Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Warsztat intensywnej praktyki jogi. Pogłębiona praktyka ze szczególnym uwzględnieniem pranayamy. Warsztat z Konradem Kocotem w Warszawie 19-20 maja 2007 r.

  • pi±tek, 26 wrze¶nia 2008
  • opracował: Anna Duszak
W tym roku jogiczny maj w Warszawie, oprócz szerokiej możliwo¶ci wyjazdów w okresie długiego weekendu, dał nam sposobno¶ć popracowania z Konradem Kocotem. Go¶cił w Szkole Joga Żoliborz już kolejny raz. I jak mogli¶my przekonać się - Jego wiedza niezmiennie przyci±ga, młodych i starszych stażem, adeptów jogi. Tegoroczny warsztat Konrada ukierunkowany był na przygotowanie naszych ciał do otwarcia się w pranayamie.
Współczesny człowiek cywilizacji zachodniej w procesie edukacji, w domu i w szkole jest przygotowywany do osi±gania szybkich sukcesów. W głowie mog± one zachodzić szybko. Trudniej jednak z ciałem. Ciało jest oporne, pełne tapasu. Jak zatem sprawić by było z jednej strony rozluĽnione, z drugiej jednak skupione na oddychaniu pranicznym?
Konrad rozpocz±ł swój warsztat od supta virasany lub supta badha konasany (pozwalaj±c dokonać nam samym wyboru). I od tych pierwszych, przygotowuj±cych asan konsekwentnie prowadził nas do osi±gnięcia stanu wydłużenia i rozszerzenia w klatce piersiowej.
Stale , bez względu na rodzaj asany: (siedz±ce, stoj±ce, odwrócone etc.) przypominał o opuszczaniu po¶ladków lub okre¶laj±c inaczej – utrzymywaniu opuszczonej i lekko podwiniętej ko¶ci ogonowej. Z tak wyci±ganego dolnego odcinka kręgosłupa, należało jednocze¶nie wyci±gać jego górny odcinek. Subtelna praca w ostatnich kręgach szyjnych powodowała, że nasze czoło kierowało się delikatnie ku łonu. W efekcie tej pracy odnosili¶my wrażenie, że końce naszego kręgosłupa ko¶ć ogonowa i ostatnie kręgi szyjne delikatnie kierowały się ku sobie.
warsz W pozycjach siedz±cych istotne jest uważne, równe dla obu po¶ladków siedzenie na ko¶ciach kulszowych. Utrzymywanie po¶ladków na podłodze, bez względu na pracę jak± prowadzimy w nogach lub tułowiu. Ważne jest poczucie wyci±gniętych lędĽwi (gdy to do¶wiadczenie przyszło po raz pierwszy), a następnie ustawiczne, gruntuj±ce praktykę (gdy już mamy tego ¶wiadomo¶ć), praktykowanie sposobu w jaki można utrzymywać prosty odcinek lędĽwiowy. Nie tylko prosty, ale w pełni aktywny. Jak istotna, dla uzyskania tego efektu jest wła¶ciwa praca w nogach – udach, kolanach i stopach!
Czy pracowali¶my w pozycjach siedz±cych czy też np. w adho mukha vrksasanie ta praca, by osi±gn±ć wyci±gnięcie w lędĽwiach, musiała być taka sama. Podobnie z prac± w tułowiu – w barkach, mostku i łopatkach. Jak sprawić by łopatki z jednej strony odsunęły się od siebie a z drugiej by ich dolne czę¶ci przylegały do żeber, pozwalaj±c by mostek wraz z każdym oddechem powiększał przestrzeń w klatce piersiowej?
Ten rodzaj pracy jest potrzebny w każdej z grup asan. Zaczynaj±c zajęcia pierwszego dnia, po przygotowaniu ciała w asanach siedz±cych, przeszli¶my do asan stoj±cych. Osoby, które zgłosiły problemy zdrowotne wykonywały te pozycje przy drabinkach. Takie wykonywanie asan daje szczególn± możliwo¶ć kontroli ustawienia ciała, a jednocze¶nie w przypadku pojawienia się dyskomfortu pozwala, używaj±c ¶ciany lub drabinki, na spokojne i bezpieczne poszukiwanie Ľródła jego powstawania. A dzięki temu dokonania kolejnego postępu w pracy z własnym ciałem.
W każdej z grup asan powtarzali¶my pracę, która wydłużała i powiększała przestrzeń naszej klatki, brzucha, lędĽwi. W tych wszystkich czę¶ciach, które najaktywniej uczestnicz± w procesie oddychania. Aczkolwiek zaraz zaznaczam, nie ma w naszym ciele czę¶ci, która nie byłaby zaangażowana w ten proces, czy to swoj± aktywno¶ci± czy - co równie ważne – zaniechaniem aktywno¶ci.
Mimo, że warsztat w swym tytule zawierał słowo intensywno¶ć, nie był takim, w trakcie którego padaliby¶my z wyczerpania. Był on prowadzony bardzo uważnie i powiedziałabym dojrzale.
Dla Konrada, (jak wynika ze sposobu prowadzenia warsztatu), podstaw± rozpoczęcia pracy z oddechem jest wyćwiczenie ciała w kierunku dania mu możliwo¶ci rozluĽnienia i wydłużenia. Bez osi±gnięcia tego nie jest możliwe skuteczne rozpoczęcie praktyki pranayamy.
Przed przyst±pieniem do praktyki pranayamy, na zakończenie zajęć w dniu następnym, Konrad po¶więcił dużo czasu na relaks. Spokojne, delikatne wyciszenie.
W praktyce pranayamy próbowali¶my palcowej pranayamy, wła¶ciwego umieszczania palców na nosie a także bhramari pranayamy oraz bhastrika pranayamy. Wszystkie te rodzaje pranayam praktykowali¶my w pozycji siedz±cej. Nie ukrywam, że było to dla mnie trudne zadanie. Ci±gle mam bowiem problemy ze stabilnym siedzeniem z otwartym i wyci±gniętym ciałem. Ból przeszkadza w skupieniu się nad procesem oddychania. Rozumiem jednak, że kiedy¶ jest ten pierwszy raz kontaktu z nowym i nie wszystkie rodzaje pranayam można praktykować w pozycji leż±cej.
Na zakończenie było podziękowanie Konrada i nasze za wspólnie spędzony czas. Konrad poinformował nas o innych terminach dłuższych z Nim spotkań.
I tu uwaga! Na jedno z nich zaprasza wył±cznie mężczyzn. Niestety nie chciał mnie, osobie zajmuj±cej się zagadnieniami gender, czyli płci kulturowej, uchylić r±bka tajemnicy co będzie w programie tego pobytu. Jedno co zdradził to, że organizuje je we współpracy z psychologiem.
Nie ukrywam, że chętnie przybrałabym czapkę-niewidkę i „wkręciła” się na chociaż chwilę. A może znajdzie się kto¶ kto zechce je zrelacjonować?
To może być bardzo ciekawe, takie odkrywanie w sobie tego, co przez lata było niedostrzegane. Joga w tym pomaga. Ja to odkryłam w sobie. Tego życzę tym Panom, którzy się tam wybior±.
Dla mnie, uczestnicz±cej w wielu warsztatach, ten był wyj±tkowy. Po raz pierwszy zdarzyło się, ze pierwszego dnia nie było żadnej pani, która miała okres.
Drugiego dnia znalazła się jedna.
Jak zrelacjonowała mi, Konrad prawdopodobnie po sposobie, w jaki dostosowała Jego polecenia, zorientował się w przyczynie i sam podszedłszy do niej, zaproponował dalszy sposób praktyki. Jak stwierdziła, poczuła się z tym dobrze i naturalnie.
Niestety warsztat ten będzie opatrzony tylko jednym zdjęciem, wykonanym na zakończenie, przedstawiaj±cym wszystkich uczestników. Nie dociekałam, co było powodem, że Konrad nie wyraził zgody na robienie zdjęć. Powiem tylko jedno. Mnie, osobie pisz±cej potem relacje, zdjęcia ułatwiaj± pracę. Piszę z pamięci ciała i wrażenia jakie pozostawia warsztat. Czasem jednak warto spojrzeć na zdjęcia. Można przypomnieć sobie ot, chociażby kolejno¶ć sekwencji i dopatrzeć się czego¶, co istotne. Szkoda, bo i strona potem ładniejsza do ogl±dania - przyci±gaj±ca oko czytelnika.;-)

Do zobaczenia na kolejnym warsztacie
Anna Duszak, Warszawa


Na zakończenie jak zwykle kilka wypowiedzi uczestników.
To nie jest mój pierwszy kontakt z Konradem. Przyszedłem tu dla Niego. Na takich zajęciach jest więcej czasu by skupić się na szczegółach, podstawach, elementarnych zasadach a także lepiej dociec do istoty wydawanych poleceń – zrozumieć używane słownictwo, dla mnie medycznego laika, mało zrozumiałe. Konrad ma duże zacięcie dydaktyczne, potrafi mobilizować, emanuje spokojem i perfekcj± pracy, ma duże wyczucie rzeczywistych możliwo¶ci praktykuj±cych. Pokazuje kierunek, oducza rutyny, otwiera oczy na nieznane.
Mam uwagę organizacyjn±: chciałbym, aby na warsztaty przeznaczać więcej czasu, np. zaczynaj±c je w sobotę wcze¶niej. Trochę szkoda czasu.
Zygmunt, Warszawa, 2 lata praktyki

Przyszłam jedynie na niedzieln± czę¶ć warsztatu. Zafascynował mnie temat i mimo okresu postanowiłam przyj¶ć. Jestem ze swej decyzji zadowolona. Było warto.
Jola, Warszawa, 4 lata praktyki

Decyzja uczestniczenia w warsztacie podyktowana była tematem i osob± jej prowadz±cego, którego cenię za pogłębianie w praktyce jogi. To, co mnie fascynuje to jak prowadzić pranayamę by ciało było wyci±gnięte i aktywne ale jednocze¶nie nie napięte i głowa spokojna. W czasie warsztatów zrozumiałam celowo¶ć instrukcji.
Iwona, Warszawa, 11 lat praktyki

W tym roku jestem już po raz drugi u Konrada. Byłam w Poznaniu i teraz przyjechałam aż do Warszawy. Potrzebuję spokoju i tu go znalazłam. Oprócz tego kompletne wyciszenie i zrównoważenie. Nie potrafię powiedzieć czy jest cokolwiek czego potrzebowałam bym jeszcze!
Małgorzata, Opole, 2 lata praktyki

 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft