Medytacja Vipassana wewnetrzna podroz Wiktor Morgulec
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Medytacja Vipassana - wewnętrzna podróż. Wiktor Morgulec w najnowszym Magazynie Yoga&Ayurveda.

  • czwartek, 2 paďż˝dziernika 2014
  • autor: Wiktor Morgulec
Fizycy kwantowi buduj± modele, maszyny, dzięki którym doszli do ta­kich konkluzji. Budda 2500 lat temu nie dysponował takimi technologiami, jego wiedza wynikała z bezpo­¶redniego do¶wiadczenia ostatecznej rzeczywisto¶ci w obrębie własnego ciała. Jak to możliwe, że starożyt­ni mędrcy dwadzie¶cia pięć wieków temu opisywali procesy dzi¶ odkrywane przy pomocy zaawansowa­nych technologii przez fizyków kwantowych?

         Wszyscy szukamy w życiu szczę¶cia. Na różne sposoby, różnymi droga­mi. Od wieków ludzie szukali przy­czyn cierpienia. Od wieków próbo­wali znaleĽć odpowiedzi i skuteczne rozwi±zania. 2500 lat temu w Indiach było wielu nauczycie­li daj±cych podobn± wskazówkę – poznaj siebie. Wielu z nas szuka przyczyn niepowodzeń na ze­wn±trz, w otaczaj±cym nas ¶wiecie. Pozornie może się zdawać, że jeste¶my nieszczę¶liwi w wyniku jakich¶ zdarzeń: kto¶ nas obraził, skrzywdził, sprawy nie poto­czyły się tak, jak chcieli¶my, itp. Wcze¶niej czy póĽniej zdajemy sobie jednak sprawę, że prawdziwe szczę­¶cie: spokój, zrozumienie i akceptację trzeba odnaleĽć w sobie.
                                                                            dhammapada

         Wnikliwy obserwator dostrzega, że rzeczy­wiste przyczyny naszych nieszczę¶ć i niepowodzeń tkwi± głęboko... w nas samych. Odkrycia starożytnych mędrców s± zbieżne z kierunkami nowoczesnej psy­chologii. Skłaniaj± do wnikliwej analizy naszych za­chowań i odruchów, zbadania ich przyczyn i pocho­dzenia. Proces wnikliwego poznania, jak działa rzeczywisto¶ć, jak funkcjonuj± umysł i ma­teria nazywamy wgl±dem, medytacj±. Medytacja może także dotyczyć róż­nych innych aspektów poznania: można kontemplować ¶więte teksty, rozwijać okre¶lone zdol­no¶ci, można zgłębiać zasady okre¶lonej religii czy wierzeń, etc. Niezależnie od celu roz­wijania wgl±du, do jego osi±­gnięcia niezbędne s± sku­pienie i koncentracja uwagi. Wspóln± cech± wszyst­kich praktyk medytacyjnych jest konieczno¶ć uspoko­jenia, wyciszenia umysłu. Umysł spokojny to umysł skoncentrowany, skupiony. W różnych kulturach i religiach rozwinięte s± techniki koncen­tracji uwagi w oparciu o werbali­zację lub wizualizację. Przykładowo powtarzanie modlitw czy odmawianie ró­żańca powoduje skupienie uwagi – umysł sta­je się chwilowo wolny od różnych zanieczysz­czeń i negatywno¶ci. Podobnie z wyobrażaniem sobie obrazu jakiej¶ ¶więtej czy bliskiej nam osoby. Przeszło 2500 lat temu ksi±żę Siddhartha Gotama, znany jako Budda, postanowił zgłębić, sk±d na ¶wie­cie bierze się cierpienie. Porzuciwszy dworskie życie, przywdział szaty wędrownego mnicha i rozpocz±ł po­szukiwania odpowiedzi. Pobierał nauki u ówczesnych najbardziej znanych nauczycieli medytacji, ucz±c się najbardziej zaawansowanych (niedostępnych w na­szych czasach) technik koncentracji umysłu 7 i 8 jha­na – pochłaniaj±cych samadhi. Pomimo opanowania tych praktyk, Siddhardha wci±ż nie do¶wiadczył całko­witej wolno¶ci od cierpienia, nie zgłębił też przyczyn jego powstawania. Ksi±żę zdecydował się więc – jak naukowiec – porzucić wszystkie filozoficzne i religij­ne koncepcje i postanowił poprzez osobiste do¶wiad­czenie dotrzeć do prawdy. Z siln± determinacj± usiadł do medytacji i powiedział, że nie wstanie, dopóki nie dowie się, jak powstaje cierpienie i jak się od niego uwolnić. Po wielu godzinach medytacji znał odpo­wiedzi na wszystkie te pytania.
                                                                                               vipassana
           Opisał ten proces jako o¶miostopniow± szlachetn± ¶cieżkę, podzielon± na trzy czę¶ci: moralno¶ć (sila), koncentracja, panowanie nad umysłem (samadhi) i m±dro¶ć, wgl±d (panna). Nie był zainteresowany tworzeniem ruchu re­ligijnego czy jakiej¶ zorganizowanej religii. Nauczał, że niezależnie od przekonań, wyznania i na­rodowo¶ci, je¶li kto¶ chce uwolnić się od cierpienia, musi rozwin±ć w sobie wewnętrzn± m±dro¶ć, wgl±d. Aby to zrobić, należy: żyć moralnie, panować nad swo­im umysłem, rozwijać wewnętrzn± m±dro¶ć (prakty­kuj±c technikę medytacji, samoobserwacji Vipassana). Słowo Vipassana oznacza: „widzieć rzeczy ta­kimi, jakimi s± naprawdę, a nie zdaj± się być”. Powierzchowna prawda o rzeczywisto¶ci jest często zupełnie inna od ostatecznej prawdy. Budda odkrył, co potwierdzaj± współcze¶ni fizycy, że cała materia składa się ze znajduj±cych się w ci±głym ruchu suba­tomowych cz±steczek – pojawiaj±cych się i znikaj±­cych tryliony razy w ci±gu sekundy. Fizycy kwantowi buduj± modele, maszyny, dzięki którym doszli do ta­kich konkluzji. Budda 2500 lat temu nie dysponował takimi technologiami, jego wiedza wynikała z bezpo­¶redniego do¶wiadczenia ostatecznej rzeczywisto¶ci w obrębie własnego ciała. Jak to możliwe, że starożyt­ni mędrcy dwadzie¶cia pięć wieków temu opisywali procesy dzi¶ odkrywane przy pomocy zaawansowa­nych technologii przez fizyków kwantowych....
                                                                                                                                               Wiktor Morgulec Magazyn Yoga & Ayurveda
CZYTAJ DALEJ >>>>>

Dalszy ci±g artykułu   80%

Cało¶ć artykułu w najnowszym 4 NUMERZE MAGAZYNIE YOGA & AYURVEDA
YOGA AYURVEDA 4.X
Oraz w sklepie internetowym JOGA-JOGA.PL 
 
Opublikuj na:
  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Maja 2021
Następne
PW¦CPSN
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft