Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Rozwijanie wrażliwo¶ci w asanach. Warsztat z Małgorzat± Madej w Warszawie 14-15 kwietnia 2007 r.

  • pi±tek, 26 wrze¶nia 2008
Po marcowej wizycie Jurka Jaguckiego w Joga Żoliborz, do Warszawy zawitała Małgosia Madej. Nie ukrywam, że zapowiedĽ jej obecno¶ci z warsztatami przyjęłam z rado¶ci±. Ciekawi mnie bardzo praca kobiet nauczycielek. Interesuje, bo praktykuj±c siedem lat, dostrzegam do¶ć istotne odmienno¶ci w traktowaniu ciała i pracy z ciałem prezentowane przez kobiety – nauczycielki i mężczyzn - nauczycieli. Ciekawa byłam pracy Kasi Pilorz. Niestety w terminie jej warsztatów odbywały się moje – nauczycielskie, więc nie mogłam skorzystać. Dodatkowym, zachęcaj±cym mnie do uczestniczenia w warsztacie, było zawarte w tytule słowo „wrażliwo¶ć”. We wrażliwo¶ci - wewn±trz i na zewn±trz ciała, dostrzegam podstawę do wypracowania wła¶ciwej pracy z ciałem w asanie i praktyce filozofii jogi w ogóle. Zatem warsztat jak na moje osobiste zamówienie!
rozw1Zaczęli¶my od tadasany. Już przy wykonywaniu tej pierwszej usłyszeli¶my polecenia, które towarzyszyły nam w każdej kolejnej, tego i następnego dnia - asanie.Zdecydowanym, ale pełnym ciepła i energii głosem, Małgosia wplatała w komendy wła¶ciwe dla poszczególnych asan, te, które miały nas uwrażliwić na odczuwanie wła¶ciwej pracy w obrębie górnych pleców - „wydłuż boki, barki opu¶ć do tyłu, trapezius skieruj w dół, rozszerz obojczyki”.
Uwrażliwieni i skoncentrowania do samej głębi, w pojedynczych komórkach naszych ciał, wykonywali¶my kolejne asany. Adho mukha svanasana, skłon w uproszczonej virasanie z uwag± skupion± na pracy barków. Praca w sposób umożliwiaj±cy powstawanie w nich przestrzeni. Podobn± pracę odnaleĽli¶my w par¶vottanasanie. Ale jak tę pracę przenie¶ć na rozw2wła¶ciwe wykonanie utkatasany? To moja „pięta achillesowa” a raczej „jogowa”. Jak można poł±czyć pracę wyci±gniętych r±k w górę, skręconych na zewn±trz wewnętrznych barków z opuszczaniem barków do tyłu i trapeziusów w dół. Do tego wszystkiego utrzymać stopy przylegaj±ce do podłogi i wysklepione w ich naturalnych łukach a po¶ladki opuszczone. Zawsze gdzie¶ co¶ umykało mej uwadze i już w momencie wchodzenia w tę pozycję czułam, że nie jest to wła¶ciwa praca. A wiecie przecież jak póĽniej trudno to naprawić?
Okazało się, że można wykonać j± tak by zachować kontrolę nad tymi trudnymi miejscami w ciele! Recepta Małgosi – wchodzić w utkatasanę z utanasany. Zgięte kolana, klatka przylegaj±ca do ud, stopy dociskaj±ce się do podłogi. Wystarczy unie¶ć tułów i ręce do góry i pozycja gotowa. rozw3Oczywi¶cie je¶li do tego dodamy wrażliwo¶ć bycia w sobie i wła¶ciwego reagowania na sygnały zeń dochodz±ce. W warsztatach tych okazało się, że wła¶ciwa praca w barkach, w górnych plecach, to klucz do wykonania we wła¶ciwy sposób wielu asan. Można powiedzieć, że wła¶ciwa praca w nich, to siła wynosz±ca nas do góry
Co mnie jeszcze zafascynowało w tych warsztatach i zainspirowało do dalszej pracy w ramach praktyki własnej? Poznałam jak dalece potrafię się sama oszukiwać. W pa¶cimottanasanie moja głowa spoczywa na goleni. A co stało się z moj± głow±, gdy Małgosia poleciła by¶my wykonali dandasanę, po czym pozostawiwszy ręce za plecami zeszli do pa¶cimottanasany? I tu okazało się w jak dużym stopniu ręce - sięgaj±ce bezpo¶rednio lub za po¶rednictwem paska – do stóp, pomagaj± nam w wykonywaniu tej asany. Warto zatem czasem podej¶ć nie-klasycznie do asany, by dowiedzieć się czego¶ więcej o swoim ciele. Spróbujecie wykonać pa¶cimottanasanę zgodnie z zaleceniem Małgosi a przekonacie się!
Jeszcze o dwóch ważnych sprawach chciałam dodać na zakończenie swej relacji. Sposób prezentacji asan, Małgosia do prezentacji poszczególnych asan wykorzystywała osoby uczestnicz±ce i jednocze¶nie prezentowała wykonanie na sobie. Ten sposób pokazuje różnice i pracę jak± można wykonać by asanę skorygować. A je¶li już użyłam słowa korekta - to wiele słów podziękowania za rozw4wszystkie, które otrzymałam. Małgosia przemierzyła wiele kilometrów dochodz±c do każdego z uczestników udzielaj±c korekty tym, u których były potrzebne. Każdego uczestnika zlustrowała (można użyć tego słowa!?) swym spojrzeniem z każdej strony. Ostatni±, któr± chciałam poruszyć w swej relacji z warsztatów, dla mnie bardzo ważn±, spraw± jest sposób potraktowania w czasie zajęć kobiet będ±cych w trakcie miesi±czki.
Uczestniczyłam w praktyce tej grupy przez cały drugi dzień. Nie dlatego by tego do¶wiadczyć, ale dlatego, że taka była fizjologiczna konieczno¶ć i potrzeba. To, co mi tak bardzo odpowiadało w sposobie prowadzenia zajęć przez Małgosię to realizowanie ich z przyjęciem założenia, że w grupie złożonej w większo¶ci z kobiet, zawsze znajdzie się grupa kobiet w trakcie miesi±czki. W pomieszczeniu, gdzie prowadzone były zajęcia od pocz±tku przygotowana została przestrzeń, przeznaczona do prowadzenia praktyki w czasie menstruacji. Była ¶ciana, często wykorzystywana do wykonywania asan, był też bezpo¶redni dostęp do pomocy, których dużo używa się w tym czasie. Oczywi¶cie przewidziany był osobny program, tylko czasami pokrywaj±cy się z ogólnym. O tym wszystkim były¶my na bież±co informowane. Nie musiały¶my przypominać o naszych potrzebach, upominać się „co zamiast”. Były¶my akceptowane z t± nasz± normalno¶ci± życia.
Taka organizacja zajęć zapewnia maksimum komfortu zarówno kobiecie, dla której czas miesi±czki bywa czasem trudny, jak i nauczycielowi gdy przygotuje zawczasu program i dla tej grupy. Jest swoist± równo¶ci± traktowania w biologicznej różnicy.
Po zakończeniu zajęć poprosiłam kilku uczestników by przy użyciu kilku słów opisali swe odczucia. Oto one:

Spokój, otwarcie, błogo¶ć, precyzja
Arek, 8 lat praktyki, Toruń/Warszawa

Optymizm, dobre samopoczucie, wyci±gnęła mnie i obudziła
Marta, rok praktyki, Warszawa

Uporz±dkowanie, perfekcja, głębia, siła
Angelika, 3,5 roku praktyki, Gdynia

Harmonia, spokój, precyzja pracy i układu ciała
Renata, 20 lat praktyki, Gdańsk

Głębia pracy w górze pleców, łatwiejsze oddychanie, spokój
Mariusz, 5 lat praktyki, Puławy

Do zobaczenia na następnych warsztatach!

Anna Duszak, Warszawa

Zdjęcia: Justyna Moćko, Janusz D±browski


Wypowiedzi innych uczestników warsztatu:

Bardzo głęboki warsztat. Przy Małgosi można zaj±ć się praktyk±, odsun±ć wszystkie inne sprawy, problemy na bok. Bardzo spokojny, metodyczny, wspaniały warsztat jogi.
Ania, Warszawa, 18 lat praktyki.

rozw5 Warsztat bardzo mi się podoba. Bardzo fajny. ¦wietnie wykorzystany czas. Całkowity relaks i uaktywnienie dla ciała, psychiki i wnętrza. Małgosia podoba mi się bardzo. Jestem pierwszy raz i jestem zauroczona i sposobem prowadzenia i sposobem dbania o każdego uczestnika. Jestem pełna uznania dla jej dogłębnej, szczegółowej wiedzy i uwagi, jak± po¶więca każdemu ćwiczeniu. Zwraca uwagę na każdy element. To jest niesłychane – ta dbało¶ć o każdy odcinek ciała. Bardzo miłe, przyjemne zajęcia i bardzo mi się podobaj± . Jak będ± w przyszło¶ci to będę przychodziła.
Ewa, w sumie 4 lata praktyki, Warszawa

Małgosia potrafi się ¶miać z siebie. To jest urocze. Jest ci±gle pełna entuzjazmu. To warsztat, który uczy podstaw, pokazuje szczegóły. Jest bardzo dokładna, stosuje ¶wietn± korektę.
Janusz, 5 lat praktyki, Warszawa

Jestem bardzo zadowolona. Ta pani, która prowadzi ma bardzo dużo ciepła, takiej pozytywnej energii i indywidualne podej¶cie do uczestników. Wprowadza tak± fajn± atmosferę, która motywuje do pracy i do rozwoju w tych ćwiczeniach.
Renata, 3 lata praktyki. Warszawa

rozw6 To jest bardzo dobry warsztat, bo jest nastawiony na pracę w asanie a nie tylko na wykonanie asany. Nie jest to takie powierzchowne, schematyczne – raz i już. Gosia zwraca dużo uwagi na podstawy i na wyj¶cie z tej podstawy. Je¶li stoj±ce - to stopy, głównie pracę nóg, w skrętach – prace tułowia – ale też mocno podstawę. Przez to, że s± to dłuższe czasy to możemy zobaczyć własne ciało i siebie w tych asanach. Te warsztaty maj± zakres podstawowy (Intro I i II) ale przez to, że wymagaj± trwania w asanie to s± głębokie.
Zosia, 15 lat praktyki, Warszawa

To s± drugie warsztaty, na których jestem, ponieważ dla pocz±tkuj±cych jest mało tego typu warsztatów. Natomiast te zafascynowały mnie osob± prowadz±cej. Uważam, ze jej polecenia s± bardzo klarowne. Krótkie i celne. Korekta jest cały czas. Praca w pozycji jest cały czas. To uszczegółowienie pracy, zwracanie uwagi na każdy element dla pocz±tkuj±cego jogina jest idealny. Uważam, ze wstrzeliłam się w te warsztaty w 10 – jestem bardzo zadowolona.
Zosia, Warszawa, 8 miesięcy praktyki
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft