Joga. Ogólnopolski portal o jodze.


JOGA FESTIWAL IX MARATON JOGI 2021


Nazwisko:*
Imię:*
Adres e-mail:*
Numer telefonu:*
Proszę o przesłanie informacji dotyczących kolejnej edycji Joga Festiwalu 2021:*
TAK
Jakie masz doświadczenie z jogą?:*
Początkujący - nigdy nie ćwiczyłam/em POZIOM 1 / OPEN
Ćwiczący nieregularnie - ćwiczę raz na jakiś czas POZIOM 2 / OPEN
Ćwiczący regularnie - ćwiczę regularnie od min. 1 roku POZIOM 3 / OPEN
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych i niezbędnych do procesu rejestracji na Joga Festiwal. IX Górski Maraton Jogi w Wierchomli. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  administratorem Pani/Pana danych osobowych są RESORT T12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w ul. Traugutta 44, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000559165, NIP: 123-129-88-04, Regon: 361593859 oraz Wiktor Morgulec prowadzący działalność gospodarczą Joga-joga.pl Wiktor Morgulec ul. Reymonta 23/181, 01-883 Warszawa, NIP 118 021 44 46  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu do celów promocyjnych, w celu umożliwienia wzięcia udziału w Joga Festiwalu. VIII Górskim Maratonie Jogi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a oraz lit b, lit. f (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji Joga Festiwalu. VIII Gorskiego Maratonu Jogi  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w wyjeździe formacyjno-szkoleniowym :*
Tak

X
Pobierz PDF