Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Jezus był joginem. Relacja z warsztatu z księdzem Joe Pereira na Goa. Ewa Strzemecka.

  • pi±tek, 18 kwietnia 2014
  • autor: Ewa Strzemecka
„Żeby zyskać siebie, trzeba najpierw siebie utracić” powtarzał ksi±dz Pereira podczas warsztatu w Anjunie zorganizowanego przez szkołę jogi Namaste Pauliny Stróż. 
Jezus był joginem. Relacja z warsztatu z księdzem Joe Pereira na Goa. Ewa Strzemecka.  
I tracili¶my siebie, krok po kroku… Indie zreszt± bardzo w tym pomagaj± - wymagaj± totalnego przestawienia się na bycie „Tu i Teraz”, zaprzestania my¶lenia, oceniania, analizowania , planowania wszystkiego z detalami. Wymagaj± zrzucenia z siebie przyzwyczajeń, wygody, komfortu psychicznego i fizycznego. Wymagaj± przede wszystkim otwarcia się na chaos i spontaniczno¶ć, a gdy w pewnym momencie zaczynamy bawić się nieprzewidywalno¶ci±, odkrywamy niesamowit± energię tego kraju i już nie chcemy nigdzie wracać…
Zmęczeni wielogodzinn± podróż± poci±giem i uprzednim wielogodzinnym czekaniem na niego na peronie, oblepieni kurzem, potem i upiornie słodk± i mocn± herbat± masala chai, po dwóch dniach w Bombaju wci±ż jeszcze w dużej mierze europejscy, ale już otwieraj±cy się na Nowe, docieramy do o¶rodka fundacji Kripa w Anjunie na Goa.
 Jezus był joginem. Relacja z warsztatu z księdzem Joe Pereira na Goa. Ewa Strzemecka.
Docieramy i od razu zapominamy o wszelkich trudach, bo spotykamy człowieka, który jest Miło¶ci±. Człowieka, który z taka sam± uwag± pochyla się nad każdym bez wyj±tku – narkomanem, joginem, Hindusem, czy Europejczykiem. Który po ponad 40-stu latach nauki i bliskiej współpracy z guruji B.K.S. Iyengarem zachowuje skromno¶ć i umysł pocz±tkuj±cego. Będ±c człowiekiem wielkiej wiary i księdzem katolickim jest otwarty na inne religie i praktyki. A po złożeniu rak w namaste na pocz±tku i na końcu praktyki potrafi powiedzieć: „ Pokłoń się Bogu, takiemu jakim go rozumiesz.” I za¶piewać modlitwę „Sarma Dharma Prarthana”, w której zawarte s± wezwania do Jezusa, Buddy, Wisznu, Jahwe …
Każdego dnia przez kilka godzin praktyki do¶wiadczali¶my tego, o czym mówi guruji B.K.S. Iyengar: „Ciało jest ¶wi±tyni±, a asany modlitwami.” Do¶wiadczali¶my jogi jako modlitwy kontemplacyjnej, jako harmonii w działaniu.
Poczuli¶my, co to znaczy praktyka sattviczna – harmonijna i zrównoważona. Zintegrowanie energii żeńskiej i męskiej, Yin i Yang. Poza ego, poza procesem my¶lenia.
Sekwencje asan były tak naprawdę bardzo proste, zasadniczo nie wykraczaj±ce poza elementarny kanon dla pocz±tkuj±cych. A jednak dzięki precyzji instrukcji i dużego nacisku na poszukiwanie harmonii ciała i oddechu każdy z uczestników, od zupełnie pocz±tkuj±cych do nauczycieli z wieloletni± praktyk± odczuł i odkrył w tych asanach co¶ nowego.
Jezus był joginem. Relacja z warsztatu z księdzem Joe Pereira na Goa. Ewa Strzemecka.  
„W tej praktyce była taka ¶wieżo¶ć i lekko¶ć…” „Odkryłam, jak głębok± kontemplacj± mog± być asany!”. „ To energia nie z tego ¶wiata, nigdy jeszcze tak nie praktykowałam…”- to tylko niektóre komentarze uczestników.
Sam ksi±dz Pereira o kontemplacyjnej pracy z ciałem mówi: „To nowa forma duchowo¶ci. Przywrócenie ciału jego rangi, jego roli w kontakcie z Absolutem.”
A jednocze¶nie w swym nauczaniu fenomenalnie pokazuje i u¶wiadamia uczniom, że droga do transcendencji zaczyna się od mocnego uziemienia, korzeni gwarantuj±cych stabilno¶ć. A mocne korzenie wymagaj± intensywnej pracy – niekończ±ce się rozci±ganie skóry stop i podnoszenie ich łuków, praca z mostkiem i prostym kręgosłupem. Praca z elementem ziemi (prthvi) umiejscowionym w nogach aby przez element wody (ap), ognia (tej) i powietrza (vayu) przej¶ć do elementu eteru (akasha) – spokojnej, wolnej, puszczonej głowy.
Detal za detalem, syzyfowa praca nad mniejszymi i większymi niedoskonało¶ciami naszego ciała. I mocne, kilkuminutowe pozycje, w których pracowali¶my nad pod¶wiadomo¶ci±, lękami, traumami ego – sethubandha na klocku i viparita dandasana.
Jezus był joginem. Relacja z warsztatu z księdzem Joe Pereira na Goa. Ewa Strzemecka.  
Instrukcje przeplatane głębok± wiedz± z różnych dziedzin – psychologii, filozofii, teologii. Zapadaj±ce głęboko w ¶wiadomo¶ć, prowokuj±ce do my¶lenia i konfrontacji. Konfrontacji z własnym ego, z traumami przeszło¶ci i lękami o przyszło¶ć. Konfrontacji bardzo bolesnej, ale oczyszczaj±cej i otwieraj±cej na przyjęcie Nowego. I wtedy instrukcja „Adjna czakra pochyla się ku anahata czakra” nagle nabiera niezwykłej ostro¶ci. Wychodzimy poza umysł, ku energii serca.
Otwieranie katolickiej perspektywy na praktykę, tak ważne dla osób wierz±cych: „Jezus był joginem. Jego słowa „Ja i ojciec to jedno” s± esencj± filozofii jogi.” Perspektywa katolicka, a jednocze¶nie otwarta na inne drogi rozwoju duchowego. Cytaty z Buddy, Einsteina, C.G. Junga.
Kolejne wrażenia grupy: „Czuję, jak rozpuszczaj± się moje blokady w ciele i umy¶le…” „Czuję się taka wolna i szczę¶liwa.”, „Mam tyle nowych pomysłów!”, „Takie proste asany, a taka niesamowita energia i przepływ…”
Ksi±dz Pereira dba jednak o to, by¶my nie stracili kontaktu z ziemi± – a robi to z pomoc± swojego niesamowitego poczucia humoru. Wszystkim pozostała w pamięci scena, gdy po wielu bolesnych minutach w sethubandzie na klocku powiedział: „Nie poddawaj się. Przekrocz siebie. Je¶li umrzesz na moich zajęciach, pójdziesz prosto do nieba!”.
Kontakt z takim człowiekiem zmienia życie, zmienia praktykę jogi, zmienia wszystko.
 Jezus był joginem. Relacja z warsztatu z księdzem Joe Pereira na Goa. Ewa Strzemecka.
 
Ewa Strzemecka – prawniczka, zafascynowana językami obcymi (niemiecki, angielski, francuski, hiszpański), hobbystycznie dziennikarka i uważna obserwatorka rzeczywisto¶ci. Od kilku lat pasjonatka jogi i filozofii. Uczestniczka kursu nauczycielskiego prowadzonego przez Jurka Jaguckiego w Szczecinie.
 
Ks. Joe Pereira (ur. 1942 w Vasai) absolwent psychologii, filozofii i teologii na uniwersytetach w Bombaju i Punie. Wykładowca filozofii i psychologii jogi na wielu uniwersytetach w Indiach i poza nimi, członek New York Academy of Science. Od wielu lat nauczyciel medytacji chrze¶cijańskiej.
Od 1968 r. praktykuje jogę według szkoły B.K.S. Iyengara, jest nauczycielem w stopniu Senior. Założyciel fundacji Kripa (Łaska) – największej pozarz±dowej organizacji w Indiach prowadz±cej terapię dla uzależnionych od alkoholu, narkotykow, chorych na Aids.
Kolejny warsztat z księdzem Pereira już 29-go maja w szkole jogi „Namaste” we Wrocławiu, na Goa 1-16 listopada.
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft