Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Wniebowst±pienie z ojcem Pereira. Ewa Strzemecka

  • ¶roda, 4 czerwca 2014
  • autor: Ewa Strzemecka
„Nie ma zmartwychwstania i wniebowst±pienia bez ukrzyżowania“ ten cytat EckhartaTolle powtarzał ksi±dz Pereira podczas kolejnego warsztatu w szkole jogi Namaste Pauliny Stróż we Wrocławiu, który odbył się w dniach 29.05 - 1.06.2014 r.
 Wniebowst±pienie z ojcem Pereira
Warsztaty rozpoczęły się dokładnie w dniu Wniebowst±pienia Pańskiego obchodzonego przez chrze¶cijan w 40 dniu od Zmartwychwstania (w Polsce obchodzone jest w VII Niedziele Wielkanocn±). ¦więty Augustyn podkre¶la, że Jezus wst±pił do nieba własn± moc±: „Nikt nie wst±pił do nieba poza Tym, który z nieba zst±pił, Synem Człowieczym (…)”.
Co jest twoim ukrzyżowaniem? Co musi w tobie umrzeć, aby możliwe stało się zmartwychwstanie i wniebowst±pienie?” . Każdy z uczestników warsztatu miał możliwo¶ć odpowiedzieć sobie na te pytania w asanie, medytacji i pranajamie.
„ Nie ograniczajmy się do tego, co zewnętrzne” – podkre¶lał wielokrotnie ksi±dz Pereira. Bahirangasadhana (poszukiwanie zewnętrzne) to tylko pocz±tek drogi. Nie jest ona celem samym w sobie, ale prowadzić ma do kolejnych stopni rozwoju - przez antarangasadhanę (poszukiwanie wewnętrzne) aż do antaratmasadhany – najgłębszego duchowego poszukiwania.
Wniebowst±pienie z ojcem Pereira
W kolejnych sekwencjach asan próbujemy więc zmierzyć się z dług± i intensywn± drog± od annamayako¶a (powłoki anatomicznej) przez pranamayako¶a (powłoka fizjologiczna), manomayako¶a (powłoka emocjonalna) i vijnanamayako¶a (powłoka intelektualna) ku anandamayako¶a – powłoce niezm±conej szczę¶liwo¶ci.
I po raz kolejny dobrze znane asany z podstawowego kanonu staj± się Ľródłem nowych odkryć. „Technika jest ważna, ale pamiętajcie, ze joga to praktyka duchowa. Ma prowadzić do harmonii, a nie do walki z ciałem i oddechem. To praca z zewn±trz do wewn±trz. Tylko wtedy można otworzyć się na łaskę Boga, pu¶cić wszystkie lęki i zniszczyć ego. Pamiętajcie o tym” powtarza ojciec podczas gdy my uciszamy nasze ego w podpartej uttanasanie.
Joga praktykowana dla osi±gnięcia zewnętrznych celów, zaspokojenia ambicji i ego prowadzi do negatywnych emocji i uszkodzeń ciała. To wielka pułapka naszego ego.
Wniebowst±pienie z ojcem Pereira
„W jodze nie powinno być ruchu tylko akcja” – to słowa samego B.K.S. Iyengara cytowane przez ojca Pereirę. A akcja pojawia się tylko przy pełnej uważno¶ci i harmonijnie płyn±cym oddechu. Oddech powinien być jak powiew wiatru – harmonijnie przepływać przez ciało. Wtedy energia kundalini może swobodnie wznosić się od dołu kręgosłupa ku górze. I powoduje to zmiany na wszystkich płaszczyznach życia – nie pozostajemy na poziomie wibracji dolnych czakr koncentruj±c się na seksie, jedzeniu i innych przyjemno¶ciach, lecz wznosimy się ku energii serca i wyższej inteligencji symbolizowanych przez anahata czakrę (czakra serca) i adjna czakrę (czakra trzeciego oka).
Jednak żeby to nast±piło nasz kręgosłup musi przej¶ć przez proces „ukrzyżowania” – długich wygięć do tyłu, które praktykowali¶my przez cały warsztat, a które bardzo intensywnie go regeneruj±. Viparitadandasana, catu¶padasana i urdhvadhanurasana stały się naszym „krzyżem” przez te cztery dni. Sam ksi±dz Pereira ¶mieje się,że jego kręgosłup w wieku 72 lat, po ponad czterdziestoletniej praktyce jogi jest dużo młodszy i elastyczniejszy niż w latach młodo¶ci. Wszystko więc przed nami.
Wniebowst±pienie z ojcem Pereira
Ale uważajmy na pułapki ego! Wielu praktykuj±cych i nauczycieli jogi uważa, że praktyka jogi czyni z nich kogo¶ szczególnego. Ojciec Pereira cytuje tu matkę Teresę z Kalkuty: „Nie chodzi o to, żeby robić niezwykłe rzeczy, ale o to, by zwykłe rzeczy robić w niezwykły sposób.”
Spogl±damy wiec w gł±b siebie i próbujemy nawi±zać kontakt ze swoim prawdziwym Ja. Bo tylko przez kontakt z prawdziwym Ja możemy do¶wiadczyć Boga. I wtedy każda asana staje się modlitw±, każdy oddech przepływem boskiej energii. Wtedy medytacja po prostu się dzieje, a mszę¶więt± przeżywa się całym ciałem i duchem. Do¶wiadczamy uniwersalnej energii, Boga, Absolutu – nazwa jest tak naprawdę najmniej ważna.
Dzieje się to poza słowami i bardzo trudno uchwycić słowami choćby namiastkę tego stanu. Dlatego trochę można zrozumieć, dlaczego relacje w prasie i telewizji dotycz±ce warsztatu tak mało oddaj± z istoty procesu. Mniej zrozumiałe jest stanowisko polskiego ko¶cioła katolickiego i publiczna krytyka praktyki jogi jako modlitwy kontemplacyjnej przez osoby nie maj±ce wiedzy ani do¶wiadczenia w tej dziedzinie.
Wniebowst±pienie z ojcem Pereira
W pięknej ksi±żce księdza M. Malińskiego „Opowiadania o nadziei” jest opowie¶ć o czwartym królu. On tez zobaczył gwiazdę zwiastuj±c± narodzenie Jezusa i zapragn±ł złożyć nowo narodzonemu Królowi pokłon. Wyruszył z ogromn±¶wit± i wielkim rubinem, który chciał ofiarować Jezusowi. Ale po drodze napotkał kraj nawiedzony susz±, zobaczył ludzi umieraj±cych z głodu. Został i pomagał. Potem dotarł do miasta, w którym panowała epidemia dżumy. Tam też został i pomagał. Za rubin niesiony do Chrystusa wykupił niewolników. Gdy dotarł do Jerozolimy nie miał nic i trafił akurat na ukrzyżowanie Chrystusa. Spojrzał w jego oczy i zobaczył wdzięczno¶ć. Za dar ważniejszy niż wszystkie rubiny ¶wiata.
Ojciec Pereira to czwarty król. Ale żeby docenić jego czyny trzeba zapomnieć o mirrze, kadzidle i złocie. Ukrzyżować ego. Kto z nas to potrafi?
 
Ewa StrzemeckaEwa Strzemecka - prawniczka, zafascynowana językami obcymi (niemiecki, angielski, francuski, hiszpański), hobbystycznie dziennikarka i uważna obserwatorka rzeczywisto¶ci. Od kilku lat pasjonatka jogi , filozofii i ajurwedy. Uczestniczka kursu nauczycielskiego prowadzonego przez Jurka Jaguckiego w Szczecinie.
 Kolejny warsztat z księdzem Pereira odbędzie się w terminie 1-16 listopada na Goa , organizator – szkoła jogi Namaste Pauliny Stróż
 
 
Ksi±dz Joe Pereira (ur. 1942 w Vasai) absolwent psychologii, filozofii i teologii na uniwersytetach w Bombaju i Punie. Wykładowca filozofii i psychologii jogi na wielu uniwersytetach w Indiach i poza nimi, członek New York Academy of Science. Od wielu lat nauczyciel medytacji chrze¶cijańskiej. Od 1968 r. praktykuje jogę według szkoły B.K.S. Iyengara, jest nauczycielem w stopniu Senior. Założyciel fundacji Kripa (Łaska) – największej pozarz±dowej organizacji w Indiach prowadz±cej terapię dla uzależnionych od alkoholu, narkotyków, chorych na AIDS.
Wniebowst±pienie z ojcem Pereira
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft