Joga na macie a joga w życiu codziennym. Relacja z warsztatu ze Swamim Maheshananda. Szczecin, 12-13
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Joga na macie a joga w życiu codziennym. Relacja z warsztatu ze Swamim Maheshananda. Szczecin, 12-13.06.2010

  • czwartek, 12 sierpnia 2010
  • autor: Adrianna Cisowska
12 i 13 czerwca 2010 roku w Szkole Yogi Jurka Jaguckiego, w Szczecinie odbyło się seminarium jogi z udziałem indyjskiego nauczyciela i przewodnika – Swamiego Maheshanandy. Swami przyjechał z Lonavla, najstarszego Instytutu Jogi w Indiach, gdzie pełni wiele ważnych funkcji. Jako osoba duchowna jest wsparciem i przewodnikiem dla wszystkich go odwiedzajacych,ale też jest zwierzchnikiem badań (naukowych i literackich) nad jog±. Swami wpisuje się w linię mistrzów jogi, której jendym z najważniejszych przedstawicieli jest Swamij Kuvalayanada – pionier w badaniach naukowych nad jog± i założyciel Instytutu w 1924 roku.
Joga na macie, a joga w życiu codziennym. Relacja z warsztatu ze Swamim Maheshananda. Szczecin
Tematem spotkania w Szczecinie było: „Joga na macie, a joga w życiu codziennym”. W kulturach Zachodu joga często kojarzona jest wył±cznie z ćwiczeniami fizycznymi, natomiast Swami przypomniał o jej bogactwie i głębi oraz, że jest w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania o sens i istotę życia.
Seminarium było intensywne; Swami dużo opowiadał, używał języka metaforycznego, a czasami specjalistycznego; podejmował tematy trudne i stawiał dużo pytań będ±cych często wyzwaniem dla obecnych praktykantów jogi. Odbyły się również dwie, krótkie sesje praktyczne oraz Swami dwukrotnie wykonał rytuał ognia (havan).
Swami przypomniał o pewnych pryncypiach i celach naszej praktyki oraz konstytucji człowieka. Przywołał teorię 5 elementów, z których zbudowany jest ¶wiat jak i człowiek. Skupił się przede wszystkim na elementach wody i ognia, które metaforycznie potraktował jako siły przeciwstawne kieruj±ce człowiekiem. Zauważył, że między nimi jest często brak balansu; że albo jeste¶my „zimni” albo „gor±cy” i by poci±gn±ć porównanie dalej albo emocjonalni albo intelektualni lub albo fizyczni albo tylko duchowi...
Joga jest sztuk± maj±c± na celu przede wszystkim zauważenie wszystkich poziomów i sił w człowieku oraz przywrócenie i utrzymanie równowagi między nimi. Celem naszej praktyki powinna być zarówna wewnętrzna i zewnętrzna integracja.
Joga na macie, a joga w życiu codziennym. Relacja z warsztatu ze Swamim Maheshananda. Szczecin
Jak praktykować by to osi±gn±ć?
Otóż filozofia jogi przypomina o odkryciu w sobie Obserwatora (Draṣṭā), takiej jako¶ci, dzięki które jeste¶my w stanie widzieć rzeczy bez reagowania, angażowania się, bez „opowiadaniem się za któr±¶ ze stron”, bez pod±żania za ci±gle wędruj±cym umysłem. St±d, w naszym regularnym praktykowaniu, w szczególno¶ci asan, (jako, że od nich często zaczyna się podróż z jog±) ważne jest zdobycie, wypracowanie i utrzymanie przede wszystkim pewnego stanu ¶wiadomo¶ci a nie tylko ładnie wygl±daj±cych pozycji. Asany powoduj± to, że ciało jest w różnych układach; pewna czę¶ć mię¶ni jest aktywna, inna pasywna, niektóre partie rozci±gaj± się, inne s± uciskane, oddech zmienia się – raz jest płytki, raz głęboki i wolny, stawy rozluĽniaj± się, pojawiaj± się różnego rodzaju odczucia, na powierzchnie wypływaj± emocje, potrzeby, pragnienia oraz my¶li. Ważne jest by to wszystko „zobaczyć” wła¶nie dzięki temu wewnętrznemu Obserwatorowi. By zauważyć też rzeczy niewygodne, bolesne, ale i własny strach przed zobaczeniem czego¶ więcej. Bowiem najpierw trzeba zobaczyć własne ego by móc je przezwyciężyć i wej¶ć na teren własnej, czystej jaĽni (Self).
Według Swamiego z ego zawsze poł±czony jest a „Doer” (sprawca), czyli taki, kto my¶li, że rzeczy zdarzaj± się dzięki niemu; który ma poczucie dumy albo porażki z powodu osi±gniętych lub też nietrafionych planów; który często używa słów: ‘ja”, „dla mnie”, „moje”, „przeze mnie"; który ci±gle chce stać się kim¶ lub jaki¶. Taki, który zawsze (często automatycznie) reaguje na to, co wokół niego. Swami zauważył, że nierzadko nasza praktyka jogi jest wręcz pielęgnacj± naszego ego. Bowiem niejednokrotnie mamy poczucie dumy z powodu „zaliczenia” kolejnych, coraz trudniejszych pozycji; dyskomfortu, gdy nam nie wychodzi; poczucie wyższo¶ci po odbyciu kolejnej sesji medytacyjnej, potrzebę wyzwolenia, uniesienia itp.
Praktyka jogi powinna kła¶ć nacisk na „Doing” (robienie, tu: regularne praktykowanie) bez przywi±zywania się do owoców i skutków praktyki oraz bez, z góry, zakładania co ona przyniesie.
Wła¶nie wspomniany Obserwator, poprzez przyjecie perspektywy osoby trzeciej (Widza), pozwala na bycie neutralnym, i widzenie rzeczy takimi, jakie s± w danym momencie; bez nadawania im łatki: „dobre”, „złe”, „ładne”, „brzydkie”, „m±dre”, „głupie”, itp., co jest zawsze ocen± subiektywn± i tylko zaciera istotę rzeczy.
Joga na macie, a joga w życiu codziennym. Relacja z warsztatu ze Swamim Maheshananda. Szczecin
W zobaczeniu i zrozumieniu pewnych prawd o sobie mog± pomóc pytania, które możemy sobie zadać w trakcie naszej praktyki i obserwować to, co przynosz±:
- Czym jest ciało?
- Czy jestem moim ciałem?
- Kto porusza moim ciałem?
- Kto mi mówi o zmianie pozycji (w asanie) – głos z wewn±trz czy z zewn±trz?
- Po co praktykuję?
- Czego szukam?
Taka praktyka wstrzymuje, kontroluje odwieczn± wędrówkę naszego umysłu. Zaczynamy widzieć i rozumieć nasze schematy my¶lowe, typowe reakcje emocjonalne oraz ich przyczyny. Umysł staje się jasny, przejrzysty i wła¶nie taki zaczyna być widoczny w naszym życiu.
To na pocz±tku może być trudne, ale gdy podejmie się wyzwanie, rozpoczyna się automatyczny proces oczyszaj±cy; proces odkrywania kolejnych warstw zasłaniaj±cych Prawdę o nas samych.
 Adrianna Cisowska
Ukończyła Diploma in Yoga Education w Kaivalyadhama, Lonavla. Przez dziesięć miesięcy mieszkania na terenie kampusu zd±żyła zadomowić się w Kuti Swamiego Maheshanandy, dokładnie pozanć jego nauki, specyficzny język, przewrotne poczucie humoru oraz... smak pysznej herbaty. Przede wszystkim jednak miała szczę¶cie poznać kogo¶, kto naprawdę żyje tym, co głosi i kto uciele¶nia m±dro¶ć, bezwarunkow± miło¶ć i harmonię płyn±ce z prakytki jogi.
Mieszka i pracuje we Wrocławiu,
acisowska@gmail.com
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga Festiwal. VI Górski Maraton Jogi w Wierchomli

Ruszyły zapisy na Joga Festiwal. VI Górski Maraton Jogi, który odbędzie się 23 – 26 sierpnia. Impreza ma charakter otwarty i jest skierowana do wszystkich, którzy chc± zdrowo żyć, zadbać o swój umysł i ciało. W malowniczym miejscu z przepięknym widokiem na góry spotkaj± się osoby z całej Polsk...

Barwna moc mandali

Kolorowe, o skomplikowanych wzorach. Przyci±gaj± wzrok i czaruj±. Mandale, bo o nich mowa, maj± moc terapeutyczn±, co potwierdzaj± wschodni i zachodni specjali¶ci. S± prastarym symbolem, cenionym przede wszystkim w buddyzmie tantrycznym i hinduizmie. Wyrażaj± jedno¶ć ze ¶wiatem. ...

Autentyczno¶ć czyli jak żyć w zgodzie ze sob±

"Autentyczno¶ć drog± do bogatego życia" to hasło zasłyszane przeze mnie ostatnio na jednym z wyst±pień Anthonego Robbinsa. Od razu mnie zaintrygowało. Pomy¶lałam sobie, że na co dzień zakładamy przecież różne maski, niejednokrotnie godz±c się na okoliczno¶ci, które tak naprawdę nie s± spójne z nasz±...

Metoda oddechowa Butejki - Tlenek azotu (NO)

Kolejnym gazem, o którym należy wspomnieć zajmuj±c się oddechem i metod± Butejki jest tlenek azotu. Gaz ten stanowi skuteczn± obronę przed zwężeniem naczyń krwiono¶nych i naturalnie obniża ci¶nienie krwi, zapobiegaj±c chorobom sercowo – naczyniowym. Okre¶lany jako "cz±steczka życia" jest produ...

Małe codzienne przyjemno¶ci czyli życie w rytmie slow

Aby żyć szczę¶liwe w rytmie slow nie wystarczy zwolnić tempo, upro¶cić plan zajęć i zminimalizować ilo¶ć rzeczy wokół siebie. Trzeba jeszcze m±drze zaplanować, co robić z odzyskanym czasem. ...

Szczę¶cie i zdrowie w naszych rękach, czyli siła mudry

Słowo "mudra" – w sanskrycie pieczęć – brzmi tajemniczo, ale tak naprawdę mudry doskonale znamy. Składamy ręce w modlitewnym skupieniu albo w niemym zachwycie; zaciskamy pię¶ci, gdy potrzeba nam siły lub krzyżujemy palce na szczę¶cie. Te pierwotne, bliskie wszystkim ludziom gesty, s± zn...

Odpoczynek jest takim samym obowi±zkiem człowieka jak praca.

Zacznę słowami Elihana Feathera – "Gdyby ludzie kochali pracę, ci±gle jeszcze oraliby ziemię zakrzywionym kijem i nosili ciężary na plecach." Ale to wła¶nie d±żenie człowieka do równowagi pomiędzy tym co wymaga wysiłku a błogim spokojem sprawia, że cywilizacja posuwa się stale do przodu. ...

Wiosenna dieta według ajurwedy.

Wiosn± wszystko się zaczyna, odnawia. Wszystko ożywa. Wiosna to aktywno¶ć, to wzrost, ekspansja, energia, kreatywno¶ć i ekspresja. To czas kiedy należy szczególnie zadbać o swoje ciało. ...

Metoda Butejki, ci±g dalszy fascynuj±cej opowie¶ci na temat oddychania

Ludzie oddychaj± coraz więcej. Prawidłowa objęto¶ć oddechowa to 4-6 litrów na minutę. Z dekady na dekadę jest ona jednak coraz większa, a za tym idzie też podwyższenie norm. ...

Dlaczego jogini wygl±daj± młodziej?

Aktywno¶ć fizyczna dbaj±ca o wszystkie układy w ciele, daj±ca wskazówki jak zdrowo żyć, oddychać spokojnie i pokochać siebie – taka wła¶nie jest joga. Mało tego - joga niczego od nas nie chce – nic nie wymusza – daje ogrom możliwo¶ci, z którego wybieramy to czego na aktualnym etapi...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Kwietnia 2018
Następne
PW¦CPSN
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft