Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Praktyka kobieca - menstruacja: przed, w trakcie i po. Warsztat Kasi Pilorz 23 – 24. 01.2010 Warszawa

  • ¶roda, 24 lutego 2010
  • autor: Olga Lasota
  • opracował: Robert ¦ciubidło
Pracownia Asan zaprosiła Kasię Pilorz do poprowadzenia cyklu warsztatów po¶więconych praktyce kobiecej. W styczniu odbył się pierwszy z nich – dotycz±cy praktyki przed, w trakcie i po menstruacji. O tym wła¶nie warsztacie pisz± Olga Lasota i Robert ¦ciubidło.

 
Kasia rozpoczęła warsztat od zapytania o nasze oczekiwania, po czym powiedziała, co ona chciałaby podczas niego zaakcentować – zrozumienie natury najważniejszych zmian w kobiecym ciele wyznaczanych (zazwyczaj) 28-dniowym cyklem. Podkre¶liła, że nie chciałaby podawać nam „uniwersalnej sekwencji menstruacyjnej” ani zagłębiać się w dyskusje o tym, które asany s± dopuszczalne, a które niewskazane, ale że jej celem jest przekazanie nam dlaczego niektóre asany mog± być niewskazane i jak powinno pracować kobiece ciało, by praktyka była dla niego pomoc±.
Rozpoczęli¶my od siadów, by do¶wiadczyć jak pracuje dół miednicy (odczuwalny m.in. poprzez ułożenie guzów kulszowych, łona) – zależnie od podparcia po¶ladków i pachwin/ud na kocach. Sprawdzali¶my, w jakim ułożeniu nasze ciało będzie stabilnie podparte na pionowo, centralnie ustawionych guzach kulszowych. Osoby z nadelastycznymi pachwinami (czę¶ciej kobiety) siadały na kocach głębiej, podpieraj±c nie tylko po¶ladki, ale i uda, dzięki czemu mogły doci±żyć tyły guzów kulszowych, które zazwyczaj s± u nich w siadach i skłonach uniesione. Osoby o sztywniejszych biodrach siadały na krawędzi kocy, by doci±żyć przody guzów kulszowych i móc wyprostować kręgosłup.
Siady i zbudowana w nich stabilna „baza” bioder pozwoliły nam także poczuć, jak odpowiednie wydłużanie kręgosłupa i boków tułowia przekłada się na unoszenie organów wewnętrznych, pozytywnie (poprzez rozci±ganie i tworzenie przestrzeni) oddziałuj±ce na jajniki, jajowody i macicę. We wszystkich kolejnych asanach powracali¶my uwag± do ustawienia bioder, by przednie pachwiny cały czas pozostawały wydłużone, utrzymuj±c otwarcie i przestrzeń dla unoszenia organów wewnętrznych.
Kontynuowali¶my wydłużanie tułowia w ardha uttanasanie, w której skierowali¶my uwagę na pracę stóp. Mówi±c o ich docisku, przekładaj±cym się na otwarcie i uniesienie przednich pachwin i wydłużenie kręgosłupa, Kasia wskazała na trzy kluczowe obszary: łuk stopy (unoszenie), zewnętrzn± krawędĽ stopy (dociskanie) i „nerkę” stopy – przestrzeń w kształcie tego narz±du znajduj±ca się między łukiem a zewnętrzn± krawędzi± (dociskanie).
Kasia pytała nas o odczucia w poszczególnych wariantach asan, upewniaj±c się, czy do¶wiadczamy ich odmiennego oddziaływania na ciało i ich konsekwencji w czasie menstruacji.
Na wcze¶niejsze pro¶by niektórych uczestników Kasia rozpoczęła wieczorn±, terapeutyczn± sesję od zapisania jednej z klasycznych sekwencji menstruacyjnych i poprowadziła sesję omawiaj±c każd± asanę. Niektóre z nich wykonywali¶my, by dokładniej poznać-do¶wiadczyć ich działania.
Kasia przypomniała też podstawowe zasady praktyki w czasie menstruacji (nie robimy pozycji odwróconych, skrętów uciskaj±cych brzuch i innych pozycji powoduj±cych jego napięcie, siadoskłony i pasywne wygięcia do tyłu s± wskazane) uzasadniaj±c je – tłumacz±c ich działanie. Takie dokładne omówienie, dlaczego niektóre asany s± pomocne a inne „zakazane”, wyja¶nienie ich fizjologicznego działania, pomogło nam – uczestnikom, (w¶ród których byli przecież także mężczyĽni) – lepiej zrozumieć istotę menstruacji.
Drugi dzień warsztatów odczuli¶my mocno w nogach, ponieważ Kasia skoncentrowała nas na wzmacnianiu mię¶ni dna miednicy i unoszeniu przednich pachwin, czyli na praktyce przygotowuj±cej ciało do menstruacji.
Pracuj±c, m.in. z kostk± między udami odczuli¶my, jak wła¶ciwa (do¶wiadczona poprzedniego dnia) praca nóg przekłada się na unoszenie organów i wzmacnianie wewnętrznych, głębokich mię¶ni brzucha.
Nasze uda na długo zapamiętaj± pracę nóg w urdhva dhanurasanie, dzięki której wchodz±c do pozycji biodra/ łono unosz± się równolegle do ziemi, maksymalnie wydłużaj±c, rozci±gaj±c organy wewnętrzne w dole brzucha.
Po przerwie na herbatę nasze ciała mogły odpocz±ć w kończ±cej warsztat sesji prana jamy, której towarzyszyła krótka anegdota o tym, dlaczego od niedawna możemy wykonywać pranajamę palcow± obiema dłońmi, a nie tylko praw± ręk±…
Podsumowuj±c - przez dwa dni warsztatów mogli¶my do¶wiadczyć i zrozumieć co się dzieje w kobiecym ciele w czasie menstruacji (poza samym procesem oczyszczania) i co ułatwia te procesy, a co je utrudnia czy blokuje.
Następny warsztat, po¶więcony praktyce w czasie ci±ży już w marcu (27-28.03.2010) :)
Olga Lasota
Nauczycielka jogi www.jogafoksal.pl
 
Można się zapytać, czego facet szuka na warsztatach po¶więconych menstruacji? Je¶li jest się nauczycielem jogi, to jest to wystarczaj±cy powód. Kasia nie proponowała nam gotowych sekwencji, ale uwrażliwiła na to, jak maj± pracować miednica, łono, brzuch, pachwiny w trakcie menstruacji. Mogli¶my do¶wiadczyć pracy nad ustawieniem ko¶ci łonowej, nad rozszerzaniem miednicy, pracy pachwin i brzucha. To nieoceniona wiedza, szczególnie istotna dla nas, mężczyzn, prowadz±cych zajęcia jogi, na które w większo¶ci uczęszczaj± panie.
I bez w±tpienia nie była to jedyna zaleta tych warsztatów. Siady, które praktykowali¶my, doskonale działaj± także na męskie dolegliwo¶ci, a wła¶ciwie – zapobiegaj± im.
Praktyka pomenstruacyjna, której mieli¶my okazję do¶wiadczyć w niedzielę, przyprawiłaby o drżenie ud niejednego jogina. A osobi¶cie dostałem kilka niezwykle cennych wskazówek dotycz±cych pracy moich stóp, co przekłada się na większ± ¶wiadomo¶ć pracy z dołem moich pleców.
Polecam więc kolejne warsztaty z Kasi± wszystkim praktykuj±cym i ucz±cym jogi. Warto skorzystać z jej wiedzy i do¶wiadczenia.
Robert ¦ciubidło
Nauczyciel jogi www.jogafoksal.pl
 
Katarzyna Pilorz
dyplomowany nauczyciel jogi metody Iyengara stopnia Senior Intermediate I od 2009 r,
posiadaj±ca Certyfikat uprawniaj±cy do posługiwania się nazwiskiem Iyengara od 2009 r,
członek Komitetu Technicznego Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara odpowiedzialnego za system kształcenia nauczycieli w Polsce od 2006,
prezes Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara od 2008,
trzykrotnie do tej pory odbyła staż w Ramamani Iyengar Yoga Institute w Punie (Indie): 2006, 2008, 2010,
nieustannie dokształca się w kraju oraz za granic±,
autorka licznych publikacji internetowych na temat jogi.
Studio Jogi Katarzyny Pilorz, Kraków: http://www.studiojogi.pl/
Blog Katarzyny Pilorz: http://www.studiojogi.pl/blog/
 
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft