Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Joga jako psychoterapia – relacja z seminarium z Maciejem Wielobobem. Olga Szkonter

  • czwartek, 22 kwietnia 2010
  • autor: Olga Szkonter
27 marca bież±cego roku w Pracowni Jogi Macieja Wieloboba odbyło się kolejne seminarium zwi±zane z terapi± jog±. Tym razem Maciej przedstawił jogę jako metodę potencjalnej psychoterapii, ukazuj±c wiele jej w±tków pod k±tem psychoterapeutycznego potencjału. Skojarzenie jogi z psychoterapi± mogło nasun±ć się tym, którzy mieli okazję do¶wiadczyć dobroczynnego wpływu praktyki jogi w radzeniu sobie z cierpieniem, lękiem, negatywnymi schematami, ale zapewne i tym, którzy obserwuj± zmiany w sferze emocjonalnej i umysłowej u innych praktykuj±cych. Temat ten jest interesuj±cy, ważki i przedstawiony przez Macieja w sposób innowacyjny.
To, co zostało w mojej pamięci jako bodaj najważniejsze (a także pocz±tkowo nieco kontrowersyjne) w tre¶ci seminarium to wniosek, że aby w pełni korzystać z potencjału jogi i wszystkich jej narzędzi nie należy traktować jej redukcyjnie. Maciej uważa, że nie powinno się utożsamiać jogi ani wył±cznie z praktyk± asan, czy też pranajamy, ani też rozumieć przez ni± wył±cznie pracy z ciałem, ponieważ joga jest w swojej istocie prac± z umysłem.
Dopiero takie podej¶cie w pełni otwiera przed nami możliwo¶ci psychoterapeutyczne. I wła¶nie takie podej¶cie odsyła nas do filozofii i psychologii jogi. Najistotniejsza jest tutaj koncepcja umysłu, według której poruszenia umysłu (sanskr. cittavrrti) – my¶li, emocje, spostrzeżenia tworz± ukryte wrażenia (sanskr. samskara), zapisywane w sferze dyspozycyjnej. Ukryte wrażenia dochodz± jednak do głosu wywołuj±c następne poruszenia, które znowu s± zapisywane w sferze dyspozycyjnej. W ten sposób zostaje wprawiony w ruch mechanizm błędnego koła, który będ±c poza ¶wiadom± kontrol± prowadzi, jak tłumaczył Maciej, do stanu bliskiego uzależnieniu lub obsesji. 

Joga jako psychoterapia Maciek Wielobób II
Praktyka jogi ma prowadzić do przerwania niszcz±cego schematu poprzez praktykę wytwarzaj±c± wrażenia (samskary) spokoju. To wła¶nie wrażenie, czy też stan spokoju krok po kroku usuwa ze sfery dyspozycyjnej te wrażenia, które prowadz± do cierpienia. I tutaj wg Macieja leży sedno i pomysł na psychoterapię jog±, jest to również cel praktyki. Dalsza czę¶ć seminarium po¶więcona była omówieniu ¶rodków pomocnych do osi±gnięcia tego celu i bardziej szczegółowych w±tków terapeutycznych na różnych poziomach złożonego systemu, jakim jest joga. 
Jeszcze kilka słów o tych w±tkach, które uważam za najciekawsze.
Po pierwsze, Maciej dokładnie omówił konkretne przykłady terapeutycznej pracy w asanach. Zapewne większo¶ć adeptów jogi sama na sobie do¶wiadczyła czasem bardzo intensywnej pracy przełamywania lęku i swoich ograniczeń w niektórych asanach, czy ich sekwencjach (szczególnie pozycje odwrócone i balanse bez oparcia, niektóre wygięcia w tył). Efekty tej pracy można przenosić na inne obszary życia, wzmacniaj±c pozytywny obraz swoich możliwo¶ci. Przy tej okazji Maciej zwracał uwagę na to, że asana nie jest pozycj± ciała, lecz funkcj±. Na oddziaływanie asany wpływa wiele czynników, np. długo¶ć jej trwania, liczba powtórzeń, poł±czenie z innymi asanami i wreszcie wzorce oddechowe. Uczestnicy seminarium mieli okazję zaobserwować to bardzo wyraĽnie przy wykonywaniu dwóch przygotowanych przez Macieja sekwencji, różni±cych się nie tylko doborem asan, ale także trybem oddychania. Wszyscy przekonali się, jak odmienny stan przyniosły oba zestawy i w jaki sposób można wpływać na efekt praktyki.
Joga jako psychoterapia Maciek Wielobób III
Po drugie, jak wyja¶niał Maciej, joga daje nam narzędzia do tego, że radzić sobie z negatywnymi tendencjami (np. egoizm, przywi±zanie, awersja), zarówno z tymi, które jawnie nam przeszkadzaj±, jak i z tymi, które s± ukryte i mog± ujawnić się w odpowiednich okoliczno¶ciach. Owe negatywne tendencje, tzw. uci±żliwo¶ci (sanskr. kle¶a) pojawiaj± się w tych obszarach, które nie s± objęte ¶wiadomo¶ci± (brak ¶wiadomo¶ci jest sam w sobie uci±żliwo¶ci± i Ľródłem cierpienia). W odpowiednim momencie praktyki, przy pomocy dobrego nauczyciela można rozpocz±ć pracę z ukrytymi tendencjami.
Kolejnym wymienionym, bardzo ciekawym w±tkiem pracy w asanach jest uwalnianie od napięcia. Umiejętnie dobrana praca pozwala nam poruszyć tkankę ł±czn±, w której „zapisuj± się”, czy „odkładaj±” przeżyte napięcia. Takie poruszenie wi±że się z dotarciem do sfery specyficznego do¶wiadczenia, niejasnego wrażenia, rezonansu ciała zwi±zanego z danym problemem. Maciej przedstawił skonstruowany przez siebie porz±dkuj±cy model pracy z takim rodzajem do¶wiadczenia, dzięki któremu można to wrażenie uchwycić, wyrazić, precyzować a wreszcie przyj±ć zmianę płyn±c± z takiej praktyki i po prostu odczuć ulgę.
Te i inne jeszcze w±tki pracy psychoterapeutycznej odsyłaj± do założeń jogi, w której zakłada się, że to, co powi±zane z umysłem jest powi±zane z ciałem i odwrotnie. W obrębie tego systemu pracę rozpoczyna się od komunikacji z samym sob± na poziomie fizycznym i fizjologicznym i poprzez ni± dociera się do sfery emocjonalnej, intelektualnej i społecznej. Prosta obserwacja i moje własne życiowe do¶wiadczenie pokazuje, że adepci jogi niejako intuicyjnie id± tym szlakiem. Wraz z praktyk± daj±c± spokój zaczynaj± szukać aktywno¶ci przynosz±cych spokojny stan umysłu, wprowadzaj±c stopniowo tę praktykę do wszelkich dziedzin życia.
Seminarium upłynęło w bardzo miłej atmosferze i było naprawdę zajmuj±ce. My¶lę, że było cenne, tym bardziej, że jego temat dot±d praktycznie nie był  podejmowany. Tym, którzy intuicyjnie korzystali z psychoterapeutycznego potencjału jogi i tym, którzy prowadzeni byli t± ¶cieżk± przez Macieja, na pewno pomogło poszerzyć i uporz±dkować wiedzę i zrozumieć pewne procesy. Tym, którzy s± zainteresowani rozwojem dało wskazówki do indywidualnej pracy. Mam nadzieję, że temat ten dalej będzie rozwijany przez Macieja, bo wykorzystywanie psychoterapeutycznych w±tków w jodze na pewno może być bardzo pomocne dla niejednego praktykuj±cego.
Olga Szkonter, Kraków

- -
Seminaria i warsztaty z Maciejem Wielobobem: http://maciejwielobob.pl

 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft