z potraw indyjskich i lassi.

Podobne spotkania s± często organizowane przez różne instytucje. To wyróżniało się oficjaln± opraw± i mało komercyjnym charakterem. Organizatorom zależało na przekazanie faktycznej wiedzy o Indiach i ich kulturze, o czym ¶wiadczyło choćby zaproszenie ambasadora Indii, Mrs. Anil Wadhwa.

 
wiei1Ambasador opowiedział warunkach gospodarczych Indii i obecnie mocno zauważalnym wzro¶cie ekonomicznym. Indie s± bardzo dobrym miejscem do inwestycji ekonomicznych: giełda indyjska ma się dobrze, eksport wzrósł o 22 %, i według prognoz będzie w najbliższych latach wzrastał.
Ważne gałęzie gospodarki indyjskiej to przemysł metalowy, transport, chemia i kosmetyki. Eksport odbywa się przede wszystkim do USA, Emiratów Arabskich, Chin i Singapuru.
Indie mog± się poszczycić nowoczesnymi technologiami, dzięki którym kraj staje się bardziej otwarty na zewn±trz: s± coraz lepsze drogi, centrale energetyczne, telekomunikacja.
W ostatnich latach ważnym sektorem przemysłowym była turystyka. Trzy filary medycyny indyjskiej: ajurweda, joga, siddha s± bardzo atrakcyjne dla turystów.
wie2 Wzrost gospodarczy jest odczuwalny przez wszystkich. Nowym celem jest wzrost obejmuj±cy 1 miliard mieszkańców, tak, aby ludzie żyj±cy poniżej granicy ubóstwa mogli korzystać z dobrodziejstw nowoczesno¶ci.
Po wykładzie ambasador odpowiadał na pytania z sali. Jedno z nich dotyczyło systemu kastowego a ustroju demokratycznego, który jest w Indiach. Ambasador u¶miechaj±c się, powiedział, ze jest to częste pytanie na podobnych spotkaniach. Obecnie w Indiach demokracja jest najbardziej widoczna w powszechnym prawie do głosowania. Poprzedni system (kastowy) był oparty o grupy zawodowe. Zgodnie z przepisami prawa system, który przyznaje prawa kastom, obecnie nie istnieje. Nie mniej jest obecny w społeczno¶ciach wiejskich, ale nie legitymizowany prawnie.
Na pytanie o turystykę Ambasador przytoczył następuj±ce liczby: w 2003 Polakom było wydane 6 tysięcy wiz, dzi¶ wydano 11 tysięcy. Natomiast z Indii do Polski przyjechało w 2003 r. 3 tysi±ce, a obecnie 8 tysięcy mieszkańców.
wie3 Aby móc kupić mieszkanie w Indiach trzeba mieć obywatelstwo, o które można zacz±ć się starać po upływie 5 lat pobytu. Do tego czasu (5 lat) można przedłużać wizę długoterminow±.
Spojrzenie na Indie poprzez liczby, wykresy, procenty dotycz±ce gospodarki wydało mi się fascynuj±ce. Do tej pory my¶lałam tylko o dziedzictwie kulturowym i religijnym Indii.
To dziedzictwo zostało nam przybliżone poprzez pokaz tańca, wykład jogi i slajdy dwóch podróżników Piotra Celińskiego i Jakuba Sobczaka.
Klasyczny taniec indyjski Bharata Natyam zaprezentowała Magdalena Niermsee ze szkoły tańca Riwiera. W tańcu klasycznym bardzo ważny jest każdy gest, przewrócenie oczami, u¶miech, ruch dłoni. Pani Magda wykonywało je w sposób mistrzowski, nie mniej, dla lepszego zrozumienia przekazu brakowało mi wykładu na temat tego, co symbolizuj± poszczególne gesty.
Wykład Przemka Nadolnego na temat jogi był bardzo ciekawy i adekwatny do miejsca i audytorium. Przemek opowiadał o dualistycznym podej¶ciu do jogi i tym, jak jogę traktowano kiedy¶ i teraz. Pokaz asan z udziałem publiczno¶ci wywołał aplauz i spore zainteresowanie.
wie4Niezwykle interesuj±cym punktem programu był wykład na temat Bollywood. Joanna Rutkowska z pasj±, werw± i zaangażowaniem opowiadała o specyfice filmu indyjskiego. Przed wykładem pani Magda Niermsee zaprezentowała taniec charakterystyczny dla tego kina. Oto kilka faktów zaczerpniętych z tego ciekawego wyst±pienia.
Kino hinduskie jest takie, jakie chc± jego odbiorcy. Przeciętny Hindus chce ogl±dać bajkę. Największymi wytwórniami s± Mollywood, Tollywood, Bollywood. Wytwórnia w Bombaju (Bollywood) jest największa, mimo, że startowała od maleńkiej. Ale kręcono tam filmy w języku hindi, więc dostała zastrzyk finansowy od państwa. Poszczególne wytwórnie tworz± filmy w swoich własnych językach: tamilskim, bengalskim. W sezonie trafia na ekrany około 1000 filmów: komedie, dramaty, horrory, a przede wszystkim wie5melodramaty. W takim filmie jest od 4 do 6 piosenek, które kiedy¶ trwały 6-8 minut. Obecnie zostały skrócone o połowę. Aktorzy nie ¶piewaj±. Ich zadaniem jest ładnie wygl±dać i ¶wietnie tańczyć. Dlatego aktorkami automatycznie staj± się miss lub modelki. Poza tym aktor jest zawodem pokoleniowym, który nie jest trudny, bo gra aktorska najczę¶ciej jest mocno przesadzona.
wie6 Do pewnego momentu filmy opierały się na jednym schemacie – fabule opartej na indyjskich eposach: Mahabharacie i Ramajanie. Teraz, od kiedy Hindusi korzystaj± z telewizji kablowych i maj± dostęp do kina amerykańskiego fabuły filmów staj± się zróżnicowane. Pojawiaj± się tematy społeczne takie jak: adopcja, zdrada, rodzeństwo przyrodnie, sieroctwo. Film, w którym był poruszany temat niechcianej ci±ży, wybór innego zawodu niż wybrali rodzice i mieszkanie z partnerem przed ¶lubem wywołał duży oddĽwięk.
Warto¶ci rodzinne s± bardzo podkre¶lane: dzieci kłaniaj± się do stóp swoim rodzicom, kobiety eksponuj± kropkę między brwiami jako znak małżeństwa.
wie7 Równie ważny jest patriotyzm, często widoczna jest flaga indyjska. Bohater, je¶li jest w innym kraju prezentuje swoj± nostalgię.
Ukłon w stronę zachodu to nie tylko zmieniaj±ce się tre¶ci filmów ale i stroje. MężczyĽni bywaj± ubrani na modłę zachodni±. Kobiety jeszcze nie.
Podobnie przekaz płyn±cy z filmów ulega pewnej modyfikacji: do tej pory zło było zawsze potępione i następował happy end. Od kiedy zaczęły pojawiać się filmy science-fiction, gangsterskie, zdarzaj± się „złe” zakończenia.
Filmy indyjskie s± ocenzurowane, każdy film ma certyfikat. Cenzura działa od 1952 roku. Cenzur± objęte s± przede wszystkim sceny erotyczne, które nigdy nie s± dosłowne. Cielesno¶ć bohaterów jest widoczna wie8w strugach deszczu, który nagle spada lub kiedy para zaczyna tańczyć obok wodospadu, który moczy im ubrania. Natomiast nie objęte cenzur± s± sceny przemocy. Fakt, że para nagle zaczyna tańczyć w scenerii oderwanej od tre¶ci filmu nie jest niczym dziwnym. W ten sposób reżyser chce zaprezentować ładne widoki, bo wizualno¶ć w filmach indyjskich jest bardzo ważna. Filmy s± kręcone w pięknych sceneriach, niedawno w Zakopanem. Ten interesuj±cy wykład zakończył spotkanie. Zostali¶my zaproszeni na degustację potraw indyjskich, po których miała odbyć się dyskoteka w stylu Hollywood. Niestety, autorka nie uczestniczyła w tej zabawie;-). Jestem pod warzeniem profesjonalizmu organizatorów, którzy zadbali o każdy szczegół imprezy.

zdjęcia: Sylwia Socha
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Odpoczynek jest takim samym obowi±zkiem człowieka jak praca.

Zacznę słowami Elihana Feathera – "Gdyby ludzie kochali pracę, ci±gle jeszcze oraliby ziemię zakrzywionym kijem i nosili ciężary na plecach." Ale to wła¶nie d±żenie człowieka do równowagi pomiędzy tym co wymaga wysiłku a błogim spokojem sprawia, że cywilizacja posuwa się stale do przodu. ...

Wiosenna dieta według ajurwedy.

Wiosn± wszystko się zaczyna, odnawia. Wszystko ożywa. Wiosna to aktywno¶ć, to wzrost, ekspansja, energia, kreatywno¶ć i ekspresja. To czas kiedy należy szczególnie zadbać o swoje ciało. ...

Metoda Butejki, ci±g dalszy fascynuj±cej opowie¶ci na temat oddychania

Ludzie oddychaj± coraz więcej. Prawidłowa objęto¶ć oddechowa to 4-6 litrów na minutę. Z dekady na dekadę jest ona jednak coraz większa, a za tym idzie też podwyższenie norm. ...

Dlaczego jogini wygl±daj± młodziej?

Aktywno¶ć fizyczna dbaj±ca o wszystkie układy w ciele, daj±ca wskazówki jak zdrowo żyć, oddychać spokojnie i pokochać siebie – taka wła¶nie jest joga. Mało tego - joga niczego od nas nie chce – nic nie wymusza – daje ogrom możliwo¶ci, z którego wybieramy to czego na aktualnym etapi...

Regularna praktyka jogi ratuje życie

Trzy godziny jogi tygodniowo przez rok dobroczynnie wpływa na stan zdrowia osób otyłych, zagrożonych cukrzyc± i cierpi±cych na nadci¶nienie – to wyniki badań grupy naukowców z hongkońskiego uniwersytetu, które opublikowano w "Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports". Zespołowi bad...

„Idealny człowiek oddycha tak, jakby nie oddychał”.

Do życia niezbędne nam s± trzy rzeczy: woda, jedzenie i powietrza. Która z nich jest najważniejsza? Możemy wytrzymać bez pokarmu przez kilka tygodni, a bez wody przez kilka dni. Jednak bez powietrza przeżyjemy tylko kilka minut. Je¶li porównamy istotno¶ć każdego z tych elementów dla naszego przetrwa...

Yin & Yang Bodymind Convention, 24-25.03 Bielsko - Biała

24-25 marca odbędzie się w Bielsku-Białej niecodzienne wydarzenie, Yin & Yang Bodymind Convention. W jednym miejscu będzie wyj±tkowa możliwo¶ć spotkania z czołowymi przedstawicielami ¶wiatowych szkół jogi i pilates, wspólnej praktyki oraz uczestnictwa w programie różnorodnych lekcji....

Hormony pod kontrol± z pomoc± jogi !

Dobrze znane sformułowanie "hu¶tawka hormonów" doskonale oddaje znaczenie problemów zwi±zanych z hormonami. Tak jak na hu¶tawce, poziom niektórych hormonów w naszym organizmie raz ro¶nie a raz maleje pod wpływem okre¶lonych czynników. Joga jest pod tym względem pomocna, ponieważ bierze pod uwagę wsz...

OM, dĽwięk pocz±tku i energii

Sala ćwiczeń jogi. Praktykuj±cy w skupieniu, z zamkniętymi oczami, siedz± na matach. W ciszy rozchodzi się dĽwięk OM. Tak wygl±da pocz±tek zajęć w większo¶ci szkół. OM – najbardziej znana i naj¶więtsza sylaba hinduizmu – jednoczy, oczyszcza, uspokaja, otwiera kanały energetyczne. Jest un...

PRODUKT TYGODNIA - Mata i poduszka do akupresury

Akupresura Vital to unikalna na rynku mata relaksuj±ca. Pobudza meridiany usprawniaj±c przepływ energii w organizmie. Intensywny efekt odprężenia i regeneracji! ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Marca 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft