Joga. Ogólnopolski portal o jodze.


SREBRNA KARTA

 

REGULAMIN

 

„SREBRNEJ KARTY RABATOWEJ”

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z „Srebrnej karty rabatowej”, zwanej dalej Kartą.

2. Wydawcą i właścicielem Karty jest Wiktor Morgulec prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: JOGA-JOGA.PL Wiktor Morgulec, Wiktor Morgulec wspólnik spółki cywilnej MORGULEC.COM z siedzibą przy ul. Perzyńskiego 14D/37, 01-883 Warszawa, woj. Mazowieckie, NIP: 118-021-44-46, Regon: 012668303.
 

II. Informacje o Srebrnej Karcie Rabatowej

 

1. Srebrna Karta Rabatowa jest dokumentem uprawniającym do otrzymania rabatów w sklepach internetowych ­www.sklep.joga-joga.pl, www.sklep.akademiaasan.pl, rabatów na wyjazdowe kursy jogi, jednorazowe wejścia i karnety w Centrum Joga Żoliborz w Warszawie oraz warsztaty i konwencje organizowane przez Portal JOGA-JOGA.PL.
2. Srebrna Karta Rabatowa przyznawana jest bezpłatnie każdej osobie, która:

            a.  wzięła udział w wyjazdowym kursie jogi, warsztacie lub konwencji,

            b. wypełniła i podpisała formularz zgłoszeniowy.
3. Wysokość rabatów wynosi odpowiednio:
            a. 5% na wyjazdowe kursy jogi, w przypadku udziału od 1 do 5 tygodni jogi;

            b. 10 % na wyjazdowe kursy jogi w przypadku udziału od 6 tygodni jogi w górę;

            c. 5% w sklepie internetowym www.sklep.joga-joga.pl oraz www.sklep.akademiaasan.pl;

            d. 10% na wyjścia jednorazowe i karnety w Centrum Jogi ­Żoliborz w Warszawie;

            e. 10% na warsztaty jogi i konwencje organizowane przez Portal JOGA-JOGA.PL.

            f. 10% na abonament JOGA-JOGA.TV

 
4. Uczestnik programu może posiadać jedną Srebrną Kartę Rabatową.
5. Każda Karta jest oznaczona indywidualnym numerem.
 

III. Zasady użytkowania Srebrnej Karty Rabatowej

 
1. Rabat jest naliczany po okazaniu Karty w kasie szkoły lub po podaniu numeru Karty w koszyku sklepu internetowego www.sklep.joga-joga.pl lub www.sklep.akademiaasan.pl.
2. Pieniężna kwota rabatu udzielona właścicielowi Karty nie może być zamieniona na gotówkę.
3. Rabat z Karty nie sumuje się z innymi promocjami.
4. Wydawca karty zastrzega sobie prawo wyłączenia wybranych ofert z udzielania rabatu na podstawie Karty.
5. Rabat nie jest udzielany wstecz, tzn. do zakupów już dokonanych bez Karty.
6. Osobą uprawnioną do korzystania z rabatu jest użytkownik Karty, któremu została ona przyznana. Karty nie można odstępować innym osobom.
 

IV. Odpowiedzialność i reklamacje związane ze Srebrną Kartą Rabatową

 
1. Wydawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały uszkodzone po ich wydaniu lub utracone.
2. W razie zgubienia bądź zniszczenia Karty jej użytkownikowi nie przysługuje roszczenie do wydania bezpłatnej karty zastępczej.
3. W przypadku zastrzeżeń oraz uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności Karty lub zgodności jej wykorzystania z postanowieniami Regulaminu, Wydawca ma prawo odmówić udzielenia rabatu i zatrzymać Kartę do czasu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku potwierdzenia zarzutów Karta zostanie unieważniona i zniszczona.
4. Wszelkie reklamacje związane z Kartą będą rozpatrzone na piśmie przez Wydawcę w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub listownie pod adresem ul. Perzyńskiego 14D/37, 01-883 Warszawa, woj. Mazowieckie.
 

V. Ochrona danych osobowych

 

 Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wydawcę karty w celu prawidłowej realizacji programu rabatowego związanego z Kartą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Wydawca karty zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Kart zostaną poinformowani w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej portalu JOGA-JOGA.PL na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie.
2. Wydawca karty zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu Srebrnej Karty Rabatowej bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt VI.1 Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie szkoły przy ul. Perzyńskiego 14D/37 w Warszawie oraz na stronie www.JOGA-JOGA.pl
4. Użytkownik akceptuje Regulamin wraz z pierwszym użyciem Karty.
5. Niniejszy Regulamin wszedł w życie z dniem 5 kwietnia 2017r.

Nazwisko:*
Imię:*
MAIL:*
Telefon:*
NUMER SREBRNEJ KARTY:
Skąd otrzymałaś/eś SREBRNĄ KARTĘ?:*
Zakupy SKLEP on-line JOGA-JOGA.PL
Zakupy SKLEP STACJONARNY JOGA ŻOLIBORZ
Wyjazdy AKADEMIA ASAN

X
Pobierz PDF