Doktor Honoris Causa prof. Janusz Szopa.
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Doktor Honoris Causa prof. Janusz Szopa.

  • wtorek, 8 marca 2016
  • autor: Agnieszka Ulfik
2-go marca 2016 r. Politechnika Częstochowska nadała tytuł doktora honoris causa profesorowi Januszowi Szopie. Tytuł ten jest uznawany za najwyższ± godno¶ć akademick± nadawan± przez Senat uczelni, po dodatkowym zaopiniowaniu przez Senaty dwóch innych uczelni. Jest to wielkie ¶więto i powód do rado¶ci dla całej społeczno¶ci akademickiej.
Janusz Szopa jest wyraĽnie rozpoznawan± postaci± w¶ród osób zajmuj±cych się jog±. Niezależnie od obowi±zuj±cych trendów, od wielu lat upowszechnia jogę i działa na rzecz umocowania jej w istniej±cym otoczeniu prawno-organizacyjnym. Jego działania ukierunkowane na popularyzację jogi w Polsce przyniosły wymierne rezultaty. Dzięki jego staraniom od 2002 roku prowadzone s± w Polsce kursy instruktora rekreacji ruchowej ze specjalno¶ci± hatha joga. Do dzi¶ te kursy prowadzone przez Janusza Szopę i jego współpracowników ukończyło ponad 700 osób, a kolejne 4 grupy (trzy w Częstochowie i jedna w Toruniu) zakończ± kurs w tym roku akademickim. Od 2011 roku prowadzone s± pod jego kierownictwem merytorycznym studia podyplomowe „Relaksacja i Joga” na Wydziale Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Obecnie studia te zakończyła już pi±ta edycja, szósta kończy pierwszy semestr, od marca rusza edycja siódma, a trwaj± zapisy na ósm±.
Doktorat Honoris Causa dla Janusza Szopy 
Oprócz prowadzenia szkoleń, profesor zajmuje się również badaniami naukowymi nad wpływem jogi i relaksacji na człowieka. Opublikował z tej tematyki (sam lub ze współpracownikami) 3 ksi±żki i przeszło 70 artykułów naukowych, w tym również w najbardziej uznanych w ¶wiecie czasopismach naukowych. Był organizatorem i współorganizatorem konferencji naukowych, których tematyka dotyczyła jogi. W ostatnich latach najważniejsz± jest konferencja „Joga w kontekstach kulturowych” której trzecia międzynarodowa edycja planowana jest na wrzesień tego roku.
Doktorat Honoris Causa dla Janusza Szopy 
Od wielu lat czynnie działa również w Klubie Uczelnianym AZS Politechniki Częstochowskiej, w którym w 1995 roku założył sekcję jogi. Jest opiekunem Koła Naukowego „Joga” w AWF Katowice. Współtworzył Stowarzyszenie Jogi Akademickiej w którym dzisiaj pełni funkcję wiceprezesa. Współtworzył Polskie Stowarzyszenie Jogi Iyengara w którym był prezesem w okresie jego organizacji i wiceprezesem w latach 2003-2008. Działał również w innych organizacjach zajmuj±cych się promocj± jogi. Zorganizował w Częstochowie wiele międzynarodowych warsztatów jogi, z których największym była Wschodnio-Europejska Konwencja Jogi Iyengara z Geet± Iyengar w 2002 r.
Doktorat Honoris Causa dla Janusza Szopy 
Oprócz działalno¶ci zwi±zanej z jog±, profesor Janusz Szopa jest również specjalist± w zakresie stosowania metod matematycznych w naukach technicznych i zarz±dzaniu. W 1970 roku ukończył studia na Uniwersytecie ¦l±skim na kierunku matematyka. W 1976 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Politechnice ¦l±skiej. Habilitację z nauk technicznych obronił w 1987 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Opracował metody badania charakterystyk zjawisk losowych przy wykorzystaniu stochastycznych równań całkowych, metody badania wrażliwo¶ci stochastycznych układów dynamicznych, miarę wrażliwo¶ci dla układów chaotycznych. Badał zachowania chaotycznych układów drgaj±cych o wielu stopniach swobody, wpływ losowo¶ci na drgania chaotyczne, zastosowanie teorii procesów stochastycznych oraz teorii chaosu do badania warto¶ci pieni±dza oraz zachowań giełdy papierów warto¶ciowych, cen kruszców i kursów walut. Jego ł±czny dorobek naukowy składa się z 3 ksi±żek, 1 skryptu monograficznego oraz przeszło 190 publikacji naukowych, opublikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych.
Doktorat Honoris Causa dla Janusza Szopy 
Sprawował szereg funkcji akademickich. 
W latach 1990 – 1996 (dwie kadencje) był prorektorem ds. nauki, w latach 1996 – 2002 (dwie kadencje) rektorem Politechniki Częstochowskiej, w latach 2002 – 2005 dziekanem Wydziału Zarz±dzania Politechniki Częstochowskiej, a w latach 2012 – 2013 dziekanem Wydziału Zarz±dzania Sportem i Turystyk± Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Jednocze¶nie był również dyrektorem instytutów (matematyki i informatyki, ekonometrii i informatyki), katedr i zakładów w uczelniach w których pracował. W trakcie pełnienia funkcji rektora w Politechnice Częstochowskiej wdrożono reformy gospodarcze, usamodzielniaj±c podstawowe jednostki organizacyjne uczelni. Miało to znacz±cy wpływ na poprawę stanu finansów uczelni. Pomysł ten na¶ladowało również z sukcesami wiele innych uczelni technicznych. W tym czasie liczba studentów Politechniki Częstochowskiej osi±gnęła stan prawie 23 tysięcy.
W latach 1994 – 1998 był członkiem Rady Miasta Częstochowy oraz pracował w Komisji Gospodarki i Komisji Rewizyjnej.
 Doktorat Honoris Causa dla Janusza Szopy
Za sw± działalno¶ć został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001) oraz Złot± Odznak± Ministra Sportu „Za Zasługi dla Sportu” (2005). W latach 2013 i 2014 uzyskał tytuł Najlepszego Profesora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
W 2014 roku został nominowany w Plebiscycie 25-lecia organizowanym przez Gazetę Wyborcz±, do grona 25 osób najbardziej zasłużonych dla Częstochowy i regionu w ostatnim ćwierćwieczu.
 Doktorat Honoris Causa dla Janusza Szopy
Profesor Janusz Szopa od wielu lat udziela się również w działalno¶ci charytatywnej. W 2015 roku za sw± działalno¶ć jako wolontariusz w Stowarzyszeniu Hospicjum „Dar Serca” oraz w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” otrzymał tytuł „Mecenas Pomocy Społecznej” miasta Częstochowy. Najlepszym dowodem na to, że profesor zawsze stara się czynić dobro i my¶leć o innych, była pro¶ba do wszystkich go¶ci przybyłych na uroczysto¶ć nadania tytułu doktora honoris causa, wydrukowana wcze¶niej na zaproszeniach: „Profesor Janusz Szopa prosi, aby zamiast kwiatów przy składaniu życzeń i gratulacji ofiarować dobrowolne datki pieniężne do wystawionej skarbonki na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Skrawek Nieba”.
Szopa, ulfik 
Moje osobiste odczucia i spostrzeżenia
Poznałam profesora Janusza Szopę w lipcu 2000 roku, kiedy to jako ówczesny rektor Politechniki Częstochowskiej prowadził wakacyjne warsztaty jogi. Wówczas jako studentka 3-go roku informatyki bardzo potrzebowałam poprawy stanu mojego kręgosłupa, a joga była do tego celu idealna. Od tamtego czasu nieprzerwanie współpracuję z profesorem: najpierw był promotorem mojej pracy magisterskiej, póĽniej szefem w Instytucie Ekonometrii i Informatyki na Wydziale Zarz±dzania Politechniki Częstochowskiej. W tym czasie do¶ć intensywnie pracowali¶my m.in. nad badaniami zachowania giełdy papierów warto¶ciowych, a dzięki uczestnictwu w prowadzonych przez niego seminariach naukowych dla pracowników, narodził się pomysł na mój doktorat. Kiedy profesor zmienił uczelnię na Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach – ja przeniosłam się z moim życiem zawodowym za nim.
Szopa, ulfik 
Od 16 lat współpracuj±c z Januszem – moim nauczycielem, mentorem i przyjacielem – staram się każdego dnia czerpać jak najwięcej z jego wiedzy, uczyć się być dobrym człowiekiem, pomagać innym, czynić dobro i nie oczekiwać oklasków. Dzi¶ czuję się jednym z członków drużyny, z któr± profesor współpracuje. Cieszy mnie każdy jego sukces, a ja sama tak jak potrafię najlepiej staram się przekazywać wiedzę, któr± od niego czerpię.
 Fakt nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Częstochowsk± jest bardzo miłym podsumowaniem dotychczasowej pracy i jednocze¶nie okazj± do spojrzenia na cało¶ć dotychczasowych osi±gnięć.
Doktorat Honoris Causa dla Janusza Szopy 
Januszu, życzę Ci dalszych sukcesów i dużo szczę¶cia
Agnieszka Ulfik 
 
Opublikuj na:
  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Czerwca 2021
Następne
PW¦CPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft