Joga. Ogólnopolski portal o jodze.


ZAWARCIE UMOWY W KURSIE JOGI ON-LINE - V EDYCJA


Imię i nazwisko uczestnika kursu, z którym została zawarta umowa, zwanego dalej Uczestnikiem:*
PESEL:*
E-mail:*
Tel. kontaktowy:*
Jak długo ćwiczysz jogę?:*
Akceptuję warunki umowy zawartej między Organizatorem a Uczestnikiem kursu nauczycielskiego jogi on-line - WARUNKI UMOWY - kliknij tutaj:*
TAK
Zobowiązuję się wnieść opłatę 1500 zł w ciągu 24h na konto Organizatora: JOGA-JOGA.PL Wiktor Morgulec 49 1140 2004 0000 3102 4532 3490:*
TAK
Czy potrzebujesz fakturę VAT?:*
Tak
Nie
Jeśli potrzebujesz FV VAT wpisz dane tutaj::
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od JOGA-JOGA.PL w postaci NEWSLETTERA zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorami danych są firmy: Morgulec.com S.C oraz Joga-Joga.pl ul. Reymonta 23/181, 01-840 Warszawa :*
TAK
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji związanych z jogą oraz na kontaktowanie się poprzez smsy oraz maile w sprawach dotyczących kursu nauczycielskiego:*
TAK

X
Pobierz PDF