Wniebowst±pienie z ojcem Pereira. Ewa Strzemecka
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Wniebowst±pienie z ojcem Pereira. Ewa Strzemecka

  • ¶roda, 4 czerwca 2014
  • autor: Ewa Strzemecka
„Nie ma zmartwychwstania i wniebowst±pienia bez ukrzyżowania“ ten cytat EckhartaTolle powtarzał ksi±dz Pereira podczas kolejnego warsztatu w szkole jogi Namaste Pauliny Stróż we Wrocławiu, który odbył się w dniach 29.05 - 1.06.2014 r.
 Wniebowst±pienie z ojcem Pereira
Warsztaty rozpoczęły się dokładnie w dniu Wniebowst±pienia Pańskiego obchodzonego przez chrze¶cijan w 40 dniu od Zmartwychwstania (w Polsce obchodzone jest w VII Niedziele Wielkanocn±). ¦więty Augustyn podkre¶la, że Jezus wst±pił do nieba własn± moc±: „Nikt nie wst±pił do nieba poza Tym, który z nieba zst±pił, Synem Człowieczym (…)”.
Co jest twoim ukrzyżowaniem? Co musi w tobie umrzeć, aby możliwe stało się zmartwychwstanie i wniebowst±pienie?” . Każdy z uczestników warsztatu miał możliwo¶ć odpowiedzieć sobie na te pytania w asanie, medytacji i pranajamie.
„ Nie ograniczajmy się do tego, co zewnętrzne” – podkre¶lał wielokrotnie ksi±dz Pereira. Bahirangasadhana (poszukiwanie zewnętrzne) to tylko pocz±tek drogi. Nie jest ona celem samym w sobie, ale prowadzić ma do kolejnych stopni rozwoju - przez antarangasadhanę (poszukiwanie wewnętrzne) aż do antaratmasadhany – najgłębszego duchowego poszukiwania.
Wniebowst±pienie z ojcem Pereira
W kolejnych sekwencjach asan próbujemy więc zmierzyć się z dług± i intensywn± drog± od annamayako¶a (powłoki anatomicznej) przez pranamayako¶a (powłoka fizjologiczna), manomayako¶a (powłoka emocjonalna) i vijnanamayako¶a (powłoka intelektualna) ku anandamayako¶a – powłoce niezm±conej szczę¶liwo¶ci.
I po raz kolejny dobrze znane asany z podstawowego kanonu staj± się Ľródłem nowych odkryć. „Technika jest ważna, ale pamiętajcie, ze joga to praktyka duchowa. Ma prowadzić do harmonii, a nie do walki z ciałem i oddechem. To praca z zewn±trz do wewn±trz. Tylko wtedy można otworzyć się na łaskę Boga, pu¶cić wszystkie lęki i zniszczyć ego. Pamiętajcie o tym” powtarza ojciec podczas gdy my uciszamy nasze ego w podpartej uttanasanie.
Joga praktykowana dla osi±gnięcia zewnętrznych celów, zaspokojenia ambicji i ego prowadzi do negatywnych emocji i uszkodzeń ciała. To wielka pułapka naszego ego.
Wniebowst±pienie z ojcem Pereira
„W jodze nie powinno być ruchu tylko akcja” – to słowa samego B.K.S. Iyengara cytowane przez ojca Pereirę. A akcja pojawia się tylko przy pełnej uważno¶ci i harmonijnie płyn±cym oddechu. Oddech powinien być jak powiew wiatru – harmonijnie przepływać przez ciało. Wtedy energia kundalini może swobodnie wznosić się od dołu kręgosłupa ku górze. I powoduje to zmiany na wszystkich płaszczyznach życia – nie pozostajemy na poziomie wibracji dolnych czakr koncentruj±c się na seksie, jedzeniu i innych przyjemno¶ciach, lecz wznosimy się ku energii serca i wyższej inteligencji symbolizowanych przez anahata czakrę (czakra serca) i adjna czakrę (czakra trzeciego oka).
Jednak żeby to nast±piło nasz kręgosłup musi przej¶ć przez proces „ukrzyżowania” – długich wygięć do tyłu, które praktykowali¶my przez cały warsztat, a które bardzo intensywnie go regeneruj±. Viparitadandasana, catu¶padasana i urdhvadhanurasana stały się naszym „krzyżem” przez te cztery dni. Sam ksi±dz Pereira ¶mieje się,że jego kręgosłup w wieku 72 lat, po ponad czterdziestoletniej praktyce jogi jest dużo młodszy i elastyczniejszy niż w latach młodo¶ci. Wszystko więc przed nami.
Wniebowst±pienie z ojcem Pereira
Ale uważajmy na pułapki ego! Wielu praktykuj±cych i nauczycieli jogi uważa, że praktyka jogi czyni z nich kogo¶ szczególnego. Ojciec Pereira cytuje tu matkę Teresę z Kalkuty: „Nie chodzi o to, żeby robić niezwykłe rzeczy, ale o to, by zwykłe rzeczy robić w niezwykły sposób.”
Spogl±damy wiec w gł±b siebie i próbujemy nawi±zać kontakt ze swoim prawdziwym Ja. Bo tylko przez kontakt z prawdziwym Ja możemy do¶wiadczyć Boga. I wtedy każda asana staje się modlitw±, każdy oddech przepływem boskiej energii. Wtedy medytacja po prostu się dzieje, a mszę¶więt± przeżywa się całym ciałem i duchem. Do¶wiadczamy uniwersalnej energii, Boga, Absolutu – nazwa jest tak naprawdę najmniej ważna.
Dzieje się to poza słowami i bardzo trudno uchwycić słowami choćby namiastkę tego stanu. Dlatego trochę można zrozumieć, dlaczego relacje w prasie i telewizji dotycz±ce warsztatu tak mało oddaj± z istoty procesu. Mniej zrozumiałe jest stanowisko polskiego ko¶cioła katolickiego i publiczna krytyka praktyki jogi jako modlitwy kontemplacyjnej przez osoby nie maj±ce wiedzy ani do¶wiadczenia w tej dziedzinie.
Wniebowst±pienie z ojcem Pereira
W pięknej ksi±żce księdza M. Malińskiego „Opowiadania o nadziei” jest opowie¶ć o czwartym królu. On tez zobaczył gwiazdę zwiastuj±c± narodzenie Jezusa i zapragn±ł złożyć nowo narodzonemu Królowi pokłon. Wyruszył z ogromn±¶wit± i wielkim rubinem, który chciał ofiarować Jezusowi. Ale po drodze napotkał kraj nawiedzony susz±, zobaczył ludzi umieraj±cych z głodu. Został i pomagał. Potem dotarł do miasta, w którym panowała epidemia dżumy. Tam też został i pomagał. Za rubin niesiony do Chrystusa wykupił niewolników. Gdy dotarł do Jerozolimy nie miał nic i trafił akurat na ukrzyżowanie Chrystusa. Spojrzał w jego oczy i zobaczył wdzięczno¶ć. Za dar ważniejszy niż wszystkie rubiny ¶wiata.
Ojciec Pereira to czwarty król. Ale żeby docenić jego czyny trzeba zapomnieć o mirrze, kadzidle i złocie. Ukrzyżować ego. Kto z nas to potrafi?
 
Ewa StrzemeckaEwa Strzemecka - prawniczka, zafascynowana językami obcymi (niemiecki, angielski, francuski, hiszpański), hobbystycznie dziennikarka i uważna obserwatorka rzeczywisto¶ci. Od kilku lat pasjonatka jogi , filozofii i ajurwedy. Uczestniczka kursu nauczycielskiego prowadzonego przez Jurka Jaguckiego w Szczecinie.
 Kolejny warsztat z księdzem Pereira odbędzie się w terminie 1-16 listopada na Goa , organizator – szkoła jogi Namaste Pauliny Stróż
 
 
Ksi±dz Joe Pereira (ur. 1942 w Vasai) absolwent psychologii, filozofii i teologii na uniwersytetach w Bombaju i Punie. Wykładowca filozofii i psychologii jogi na wielu uniwersytetach w Indiach i poza nimi, członek New York Academy of Science. Od wielu lat nauczyciel medytacji chrze¶cijańskiej. Od 1968 r. praktykuje jogę według szkoły B.K.S. Iyengara, jest nauczycielem w stopniu Senior. Założyciel fundacji Kripa (Łaska) – największej pozarz±dowej organizacji w Indiach prowadz±cej terapię dla uzależnionych od alkoholu, narkotyków, chorych na AIDS.
Wniebowst±pienie z ojcem Pereira
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga z krzesłem. Cenna lektura dla każdego jogina.

Ksi±żki do jogi dziel± się na dwa rodzaje. Takie, które ładnie wygl±daj± na półce i takie, z których można w praktyce korzystać. Ksi±żki na półkę, to albo zawiłe próby tłumaczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do końca udane podręczniki do nauki asan, z których nie sposób się czeg...

Wdzięczno¶ć kluczem do szczę¶cia

W dzień silni i przebojowi. Wieczorami przeżuwamy stres (albo on przeżuwa nas). Rano, zanim otworzymy oczy, umysł już podsuwa milion spraw, które trzeba załatwić w ci±gu dnia. Z tyłu głowy co¶ szepcze: "nie zd±żysz!". Jak sobie z tym radzić? Sposobów jest wiele, a jednym z nich, i to całkiem skute...

Kanon literatury jogicznej w sklepie JOGA-JOGA.PL

Najnowsze wydanie "biblii jogi" czyli ksi±żka "¦wiatło Jogi" B.K.S. Iyengara, poszerzone i wzbogacone o płytę dvd z filmem biograficznym o życiu Mistrza. Polecamy także " Pranajama, sztuka oddychania w jodzie" B.K.S.Iyengara a także "Joga doskonała dla kobiet" Gitty S. Iyengar. Pozycje obowi±zkowe w...

Wytrzę¶ to! TRE® pomaga uwolnić się od stresu.

Proste ćwiczenia, które robi± co¶ dziwnego z ciałem. Sesja TRE® mnie zaskoczyła, choć mniej więcej wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Po krótkiej rozgrzewce ciało zaczyna samoistnie drgać. Potem przyszło ukojenie. Dowód na to, że ciało pamięta to, czego nie pamięta umysł, który nosi w sobi...

3 mikstury ziołowe, pomocne przy stanach zapalnych gardła.

Jesień to czas wzmożonej podatno¶ci na przeziębienia i grypę. Je¶li odczuwamy pierwsze symptomy, warto wesprzeć organizm w powrocie do równowagi, naturalnymi ¶rodkami. Po ziołowe mieszanki, warto sięgać wtedy, kiedy czujemy, że czosnek, cytryna, imbir, miód i pierzyna mog± być niewystarczaj±ce, np. ...

Dlaczego nie robię postępów w mojej praktyce jogi...

Jogin wie, że w wyniku wykonywania asan przede wszystkim zdobywa zdrowie. Jest to cenny nabytek zdobywany ciężk± prac±, stan zupełnej równowagi ciała, umysłu i ducha. Tak więc nie chodzi o akrobatyczne wykonanie asany, wykraczaj±ce poza granice swoich możliwo¶ci, lecz o stał±, żarliw± praktykę, poł±...

Dzięgiel le¶ny, i inne skarby z ł±k do zebrania w paĽdzierniku.

PaĽdziernik, to czas zbioru nie tylko dojrzałych i pełnych witamin, owoców głogu, dzikiej róży czy tarniny, ale także pożytecznego dzięgla le¶nego, którego wła¶ciwo¶ci mog± być pomocne na różne dolegliwo¶ci. ...

Sztuka i joga id± ze sob± w parze. Niezwykłe sesje w muzeach.

Muzealna sala pełna adeptów jogi, którzy praktykuj± asany i pranajamę otoczeni działami sztuki? To nie fantazja. Coraz więcej renomowanych muzeów na ¶wiecie organizuje tego typu wydarzenia. Po sesji wypełnionej asanami można wzi±ć udział w medytacji, a potem zwiedzić w małej, kameralnej grupie ekspo...

Top 6 asan, które pomog± Ci utrzymać formę po lecie.

Czas letni to okres, w którym słońce sprawia, że mamy więcej energii i motywacji do działania. Bardziej dbamy o swoj± odsłonięt± skórę i ciało. Mamy więcej czasu i okazji do tego, aby aktywnie spędzać czas. Co zrobić, aby nie stracić formy po lecie i cieszyć się wysokim poziomem energii przez cały r...

Wystartował Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej

Dnia 8 wrze¶nia odbył się w szkole Joga Żoliborz w Warszawie ponad trzy godzinny egzamin wstępny oceniaj±cy kompetencje osób chc±cych uczestniczyć w Kursie Nauczycielskim Jogi Integralnej. Miał on na celu sprawdzenie umiejętno¶ci i przydzielenie do wła¶ciwej grupy w zależno¶ci od poziomu zaa...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft