Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Dużo rado¶ci! – relacja z warsztatu z Rit± Keller. Kazimierz Dolny 11 – 15.07.2007

  • pi±tek, 26 wrze¶nia 2008
To było trzecie spotkanie Rity Keller z Polakami. Dotychczasowe odbywały się w Zieleńcu, tegoroczne - w Kazimierzu Dolnym. Podczas pierwszego pobytu (w 2005r) Rita egzaminowała na stopień Introductory II uczestników pierwszej edycji kursu nauczycielskiego. Teraz, po dwóch latach, 12 joginów z tamtej grupy przyst±piło do egzaminu na stopień Junior I. Relacja z warsztatów i wypowiedzi egzaminowanych – poniżej.

 
dr1To było trzecie spotkanie Rity Keller z Polakami. Dotychczasowe odbywały się w Zieleńcu, tegoroczne - w Kazimierzu Dolnym. Podczas pierwszego pobytu (w 2005r) Rita egzaminowała na stopień Introductory II uczestników pierwszej edycji kursu nauczycielskiego. Teraz, po dwóch latach, 12 joginów z tamtej grupy przyst±piło do egzaminu na stopień Junior I. Podczas warsztatu były dostępne również różne atrakcje. Relacja z warsztatów i wypowiedzi egzaminowanych – poniżej.
Warsztat zacz±ł się zajęciami o 9:00 w czwartek, 12 lipca. Dopołudniowe zajęcia trwały do godziny 12:30. Dwugodzinne popołudniowe zajęcia zaczynały się o 17. Mieli¶my sporo czasu na smakowanie atrakcji Kazimierza. Smakowanie - często dosłowne, gdyż wcze¶niej dr2czy póĽniej prawie wszyscy spotykali¶my się w Herbaciarni lub Kawiarni Dziwiszów, gdzie przy pysznych napojach i ¶wietnym cie¶cie wymieniali¶my się uwagami, spisywali¶my sesje, gadali¶my. Dużo rado¶ci – to zdanie, powtarzane często przez Ritę w różnych kontekstach było mottem przewodnim warsztatu. Do praktyki natomiast odnosiło się bardzo często powtarzane sformułowanie: Poczujcie element ziemi. Rita dbała, aby¶my w swojej pracy, czy to w pozycjach dr3stoj±cych, siadach, odwróconych czy wygięciach do tyłu poczuli element ziemi. Formuła warsztatu zakłada szczegółow± pracę i tak± też zaproponowała niemiecka nauczycielka. Pierwszego dnia pracowali¶my nad nogami, biodrami. Od drugiego dnia zaczęli¶my pracować nad barkami i t± pracę kontynuowali¶my przez cały warsztat. Różne warianty ustawienia r±k, nóg ujawniały now± pracę w barkach, w triconasanie.
Drugiego dnia rankiem mieli¶my okazję poczuć się gwiazdami telewizyjnymi, gdyż lokalna telewizja zainteresowała się jog± w Kazimierzu. Rita swobodnie poprowadziła „sesję dla telewizji”, która dzięki doborowi asan była sesj± atrakcyjn± wizualnie. 65 osób, które robi urthva dhanurasanę, adho-mukha-¶vanasanę to widok na pewno ciekawy dla telewizji;-)
Podczas porannej sesji była przewidziana pranajama – odbyła się dopiero przedostatniego, trzeciego dnia -  w sobotę. Podczas całego warsztatu mieli¶my okazję podziwiać wystawę obrazów Gerarda Głuchowskiego. Ten uczeń Leona Cyborana inspirowany Jogasutrami Patańdżalego namalował mandale obrazuj±ce poszczególne sutry. (wszystkie mandale wkrótce na stronie www.ijoga.pl)
Rita zaprosiła nas do sali, w której była wystawa. Zwróciła nasza uwagę na sutrę II 47, w której jest mowa o perfekcji w asanie, która zostaje osi±gnięta wtedy, gdy wysiłek staje się bezwysiłkowy.
dr4Henio Li¶kiewicz przeczytał opis mandali sporz±dzony przez autora. Nawi±zuj±c do tej mandali i sutry Rita poprowadziła pranajamę, w której skupiła się na pracy apany. Technika kapala-bhati pozwoliła nam oczy¶cić się i ¶wieżymi przyst±pić do porannej sesji, na której pracowali¶my w parivritta triconasanie. Rita pokazała nam wykorzystanie schodów jako pomocy do tej asany.;-) Po południu Rita poprowadziła sesję, gdzie min. robili¶my pozycje balansowe. Drogowskazem była sutra II 47 i słowa o bezwysiłkowo¶ci. Wykonywane z tak± intencj± nawet balanse s± proste;-) Na ostatni wieczór została zaplanowana jeszcze jedna atrakcja: gongi prowadzone przez Stanisława Olszewskiego. Muzyka, wibracje gongów były dr5¶wietnym zwieńczeniem całej dotychczasowej pracy. należy jeszcze wspomnieć o posiłkach przygotowywanych przez Ewę Kmiecik. Niektóre osoby były zachwycone t± kuchni±, sposobem komponowania i doprawiania przez Ewę potraw. Niektóre  - wręcz przeciwnie. Ale jak wiadomo, nie każdemu można dogodzić;-) Ten warsztat był niezwykły dzięki prowadz±cej. Naturalno¶ć Rity, Jej u¶miech, swoboda, luz, rado¶ć życia robiła na nas wszystkich ogromne wrażenie. Rita u¶miechała się do nas często, a kiedy to robiła rozja¶niała się nie tylko Jej twarz, ale i wręcz cała postać.
Czasami żartuj±c, czasami próbuj±c polskich słów, czasami po prostu się do nas u¶miechaj±c wprowadzała ciepł±, miła atmosferę. Przyjeżdżała do nas na rowerze ze swojej kwatery, chętnie nawi±zywał kontakt, piła u Dziwiszów herbatę – naturalna, spokojna, radosna. Jednocze¶nie była bardzo uważna. Kiedy robili¶my now± dla nas pozycję, (co było widać ;-)) Rita zerknęła i poprawiła wszystkie dłonie ustawione w aktualnym wariancie. Mówiła prostym, zrozumiałym językiem, którego tłumaczenia podjęła się Kasia Lubicz i Henio Li¶kiewicz.
dr6Tłumaczyli ¶wietnie. Warsztat był przemy¶lan± cało¶ci±. Jak mówi± osoby, które były na poprzednich – kontynuacj±. Nie mniej, niezależnie od tego, w którym momencie doł±czymy do pracy proponowanej przez Ritę – skorzystamy. Ciekawe warianty znanych pozycji, konkretna praca w asanie i osobowo¶ć prowadz±cej to podstawowe atuty tych warsztatów.
Organizatorem warsztatów z Rit± jest Henio Li¶kiewicz, który już zapowiedział, że w przyszłym roku, w pierwszej połowie lipca być może uda się zaprosić ponownie Ritę do Polski. Za organizację, atrakcję, tłumaczenie wielkie podziękowania dla Henia, Tomka i Kasi.

Zdjęcia: Jolanta Nawrot-Kamińska, Grażyna Supel
Zdjęcie sutry: Małgosia Nedoma


Przed warsztatem odbył się egzamin na stopień Junior I. Większo¶ć z 12 osób przystępuj±cych do egzaminu zdała.
Oto relacje uczestników kursu, w tym niektórych zdaj±cych:

Warsztat był wspaniały, ¶wietny. Pierwszy raz spotkałam takiego nauczyciela. Na warsztatach z Rita byłam pierwszy raz. Praktykuję jogę 15 lat, ale odkryłam takie rzeczy, których tej pory nie znałam. Dowiedziałam się, jak mam pracować, aby zniwelować moje przeprosty i jak pracować z piętami.
A jak Ci się zdawało egzamin na stopień Junior I?
Bardzo byłam stremowana, ale dobrze poszło.
Wiesława  Zborowska

dr7 Jestem drugi raz na kursie. Moim zdaniem było super. Mam takie wrażenie, że jeden warsztat przygotowuje do drugiego. Ostatnim razem Rita uczuła nas podstaw: jak ułożyć dłonie, praca łokci, palec wskazuj±cy itd. a teraz poszli¶my dalej. Cieszę się, że te warsztaty s± kontynuacj±, bo dzięki temu możemy się rozwijać. Bardzo mi się podobało. Dużo się nauczyłam. Rita w tak wyraĽny sposób przekazuje instrukcje, że trudno ich nie zrozumieć i nie wprowadzić w ciało. Miałam wrażenie, że była taka wzajemna fajna współpraca między Rit± a nami. My j± doceniali¶my, ale też i ona zauważyła, że grupa czuje to, co ona mówi. A wzajemne zrozumienie to jest sukces Poza tym Rita jest bardzo ciepł± i mił± kobiet±. Ile razy Rita będzie w Polsce, tyle razy ja będę na pewno obecna. A jak Ci się zdawało egzamin na Juniora I u Rity? Bardzo dobrze. To był mój drugi egzamin u niej. Pierwszy to był Intro II. Bałam się tego, że ten moment wej¶cia na salę tak mnie zestresuje, że będę musiała pracować nad tym, aby się rozluĽnić. Szczę¶liwie od chwili, kiedy przekroczyłam próg sali i zobaczyłam, że jest tak wspaniała atmosfera, któr± tworzyli wszyscy egzaminuj±cy, rozluĽniłam się i zaczęłam pracę.  Praktykowałam tak, jakby to była moja własna praktyka w domu. Byłam spokojna i byłam w stanie my¶leć, o tym, co robię w danym momencie. Potem się wpada w trans: energia grupy, energia egzaminuj±cych  - było super.
Beata Wi¶niewska, Gdynia

Byłam trzeci raz na warsztacie z Rit± i widzę to tak, że za każdym razem jest nowa warto¶ć dodana. Nie s± to warsztaty, które za każdym razem s± prowadzone od pocz±tku, tylko każdy następny jest kontynuacj± poprzedniego. Ostatnio przegl±dałam notatki i zauważyłam, że to, co było na pierwszym warsztacie jest rozwinięte na drugim i teraz, na trzecim. One s± pewn± cało¶ci±. Jednocze¶nie na poszczególnych warsztatach zajmujemy się pewnymi aspektami, więc nie można mieć poczucia, że co¶ ominęło te osoby, które przyjechały po raz pierwszy na trzeci warsztat. Ja, będ±c na trzech warsztatach, widzę kontynuację, co mi się bardzo podoba. Podoba mi się również sposób prowadzenia zajęć przez Ritę: ona mówi, co będziemy robić. To ukierunkowuje na cały warsztat. A jak dr8odbierasz Ritę - miała¶ z ni± kontakt i podczas tych trzech warsztatów i kiedy zdawała¶ dwa egzaminy: na Intro II i teraz, na Juniora I Ja mam takie wrażenie, że spo¶ród większo¶ci nauczycieli, w których warsztatach brałam udział, Rita nas traktuje najbardziej partnersko. Przy czym nie jest tak, że każdy robi, co chce, tylko jest zachowana dyscyplina. To mi się podoba. Było to szczególnie widać, kiedy zdawali¶my egzamin. Ta sytuacja sama w sobie jest stresuj±ca. Rita nie dokłada stresu, wręcz przeciwnie. Na pocz±tku egzaminu powiedziała, żeby¶my zrobili wszystko tak, jak umiemy najlepiej, aby¶my zapomnieli, że kto¶ na nas patrzy, żeby to była nasza praktyka własna. Jej słowa bardzo fajnie ustawiły cały egzamin – można się było wył±czyć z tego, że obserwuje cię ile¶ osób i robić swoje. To było kontrastowe w stosunku do naszego zachowania dzień wcze¶niej – cały wieczór po¶więcili¶my na omawianie wszystkich asan - jak i co należy robić, co mówił który nauczyciel. A podczas egzaminu uleciał cały stres. Jak na egzamin czułam się bardzo komfortowo. Rita jest ¶wietnym nauczycielem. Tak potrafi przekazać swoje uwagi, że s± one rozwijaj±ce. Inni nauczyciele też tak robi±, ale u niej to widać najbardziej wyraĽnie. Nawet podczas egzaminu dużo się nauczyłam. Poza wszystkim Rita jest bardzo ciepłym człowiekiem. Jest ci±gle u¶miechnięta. W zeszłym roku rozmawiałam z dziewczyn± z Pragi, też Kamil±, która się ¶miała, że oni nazywaj± Ritę „Słoneczkiem” Co¶ w tym jest. Rita jest ciepła i bardzo mi to pomaga, w braniu od niej jak najwięcej.
Kamila ¦wi±der, Trójmiasto.

Warsztat Rity Keller bardzo mi się podobał. Na pewno wiele korzystałam z powodu zwrócenia bardzo szczegółowej uwagi na elementy pracy z rękami, ramionami, stopami. We własnej praktyce jak i praktyce nauczycielskiej uchodzi to uwadze. Rita jest bardzo sympatyczn± kobieta, bardzo ciepła, z jej wypowiedzi i poleceń czuło się ciepło i spokój. Ćwiczyło się bardzo przyjemnie.
Małgorzata Niwińska, Warszawa

Bardzo mi się podobał warsztat. Dobra, niemiecka robota od fundamentów. Natomiast Rita jest ciepła, urocza, szczegółowa i uważna.
Ela, ŁódĽ

Ja jestem pocz±tkuj±ca, więc mogę oceniać niewła¶ciwie. Pierwszy raz jestem również na warsztacie. Rita mi się podobała jako kobieta, bo ma ładny u¶miech i mimo wieku jest bardzo piękn± kobiet±. Zajęcia natomiast były Ľle rozłożone w czasie, bo nie można tak ćwiczyć bez ¶niadania 4 godziny a potem mieć 5 godzin przerwy. Nie mniej warsztat bardzo mi się podobał – te wszystkie szczegóły bardziej s± ważne dla osób, które dłużej ćwicz±, ale i ja skorzystałam i na pewno zastosuje je w swojej praktyce.
Jola, ŁódĽ

Podobało mi się bardzo. Podoba mi się Rita i sposób jej prowadzenia przez ni± zajęć – niesłychanie pogodny i spokojny. Szczególnie pocz±tek - pies radosny – to było cudne. Rita jest niezwykle uważna – przy tak dużej grupie nie to lada wyczyn. Zajęcia były prowadzone tak, że z czasem stawały się coraz bardziej intensywne. Dobrze, że była pranajama w ¶rodku, można było odetchn±ć, bo ja bym już nie dała rady. PóĽniej znów były trudniejsze pozycje. Niektóre pozycje robiłam po raz pierwszy i udało mi się je zrobić. Ja praktykuję krótko – półtora roku.
Grażyna, Warszawa
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

Joga kundalini – przebudzenie i opanowanie energii

Mnogo¶ć zajęć, które okre¶lane s± jako różne rodzaje jogi, może już przyprawić o zawrót głowy. W¶ród nich pojawia się kundalini. Samo słowo brzmi magicznie, a jogę kundalini otacza aura tajemnicy. Jest to jednak, wg jej zwolenników i adeptów, esencja jogi, emanacja życiowej energii, która przepływa ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft