Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Sthira sukham asanam - Wiktor Morgulec o II Ogólnopolskiej Konwencji z Sharatem Arora.

  • niedziela, 28 sierpnia 2011
  • autor: Justyna Moćko
W dniach 19 – 21 sierpnia na zaproszenie portalu joga-joga.pl go¶cił powtórnie w Polsce Sharat Arora, nauczyciel z Indii. Poprzednia wizyta Sharata w 2008 r spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem – pisali¶my o tym na portalu. Uczestnicy dopytywali się, kiedy znów Sharat przyjedzie do Polski. W tym roku zaprosili¶my go na dłużej - oprócz 3 dniowej Konwencji w Warszawie, Sharat poprowadził 6 dniowy warsztat w Wierchomli.
Dzi¶ publikujemy rozmowę z Wiktorem Morgulec o jego wrażeniach z Konwencji.
Po raz drugi zaprosiłe¶ Sharata do Polski. Podoba Ci się jego nauczanie?
 Tak, Sharat zrobił na mnie wrażenie już w 2002 roku, kiedy trafiłem do jego szkoły. Wtedy zobaczyłem jak można logicznie analizować asany i dokładnie wyja¶niać dlaczego tak, a nie inaczej ma być wykonana. W 2008 roku zrobiło na mnie wrażenie prostota i klarowno¶ć uczenia. W tym roku zwróciłem uwagę na inne rzeczy: jak duż± wagę przywi±zuje Sharat do ¶wiadomo¶ci w asanach, jak ważne jest dla niego, aby czuć w pozycji. No i to, że cały czas mówi: sprawdzaj, nie opieraj się na autorytecie, szukaj sam/sama.
W Warszawie zauważyłem, że to, co proponuje Sharat nie jest łatwe do zaakceptowania dla wszystkich – ludzie nie s± do tego przyzwyczajeni. Przyzwyczajeni s± do działania, a Sharat mówi : poczuj
W Jogasutrach Patanjalego s± 2 sutry dotycz±ce asan, jedn± z nich jest sthira sukham asanam – asana jest pozycj± stabiln± i wygodn±. Stabiln± – można w niej długo trwać, gdyż jest pozycj± wygodn±.
Sharat u Konrada Kocota 2011
Sharat proponuje wykonywanie pozycji od stóp, tworzenie przestrzeni w klatce piersiowej. Inspirował się ksi±żk± „¦wiadomo¶ć kręgosłupa”, Przestrzeń w asanach uzyskuje się poprzez pracę dłoni i stóp Dłonie i stopy pracuj± dla kręgosłupa.
Kolejna różnica to taka, że Sharat mówi o ustawieniu pozycji i nie wykonywaniu „lokalnych” ruchów, które zaburzaj± wygodę i stabilno¶ć. Jeden lokalny ruch powoduje, że trzeba zrobić kolejny, przeciwstawny i kolejny i kolejny. To zaburza stabilno¶ć i prowadzi do dysharmonii.
Twierdzi, że najpierw trzeba zanalizować pozycję, ustalić, co jest najważniejsze, wykonać centralny ruch, wykonać pozycje i trwać.
¦wietnie to było widać w tadasnie, w której stali¶my długo na Konwencji. Dobra praca stóp i można stać i stać. Albo urthva dhanurasana (mostek) – praca miednicy ustawia cał± pozycję.
Takie różnice widzę na poziomie technicznym.
Sharat u Konrada Kocota 2011
Na poziomie mentalnym to podej¶cie do praktyki My¶lę, że Sharat pozostawanie w długich czasach traktował jak tak± prowokację do naszego, zachodniego my¶lenia opartego na „działać”, „robić”. A przecież dynamika w pozycji to zaprzeczenie definicji Patanjalego. Powinni¶my zaprzestać działania. Nie działać ale poddać się.
Długie pozostawanie w asanie niejako wymusza ¶wiadomo¶ć i poczucie równowagi w ciele.
 To, co jest najciekawsze w metodzie Sharata to on mówi: sprawdĽ sam. Mówi, aby nie polegać na czymkolwiek autorytecie (również jego) tylko sprawdzać samemu.
Dla mnie to jest totalnie indywidualne podej¶cie, nowatorskie na poziomie mentalnym i fizyczny.
Dla niego kluczowym elementem jest ¶wiadomo¶ć tego, co się robi.
Liczy się czucie i odczuwanie - trzeba dokładnie czuć, to, co się dzieje z tob± w asanie. Kiedy się stoi 5 minut w triconasanie to jest czas, aby poczuć. Ale też ta triconasana jest tak zmodyfikowana, że stanie w niej 5 minut nie nastręcza trudno¶ci, wręcz przeciwnie, można poczuć przestrzeń w ciele. A jak to mówił Sharat przestrzeń to wolno¶ć. Je¶li się jej nie czuje to znaczy, że Ľle się ustawiło pozycje.
 
Skupiasz się na tym, co odróżnia Sharata od naszych, „zachodnich” nauczycieli.
Tak, bo to zrobiło na mnie największe wrażenie.
Sharat szuka w pozycjach relaksu. Jego praktyka to bardzo długie czasy ale umożliwiaj±ce w asanach rozluĽnienie ciała. Kładzie nacisk na wykonywanie pozycji odwróconych ale tak zmodyfikowanych, aby można było w nich długo pozostać.
Wariant Sarvangasany, halasany, wiszenie na linach umożliwiaj± pozostawanie w nich przez długi czas.
Foto relacja z Ogólnopolskiej Konwencji jogi z udziałem Sharata Arory z Indii.
A propos: widziałem w życiu dwie osoby, które ¶wietnie stały na głowie pod względem energetycznym i technicznym A widziałem mnóstwo nauczycieli.
Byli to wła¶nie Sharat i Ratanlal C. Shah
Sharat kiedy był w Punie, był takim „usynowionym” asystentem Iyrengara. Wraz z Shah robili sobie takie „zawody”, który z nich potrafi stać dłużej na głowie. Osi±gali niebotyczne czasy – stali ponad 1, 5 godziny. PóĽniej Sharat zauważył, że to stanie na głowie pobudza jego ego i zarzucił tę praktykę. Obecnie w ogóle nie praktykuje i nie uczy stania na głowie -propaguje sirsasanę na linach
 
Czy widzisz jak±¶ różnicę w nauczaniu Sharata teraz a kiedy¶?
Widzę, że na podstawowy plan wysunęła się praca z pojęciem ¶wiadomo¶ci, czucia pozycji, czucie. Kiedys Sharat również o tym mówił, teraz jakby mówi wyraĽniej;-)
 Sharat u Konrada Kocota 2011
Jak to się stało, że byli¶cie na kursie nauczycielskim u Konrada Kocota?
Jad±c do Wierchomli przejeżdżali¶my przez Kraków. Sharat, który dobrze zna Sławka Bubicza i Konrada Kocota ze wspólnych pobytów w Punie zapytał, co u Konrada. Zadzwonili¶my do niego. Konrad prowadził zajęcia na kursie nauczycielskim w Tarnawskiej Górze. Kiedy usłyszał, że jeste¶my w Krakowie, jedziemy do Wierchomli, zaprosił nas do siebie. Pojechali¶my, nakładaj±c 150 km;-)
Zjedli¶my tam kolację, zanocowali¶my a rano Sharat poprowadził zajęcia dla uczestników kursu nauczycielskiego.
 Sharat u Konrada Kocota 2011
Na zdjęciach widzę pomoce wkładane pomiędzy palce stóp. Sharat mówił o pracy stóp?
Tak, między innymi mówił o pracy stóp. Pokazywał sposoby, jak wzmocnić pracę stóp. Można np. wkładać między palce stóp zwinięte papierki, co ożywia stopy i uczy je wrażliwo¶ci.
Zwrócił uwagę na to, aby poddawać się w asanie, nie działać.
Sesja trwała około 3 godzin.
To fantastyczne że Konrad nas zaprosił. Miło było patrzeć na ich rado¶ć ze wspólnego spotkania.
Fajnie również, że zgodził się na to, aby Sharat poprowadził jedne zajęcia. My¶lę, że dla uczestników kursu nauczycielskiego to była dodatkowa warto¶ć.
 Sharat u Konrada Kocota 2011
Co¶ jeszcze chciałby¶ dodać?
Przede wszystkim chcę podziękować wszystkim, którzy przyszli na Konwencję. Mam nadzieję, że i wam się podobało.
Pragnę dzielić się swoimi odkryciami jogicznymi, zapraszaj±c ważnych dla mnie nauczycieli do Polski. Sharat Arora był i jest dla mnie ważnym nauczycielem.
Pragnę też podziękować nieocenionej tłumaczce, Ani Gładysz, bez której pracy nie wiedzieliby¶my, co Sharat nam chce przekazać;-)
Wkrótce na portalu opublikujemy wykład Sharata i wywiad z nim.
W paĽdzierniku przyjedzie na nasze zaproszenie senior nauczycielka jogi Iyengara, ze Stanów Zjednoczonych, Jaki Nett. To będzie jej pierwszy pobyt w Polsce. Mam nadzieję, że zostanie tak ciepło przyjęta, jak kiedys Sharat;-)
Już teraz zapraszam wszystkich na spotkanie z Jaki Nett.
 Sharat u Konrada Kocota 2011
 Rozmawiała Justyna Moćko
justyna@joga-joga.pl
 Więcej zdjęć z Konwencji w Warszawie tutaj >>>>>>>>>>>
 Zdjęcia z warsztatu u Konrada Kocota tutaj >>>>>>>
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft