Wytrzę¶ to! TRE® pomaga uwolnić się od stresu.
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Wytrzę¶ to! TRE® pomaga uwolnić się od stresu.

  • ¶roda, 24 paĽdziernika 2018
  • autor: Beata Zatońska
Proste ćwiczenia, które robi± co¶ dziwnego z ciałem. Sesja TRE® mnie zaskoczyła, choć mniej więcej wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Po krótkiej rozgrzewce ciało zaczyna samoistnie drgać. Potem przyszło ukojenie. Dowód na to, że ciało pamięta to, czego nie pamięta umysł, który nosi w sobie zapis stresów i traum.
Sesja trwała półtorej godziny. Najpierw krótka rozgrzewka, żeby przygotować mię¶nie do pracy, potem ćwiczenia TRE® i relaks. Drżenia zaczynaj± się w nogach. Potem, jak się dowiedziałam, stopniowo mog± obejmować miednicę, przenosić się wyżej i obj±ć całe ciało. Musimy jednak nauczyć się akceptacji tego, co się z nami dzieje. Wył±czyć ocenę i obserwować.
TRE® – Tension & Trauma Releasing Exercises – to ćwiczenia, które uwalniaj± od napięć i traumy. Twórc± tej metody jest dr David Bercelli, psychoterapeuta bioenergetyczny. Chodzi o to, by przywrócić równowagę fizyczn± zestresowanego i straumatyzowanego ciała, które przechowuje wszystkie psychiczne „blizny”. To, co nas boli, ci±gnie, jest zesztywniałe, to pami±tka po stresie, którego do¶wiadczyli¶my.
Berceli był żołnierzem, pracownikiem społecznym, potem zaj±ł się terapi±. Od z gór± 20 lat pracuje z ludĽmi na całym ¶wiecie – tymi, którzy przeżyli klęski żywiołowe, do¶wiadczyli wojny, itp. W¶ród jego podopiecznych była m.in. młodzież ranna podczas ataku Andersa Breivika na wyspie Utoya w 2011 r.
Dobroczynny wpływ wibracji ciała zauważył wiele lat temu amerykański psychoterapeuta Aleksander Lowen i stworzył analizę bioenergetyczn±. Berceli zainspirował się jego badaniami, czerpał też m.in. z jogi i tai chi. Podczas misji wojennych poczynił obserwacje, że ciało człowieka reaguje na głęboki stres drżeniem. W naturalny sposób wytrz±sa z siebie napięcia.
„Mieszkałem w wielu różnych krajach na całym ¶wiecie i poznawałem różne kultury, w których trzęsienie się lub drżenie jest elementem praktyk religijnych. Zauważyłem, że w trakcie takich rytuałów ludzie poprzez ¶piew i taniec staraj± się pobudzić swoje ciało. To samo staramy się uzyskać poprzez TRE®. Różnica jest taka, że oni dodaj± do tego wymiar duchowy, my nie. Gdy wykonujemy ćwiczenia TRE® i drżymy, czujemy, że dzieje się z nami co¶, nad czym nie mamy kontroli. Nie oddziałuje na nas jednak żadna zewnętrzna siła” – tłumaczył w jednym z wywiadów Berceli.
Nikt tak dobrze nie wyja¶ni, o co chodzi z TRE®, jak osoba, która się t± terapi± zajmuje. Poprosiłam o krótk± rozmowę Grażynę Okulsk±, TRE® Mentora, która prowadzi sesje indywidualne i grupowe, wspiera także w superwizjach szkol±cych się.
Sk±d się bierze drżenie mię¶ni podczas sesji TRE®?
Drżenia to nasz naturalny, neurogenny mechanizm, który rozładowuje napięcia nerwowe. Jest pierwotny, tak samo jak mobilizacja układu nerwowego, która (uwalnia) wł±cza się z automatu, kiedy nam co¶ zagraża. Gdyby¶my żyli w naturze, bez norm społecznych i kulturowych, które nas krępuj±, na pewno korzystaliby¶my z tego sposobu uwalniania napięć w ciele czę¶ciej. Tak robi± wszystkie ssaki. Gdy wydarza się co¶, co (je bardzo wzburzy) im zagraża, a potem minie i je¶li ujd± z życiem, zaczynaj± się trz±¶ć.
 
Zwierzęta, którym udało się umkn±ć zagrożeniu, odreagowuj± stres, trzęs±c się (fot. Flickr/René Mayorga)
 
Ludzie też drż±. Dzieje się tak w najróżniejszych sytuacjach, także tych przyjemnych. Trzęs± nam się ręce, gdy odbieramy nagrodę, drży głos, gdy wypowiadamy przysięgę w czasie ¶lubu, albo drż± kolana w czasie prezentacji itp.; nasz system nerwowy jest wtedy bardzo poruszony - z ciała idzie impuls, że napięcie jest zbyt duże i trzeba sobie z tym poradzić. Drżenie wywołuj± też przeżycia bolesne. Ma to też odzwierciedlenie w języku, nie na darmo mówi się, że kto¶ „trzęsie się jak osika”. Ciało wysyła sygnał SOS, szuka ratunku, nie pyta, jak się ma zachować, po prostu uwalnia napięcia i nie mamy wtedy na to żadnego wpływu. Ważne, by podkre¶lić, że każda osoba, a raczej jej system nerwowy, ma własn± skalę uznawania co jest tym silnym bodĽcem.
TRE® uwalnia napięcia?
Dr David Berceli opracował sposób, jak użyć tego mechanizmu w warunkach pokojowych, neutralnych. W sytuacji, gdy jeste¶my zrelaksowani, bezpieczni. Za pomoc± kilku ćwiczeń TRE®, które pozwalaj± nam dotrzeć do naszych naturalnych zasobów, możemy uruchomić mechanizm uwalniania napięć. Robimy to na naszych warunkach. Ciało potrzebuje rozładowywać nadmiar stresu, żeby¶my mogli zdrowiej żyć i w lepszym kontakcie ze swoim ciałem.
Te ćwiczenia, które wykorzystujemy do aktywowania ciała, s± modyfikowane. Dostosowujemy je indywidualnie do każdego z uczestników, do ich sprawno¶ci. Zamiast dawać z siebie wszystko ćwiczymy tylko w takim stopniu, by dostać się do swojego układu nerwowego i pozwolić mu na aktywowanie procesu uwalniania napięć. Z TRE® mog± korzystać nawet osoby na wózkach , które choruj± na stwardnienie rozsiane. Same ćwiczenia więc s± drog±, a nie celem. Umożliwiaj± rozci±ganie tkanek, pracę mię¶ni, by dotrzeć do aktywowania wibracji.
Dla kogo s± te ćwiczenia?
TRE® jest prawie dla każdego. Jednak, gdy jeste¶my chorzy przewlekle, bierzemy dużo leków potrzebne jest indywidualne podej¶cie. Trzeba więc skonsultować się z instruktorami, zwanymi TRE® Providerami. Nie polecamy rozpoczynania nauki ćwiczeń TRE® kobietom w ci±ży czy w połogu, choć kobiety po zakończeniu akcji porodowej często do¶wiadczaj± silnych drżeń. Organizm w ten sposób uwalnia się ze stresu i wysiłku, odczuwanego podczas porodu.
Pracujemy na warunkach, które dyktuje nam ciało. Bez nakazów, zakazów i mobilizacji. Chcemy, by ciało uwolniło się od drylu umysłu. Proces otwiera się wtedy, gdy nie wymuszamy, gdy mamy poczucie bezpieczeństwa, które płynie nie z głowy, ale z ciała. Bo to ono instynktownie wyczuwa, czy jest bezpiecznie. Reaguje szybciej niż umysł, spina się, zanim zorientujemy się, że co¶ nam grozi.
Kiedy odczujemy skutki praktyki TRE®?
Już po jednej sesji ciało daje znać, czy mu to pasuje, czy nie. Oswajanie ciała, nauka, jak się z nim na nowo zacz±ć porozumiewać, u każdego przebiega inaczej. Zależy to od historii, która wpisała się w nasze życie. Ciało pamięta to, czego nie pamięta umysł, który nosi w sobie zapis stresów i traum. Każdy sam poczuje, kiedy dzieje się co¶ dobrego. Rekomendujemy, żeby wzi±ć udział w kilku sesjach z TRE® Providerem, nauczyć się ¶wiadomego obserwowania i autoregulacji swojego procesu, gdy obok jest kto¶, kto zapewnia nam bezpieczeństwo. TRE® Provider zachęci do oddechu, gdy nie¶wiadomie wstrzymamy oddech, zauważy drżenia, których my sami jeszcze może nie czujemy. Potem możemy próbować ćwiczyć w domu i uczyć się, z jak± porcj± drżenia czujemy się dobrze.
To nie jest tylko mechaniczne trzęsienie, to głęboka praca na wszystkich poziomach ciała. Układ nerwowy steruje całym organizmem, wibracje docieraj± w struktury ciała pomimo już istniej±cych w nim podziałów. Przeżyte napięcia, stresy, traumy często stworzyły w naszych ciałach blokady - możemy odczuwać wtedy, że co¶ nas ci±gnie w mię¶niach, co¶ uwiera, gdzie¶ czujemy ból, trudno nam się oddycha słowem utracili¶my naturaln± elastyczno¶ć ciała. Praca własna jest więc ważna, a wsparcie zewnętrzne jest istotne, gdy okaże się, że ciało podczas praktyki nie wychodzi poza pewne ruchy.
Wszystko oczywi¶cie zależy od tego, do czego potrzebujemy TRE® – czy ma działać jak prysznic, który spłukuje codzienny stres, czy do uwalniania głębokich, często nieu¶wiadomionych przeżyć.
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jaki Nett USA - Międzynarodowy Konwent Jogi 2019, Ceny Specjalne tylko do 1 lutego!

Zapraszamy na Międzynarodowy Konwent Jogi 2019. Go¶ć specjalny - Jaki Nett USA, dyplomowana nauczycielka jogi w tradycji B.K.S. Iyengara z 40-letnim do¶wiadczeniem, posiada stopień Senior I. Do udziału w Konwencie zapraszamy zarówno osoby pocz±tkuj±ce, jak i zaawansowane - do wyboru przygotowali¶my...

Zen we wnętrzach

Prostota, minimalizm i harmonia to główne filary stylu zen w architekturze. Nie oznacza to jednak, że w pomieszczeniach nie ma mebli i wszystkie ¶ciany s± białe. Aby urz±dzić wnętrze inspirowane stylem zen wystarczy kierować się kilkoma zasadami. Oto one. ...

Dwa tygodnie na jogę

Dwa tygodnie na zdrowie. Wprowadzaj±c jedn± mał± zmianę w swoim tygodniowym planie i wpisuj±c tam jogę, możesz sprawić, że zmieni się całe twoje życie. SprawdĽ i przekonaj się sam. 10 rzeczy, które możesz odnotować, ćwicz±c jogę każdego dnia, przez dwa tygodnie. ...

Korekta w jodze. Seksualne i fizyczne nadużycia (film) #metoo cz. I

Zmowa milczenia przerwana - Matthew Sweeney, jeden z najwybitniejszych nauczycieli Ashtanga jogi publikuje otwarty list, w którym przyznaje się do tolerowania przez nauczycieli i ¶rodowiska Ashtanga jogi seksualnch nadużyć i niebezpiecznych, uszkadzaj±cych uczniów korekt dokonywanych przez guru Asth...

Mistrz jogi z Puny. Gdyby żył, miałby sto lat

14 grudnia 2018 r.mija setna rocznica urodzin B.K..S. Iyengara. "Ludzie nazwali moj± praktykę jog± Iyengara. Ja po prostu d±żę do tego, by osi±gn±ć równowagę między fizyczno¶ci±, duchowo¶ci± i intelektem. Każda asana ma swoje optimum – od głowy po stopy, od przodu w tył – bez odchyleń i ...

UZIEMIENIE ciała i umysłu

Co tworzy Twoje silne korzenie- co jest dla Ciebie naprawdę ważne? Co jest Twoj± mocn± stron± czy umiejętno¶ci±? Czego najbardziej potrzebujesz? Czy jest taki obszar w życiu, który od pewnego czasu woła o ZMIANĘ, a Tobie ciężko jest j± podj±ć? Zdanie "nigdy tego nie zrobię" zamień na "do tej pory te...

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno¶ci oraz końcowy certyfikat uprawniaj± do wykonywania zawodu nauczyciel...

Produkt tygodnia: ZESTAW KRZESŁO DO JOGI + KSIˇŻKA ''JOGA Z KRZESŁEM''

Praktyka z użyciem krzesła jest bardzo efektywna z trzech powodów. Krzesło może być naszym: nauczycielem, pomocnikiem, b±dĽ stymulatorem. Krzesło do jogi i ksi±żka ''Joga z krzesłem'' to ¶wietny zestaw, dzięki któremu możemy z dokładno¶ci± i precyzj± pogłębiać praktykę! ...

Jak joga uratowała chińsk± wioskę

Dziarscy sze¶ćdziesięciolatkowie z niewielkiej wioski na północy Chin z zapałem ćwicz± jogę. Jeszcze dwa lata temu o niewielkim siole nikt nie słyszał, a mieszkańcy byli pogr±żeni w apatii. Inicjatywa Lu Wenzhena, nowego sekretarza komunistycznej partii, który przybył tam w 2016 r., by rozruszać lu...

Sztuka życia. Medytacja Vipassana -wg. nauk S.N. Goenki

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± – UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć – której pra...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2019
Następne
PW¦CPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft