Prezentacje szkół: Sanmarga Kundalini Yoga Studio, Warszawa
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Prezentacje szkół: Sanmarga Kundalini Yoga Studio, Warszawa

  • pi±tek, 4 kwietnia 2014
  • autor: Monika Błaszczyk
Cykl Prezentacje Szkół Jogi ma na celu przedstawienie poszczególnych szkół, ich warunków lokalowych, zaplecza ale przede wszystkim nauczycieli, którzy j± założyli. Dzi¶ przedstawiamy Sanmarga Kundalini Yoga Studio Moniki Błaszczyk i Marcina Topolskiego z Warszawy
1.Nazwa szkoły imię i nazwisko założyciela: Sanmarga Kundalini Yoga Studio, Założyciele :Monika Błaszczyk i MarcinTopolski
 2.Adres i telefon szkoły ( miejsca prowadzenia zajęć): Warszawa ul. Towarowa 22, (Centrum Jupiter)
+48 793 284 245
+48 790 307 333
3.Adres korespondencyjny:  Warszawa ul. Towarowa 22
 4.e-mail: yoga@sanmarga.pl
 5.Adres strony www: www.sanmarga.pl
 6.Data rozpoczęcia działalno¶ci: czerwiec 2013
 7.Rodzaj jogi: Joga Kundalini
 8.Ilo¶ć nauczycieli: 2
 9.Wielko¶ć sali (metry kwadratowe): 220m2, prysznic, hol z k±cikiem wypoczynkowym dla uczestników
 10.Jakimi pomocami dysponuje szkoła: Maty, koce, krzesła, poduchy do medytacji
 11.Rodzaje zajęć jogi (np. sesje tematyczne, kobiece etc.) Kundalini Joga - kombinacja ruchu, oddechu, dĽwięku i medytacji przynosz±ca pozytywne efekty na poziomie fizycznym, emocjonalnym, umysłowym i duchowym.
Każde zajęcia to praca z innym zagadnieniem, przykładowe tematy to witalno¶ć i energia, skuteczne działanie i osi±ganie celów, lepsza pamięć i klarowny umysł, mocny system nerwowy i zdrowe ciało, poprawa komunikacji i relacji interpersonalnych, sztuka relaksu i wewnętrzny spokój i wiele innych.
Zachęcamy uczestników do zgłaszania swoich tematów, z którymi chcieliby popracować, przyjrzeć się im.
Więcej o Kundalini Jodze i zajęciach tutaj>>>>>
 12. Jak po raz pierwszy zetkn±łe¶ /zetknęła¶ się z jog±? 
Sanmarga Kundalini Yoga Studio, Warszawa
Monika Błaszczyk: 16 lat temu zaczynałam od hatha jogi, po wielu latach przyszła ciekawo¶ć i potrzeba sięgnięcia po inne techniki jogiczne takie jak dĽwięk, mudry, mantry i tu pojawiła się Kundalini Joga i moje wewnętrzne „wow” na pierwszych zajęciach.
Marcin Topolski: Dzięki zainteresowaniom i podróżom miałem okazję pracować z wieloma bardzo znanymi i do¶wiadczonymi nauczycielami, coachami, trenerami, lekarzami, mistrzami sztuk walki, joginami i wieloma innymi. Z pocz±tku tematyka rozwoju osobistego była tylko moj± prac±, jednak jaki¶ czas potem zauważyłem że większo¶ć nauk, niezależnie od kultury z której się wywodzi, niesie ze sob± uniwersalne prawdy. Zacz±łem więc poszukiwać jakiej¶ uniwersalnej praktyki, która dałaby mi poł±czenie kilku tematów jednocze¶nie, czego¶ dzięki czemu mógłbym pracować nad sob± wieloaspektowo. Wtedy spotkałem się z Jog± Kundalini. Najpierw były to pojedyncze warsztaty, potem częstsze zajęcia, aż wreszcie regularne lekcje i kurs nauczycielski.
 13. Co sprawiło, że kontynuowałe¶/a¶ praktykę?
Monika Błaszczyk: Polubiłam to, ze zajęcia Kundalini Jogi s± dynamiczne , urozmaicone i odbywaj± się przy dĽwiękach pięknych mantr. Zaciekawiło mnie i przekonało to, że Kundalini Joga zawiera gotowe zestawy asan, mantr i ćwiczeń oddechowych pracuj±ce z konkretnymi zagadnieniami. Dzięki temu wiem jaki zestaw użyć, gdy potrzebuję więcej energii do działania i jasnego umysłu do podejmowania decyzji, wiem który zestaw przyniesie uspokojenie wzburzonych emocji i spokojny sen, który pomoże na bol±cy kręgosłup, a który zastosować, gdy chcę dodać sobie odwagi lub pokonać chandrę. Zawsze bardzo lubiłam mieć także wprowadzenie teoretyczne do różnych tematów z zakresu jogi , funkcjonowania człowieka i szeroko pojętego rozwoju osobistego, odnalazłam to na zajęciach KJ.
Marcin Topolski: W jodze Kundalini odnalazłem poł±czenie wielu praktyk, integraln±, wieloaspektow± metodę do pracy nad sob±. Według mnie Joga Kundalini nie faworyzuje żadnego z jej aspektów, każde zajęcia s± i dla ciała, i dla umysłu, psychiki, emocji i dla ducha. Co więcej Joga Kundalini jest bardzo różnorodna i jednocze¶nie tak skonstruowana by dać maksimum praktyczno¶ci. Bardzo precyzyjnie możesz ukierunkować swoj± praktykę na szczególnie ważny dla Ciebie aspekt życia. Dlatego tak bardzo mnie urzekła. Jest wystarczaj±co silna by wyrzeĽbić zdrowe, piękne ciało i mocny system nerwowy. Jednocze¶nie tak subtelna i elegancka by poradzić sobie z emocjami i wyzwaniami dnia codziennego. Jednym słowem działasz na wielu poziomach, holistycznie. To jedna z niewielu tak uniwersalnych i kompleksowych metod samodoskonalenia. Takie podej¶cie do praktyki gwarantuje dużo szybsze i trwalsze efekty, zmienia nie tylko Ciebie, ale też Twoje podej¶cie do ¶wiata i wyzwań, z którymi na co dzień się mierzysz. Skutki uboczne? Piękne, zdrowe ciało ;-)
Poza tym uwielbiam wyzwania. W jodze Kundalini odnalazłem ich bardzo wiele, zarówno natury fizycznej jak i psychicznej. Dzięki specyfice praktyki poprzeczkę zawieszasz na miarę swoich możliwo¶ci, jednocze¶nie motywuj±c się i obserwuj±c swój rozwój.
Sanmarga Kundalini Yoga Studio, Warszawa
 14. Jakich zmian dokonała joga w Twoim życiu?
Monika Błaszczyk: Z perspektywy czasu widzę, że regularna praktyka Kundalini Jogi „ustawia” mnie tak bym lepiej radziła sobie z wyzwaniami życia i lepiej rozumiała siebie i to dok±d chcę zmierzać i z kim. Czuję i zauważam u siebie większ± stabilno¶ć emocjonaln±, konsekwencję w działaniu i ¶wiadomo¶ć co jest dla mnie teraz ważne i służy mi.
Marcin Topolski: Jednym z najważniejszych aspektów praktyki jest dla mnie podnoszenie stanu ¶wiadomo¶ci, poczynaj±c od ¶wiadomo¶ci własnego ciała, a na ¶wiadomo¶ci otaczaj±cego nas ¶wiata kończ±c. Joga Kundalini wniosła odwagę i wdzięk do mojego codziennego życia. Pomaga mi przezwyciężać ograniczenia i doskonalić się nie tylko fizycznie, ale również emocjonalnie i mentalnie. Czasem uczy też pokory i cierpliwo¶ci, wykształca zdrow± dyscyplinę i wiarę w siebie. Rozwija ¶wiadomo¶ć i daje możliwo¶ć odkrycia swojego pełnego potencjału.
 Więcej o naszej jogowej drodze tutaj>>>>>>
 15. Kiedy po raz pierwszy pomy¶lałe¶/a¶ żeby uczyć jogi?
Monika Błaszczyk: od kliku lat chodziło mi to po głowie, a że testy psychologiczne mówiły, że prędzej czy póĽniej zostanę nauczycielem, więc nie opierałam się;-))
Marcin Topolski: Zafascynowany praktyk± kurs nauczycielski zrobiłem wył±cznie dla siebie. Podczas kursu i po jego zakończeniu zdarzało mi się prowadzić zajęcia dla innych. Spotkałem się z wieloma bardzo pozytywnymi opiniami, zauważyłem też reakcje uczniów. Zdałem sobie sprawę, że daję im bardzo warto¶ciowe do¶wiadczenia, sam czerpi±c ogromn± rado¶ć z tego, że mogę dzielić się tym, co odkryłem dla siebie.
Sanmarga Kundalini Yoga Studio, Warszawa
 16. Jak wspominasz pocz±tki nauczania ?
Monika Błaszczyk: Wielka rado¶ć, wdzięczno¶ć i poczucie odpowiedzialno¶ci by dawać ludziom możliwo¶ć do¶wiadczenia, które im służy najlepiej. I tak jest do dzi¶.
Marcin Topolski: Trema i poczucie ogromnej odpowiedzialno¶ci by jako nauczyciel stan±ć na wysoko¶ci zadania i dać moim uczniom maksimum do¶wiadczenia, odpowiedniego dla nich. Dzi¶ oczyszczam umysł z niepotrzebnych my¶li i prowadzę zajęcia, wiedz±c, że to się dzieje niezależnie ode mnie.
 17. Co sprawiło, że otworzyłe¶/a¶ szkołę wła¶nie w tym miejscu? Centrum Jupiter i mieszcz±cy się w nim o¶rodek rozwoju Rzeka Życia to miejsce spotkań z nauczycielami z wielu dziedzin szeroko pojmowanego rozwoju osobistego, polubili¶my to miejsce i jego klimat, sami uczestniczyli¶my w wielu warsztatach. Bardzo ważny dla nas był także wysoki standard sal, w których odbywaj± się zajęcia, komfortowe warunki dla naszych uczniów, możliwo¶ć dojazdu komunikacj± miejsk± oraz łatwego parkowania dla zmotoryzowanych (bezpłatny, strzeżony, duży parking przed budynkiem).
 18. Opisz w kilku zdaniach krótk± historię Twojej szkoły. Wła¶nie j± tworzymy... – historię;-))
 19. Czy s± jakie¶ szczególne cechy, wyróżniaj±ce Twoj± szkołę spo¶ród innych szkół jogi? Przekazujemy Jogę Kundalini w sposób praktyczny, zrozumiały i wspieraj±cy ludzi w ich codziennym życiu, ich wyzwaniach, d±żeniach do celów. Używamy technik rozwijanych przez wieki, jednocze¶nie dostosowanych do naszego współczesnego, aktywnego trybu życia, obecnych potrzeb i wyzwań. Uczymy jedynie tego, co jest skuteczne i co sprawdzili¶my na sobie. Nie interesuje nas ezoteryka oderwana od rzeczywisto¶ci. Wręcz przeciwnie, interesuje nas skuteczne i pomy¶lne prosperowanie na gruncie prywatnym i zawodowym i z tak± intencj± wspierania innych na ich drodze uczymy na naszych zajęciach. Zastosowanie w trakcie każdych zajęć ćwiczeń fizycznych, oddechowych, medytacji, relaksu i dĽwięku sprawia, że Joga Kundalini ma olbrzymi± moc oddziaływania, a nasze zajęcia przebiegaj± w ciekawy i urozmaicony sposób.
 20. Ile osób przychodzi ¶rednio na zajęcia Kameralne grupy
 21. Na co zwracasz największ± uwagę ucz±c w swojej szkole? Na bezpieczn±, skuteczn± i zgodn± z przekazem praktykę Jogi Kundalini. Ważny jest dla nas kontakt z uczestnikami zajęć. Po zajęciach zawsze jeste¶my do dyspozycji, chętnie odpowiadamy na pytania, podpowiadamy w zakresie praktyki własnej w domu je¶li jest taka potrzeba.
 22 Czym przede wszystkim dzielisz się ze swoimi uczniami? Technikami do pracy z ciałem, umysłem i emocjami, które sami sprawdzili¶my na sobie i okazały się skuteczne i wspieraj±ce dla nas. Motywujemy naszych uczniów do pracy nad sob±, do tego by nie poddawali się zbyt łatwo, zarówno na macie jak i w życiu.
 Sanmarga Kundalini Yoga Studio, Warszawa
Opublikuj na:
  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Czerwca 2021
Następne
PW¦CPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft