Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Pas biodrowy: brama do wewnętrznej przestrzeni i wrodzonej energii życiowej - warsztaty z Kasi± Pilorz w relacjach uczestników. Joga Żoliborz. 26-27.01.2008

  • czwartek, 31 stycznia 2008
  • autor: Anna Duszak
Jak każdy warsztat i ten odbierany był przez jego uczestników w sposób różnorodny. Joga jest bardzo zindywidualizowanym procesem osobistego rozwoju. Odbywa się głównie w naszym wnętrzu. Napotyka na nasze indywidualnie bariery. Reagujemy na nie w sposób zindywidualizowany. Jak zauważycie, wypowiedzi uczestników s± bardzo różne. Pytałam ich przed warsztatem, dlaczego zdecydowali się w nim uczestniczyć, i o ich odczucia po zakończeniu.
warka1
Zacznę od wypowiedzi, któr± adresuję do organizatorów warsztatu.
Otrzymałam informację o warsztacie, która zawierała wzmiankę o wymaganym okresie praktyki. Ponieważ oprócz udziału w różnych warsztatach obie mamy praktykę własn±, uznały¶my się za uprawnione do udziału w nim. 
Bardzo zainteresował nas temat. Pas biodrowy to bardzo ważne miejsce, szczególnie dla kobiet.
Często bardzo osłabione.
Po pierwszej czę¶ci sobotnich zajęć czujemy się tutaj trochę nie na miejscu. Informacja nam przesłana nie pokazywała, że poziom praktyki będzie tak wymagaj±cy dla ciała.
Dopiero na miejscu dowiedziały¶my się, że wymagane jest okre¶lone minimum umiejętno¶ci. Mimo tego, warsztat ten wniesie wiele nowego w nasze życie. Pokazuje nam, do czego możemy d±żyć.
Bogusia i jej córka Agata, Maków Mazowiecki, uczestnicz± od 4-ech lat w warsztatach
Zawsze mam chęć nauczyć się czego¶ nowego. Od każdego nauczyciela jogi. O warsztatach prowadzonych przez Kasię Pilorz nieraz słyszałem, ale dot±d nie miałem okazji w nich uczestniczyć. Dlatego bardzo się cieszę, że mogłem ćwiczyć z Kasi± przez te dwa dni. Nie zakładałem niczego z góry, niczego nie oczekiwałem.
Dzięki Kasi odczułem, a może u¶wiadomiłem sobie ponownie, iż w naszej praktyce bardzo ważne s± powtórzenia, nie poddawanie się trudno¶ciom oraz powolne i cierpliwe ich pokonywanie. 
Jeszcze jedno - wydawało mi się, że Kasia chciała nam przekazać jak ważne jest logiczne podej¶cie do wykonywania asan. Kasia to przede wszystkim urok naturalno¶ci.
Dziękuję.
Koji, Warszawa, 11 lat praktyki
warka2
Ja nie jestem zwolenniczk± takiej praktyki. Jest dla mnie zbyt mało precyzyjna. Osobi¶cie wolę dłuższe czasy, skupienie się nad precyzj± w wykonywaniu asany, pracę z oddechem. Byłam, zobaczyłam, poczułam i teraz wiem, że taki rodzaj praktyki nie jest dla mnie.
W swojej własnej praktyce duż± uwagę przykładam do odczuć pojawiaj±cych się w mym ciele - jak moje ciało czuje się z okre¶lon± praktyk±, jakie sygnały mi daje.
Mój umysł był zawsze bardziej obserwuj±cy. Nie było to możliwe w czasie tego warsztatu. Głównie z uwagi na tempo. Czasami lubię praktykować sekwencjami. Głównie zależy to od stanu mojego umysłu. Praktykuj±c, lubię przebywać w stanie zadowolenia. Znam to uczucie z praktyki własnej i z niektórymi nauczycielami. Tego stanu nie osi±gnęłam w czasie tego warsztatu. Tak± praktykę, od czasu zakończenia kursu nauczycielskiego, miałam po raz pierwszy. To nie znaczy że byłam zmęczona. Kondycję mam dobr±. Natomiast nie byłam t± praktyk± usatysfakcjonowania. Nie miałam kontaktu ze swoim wnętrzem w czasie jej trwania.
Mila, Otwock, 9 lat praktyki
Miałam zamiar asystować Kasi na tym warsztacie, ale przyszło niewielu uczestników. Stwierdziły¶my, że więcej skorzystam, kiedy poćwiczę. I całe szczę¶cie, że tak się stało, bo to był super warsztat. Pozycje były trudne, zwłaszcza kiedy się je póĽniej ogl±dało w "¦wietle Jogi":-) Jednak dzięki temu, że trudno¶ć była stopniowalna, w końcowym etapie mogli¶my wykonać Astavakrasanę, czy Eka-pada- kaudinyasanę I. Po takiej dawce balansów człowiek czuje się jakby mógł góry przenosić:)
Dziękuję za ¶wietny warsztat:-)
Justyna, Warszawa, 9 lat praktyki
warka3
Przed warsztatem: Interesuje mnie zagadnienie centrum energetycznego. Wcze¶niej miałam kontakt z jog± kundalini. W moim kręgu zainteresowania jest również feminizm. Współczesna cywilizacja stygmatyzuje funkcje fizjologiczne kobiety. Zamknęła j± w gorset i kazała trzymać nóżki razem. Uwolnić biodra to otworzyć drogę do kobieco¶ci. Ciekawa jestem jak temat pracy w obrębie bioder rozwinie asanami Kasia.
Po warsztacie: Stało się to, o czym wspominała Ka¶ka: z otwartych stawów biodrowych wydobyły się wyparte emocje. Pas biodrowy okazał się być czym¶ na podobieństwo... puszki Pandory. Nie było mi wczoraj łatwo moje przebudzone demony okiełznać:-) Byłam w¶ciekła, rozbita i w±tpi±ca w sens tego całego absurdalnego "wyginania się". Niemniej miałam cały czas w pamięci (także wieczorem, gdy poszłam na imprezę w celu rozluĽnienia) to, co gdzie¶ przeczytałam. Zw±tpienie i kryzys s± znakiem, iż...praktyka działa:-) Dotyczyło to każdej pogłębionej praktyki. Co do przebiegu warsztatu: starałam się pamiętać o tym, co powiedziała Gita Iyengar podczas zajęć w Punie, w których uczestniczyła i, o których pisała Ka¶ka "Czy jeste¶cie już tak rozwinięci duchowo, że nie możecie po prostu porz±dnie wyprostować nogi?". Na miarę moich możliwo¶ci, relatywnie skromnych w porównaniu z innymi uczestnikami warsztatu, rozci±gałam się i prostowałam uważnie i z pokor± przez dłuuuugie godziny:-) A było co rozci±gać! Ponieważ mam stosunkowo elastyczny kręgosłup i tyły nóg, nie podejrzewałam, że tak bardzo zblokowane s± moje pachwiny. Istny beton:-)!
Dygresja:
niedawno zauważyłam, co widać bardziej na zdjęciach niż w realu, że nigdy nie u¶miecham się pełnym, szerokim u¶miechem. Podobnie jak pachwiny "usteczka" też mam lekko ¶ci±gnięte. Ciekawe czy po tym jak bardziej otworzę biodra zacznę się też szerzej u¶miechać??
My¶lę sobie, że takie otwarcie miednicy pozwala stabilniej "osi±¶ć" na guzach kulszowych. Dwa pozostałe, równie istotne punkty podparcia to ¶rodki dłoni. Ich słabo¶ć odczułam podczas prób balansów. Silne ramiona s± równie istotn± "podstaw±" harmonijnej egzystencji jak otwarte biodra, klatka piersiowa i stabilne nogi. Kasia powtarzała, że nie należy się poddawać, że przy której¶ kolejnej próbie balansu na pewno się uda.
"Trzeba próbować -  mówiła - bo w ten sposób mózg uczy się, gdzie jest  punkt równowagi”
Może ten punkt jest gdzie¶ blisko owego tajemniczego "energetycznego centrum". Moje poszukiwania, zarówno centrum jak i doskonałego balansu trwaj±. Zaczęło się, na wzór wahadła, od przesadnego wychylenia w przeciwn± stronę (wczorajsze małe załamanie po intensywnej praktyce weekendowej).
Dzi¶ jest już spokojniej. Wieczorem znowu się powyginam. A poczucie sensu na pewno w którym¶ momencie też się pojawi. Niczym błękitne niebo zza zasłony skłębionych chmur. Okazuje się, że do otwierania bioder potrzeba sporo wewnętrznej siły, nie tylko siły mię¶ni.
Arletta, Warszawa 2,5 roku praktyki
Przyjechałam i na warsztat, i do teatru (i do rodziny, i do znajomych).
W Trójmie¶cie nie ma tak do¶wiadczonych nauczycieli i tak dobrych teatrów (na szczę¶cie ludzie u nas też kochani :) Z powodu żałoby narodowej spektakl został odwołany, za to warsztat okazał się rewelacyjnym! Był to mój pierwszy kontakt z Kasi± i mimo, że wcze¶niej wiele osób rekomendowało mi Jej zajęcia, przyjechałam bez specjalnych oczekiwań. 
Do ewidentnych plusów mogę zaliczyć już sam temat warsztatu. Dzięki wyja¶nieniom Kasi, udało mi się wreszcie poczuć, na czym powinna polegać praca w Malasanie, a także dotkn±ć tak zaawansowanych balansów, jak np. Kaundinyasana.
Kasia pokazała mi również jak długa jeszcze droga przede mn±, co mnie akurat cieszy i poci±ga najbardziej w jodze. Stosunkowo mała ilo¶ć uczestników pozwalała na większy kontakt z prowadz±c± i odnowienie znajomo¶ci z joginami znanymi z wcze¶niejszych warsztatów.
Mogłam też znowu rado¶nie pobyć uczniem, co jest stanem do¶ć komfortowym:-)
Za obiad należ± się dwa plusy! Ale żeby te plusy nie przesłoniły minusów... Sala była chłodna i nie pierwszej czysto¶ci. Niepunktualne rozpoczęcie i zakończenie zajęć odebrałam jako uci±żliwo¶ć, gdyż tuż po zajęciach umówiona byłam z zaprzyjaĽnionymi warszawiakami, członkami retro punkowej kapeli Ld50 :-) Warsztat mógł też być o dzień - dwa dłuższy. Poza tym nie mam uwag. Polecam!
Bodzia, Trójmiasto, 6 lat praktyki
war4
Na zakończenie pozwolę sobie na krótk± refleksję wywołan± tym warsztatem w moim ciele.

Bardzo się cieszę, ze swojego uczestnictwa w warsztacie. Do¶wiadczyłam czego¶, czego nie dotykam, z tak± moc± w swej praktyce własnej, a tym samym nie proponuję swoim uczniom. Zdecydowanie taka praktyka jogi pobudziła moje ciało.
Zapewne inny byłby ten odbiór gdyby temperatura na sali była wyższa.
Jednakże wielokrotnie poczułam, że stopień zaawansowania mego ciała, powoduje, że praktykuję ograniczon± jego czę¶ci± i kosztem. Do pozostałej czę¶ci nie jestem w stanie dotrzeć.
Praktykuj±c, lubię odczuwać ¶wiadomo¶ć pełnej integracji swego wnętrza. To odbywa się poza moimi zmysłami. Po prostu daje mi poczucie pełni mnie, w jodze. Trudno mi było znaleĽć takie poczucie tego dnia. Udział w tym warsztacie dał mi jednak wizję ogromu drogi przede mn±. Dziękuję Kasi.
Ania, Warszawa, 8 lat praktyki
opracowała Anna Duszak
zdjęcia: Janusz D±browski
Katarzyna Pilorz
dyplomowany nauczyciel jogi metody Iyengara stopnia Senior Intermediate I od 2009 r,
posiadaj±ca Certyfikat uprawniaj±cy do posługiwania się nazwiskiem Iyengara od 2009 r,
członek Komitetu Technicznego Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara odpowiedzialnego za system kształcenia nauczycieli w Polsce od 2006,
prezes Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara od 2008,
trzykrotnie do tej pory odbyła staż w Ramamani Iyengar Yoga Institute w Punie (Indie): 2006, 2008, 2010,
nieustannie dokształca się w kraju oraz za granic±,
autorka licznych publikacji internetowych na temat jogi.
Studio Jogi Katarzyny Pilorz, Kraków: http://www.studiojogi.pl/
Blog Katarzyny Pilorz: http://www.studiojogi.pl/blog/
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft