Ajurweda a joga
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Ajurweda a joga

  • wtorek, 23 wrzeďż˝nia 2008
  • autor: Bartek Niedaszkowski
Przed ponad 5000 laty w starożytnych Indiach uprawiano już medycynę i filozofię życia, oparte o zasady ajurwedy. Nazwa ajurweda wywodzi się z dwóch słów sanskryckich Ayus - życie i Veda - wiedza, nauka. Wobec tego tłumaczy się to zazwyczaj jako wiedzę o życiu, lub bardziej precyzyjnie - nauka o przebiegu życia.
CO TO JEST AJURWEDA?

"Pojawiły się choroby, budz±ce strach wszystkich stworzeń, tak więc, Panie podaj wła¶ciwe sposoby przywrócenia ich zdrowia. Dostrzegwszy głębok± inteligencję wielkiego mędrca, Bóg Indra w krótkich słowach przedstawił mu Ajurwedę"
(Charaka Samhita rozdział 1:18)

ay1Przed ponad 5000 laty w starożytnych Indiach uprawiano już medycynę i filozofię życia, oparte o zasady ajurwedy. Nazwa ajurweda wywodzi się z dwóch słów sanskryckich Ayus - życie i Veda - wiedza, nauka. Wobec tego tłumaczy się to zazwyczaj jako wiedzę o życiu, lub bardziej precyzyjnie - nauka o przebiegu życia. Celem ajurwedy jest u¶wiadomienie, w jaki sposób można wpływać na własne zdrowie, kształtować je, przedłużać i kontrolować bez zakłóceń z powodu chorób i staro¶ci. Podstawowa zasada ajurwedy mówi, że umysł wywiera najgłębszy wpływ na ciało, a uwolnienie od chorób zależy od zmiany ¶wiadomo¶ci, zrównoważenia jej i przekazania tej równowagi ciału. To stan zrównoważonej ¶wiadomo¶ci wytwarza zdrowie. Nie za¶ czynniki zewnętrzne. Ajurweda uczy, że człowiek jest mikrokosmosem i zawiera w sobie cały wszech¶wiat. A co za tym idzie jego egzystencja jest nierozerwalnie zwi±zana z cał± manifestacj± kosmiczn±.Studiowanie jej daje każdemu człowiekowi praktyczn± możliwo¶ć przyswojenia sobie wiedzy o ay2samoleczeniu zatem ajurweda jako nauka o życiu jest systemem holistycznym i bardzo praktycznym. Nie ma tu najmniejszego znaczenia fakt, że narodziła się ona tak daleko st±d. Jej zasady s± całkowicie uniwersalne i możliwe do zastosowania w europejskich realiach. Riszi - starożytni mędrcy i medycy podzielili otaczaj±cy człowieka ¶wiat na trzy elementy (tridosza): Kapha - woda i ziemia, Pitta - woda i ogień oraz Vata - powietrze i eter. Według tej filozofii organizm człowieka również zbudowany jest z tych elementów. W organizmie ludzkimay3 zawsze przeważa jeden z tych trzech elementów. Ajurwedyjscy mędrcy opracowali więc trzy główne typy osobowo¶ci człowieka zarówno pod względem fizycznym, a więc budowy i pewnych skłonno¶ci oraz psychicznym - uwzględniaj±cym cechy charakteru.
Teoria ajurwedyjska głosi, że cechy te s± Obrazekzaprogramowane genetycznie i nie ulegaj± zmianom w ci±gu nawet długiego życia ludzkiego. A poznanie swego typu ciała i przestrzeganie odpowiednich zaleceń jest podstawowym warunkiem odzyskania i utrzymania zdrowia. Każdemu typowi ajurweda udziela wła¶ciwych wskazówek co do diety, rodzaju ćwiczeń fizycznych, metod rozładowywania stresu, wzmacniania systemu odporno¶ciowego, stosowania ziół itd.

AJURWEDA A JOGA

ay4S± nierozł±czne. Joga jako nauka Zjednoczenia, ajurweda jako nauka o życiu codziennym. Wzajemnie się wzmacniaj± i uzupełniaj±.
Według tradycji przed przyst±pieniem do praktyki jogi należało dokładnie przestudiować ajurwedę dlatego, że dopiero gdy ciało stało się do tego zdolne, człowiek był uważany za gotowego do studiowania duchowej nauki jogi.
Podczas praktyki jogi uwalnia się energia wcze¶niej zablokowana w o¶rodkach energetycznych ciała ludzkiego. Kiedy energia jest zablokowana, pozostaje w bezwładzie i jest przyczyn± chorób. Ale zdarza się również, że w wyniku jej poruszenia pojawiaj± się pewne dolegliwo¶ci na poziomie fizycznym i ay5psychicznym. Ponieważ na skutek jogicznego procesu oczyszczania umysłu, ciała i ¶wiadomo¶ci mog± wyzwalać się toksyny powoduj±ce choroby. Stosuj±c jednak ajurwedę można skutecznie uporać się z tymi przeszkodami. Poł±czenie ajurwedy i jogi prowadzi do długiego i szczę¶liwego życia, w którym jest miejsce na aktywno¶ć, wypoczynek i sen.
Obie nauki twierdz±, że wszystko, co jesz, mówisz, my¶lisz, robisz, widzisz i czujesz wpływa na stan ogólnej równowagi. Wydaje się niemożliwe jednoczesne kontrolowanie wszystkich tych wpływów. Jednak przez stosowanie odpowiednich dla swojego typu ciała diet, ćwiczeń oraz codziennych i sezonowych praktyk, można korygować większo¶ć istniej±cych zaburzeń i zapobiec tym, które mogłyby pojawić się w przyszło¶ci. Jedno z głównych założeń ajurwedy - jogi mówi, że człowiek może zmieniać swoje życie poprzez ay6zmianę nastawienia umysłu, co obecnie znajduje potwierdzenie w badaniach psychologicznych.Ajurweda radzi jakie rodzaje jogi, a nawet pozycje jogi s± najodpowiedniejsze dla poszczególnych typów ciała i jak praktykować aby pozostać w równowadze, ponieważ każdemu zaburzeniu można zapobiec, gdy zachowana jest równowaga nie tylko w ciele, lecz również w umy¶le i na poziomie duchowym.
Dr Partap Chauhan jest jednym z najbardziej znanych lekarzy ajurwedy na ¶wiecie. Za sw± działalno¶ć naukow± i edukacyjn± otrzymał wiele prestiżowych nagród w tym: nagrodę Prezydenta Indii w 1996, nagrodę Stowarzyszenia Lekarzy Indyjskich w 1999 roku (Awardeday7 "Life Fellowship" of All India Doctors Association of ISM) oraz specjaln± nagrodę przyznan± przez Organizację Narodów Zjednoczonych za projekt medyczny "TeleDoc" i uroczy¶cie wręczon± w 2003 roku w Genewie. W 2004 otrzymał tytuł i nagrodę "Best Ajurweda Physician" ("Najlepszy lekarz Ajurwedy") przyznawan± przez Stowarzyszenie Azmal Khan Society.
Dr Partap Chauhan w sposób wyj±tkowy ł±czy w sobie posiadanie formalnego akademickiego wykształcenia z wiedz± o "czystej ajurwedzie" przekazan± mu w sposób tradycyjny. Dr Chauhan przez pięć lat studiował na Uniwersytecie Dehli w New Delhi. Studia ukończył z wyróżnieniem otrzymuj±c Srebrny Medal oraz tytuł B.A.M.S. (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery). Przez pięć kolejnych lat Dr Chauhan był uczniem guru Vaidya Nanaka Chanda Sharmana, wybitnego lekarza Ajurwedy, ¶wiatowej sławy intelektualisty ajurwedyjskiego, gdzie studiował oryginaln± ajurwedę w jej najczystszej formie. W roku 1992 w Faridabad na południe od Delhi założył klinikę Jiva Ayurveda, pod±żaj±c za namow± Vaidya Nanaka Chanda Sharmana, rozpocz±ł produkcję leków ajurwedyjskich, a także znakomitych kosmetyków pielęgnacyjnych. Co roku zapraszany jest do wygłaszania wykładów na całym ¶wiecie. Odwiedził między innymi Francję, Anglię, Stany Zjednoczone, Szwecję, Niemcy, Włochy, Danię, Rosję, Czechy, Węgry, Finlandię, Szwajcarię, Hiszpanię, Boliwię, Now± Zelandię, Japonię i Litwę. Jego Instytut Jiva współpracuje z o¶rodkami i placówkami medycznymi w kilkunastu krajach.
Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i publikacji oraz ksi±żki "Eternal Health-The Essence of Ayurweda", przetłumaczonej i wydanej w ponad 25 krajach.
W chwili obecnej Dr Partap Chauhan pracuje nad kolejnymi projektami między innymi: budow± szpitala ajurwedyjskiego i szkoły w Faridabad, gdzie będzie można studiować oryginaln± ajurwedę.
Jiva Ayurveda: www.ayurvedic.org
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga Festiwal w Wierchomli - 22- 29 sierpnia 2021 !

Joga Festiwal w Wierchomli to 7 dni inspisuj±cych warsztatów, praktyki wielu odmian jogi i doskonałej zabawy w gronie wyj±tkowych ludzi! Przez cały tydzień planujemy ćwiczyć wzmacniaj±c± i uzdrawiaj±c± ducha i ciało jogę oraz spotykać się nie tylko z ekspertami zdrowego trybu życia, lecz także z ...

Festiwal Wibracje – bliżej siebie, bliżej natury 21-25 lipca 2021

Wydarzenie szybko zakorzeniło się w ¶wiadomo¶ci odbiorców i gromadzi rosn±c± grupę fanów. Mimo aury epidemicznej ubiegłoroczna edycja Wibracji odbyła się z pomp± i obiła szerokim echem gruntuj±c swoj± pozycję w¶ród wydarzeń ogólnopolskich....

Wakacje z jog± w najpiękniejszych miejscach w Polsce - Wzmocnij swoj± odporno¶ć!

Po wielu miesi±cach ograniczeń i odosobnienia, możemy się wreszcie cieszyć większ± swobod± i piękn± pogod±, a najlepszym sposobem na powrót do pełni sił, wzmocnienie odporno¶ci i naładowanie akumulatorów jest poł±czenie wypoczynku z praktyk± jogi. Kto spróbował ten wie! Kto nie próbował - najwyższy...

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ. START WRZESIEŃ 2021!

Trwa rekrutacja na VI Edycję Kursu Nauczycielskiego Jogi Integralnej! Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno...

Kurs Instruktorski Aerial Jogi 25-27 czerwca 2021

KURS INSTRUKTORSKI AERIAL JOGI 25-27.06.2021 Prowadzenie: Anna Ryczek - dyplomowany nauczyciel jogi, aerial jogi, instruktor metody oddechowej Butejki, magister psychologii Miejsce - Joga Żoliborz, ul. Rydygiera 19, Warszawa Termin - 25-27.06.2021 3 dni - 24 godziny nauki Teoria i praktyka na h...

Zakwasownia. Wywiad z Magdalen± i Mikołajem Bator

Zakwasownia to rodzinna manufaktura, produkuj±c± organiczne i ekologiczne zakwasy, kiszonki oraz dania kuchni ro¶linnej. "Włożyli¶my w nasz± manufakturę całe serce. Pracujemy wytrwale, z przyjemno¶ci± i entuzjazmem, aby dobrymi, zdrowymi produktami móc podzielić się z innymi" ...

Ksi±żk± Greenprint - Zielony ¦lad, autorstwa Marco Borgesa

24 marca 2021 miała swoj± premierę najnowsza ksi±żka wydawnictwa Znak - Greenprint (Zielony ¦lad) autorstwa Marco Borgesa. Podtytuł brzmi " Jak dzięki zielonej diecie uzdrowić siebie i ¶wiat". ...

Aerial Joga - Nowy trend. Rozmowa z Ann± Ryczek, prowadz±c± Kurs Instruktorski Aerial Jogi

Aerial joga to nowa technika, coraz popularniejsza i dostępna w wielu szkołach jogi w Polsce. Ł±czy w sobie elementy jogi, stretchingu i pilatesu. Zawiera także elementy tańca w powietrzu. Ćwiczy się nad ziemi±, w podwieszonych elastycznych szarfach. Praktykuj±c Aerial jogę możemy pracować z własnym...

Księga kwiatów jadalnych - doskonała lektura i inspiracja na nadchodz±c± wiosnę!

Można powiedzieć krótko, parafrazuj±c znane przysłowie: Wła¶ciwa ksi±żka na wła¶ciwym miejscu! Wła¶nie ukazała się, nakładem Zielonego Wydawnictwa "Księga kwiatów jadalnych" autorstwa Mireille Gayet....

Kurs Nauczycielski Jogi ON-LINE - Przygotowanie do egzaminu - 28.07 – 31.08.2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie jogi ON-LINE przygotowuj±cym do egzaminu kompetencyjnego na Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej. Do Kursu można doł±czyć w dowolnym momencie. ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Czerwca 2021
Następne
PW¦CPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft